ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα Authorware
(Μέρος 5 - Προχωρημένα Θέματα)

 

Εισαγωγή Βίντεο (Movie)

Σύρουμε ένα εικονίδιο digital movie στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο display και το ονομάζουμε Intro Movie. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Movie Icon. Για να φορτώσουμε το βίντεο που θέλουμε, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import... και επιλέγουμε το αρχείο βίντεο. Στο πλαίσιο διαλόγου Import which file?, το πλαίσιο ελέγχου Link To File δεν μπορεί να επιλεγεί, είναι δηλ. ανενεργό και αυτό γιατί τα αρχεία βίντεο συνδέονται πάντα εξωτερικά και δεν εισάγονται μέσα σ’ ένα αρχείο του AuthorWare. Αλλά, όταν διανέμουμε το piece, θα πρέπει επίσης να διανείμουμε ένα αντίγραφο του αρχείου βίντεο καθώς και το πρόγραμμα για να μπορέσει να παίξει το βίντεο.

Αφού επιλέξουμε το αρχείο βίντεο που θέλουμε να εισάγουμε, το AuthorWare εμφανίζει διάφορες πληροφορίες γι’ αυτό στο πλαίσιο διαλόγου Properties: Movie Icon, όπως από πόσα πλαίσια (frames) αποτελείται, το μέγεθός του και τον φάκελο όπου βρίσκεται. Στην καρτέλα Timing, η πτυσσόμενη λίστα Concurrency καθορίζει αν το βίντεο θα παίξει ολόκληρο πριν η ροή πάει σ’ άλλα εικονίδια στη γραμμή ροής. Η πτυσσόμενη λίστα Play καθορίζει αν το βίντεο θα παίξει κάποιες συγκεκριμένες φορές μέχρι να ικανοποιηθεί μια συνθήκη που ορίζουμε ή αν το παίξιμο του βίντεο ελέγχεται από διάφορους άλλους παράγοντες.

Εξ ορισμού, το AuthorWare εμφανίζει 1 στο πλαίσιο κειμένου Start Frame και αφήνει το πλαίσιο κειμένου End Frame κενό, που σημαίνει ότι θα παίξει το βίντεο μέχρι τέλους. Για να αναπαράγουμε ένα συγκεκριμένο μέρος του βίντεο, δεν έχουμε παρά να εισάγουμε τους αριθμούς των πλαισίων αρχής και τέλους αντίστοιχα. Από την πτυσσόμενη λίστα Concurrency επιλέγουμε Wait Until Done, για να ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του βίντεο πριν συνεχίσει η ροή με το επόμενο εικονίδιο στη γραμμή ροής. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

 

Διαδοχική Εμφάνιση Εικόνων και Ήχων

Θα προσθέσουμε τώρα ένα εικονίδιο erase μετά το βίντεο, ακολουθούμενο από ένα εικονίδιο display που θα περιέχει μια νέα εικόνα που θα εμφανισθεί για μερικά δευτερόλεπτα στη θέση του βίντεο. Σύρουμε ένα εικονίδιο erase στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο Intro Movie και το ονομάζουμε -Movie. Αναπαράγουμε το piece μετά την start flag και όταν εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Erase Icon, επιλέγουμε την καρτέλα Icons και στο παράθυρο παρουσίασης επιλέγουμε την εικόνα του βίντεο για διαγραφή. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

Τώρα θα προσθέσουμε μια εικόνα που θα αντικαταστήσει την εικόνα του βίντεο. Σύρουμε ένα εικονίδιο display από τη βιβλιοθήκη στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο erase. Για να προσθέσουμε ένα εφέ εναλλαγής στην εικόνα, επιλέγουμε το εικονίδιό της στη γραμμή ροής και πάμε στην επιλογή Transition... του υπομενού Icon4του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+T. Στο πλαίσιο διαλόγου Transition επιλέγουμε την κατηγορία Dissolve και το εφέ Dissolve, Pixels Fast.

Θα προσθέσουμε τώρα στη γραμμή ροής ένα εικονίδιο ήχου που θα περιέχει μια αφήγηση που θα συνοδεύει την εικόνα που προσθέσαμε νωρίτερα και ένα εικονίδιο wait για να παραμείνει η εικόνα στην οθόνη για όσο χρόνο χρειαστεί. Μετά, θα διαγράψουμε την εικόνα και θα την αντικαταστήσουμε με μια άλλη εικόνα που θα εμφανίζεται ενώ συνεχίζεται η αφήγηση. Σύρουμε ένα εικονίδιο ήχου από τη βιβλιοθήκη στη γραμμή ροής κάτω από το τελευταίο εικονίδιο display. Αυτό το εικονίδιο ήχου περιέχει την αφήγηση που θα συνοδεύει αυτήν την εικόνα και μια εικόνα που θα εμφανισθεί μετά.

Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο ήχου για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Sound Icon (Linked). Στην καρτέλα Timing, επιλέγουμε Concurrent από την πτυσσόμενη λίστα Concurrency και αυτό για να συνεχίζεται η αφήγηση ενώ το AuthorWare ακολουθεί παράλληλα τη γραμμή ροής. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και σύρουμε ένα εικονίδιο wait στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο ήχου. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εικονίδιο wait για να σταματήσουμε τη ροή καθώς ο ήχος συνεχίζεται, έτσι ώστε να παραμείνει η εικόνα στην οθόνη για 2,5 δευτερόλεπτα πριν διαγραφεί.

Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο wait για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Wait Icon. Αφαιρούμε τις επιλογές από τα πλαίσια ελέγχου Key Press και Show Button. Θα εισάγουμε μια μεταβλητή για να κάνουμε ευκολότερο τον ορισμό του μήκους του σταματήματος που θα παράγει αυτό το εικονίδιο wait. Στο πλαίσιο κειμένου Time Limit γράφουμε IconTitle. Αυτή η μεταβλητή συστήματος περιέχει το όνομα ενός εικονιδίου που εμφανίζεται στον τίτλο και στη γραμμή ροής. Γράφουμε 2.5 σαν τον τίτλο του εικονιδίου wait και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

Το εικονίδιο wait θα σταματήσει τη ροή για 2,5 δευτερόλεπτα πριν το AuthorWare εκτελέσει το επόμενο εικονίδιο. Αυτό, όμως, δεν θα επηρεάσει την αναπαραγωγή του εικονιδίου ήχου, το οποίο θα συνεχίσει να παίζει. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε στη γραμμή ροής εικονίδια wait, erase και display για να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη αφήγηση.

 

Το Εικονίδιο Framework

Οι δομές σελίδας (paging structures) είναι κοινές στα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα. Επιτρέπουν στους χρήστες να πηγαίνουν μπροστά και πίσω σε μια σειρά από οθόνες πληροφοριών, που αποτελεί μια συνηθισμένη μέθοδο πλοήγησης. Με τα εικονίδια framework και navigate του AuthorWare μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα δομές σελίδας καθώς και πιο σύνθετες μορφές πλοήγησης. Προσθέτοντας εικονίδια σ’ ένα εικονίδιο framework, δημιουργούμε ένα framework (πλαίσιο εργασίας), δηλ. μια σειρά από σελίδες, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση πολλών ειδών αλληλεπιδραστικών παραγωγών.

Ξεκινάμε ένα καινούργιο αρχείο και στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο framework στη γραμμή ροής και το ονομάζουμε Practice Pages. Το εικονίδιο framework είναι η καρδιά μιας οποιασδήποτε δομής σελίδας (paging structure) δημιουργούμε στο AuthorWare. Ένα εικονίδιο που προσθέτουμε κατευθείαν σ’ ένα εικονίδιο framework γίνεται μία σελίδα (page). Το εικονίδιο framework διαθέτει ένα σύνολο από πλήκτρα πλοήγησης με τα οποία μπορούμε να μετακινηθούμε ανάμεσα στις σελίδες.

Σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου framework και το ονομάζουμε Page 1. Σύρουμε άλλα τρία εικονίδια display στα δεξιά του εικονιδίου Page 1 και τα ονομάζουμε Page 2, Page 3 και Page 4. Έχουμε ήδη δημιουργήσει μια δομή σελίδας με 4 σελίδες. Για να δούμε τι υπάρχει μέσα σ’ ένα εικονίδιο framework, κάνουμε δι-πλό κλικ πάνω του. Το εσωτερικό ενός εικονιδίου framework μοιάζει μ’ ένα τμήμα της γραμμής ροής που περιέχει ένα perpetual interaction.

Όμως, μια διαφορά είναι ότι αυτό το perpetual interaction, που είναι μια σειρά από αποκρίσεις πλήκτρων με συνδεδεμένα εικονίδια πλοήγησης, είναι perpetual μόνο ανάμεσα στις σελίδες που είναι συνδεδεμένες στο framework και όχι σ’ ολόκληρο το piece. Έτσι, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι διαθέσιμα σ’ όλες τις σελίδες ενός framework αλλά όχι και κάπου αλλού στο piece. Άλλη μια διαφορά είναι ότι ένα εικονίδιο framework είναι χωρισμένο σ’ ένα παράθυρο Entry και σ’ ένα παράθυρο Exit. Όταν ένας χρήστης πηγαίνει σε κάποια σελίδα που είναι συνδεδεμένη σ’ ένα framework, η ροή περνάει πρώτα από το παράθυρο Entry πριν πάει στη σελίδα.

Όταν ένας χρήστης εξέρχεται από μια σελίδα και φεύγει από το framework, η ροή περνάει πρώτα από το παράθυρο Exit πριν βγει εκτός. Αυτή η δομή μάς επιτρέπει να εμφανίζουμε εικόνες ή να αναπαράγουμε ήχους σε κάθε σελίδα μέσα σ’ ένα framework τοποθετώντας εικονίδια γι’ αυτά τα στοιχεία στο παράθυρο Entry. Παρόμοια, μπορούμε να εμφανίσουμε εικόνες ή να αναπαράγουμε ήχους που να εμφανίζονται όταν ένας χρήστης φεύγει από ένα framework από μια οποιαδήποτε σελίδα, τοποθετώντας εικονίδια display ή ήχου στο παράθυρο Exit.

Άλλη μια διαφορά είναι ότι εξ ορισμού τα χειριστήρια πλοήγησης σ’ ένα framework βρίσκονται σε layer 1. Εξ ορισμού, κάθε εικόνα που περιέχεται σ’ ένα εικονίδιο display ή interaction βρίσκεται κανονικά στο layer 0. Οι εικόνες που περιέχονται σε εικονίδια που εμφανίζονται αργότερα στη γραμμή ροής εμφανίζονται μπροστά από άλλες εικόνες που περιέχονται σε εικονίδια που εμφανίζονται νωρίτερα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια εικόνα να εμφανίζεται μπροστά από άλλες εικόνες ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στη γραμμή ροής, πρέπει να εκχωρήσουμε στην εικόνα ένα layer μεγαλύτερο από 0 και αυτό είναι που συμβαίνει μέσα σ’ ένα εικονίδιο framework.

Αυτό κάνει τα πλήκτρα πλοήγησης να εμφανίζονται μπροστά από οποιεσδήποτε εικόνες δημιουργούμε στις σελίδες, εκτός φυσικά κι αν εκχωρήσουμε ένα layer μεγαλύτερο από 1 σε κάποιες απ’ αυτές τις εικόνες. Το εικονίδιο display Gray Navigation Panel, ένα εικονίδιο interaction και 8 εικονίδια navigate είναι τα ενσωματωμένα χειριστήρια πλοήγησης σ’ ένα framework. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα καινούργιο εικονίδιο framework, βλέπουμε αυτά τα προκαθορισμένα χειριστήρια.

Το καθένα από τα 8 εικονίδια navigate περιέχει διαφορετικές επιλογές πλοήγησης και ένα διαφορετικό πλήκτρο. Μπορούμε να αλλάξουμε ή να αφαιρέσουμε αυτά τα προκαθορισμένα χειριστήρια ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής μας. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε κι άλλα εικονίδια στα παράθυρα Entry και Exit. Αν θέλουμε ένα δικό μας κείμενο ή ένα γραφικό να εμφανίζεται σ’ όλες τις σελίδες ενός framework, το τοποθετούμε στο παράθυρο Entry και το εκχωρούμε στο layer 1 ή μεγαλύτερο.

Θα προσθέσουμε τώρα κείμενο και ένα απλό γραφικό σε καθεμία από τις 4 σελίδες και μετά θα δοκιμάσουμε τα χειριστήρια πλοήγησης για να μετακινηθούμε ανάμεσα στις σελίδες. Κλείνουμε το παράθυρο Practice Pages και κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο display Page 1 για να το ανοίξουμε. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ορθογωνίου του toolbox για να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο στην οθόνη. Του δίνουμε ένα χρώμα και γράφουμε το εξής κείμενο μέσα του :

            This is Page 1.

Κάνουμε το κείμενο αόρατο. Θέλουμε να υπάρχει μια διαφορετική εικόνα και κείμενο σε κάθε σελίδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς δουλεύουν τα χειριστήρια πλοήγησης. Με παρόμοιο τρόπο, δημιουργούμε γραφικά και κείμενο και για τις υπόλοιπες σελίδες : μια έλλειψη για τη δεύτερη σελίδα, ένα ορθογώνιο με στρογγυλεμένες γωνίες για την τρίτη σελίδα και ένα πολύγωνο για την τέταρτη σελίδα. Στις επόμενες σελίδες προσθέτουμε το εξής κείμενο :

            This is Page 2.

            Welcome to Page 3.

            Welcome to Page 4.

 

Πλοήγηση στις Σελίδες ενός Framework

Αναπαράγουμε το piece και η ροή πηγαίνει πρώτα στο παράθυρο Entry του εικονιδίου framework, εμφανίζει τα χειριστήρια πλοήγησης και μετά πηγαίνει στο εικονίδιο display Page 1. Το καθένα από τα 8 πλήκτρα των χειριστηρίων πλοήγησης είναι συνδεδεμένο μ’ ένα από τα εικονίδια navigate που βρίσκονται μέσα στο εικονίδιο framework. Τα χειριστήρια αυτά είναι τα εξής από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά :

Το χειριστήριο go back μάς πηγαίνει στην τελευταία σελίδα που επισκεφθήκαμε, όπου κι αν είναι αυτή μέσα στο framework. Το recent pages εμφανίζει μια λίστα των σελίδων που επισκεφθήκαμε πρόσφατα στο πλαίσιο διαλόγου Recent Pages και για να πάμε σε κάποια απ’ αυτές τις σελίδες κάνουμε διπλό κλικ πάνω της.

Το χειριστήριο find εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Find, όπου στο πλαίσιο κειμένου Word/Phrase μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο που αναζητούμε σε κάποιες σελίδες και να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Find για να εμφανίσει το AuthorWare τις σελίδες που περιέχουν αυτό το κείμενο. Για να αλλάξουμε τις επιλογές του πλαισίου διαλόγου Find, πρέπει να πάμε στην επιλογή Navigation Setup... του υπομενού File4του μενού Modify.

 

Οι Επιλογές Πλοήγησης

Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο framework για να το ανοίξουμε. Το σύμβολο κάθε εικονιδίου navigate δείχνει την ενέργειά του. Για παράδειγμα, το εικονίδιο Go back περιέχει την πάνω γωνία μιας σελίδας, το εικονίδιο Recent pages περιέχει τις γωνίες από τρεις σελίδες, το εικονίδιο Find περιέχει το γράμμα F, το εικονίδιο Exit framework περιέχει το βελάκι ¯, το εικονίδιο First page το βελάκι ½¬, το εικονίδιο Previous page το βελάκι ¬, το εικονίδιο Next page το βελάκι ® και το εικονίδιο Last page το βελάκι ®½.

Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο navigate Go Back για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Navigate Icon, το οποίο περιέχει τις ρυθμίσεις για όλους τους τύπους πλοήγησης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν τύπο πλοήγησης επιλέγοντας πρώτα έναν τύπο προορισμού και μετά επιλέγοντας από μια ομάδα επιλογών γι’ αυτόν τον τύπο προορισμού.

Το εικονίδιο navigate Go Back δημιουργείται επιλέγοντας τον τύπο προορισμού Recent από την πτυσσόμενη λίστα Destination και μετά το πλήκτρο επιλογής Go Back. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα εικονίδιο navigate οπουδήποτε στη γραμμή ροής, αλλά ο προορισμός του (destination) πρέπει να είναι μια σελίδα (page). Το page είναι ένα εικονίδιο που είναι συνδεδεμένο απευθείας σ’ ένα εικονίδιο framework.

 

Δημιουργία Εικονιδίου Framework

Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα μια προηγούμενη εφαρμογή, θα ομαδοποιήσουμε τα εικονίδιά της σ’ ένα εικονίδιο map και θα ανοίξουμε μια βιβλιοθήκη media. Τέλος, θα τοποθετήσουμε ένα εικονίδιο framework στη γραμμή ροής για να δημιουργήσουμε μια δομή σελίδας. Ανοίγουμε την εφαρμογή στην οποία είχαμε χρησιμοποιήσει τις σημαίες και το εικονίδιο βίντεο. Κάνουμε κλικ στην παλέτα εικονιδίων στο σημείο όπου βρίσκεται κανονικά η start flag, για να επιστρέψει στη θέση της.

Ομαδοποιούμε όλα τα εικονίδια εκτός από το πρώτο, το εικονίδιο map Question, σ’ ένα εικονίδιο map και το ονομάζουμε Introduction. Η γραμμή ροής περιέχει τώρα το εικονίδιο map γραη`Η η Question και το νέο εικονίδιο map Introduction. Αυτά τα δύο εικονίδια map θα αποτελέσουν τις δύο από τις σελίδες στο εικονίδιο framework που θα δημιουργήσουμε. Ανοίγουμε τώρα μια βιβλιοθήκη που περιέχει γραφικά και ήχους που θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την τρίτη σελίδα του framework. Σύρουμε ένα εικονίδιο framework στη γραμμή ροής κάτω από τα δύο εικονίδια map και το ονομάζουμε Quality System.

Θα δημιουργήσουμε τέσσερις σελίδες που θα κάνουν μια εισαγωγή και θα αναφέρονται στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα εικονίδιο που προ-σθέτουμε κατευθείαν σ’ ένα εικονίδιο framework γίνεται σελίδα. Το εικονίδιο αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα ή ένας ήχος ή ένα εικονίδιο map που περιέχει ένα σύνθετο μείγμα από media και interactivity. Σύρουμε το εικονίδιο map introduction στα δεξιά του εικονιδίου frame-work. Αυτό το εικονίδιο, που αποτελείται από ένα βίντεο και μια σειρά ήχων και γραφικών, θα αποτελέσει την πρώτη σελίδα σ’ αυτή τη δομή σελίδας.

Σύρουμε το εικονίδιο map Question στα δεξιά του εικονιδίου Introduction. Η ερώτηση με τις τρεις σωστές απαντήσεις, που δημιουργήσαμε νωρίτερα, θα αποτελέσει τη δεύτερη σελίδα του framework. Αναπαράγουμε το piece. Η ροή πηγαίνει μέσα στο εικονίδιο framework και μετά αμέσως στην πρώτη σελίδα. Αυτό συμβαίνει όταν η ροή φθάνει στο framework χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη σελίδα σαν προορισμός (destination). Επειδή τα πλήκτρα πλοήγησης περιέχονται στο παράθυρο Entry, εμφανίζονται πρώτα στην οθόνη.

Μετά η ροή πηγαίνει αυτόματα στην πρώτη σελίδα, όπου εμφανίζεται η πρώτη εικόνα αυτής της σελίδας και μετά αναπαράγεται το βίντεο, που είναι το δεύτερο εικονίδιο αυτής της σελίδας. Μετά εμφανίζονται και τα άλλα στοιχεία media με τη σειρά που είχαν τοποθετηθεί στη γραμμή ροής. Όταν αναπαραχθούν όλα τα στοιχεία media που περιέχονται στο εικονίδιο map Introduction, η ροή σταματάει. Για να πάμε σε μια άλλη σελίδα μέσα στο framework, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Next Page. Πηγαίνουμε στο εικονίδιο map Question, που αποτελεί τη δεύτερη σελίδα. Εμφανίζεται η γνωστή μας ερώτηση και το AuthorWare σταματάει, περιμένοντας τις απαντήσεις μας. Το framework διαγράφει τα περιεχόμενα μιας σελίδας όταν πηγαίνουμε σε μια άλλη σελίδα ή εγκαταλείπουμε το framework. Μπορούμε να βλέπουμε μόνο μία σελίδα κάθε φορά. Τα μόνα στοιχεία που παραμένουν στην οθόνη καθώς πηγαίνουμε από σελίδα σε σελίδα είναι ό,τι εμφανίζεται στο παράθυρο Entry του framework, δηλ. στην περίπτωσή μας το panel με τα 8 πλήκτρα πλοήγησης και ό,τι υπήρχε ήδη στη γραμμή ροής όταν εισήλθαμε στο framework.

 

Δημιουργία Σελίδας Μέσα σε Framework

Η τρίτη σελίδα του framework θα περιλαμβάνει ήχους και γραφικά που θα αναφέρονται στη Δυτική Μακεδονία. Θα προσθέσουμε ένα εικονίδιο map στη δομής σελίδας και μετά θα τοποθετήσουμε στοιχεία από τη βιβλιοθήκη για να δημιουργήσουμε τη νέα σελίδα. Σύρουμε ένα εικονίδιο map στα δεξιά του εικονιδίου Question και το ονομάζουμε Components. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του για να ανοίξουμε το παράθυρό του. Θα τοποθετήσουμε αρκετά εικονίδια display και ήχου από τη βιβλιοθήκη σ’ αυτή τη γραμμή ροής, όπου θα υπάρχει μια αφήγηση με συνοδευτικές εικόνες.

Σε μια προηγούμενη εργασία, χρησιμοποιήσαμε εικονίδια wait για να κρατήσουμε τις εικόνες στην οθόνη μέχρι να αντικατασταθούν από άλλες εικόνες, ενώ η αφήγηση συνέχιζε να παίζει. Εδώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά από τρία τμήματα αφήγησης, όπου το καθένα θα περιέχεται σ’ ένα εικονίδιο ήχου που θα έχει ορισθεί σε Wait Until Done, για να ελέγχουμε τον χρονισμό των εικόνων.

Για να δούμε σε προεπισκόπηση τα περιεχόμενα ενός εικονιδίου της βιβλιοθήκης, κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Για να σταματήσουμε την εμφάνιση μιας εικόνας ή την αναπαραγωγή ενός ήχου, κάνουμε κλικ κάπου αλλού. Σύρουμε ένα εικονίδιο display από τη βιβλιοθήκη στην κορυφή της γραμμής ροής στο παράθυρο Components. Αυτή η εικόνα θα αποτελέσει το φόντο αυτής της σελίδας. Σύρουμε τώρα ένα εικονίδιο ήχου που περιέχει την συνοδευτική αφήγηση από τη βιβλιοθήκη στη γραμμή ροής κάτω από το προηγούμενο εικονίδιο.

Επειδή έχουμε ορίσει γι’ αυτό το εικονίδιο την επιλογή concurrency Wait Until Done, μόνο όταν τελειώσει η αφήγηση θα συνεχίσει η ροή στο επόμενο εικονίδιο στη γραμμή ροής. Αυτό το θέλουμε γιατί έτσι η αφήγηση συνοδεύει την τρέχουσα εικόνα και παρουσιάζει την επόμενη εικόνα. Σύρουμε ένα άλλο εικονίδιο display από τη βιβλιοθήκη στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο ήχου. Η εικόνα αυτή θα εμφανισθεί μόλις ολοκληρωθεί η αφήγηση στο πρώτο εικονίδιο ήχου. Μετά θα τοποθετήσουμε το δεύτερο κομμάτι της αφήγησης σ’ ένα άλλο εικονίδιο ήχου κοκ.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα εφέ εναλλαγής στις εικόνες για να είναι έτσι πιο εντυπωσιακή η εμφάνισή τους. Πηγαίνουμε στην επιλογή Transition... του υπομενού Icon4του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+T. Για να εφαρμόσουμε το ίδιο εφέ σε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, τις επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Change Properties... του μενού Edit.

 

Δημιουργία Custom Buttons

Όταν δημιουργούμε ένα framework, ξεκινάμε με τα προκαθορισμένα πλήκτρα πλοήγησης που παρέχει το AuthorWare. Εδώ, θα αφαιρέσουμε τα πλήκτρα πλοήγησης που δεν χρειαζόμαστε και θα αντικαταστήσουμε τα άλλα πλήκτρα με δικά μας, custom buttons. Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο framework για να το ανοίξουμε. Επιλέγουμε το εικονίδιο display Gray Navigation Panel και μετά πάμε στην επιλογή Clear του μενού Edit ή πατάμε το πλήκτρο delete για να το αφαιρέσουμε.

Διαγράφουμε τα εξής εικονίδια πλοήγησης που είναι συνδεδεμένα στο εικονίδιο interaction Navigation hyperlinks : Go back, Recent pages, Find, Exit framework, First page και Last page. Τώρα έχουν απομείνει μόνο δύο εικονίδια navigate στο εικονίδιο interaction : το Previous page και το Next page, τα οποία και θα τροποποιήσουμε. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του πλήκτρου Previous page. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response γι’ αυτό το πλήκτρο. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Buttons... στο άκρο αριστερά του πλαισίου διαλόγου. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Buttons, το οποίο περιέχει όλα τα πλήκτρα που είναι διαθέσιμα σ’ αυτό το piece.

Αυτό το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει τα στάνταρτ πλήκτρα των Windows, πλαίσια ελέγχου και πλήκτρα επιλογής. Για κάθε πλήκτρο που χρησιμοποιείται στο piece, το AuthorWare εμφανίζει τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιείται. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Edit... για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Button Editor. Εισάγοντας γραφικά ή ακόμα και ήχους, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά διαφορετικά είδη custom buttons. Εδώ, θα εισάγουμε γραφικά για τις θέσεις normal up και down.

Το Button Editor μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια διαφορετική εικόνα, ή και ήχο αν θέλουμε, μέχρι 8 καταστάσεις πλήκτρων. Η κατάσταση Up είναι όπως εμφανίζεται κανονικά ένα πλήκτρο. Η κατάσταση Down είναι όπως εμφανίζεται ενώ κάνουμε κλικ πάνω του. Η κατάσταση Over είναι όπως φαίνεται όταν ο δρομέας βρίσκεται από πάνω του και η κατάσταση Disabled είναι όπως φαίνεται όταν είναι ανενεργό αλλά ακόμα ορατό. Επιπλέον, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από εικόνες, και ήχους, για τις καταστάσεις Checked που ισχύουν για τα πλαίσια ελέγχου και τα πλήκτρα επιλογής.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import... για να εισάγουμε ένα γραφικό για τη θέση up ôïõ νέου πλήκτρου Previous page που δημιουργούμε. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Import which file?, όπου επιλέγουμε ένα γραφικό. Το πλήκτρο παίρνει τώρα τη μορφή που θα έχει όταν δεν έχουμε κάνει ακόμα κλικ πάνω του. Στη στήλη Normal, επιλέγουμε το Down. Θα εισάγουμε μια άλλη εικόνα για τη θέση down. Εισάγουμε με τον ίδιο τρόπο ένα άλλο γραφικό. Το πλήκτρο παίρνει τώρα τη μορφή που θα έχει όταν θα έχουμε κάνει κλικ πάνω του.

Κλείνουμε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να γυρίσουμε στο πλαίσιο διαλόγου Buttons. Το νέο custom button είναι επιλεγμένο στη λίστα και όταν κάνουμε κλικ στο ΟΚ, θα αντικαταστήσει το αρχικό πλήκτρο στο piece. Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να τροποποιήσουμε και την εμφάνιση του πλήκτρου πλοήγησης Next page.

 

Πλοήγηση με Υπερκείμενο (HyperText)

Το υπερκείμενο (hypertext), το οποίο παρέχει πλοήγηση με το κλικ σε μια λέξη ή φράση, είναι μια από τις πιο κοινές μορφές αλληλεπίδρασης (interactivity). Συνδυάζοντας δύο χαρακτηριστικά, τα στυλ κειμένου και τα frameworks, είναι εύκολο να δημιουργήσουμε υπερκείμενο στο AuthorWare. Εδώ, θα δημιουργήσουμε ένα γλωσσάριο υπερκειμένου (hypertext glossary), όπου θα μπορούμε να κάνουμε κλικ σε κάποιες λέξεις για να δούμε τους ορισμούς τους. Το γλωσσάριο θα δημιουργηθεί με τη χρήση ενός framework στο οποίο η κάθε σελίδα θα περιέχει τον ορισμό μίας λέξης από το γλωσσάριο.

Θα ορίσουμε ένα στυλ κειμένου για το υπερκείμενο και μετά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το στυλ για να δημιουργήσουμε έναν δεσμό (link) ανάμεσα σε κάθε όρο του γλωσσαρίου και τη σελίδα του framework που περιέχει τον ορισμό του. Συνεχίζουμε από την προηγούμενη ενότητα, αφαιρούμε την start flag, και στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο interaction στη γραμμή ροής πάνω από το εικονίδιο framework Quality System êáé το ονομάζουμε PDA Interaction.

Σύρουμε ένα εικονίδιο map στα δεξιά του εικονιδίου αυτού και στο πλαίσιο διαλόγου Response Type αποδεχόμαστε το προκαθορισμένο πλήκτρο επιλογής Button. Ονομάζουμε το εικονίδιο map PDA. Θα δημιουργήσουμε το γλωσσάριο χρησιμοποιώντας μια δομή framework μέσα σ’ αυτό το εικονίδιο map. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του εικονιδίου PDA για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response. Για να είναι το γλωσσάριο διαθέσιμο ενώ οι χρήστες μετακινούνται στις σελίδες του piece, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το interaction perpetual.

Στην καρτέλα Response επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Perpetual. Από την πτυσσόμενη λίστα Branch επιλέγουμε Return. Αφού οι χρήστες φύγουν απ’ αυτό το perpetual interaction, το AuthorWare θα τους επιστρέψει στη σημείο της γραμμής ροής απ’ όπου ξεκίνησαν το perpetual interaction, δηλ. στο Quality System. Όταν επιλέγουμε τον τύπο απόκρισης Button, το AuthorWare δημιουργεί αυτόματα ένα στάνταρτ πλήκτρο με ετικέτα τον τίτλο του εικονιδίου απόκρισης. Θα το αντικαταστήσουμε μ’ ένα custom button.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Buttons... για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Buttons. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add... για να δημιουργήσουμε ένα νέο custom button. Θα εισάγουμε γραφικά για τις θέσεις normal up και down του πλήκτρου PDA. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import... για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Import which file?. Επιλέγουμε ένα γραφικό και βλέπουμε την εικόνα του στο παράθυρο προεπισκόπησης. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Down στη στήλη Normal και μετά ξανά στο πλήκτρο Import... για να εισάγουμε ένα άλλο γραφικό για τη θέση down του ίδιου πλήκτρου.

Κλείνουμε τα πλαίσια διαλόγου Button Editor και Buttons. Στο πλαίσιο διαλόγου Properties: Response εμφανίζεται η εικόνα του πλήκτρου PDA στο παράθυρο προεπισκόπησης. Κλείνουμε κι αυτό το πλαίσιο διαλόγου. Αν αναπαράγουμε τώρα το piece, θα δούμε ότι το πλήκτρο PDA εξαφανίζεται. Αυτό γιατί το κάθε εικονίδιο τίθεται στο layer 0 στο AuthorWare και οι εικόνες που εμφανίζονται αργότερα στη γραμμή ροής, καλύπτουν τις εικόνες που εμφανίστηκαν νωρίτερα. Έτσι, αν θέλουμε μια εικόνα που εμφανίζεται νωρίτερα στη γραμμή ροής, να είναι ορατή μπροστά από άλλες εικόνες, πρέπει να της εκχωρήσουμε ένα layer μεγαλύτερο από 0.

Στο παράθυρο σχεδίασης, επιλέγουμε το εικονίδιο interaction PDA και πάμε στην επιλογή Properties... του υπομενού Icon4του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+I. Στην καρτέλα Display του πλαισίου διαλόγου Properties: Interaction Icon γράφουμε 1 στο πλαίσιο κειμένου Layer και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Τώρα, θα εισάγουμε media και κείμενο από τη βιβλιοθήκη σ’ ένα γλωσσάριο στο οποίο θα μπορούν να κάνουν κλικ οι χρήστες σε μια λέξη που θα εμφανίζεται στην οθόνη του PDA για να δουν τον ορισμό της.

Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο map PDA για να το ανοίξουμε και το μετακινούμε ώστε να βλέπουμε παράλληλα και το παράθυρο σχεδίασης. Σύρουμε ένα εικονίδιο framework στην κορυφή της γραμμής ροής στο παράθυρο PDA και το ονομάζουμε Glossary Framework. Το framework θα περιέχει τον κάθε ορισμό ενός όρου σε μια ξεχωριστή σελίδα. Θα πρέπει τώρα να αφαιρέσουμε όλα εκτός από ένα από τα προκαθορισμένα πλήκτρα πλοήγησης.

Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Glossary Framework για να το ανοίξουμε. Το μόνο χειριστήριο που θα χρειαστούμε είναι το να μπορούμε να αφαιρούμε το PDA όταν τελειώσουμε με τη χρήση του. Τη δουλειά αυτή την κάνει ένα πλήκτρο πλοήγησης που τίθεται ίσο με Exit Framework/Return. Διαγράφουμε το εικονίδιο display Gray Navigation Panel και όλα τα εικονίδια πλοήγησης εκτός από το Exit framework. Για να είμαστε σίγουροι ότι το PDA και οι όροι του γλωσσαρίου παραμένουν ορατά αφού έχουμε επιλέξει μια λέξη και έχουμε δει τον ορισμό της στο framework, πρέπει να τοποθετήσουμε αυτές τις εικόνες στο παράθυρο Entry. Σ’ ένα framework, οι μόνες εικόνες που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα είναι αυτές που περιέχονται στο παράθυρο Entry.

Σύρουμε από τη βιβλιοθήκη το εικονίδιο display PDA Device, που έχουμε ήδη βρει κάπου, στην κορυφή της γραμμής ροής στο παράθυρο Glossary Framework. Θα δημιουργήσουμε τώρα τη λίστα με τους όρους του γλωσσαρίου, εισάγοντας ένα αρχείο κειμένου (text file). Αυτό το αρχείο κειμένου έχει δημιουργηθεί σ’ ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου στη μορφή RTF (rich text format, μορφή εμπλουτισμένου κειμένου). Το πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της μορφής είναι ότι μπορούμε να εισάγουμε τη μορφοποίηση του κειμένου μαζί με το ίδιο το κείμενο.

Σύρουμε ένα εικονίδιο display στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο display PDA Device και το ονομάζουμε Terms. Αυτό το εικονίδιο display θα περιέχει τη λίστα των όρων που θα μπορούν να κάνουν κλικ οι χρήστες για να δουν τους ορισμούς. Τοποθετούμε την start flag στην κορυφή της γραμμής ροής στο παράθυρο Glossary Framework και αναπαράγουμε το piece από την σημαία και κάτω. Εμφανίζεται το PDA Device και το piece σταματάει στο εικονίδιο display Terms. Μπορούμε τώρα να ετοιμάσουμε το πεδίο κειμένου πριν εισάγουμε το κείμενο.

Επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου του toolbox, êάνουμε κλικ στο παράθυρο παρουσίασης και ταιριάζουμε το πεδίο κειμένου. Επιλέγουμε Import... από το μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Shift+R και στο πλαίσιο διαλόγου Import which file? επιλέγουμε το αρχείο Terms.rtf. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου RTF Import, όπου αφήνουμε επιλεγμένο το πλήκτρο επιλογής Create New Display Icon και επιλέγουμε το Scrolling. Το κείμενο εμφανίζεται πάνω από την εικόνα PDA με μια ράβδο κύλισης στα δεξιά του. Κάνουμε το κείμενο να είναι αόρατο και ρυθμίζουμε τη θέση και το μέγεθός του.

Θα αντικαταστήσουμε τώρα το πλήκτρο Exit framework μ’ ένα custom Done button. Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του πλήκτρου Exit framework. Στο πλαίσιο διαλόγου Properties: Response κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Buttons... και στο πλαίσιο διαλόγου Buttons κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Edit... Επιλέγουμε ένα γραφικό για την κατάσταση normal up και ένα γραφικό για την κατάσταση normal down. Κλείνουμε όλα τα πλαίσια διαλόγου και αναπαράγουμε το piece από την start flag. Το PDA, η λίστα με τους όρους και το πλήκτρο Done εμφανίζονται στο παράθυρο παρουσίασης.

Τώρα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη σειρά των ορισμών σαν σελίδες σ’ ένα framework. Μετά, θα δημιουργήσουμε δεσμούς υπερκειμένου ανάμεσα σε μερικούς όρους και στις σελίδες που περιέχουν αυτούς τους ορισμούς. Θα εισάγουμε ένα αρχείο κειμένου RTF για να δώσουμε τέσσερις ορισμούς όρων του γλωσσαρίου σαν σελίδες σ’ ένα framework. Σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου Glossary Framework και το ονομάζουμε active part.

Το RTF αρχείο που θα εισάγουμε περιέχει τέσσερις ορισμούς που θα διασπαστούν σε τέσσερα εικονίδια display όταν εισαχθεί το κείμενο. Το κάθε εικονίδιο display θα αποτελεί μία σελίδα στο framework. Το πρώτο εικονίδιο display ονομάζεται active part επειδή ο πρώτος ορισμός στο αρχείο κειμένου αφορά το active part. Αναπαράγουμε το piece από την start flag. Επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου του toolbox και μετά Scrolling από το μενού Text για να αφαιρέσουμε την επιλογή αυτή που έμεινε από το τελευταίο κείμενο που χρησιμοποιήσαμε.

Κάνουμε κλικ στο παράθυρο παρουσίασης, περίπου αριστερά και πάνω στο PDA Device. Επιλέγουμε Import... από το μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Shift+R και εισάγουμε το αρχείο Defs.rtf. Στο πλαίσιο διαλόγου RTF Import επιλέγουμε τώρα τα πλήκτρα επιλογής Create New Display Icon και Standard. Το AuthorWare εισάγει το κείμενο και δημιουργεί μια ξεχωριστή σελίδα στο framework εκεί όπου υπάρχει αλλαγή σελίδας στο αρχείο κειμένου. Επειδή εισάγαμε ένα αρχείο κειμένου RTF, διατηρήθηκε όλη η μορφοποίησή του.

Η κάθε σελίδα του κειμένου γίνεται ένα ξεχωριστό εικονίδιο display που περιέχει έναν ορισμό που θα δούμε όταν θα κάνουμε κλικ σ’ έναν όρο στο γλωσσάριο. Τα τρία εικονίδια display που δημιουργήθηκαν με την εισαγωγή του αρχείου κειμένου πήραν τα ονόματα :2, :3 και :4. Μπορούμε να δώσουμε δικά μας ονόματα στα εικονίδια αυτά για να είναι πιο εύκολα κατανοητά όταν θα δημιουργήσουμε τους δεσμούς υπερκειμένου. Θα πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στους τέσσερις όρους και τις σελίδες που περιέχουν τους ορισμούς τους.

Στο AuthorWare, για να μετατρέψουμε κείμενο σε υπερκείμενο, θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα ένα στυλ κειμένου που θα περιέχει πλοήγηση και μετά να το εφαρμόσουμε στους τέσσερις όρους γλωσσαρίου και να δημιουργήσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στον κάθε όρο και τη σελίδα του framework που περιέχει τον ορισμό του. Επιλέγουμε Define Styles... από το μενού Text ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Shift+Y για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Define Styles. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο στυλ κειμένου. Εμφανίζεται το όνομα New Style σ’ ένα πλαίσιο κειμένου και στην λίστα των στυλ κειμένου.

Για το νέο στυλ κειμένου, επιλέγουμε το κόκκινο χρώμα και στην ομάδα επιλογών Interactivity επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Single Click. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Cursor και αν εμφανισθεί ο δρομέας σε σχήμα χεριού, τον αφήνουμε, αλλιώς κάνουμε κλικ πάνω στο σχήμα του δρομέα και επιλέγουμε τον δρομέα σε σχήμα χεριού. Αλλάζουμε το όνομα του νέου στυλ κειμένου σε Glossary και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Modify.

Αναπαράγουμε το piece από την start flag. Το AuthorWare εμφανίζει αυτόματα την πρώτη σελίδα του framework. Κάνουμε διπλό κλικ στη λίστα των όρων Terms για να την επιλέξουμε. Επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου του toolbox και μετά επιλέγουμε τον πρώτο όρο, το active part. Επιλέγουμε Apply Styles... από το μενού Text ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Alt+Y για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Apply Styles. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Glossary και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Properties: Navigation. Τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε σε ποια σελίδα στο Glossary Framework θέλουμε να πάμε.

Από την πτυσσόμενη λίστα Destination επιλέγουμε Anywhere και επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Call and Return. Στο πλαίσιο λίστας με τα εικονίδια display, επιλέγουμε το εικονίδιο active part και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Έχουμε τελειώσει με τη δημιουργία των δεσμών υπερσυνδέσμου. Αν αναπαράγουμε το piece από την start flag, θα μπορούμε να κάνουμε κλικ στους όρους και να βλέπουμε τους ορισμούς τους. Για να μην εμφανίζεται πάντα ο πρώτος ορισμός, μπορούμε να προσθέσουμε ένα κενό εικονίδιο map στην πρώτη θέση του Glossary Framework και να το ονομάσουμε Empty.

 

Χρήση Μεταβλητών στην Πλοήγηση

Στην εφαρμογή της προηγούμενης ενότητας, αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Next page, το piece πηγαίνει από τη σελίδα 3 στη σελίδα 1 και αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Previous page, το piece πηγαίνει από τη σελίδα 1 στη σελίδα 3. Αν και αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο σε μερικές εφαρμογές, εδώ θα κάνουμε το πλήκτρο Next page να είναι ανενεργό στη σελίδα 3 και το πλήκτρο Previous page να είναι ανενεργό στη σελίδα 1. Για να το πετύχουμε αυτό, θα εισάγουμε εκφράσεις στα πλαίσια κειμένου Active If των δύο πλήκτρων.

Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο framework Quality System για να το ανοίξουμε. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του πλήκτρου Previous page για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response. Στην καρτέλα Button επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Hide When Inactive, που σημαίνει ότι όταν το πλήκτρο είναι ανενεργό, δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη. Στην καρτέλα Response επιλέγουμε το πλαίσιο κειμένου Active If. Ανοίγουμε το παράθυρο Variables και επιλέγουμε την κατηγορία Framework και τη μεταβλητή CurrentPageNum, η οποία είναι μια αριθμητική μεταβλητή συστήματος που περιέχει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Paste και κλείνουμε το παράθυρο Variables. Στο πλαίσιο κειμένου Active If, γράφουμε >1 και έτσι πρέπει να υπάρχει η εξής έκφραση εκεί :

            CurrentPageNum>1

Επειδή, όμως, χρησιμοποιούμε δύο frameworks σ’ αυτό το piece, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το framework στο οποίο αναφερόμαστε. Έτσι, πρέπει να γράψουμε τα εξής :

            CurrentPageNum@"Quality System">1

Τώρα, το πλήκτρο Previous page θα είναι ενεργό μόνο όταν ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας του framework Quality System είναι μεγαλύτερος από 1. Όταν η τρέχουσα σελίδα είναι η 1, το πλήκτρο θα είναι ανενεργό. Αλλά, επειδή επιλέξαμε Hide When Inactive, το πλήκτρο Previous page θα αποκρυφτεί όταν εμφανίζεται η σελίδα 1. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

Κάνουμε τώρα διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του πλήκτρου Next page και στην καρτέλα Button επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Hide When Inactive. Στην καρτέλα Response κάνουμε κλικ στο πλαίσιο κειμένου Active If. Ανοίγουμε το παράθυρο Variables, επιλέγουμε τη μεταβλητή CurrentPageNum και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Paste. Στο πλαίσιο κειμένου Active If γράφουμε την εξής έκφραση :

            CurrentPageNum@"Quality System"<PageCount@"Quality System"

Η μεταβλητή PageCount περιέχει τον συνολικό αριθμό των σελίδων ενός framework. Τώρα το πλήκτρο Next page θα είναι ενεργό μόνο όταν ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας είναι μικρότερος από τον αριθμό των σελίδων στο framework Quality System. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε να είναι διαθέσιμη μια perpetual interaction ó’ ένα ολόκληρο piece. Θα χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση στο πλαίσιο κειμένου Active If του πλήκτρου PDA για να κάνουμε το PDA να μην είναι διαθέσιμο ενώ αναπαράγεται το βίντεο.

Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του πλήκτρου PDA. Στην καρτέλα Button επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Hide When Inactive και στην καρτέλα Response κάνουμε κλικ στο πλαίσιο κειμένου Active If. Ανοίγουμε το παράθυρο Variables και επιλέγουμε τη μεταβλητή MediaPlaying από την κατηγορία General. Αυτή είναι μια λογική μεταβλητή, που είναι true όταν αναπαράγεται ένα movie ή ένας ήχος.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Paste και στο Done για να κλείσουμε το παράθυρο Variables. Γράφουμε το σύμβολο ~ πριν από τη μεταβλητή και αυτό γιατί θέλουμε να ορίσουμε ποια media δεν πρέπει να παίζουν για να είναι ενεργό αυτό το πλήκτρο. Η έκφραση τώρα γίνεται ως εξής :

            ~ MediaPlaying@"IntroMovie"

Τώρα το πλήκτρο PDA θα είναι ενεργό μόνο όταν δεν παίζει το βίντεο στο εικονίδιο Intro Movie Θα ενσωματώσουμε τώρα τη μεταβλητή CurrentPageNum για να δείξουμε στους χρήστες σε ποια σελίδα βρίσκονται. Στο παράθυρο σχεδίασης, ανοίγουμε το εικονίδιο framework Quality System. Σύρουμε ένα εικονίδιο display στην κορυφή της γραμμής ροής του παραθύρου και το ονομάζουμε Current Page.

Θα εισάγουμε τη μεταβλητή σ’ αυτό το εικονίδιο display, αλλά επειδή βρίσκεται στο παράθυρο Entry, θα εμφανίζεται σ’ όλες τις σελίδες του framework. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο display Current Page για να το ανοίξουμε. Στο παράθυρο παρουσίασης, επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου, μαύρο χρώμα και Mode Transparent και γράφουμε το εξής κείμενο :

            Page{CurrentPageNum@"Quality System"} of 3

Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Display Icon για το εικονίδιο display Current Page, επιλέγοντας Properties... από το υπομενού Icon4του μενού Modify ή πατώντας τα πλήκτρα Control+I. Στην καρτέλα Display γράφουμε 1 στο πλαίσιο κειμένου Layer και αυτό για να εμφανίζεται η ενσωματωμένη μεταβλητή πάνω απ’ όλες τις εικόνες στην οθόνη. Επιλέγουμε και το πλαίσιο ελέγχου Update Displayed Variables και αυτό για να εμφανίζεται η νέα τιμή της κάθε φορά που αλλάζει.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή