ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Κων/νος (ΠΕ19), e-mail : styliadis at sch.gr

Τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) καταργήθηκαν σύμφωνα με την περίπτωση ε) της παραγράφου 2 του Άρθρου 17 του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/Α'/2018), οπότε το διδακτικό υλικό που αναρτήθηκε σταδιακά στην ιστοσελίδα του ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας κατά τα έτη 1999-2018 και έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων απ' όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, θα πρέπει αναγκαστικά να αποσυρθεί. Για σχόλια, παρατηρήσεις και ευχαριστίες, μπορείτε για λίγο ακόμα να στέλνετε e-mail. Πάντως, είναι γεγονός ότι η κοινότητα των Πληροφορικών της χώρας μας (αν υπάρχει) δεν μπόρεσε να μείνει ενωμένη και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για την αναβάθμιση του ρόλου της επιστήμης της Πληροφορικής, έχοντας ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας στα χέρια της. Επίσης, δεν κατόρθωσε ή δεν θέλησε να αγκαλιάσει τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και να δείξει ένα αξιοπρεπές πρόσωπο στον χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Μεγάλα αγκάθια υπήρξαν ο χωρισμός σε αποφοίτους ΑΕΙ (ΠΕ19) και ΤΕΙ (ΠΕ20) αλλά και η νοοτροπία του "καθαρού" και του "μη καθαρού" Πληροφορικού, μ' ό,τι συνεπακόλουθα αυτά είχαν.


e-mail : plinet at dide.flo.sch.gr

 

Επιστροφή