ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα Authorware
(Μέρος 3 - Βιβλιοθήκες)

 

Οι Βιβλιοθήκες (Libraries)

Οι βιβλιοθήκες (libraries) αποθηκεύουν στοιχεία που θα χρειαστούμε πολλές φορές σ’ ένα piece. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βιβλιοθήκες για να αποθηκεύσουμε τα πέντε είδη εικονιδίων που περιέχουν κάτι, δηλ. τα εικονίδια display, interaction, calculation, digital movie και sound. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα στοιχείο μιας βιβλιοθήκης, σύρουμε απλά ένα από τα εικονίδιά της στη γραμμή ροής. Αντί να αποθηκεύει τα περιεχόμενα ενός εικονιδίου μέσα στο piece κάθε φορά που το χρησιμοποιεί, το AuthorWare αποθηκεύει έναν δεσμό (link) προς τη βιβλιοθήκη.

Οι βιβλιοθήκες έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Μας βοηθάνε να κρατάμε τα pieces σε μικρό μέγεθος, επειδή η μόνη πληροφορία που αποθηκεύεται σ’ ένα αρχείο κάθε φορά είναι ο δεσμός προς τη βιβλιοθήκη και όχι το ίδιο το στοιχείο της βιβλιοθήκης. Μπορούμε επίσης να ενημερώνουμε τα περιεχόμενα ενός piece γρήγορα. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούμε έναν λογότυπο που βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη και χρειαστεί να τον αλλάξουμε σ’ όποια σημεία βρίσκεται σ’ ένα piece, θα πρέπει να αλλάξουμε μόνο το εικονίδιο της βιβλιοθήκης και έτσι θα ενημερωθούν αυτόματα όλα τα σημεία στα οποία έχει συνθεδεί ο λογότυπος.

Θα ανοίξουμε μια βιβλιοθήκη που περιέχει αρχεία ήχου και θα προσθέσουμε αρκετά απ’ αυτά στο εικονίδιο decision Random Sounds, που θα δημιουργήσουμε παρακάτω. Επιλέγουμε Library... από το υπομενού Open4του μενού File. Στο πλαίσιο διαλόγου Open Library, επιλέγουμε Authorware Libraries από την πτυσσόμενη λίστα Αρχεία τύπου και επιλέγουμε το αρχείο ήχου που θέλουμε.

Τα αρχεία βιβλιοθήκης του AuthorWare έχουν την επέκταση .a5l και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 17 βιβλιοθήκες σ’ ένα piece του AuthorWare. Θα ανοίξει ένα παράθυρο με το όνομα του αρχείου της βιβλιοθήκης, π.χ. Sounds.a5l, το οποίο θα περιέχει τα εικονίδια ήχου του αρχείου αυτού. Αν κάνουμε κλικ στα πλήκτρα Icon και Title θα μπορούμε να ταξινομήσουμε τα εικονίδια ήχου με βάση τον τύπο του εικονιδίου ή τον τίτλο τους. Υπάρχει και ένα πλήκτρο που περιέχει ένα βελάκι με φορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να καθορίσουμε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση.

 

Τυχαίες Διακλαδώσεις μ’ ένα Εικονίδιο Decision

Θα προσθέσουμε ένα εικονίδιο decision στη γραμμή ροής του εικονιδίου Any Other Choice και μετά θα δημιουργήσουμε μια τυχαία διακλάδωση (random branching) γι’ αυτό. Σύρουμε ένα εικονίδιο decision στη γραμμή ροής του εικονιδίου map κάτω από το εικονίδιο display Any Other Choice και το ονομάζουμε Random Sounds. Θα κάνουμε τη διακλάδωση σ’ αυτό το εικονίδιο decision να είναι τυχαία και μετά θα προσθέσουμε μερικά αρχεία ήχου. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο decision για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Decision Icon.

Η δύναμη ενός εικονιδίου decision είναι οι επιλογές διακλάδωσης που διαθέτει και οι οποίες κατευθύνουν τη ροή ενός piece σε μια διαδρομή που μπορεί να καθοριστεί με πολλούς τρόπους. Χρησιμοποιήσαμε ήδη ένα εικονίδιο decision για να αποθηκεύσουμε προσωρινά εκτός γραμμής ροής κάποια εικονίδια. Επιλέγουμε Randomly to Any Path από την πτυσσόμενη λίστα Branch και κάνουμε κλικ στο ΟΚ. Αυτή η επιλογή θα διαλέγει μια διαδρομή τυχαία κάθε φορά που το piece φθάνει στο εικονίδιο decision.

Αφού προσθέσουμε εικονίδια ήχου στο εικονίδιο decision, κάθε φορά που οι χρήστες θα επιλέγουν το hot spot Any Other Choice, είναι πιθανό ότι θα ακούν έναν διαφορετικό ήχο που θα συνοδεύει το κείμενο στην οθόνη. Αν είχαμε επιλέξει το Random to Any Unused Path, θα ήταν σίγουρο ότι καμία διαδρομή δεν θα επαναλαμβανόταν μέχρι να είχαν επιλεγεί όλες οι διαδρομές. Τώρα, θα προσθέσουμε μερικά εικονίδια ήχου στο εικονίδιο decision Random Sounds από τη βιβλιοθήκη.

Σύρουμε ένα εικονίδιο ήχου από τη βιβλιοθήκη στα δεξιά του εικονιδίου decision Random Sounds. Εμφανίζεται το σύμβολο διαδρομής decision, που είναι ένας μικρός ρόμβος, στην κορυφή της διαδρομής. Μόλις κάνουμε κλικ κάπου στο παράθυρο, ο τίτλος του εικονιδίου ήχου εμφανίζεται με πλάγια γράμματα (italics) και αυτό για να θυμόμαστε ότι το εικονίδιο είναι συνδεδεμένο με μια βιβλιοθήκη.

Μπορούμε να επιλέξουμε κι άλλα εικονίδια ήχου από τη βιβλιοθήκη και να τα σύρουμε στα δεξιά του εικονιδίου ήχου που προσθέσαμε προηγουμένως στο εικονίδιο decision Random Sounds. Αν αναπαράγουμε τώρα το piece και κάνουμε κλικ σε κάποιο σημείο εκτός από τα τρία γραφικά, θα πρέπει να δούμε το σχετικό κείμενο και να ακούσουμε έναν από τους ήχους που προσθέσαμε στο εικονίδιο decision Random Sounds.

 

Απόκριση με Χρονικό Όριο

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο απόκρισης time limit για να εμφανίσουμε μια απάντηση (feedback) στους χρήστες που δεν έχουν επιλέξει τη σωστή απάντηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στο παράθυρο Hot Spot, σύρουμε ένα εικονίδιο display στο άκρο δεξιά του εικονιδίου interaction Hot Spot και το ονομάζουμε 5 Seconds. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του εικονιδίου αυτού, που είναι ένα μικρό ορθογώνιο με διακεκομμένες γραμμές, για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response.

Επιλέγουμε Time Limit από την πτυσσόμενη λίστα Type και γράφουμε 5 στο πλαίσιο κειμένου Time Limit ... Seconds. Μπορούμε να γράψουμε ολόκληρα δευτερόλεπτα ή και κλάσματα δευτερολέπτου, όπως π.χ. 4.3. Στην καρτέλα Response επιλέγουμε Try Again από την πτυσσόμενη λίστα Branch και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Θέλουμε έτσι να έχουν οι χρήστες και άλλες ευκαιρίες για να επιλέξουν τη σωστή απάντηση αφού δουν την υπόδειξη μετά το χρονικό όριο.

Με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο display 5 Seconds για να το ανοίξουμε. Θα γράψουμε μια γραμμή κειμένου που θα εμφανίζεται στην οθόνη αφού έχει εκτελεστεί το interaction για τα 5 δευτερόλεπτα. Γράφουμε το εξής κείμενο :

            Hint: It contains blue and white stripes.

Αναπαράγουμε το piece και δεν κάνουμε κανένα κλικ για 5 δευτερόλεπτα για να εμφανισθεί το παραπάνω υπόδειγμα κειμένου.

 

Το Rollover

Το rollovers εμφανίζονται όταν βρεθεί ο δείκτης του ποντικιού πάνω από κάποιο γραφικό χωρίς να κάνουμε κλικ. Θα δημιουργήσουμε τώρα ένα τέτοιο hot spot. Στο παράθυρο του εικονιδίου map Hot Spot, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου 5 Seconds και το ονομάζουμε Rollover. Παρατηρούμε ότι μόλις προσθέσαμε ένα έκτο εικονίδιο στο interaction, το AuthorWare εμφανίζει μια γραμμή κύλισης με τους τίτλους των εικονιδίων και εμφανίζει μόνο πέντε απ’ αυτά. Για να δούμε τα υπόλοιπα, πρέπει να κυλήσουμε τη γραμμή κύλισης.

Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του εικονιδίου Rollover, που είναι ένα μικρό ρολόι, για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response. Το σύμβολο για το Rollover είναι ρολόι γιατί το εικονίδιο κληρονόμησε τις ιδιότητες του προηγούμενου εικονιδίου, που ήταν του τύπου Time Limit. Επιλέγουμε Hot Spot από την πτυσσόμενη λίστα Type και Cursor in Area από την πτυσσόμενη λίστα Match. Κάνουμε κλικ στις τρεις τελείες δεξιά από το πλήκτρο Cursor και επιλέγουμε τον δρομέα με το χεράκι. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

Στο παράθυρο παρουσίασης, σύρουμε και αλλάζουμε μέγεθος στο rollover hot spot ώστε να περιέχει τα γραφικά των τριών σημαιών. Αναπαράγουμε το piece και μετακινούμε τον δρομέα πάνω από την περιοχή όπου τοποθετήσαμε το rollover hot spot. Το AuthorWare διακλαδώνει στο εικονίδιο απόκρισης γι’ αυτό το hot spot και περιμένει από εμάς να γράψουμε κείμενο. Θα γράψουμε μια γραμμή κειμένου που θα εμφανίζεται όταν θα μετακινούμε το ποντίκι πάνω από το rollover hot spot.

            Γράφουμε το εξής κείμενο :

            Youre getting warm!

Αν αναπαράγουμε το piece, θα εμφανισθεί το παραπάνω μήνυμα μόλις βρεθεί ο δρομέας στην περιοχή που ορίσαμε. Αλλά το μήνυμα δεν φεύγει όταν απομακρύνουμε τον δρομέα από την περιοχή αυτή. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα δημιουργήσουμε ένα άλλο hot spot για το συμβάν Cursor in Area, αλλά αυτό θα καλύπτει ολόκληρη την οθόνη. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο map στα δεξιά του Hot Spot interaction και το ονομάζουμε Catch-all. Δεν θα τοποθετήσουμε τίποτα σ’ αυτό το εικονίδιο map.

Αυτό το άδειο εικονίδιο map παρέχει μια διαδρομή για τη ροή του piece όταν ο δείκτης του ποντικιού βρεθεί σε μια οποιαδήποτε περιοχή της οθόνης εκτός από τις περιοχές εκείνες που ορίζονται από τα εικονίδια που βρίσκονται στα αριστερά στο interaction. Όταν ο δρομέας του ποντικιού βρεθεί εκτός του Rollover hot spot, η θέση του θα ταιριάζει με το Catch-all και η ροή θα πάει στο εικονίδιο map Catch-all. Επειδή αυτό είναι άδειο, δεν θα εμφανισθεί καμία εικόνα και δεν παιχθεί κανένας ήχος. Επειδή, όμως, έχει την διακλάδωση Try Again, θα στείλει τη ροή πίσω στην κορυφή του interaction και θα μπορούμε να κάνουμε κλικ κάπου αλλού.

Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response για το εικονίδιο map Catch-all. Στην καρτέλα Hot Spot κάνουμε κλικ στις τρεις τελείες δεξιά από το πλήκτρο Cursor και επιλέγουμε None. Με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό στο εικονίδιο interaction και στο παράθυρο παρουσίασης αλλάζουμε το μέγεθος και τη θέση του Catch-all hot spot ώστε να καλύπτει ολόκληρο το παράθυρο. Αναπαράγουμε το piece και βλέπουμε ότι μόλις απομακρύνουμε το ποντίκι από την περιοχή που ορίσαμε για το Rollover, το μήνυμα εξαφανίζεται.

 

Αναπαραγωγή των Εικονιδίων στο Εικονίδιο Decision

Για να δούμε να αναπαράγονται όλα όσα δημιουργήσαμε μέχρι τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι :

·      Σύρουμε και τα τρία εικονίδια map που προσθέσαμε στο εικονίδιο decision Temp.Storage πίσω στην κύρια γραμμή ροής. Μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και με τη σειρά που τα δημιουργήσαμε : Opening, Keypress, Hot Spot και Text Entry. Δεν είναι ανάγκη να απομακρύνουμε το εικονίδιο decision Temp.Storage.

·      Αφήνουμε και τα τρία εικονίδια map συνδεδεμένα στο εικονίδιο decision Temp.Storage, αλλά αλλάζουμε δύο ρυθμίσεις στο εικονίδιο decision έτσι ώστε η ροή να περνάει μέσα από κάθε εικονίδιο map. Αλλάζουμε τη ρύθμιση της πτυσσόμενης λίστας Branch σε Sequentially και της πτυσσόμενης λίστας Repeat σε Until All Paths Used. Μπορούμε επίσης να σύρουμε το εικονίδιο map Hot Spot από την κύρια γραμμής ροής μέσα στο εικονίδιο decision ανάμεσα στα εικονίδια Keypress και Text Entry, έτσι ώστε να διατηρηθεί η σειρά εκτέλεσης των εικονιδίων.

 

Χρήση Εξωτερικών Αρχείων Media

Τα εξωτερικά (external) media είναι γραφικά, ήχοι και movies τα οποία ενσωματώνονται σ’ ένα piece αλλά των οποίων τα αρχεία είναι αποθηκευμένα εκτός του piece. Στο AuthorWare έχουμε την επιλογή να αποθηκεύσουμε τα media μέσα στο αρχείο του AuthorWare ή να χρησιμοποιήσουμε αναφορές σε αρχεία media που είναι αποθηκευμένα εκτός του αρχείου του AuthorWare. Μέχρι τώρα, εισάγαμε γραφικά και ήχους κατευθείαν μέσα στο AuthorWare, κάνοντάς τα μέρος του piece. Θα δημιουργήσουμε μια βιβλιοθήκη για μια σειρά από στοιχεία media που θα χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία ενός hot object interaction.

Όμως, αντί να εισάγουμε γραφικά και αρχεία ήχων στη βιβλιοθήκη, θα δημιουργήσουμε δεσμούς (links) ανάμεσα στα εικονίδια της βιβλιοθήκης και στα αρχεία media που βρίσκονται στον σκληρό δίσκο. Επειδή η χρήση εξωτερικών media, πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, εμπεριέχει τον κίνδυνο ότι μπορούν να τροποποιηθούν από τους χρήστες, επειδή αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα αρχεία του AuthorWare, υπάρχει και μια τρίτη λύση : να χρησιμοποιούμε εξωτερικά media κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της εφαρμογής αλλά όταν πακετάρουμε το piece για διανομή, να ενσωματώσουμε τα media μέσα στο piece του AuthorWare.

 

Δημιουργία Νέου Αρχείου και Βιβλιοθήκης

Οι βιβλιοθήκες και τα εξωτερικά media κάνουν έναν καλό συνδυασμό. Οι βιβλιοθήκες μάς επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τα ίδια γραφικά, κείμενο, ήχο ή βίντεο σε πολλά σημεία με τις ίδιες ρυθμίσεις. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε εικονίδια με δεσμούς σε εξωτερικά media σε μια βιβλιοθήκη και μετά να τα σύρουμε και να τα αφήσουμε από τη βιβλιοθήκη στη γραμμή ροής όσες φορές χρειαστεί στη διάρκεια ενός piece.

Στα επόμενα βήματα θα δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο του AuthorWare και μια βιβλιοθήκη. Επιλέγουμε File από το υπομενού New4 του μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+N για να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο AuthorWare. Στο πλαίσιο διαλόγου New File κάνουμε κλικ στο πλήκτρο None για να το κλείσουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ένα Knowledge Object. Μετά κλείνουμε και το παράθυρο Knowledge Objects. Για να ορίσουμε γενικές ιδιότητες για το νέο piece, πρέπει να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων του από την επιλογή Properties... του υπομενού File4του μενού Modify ή να πατήσουμε τα πλήκτρα Control+Shift+ D. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: File.

Στο πλαίσιο κειμένου που υπάρχει στην κορυφή του πλαισίου διαλόγου, γράφουμε West Macedonia σαν το όνομα του piece. Στην καρτέλα Playback επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Center on Screen και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Η οθόνη της εφαρμογής θα είναι έτσι κεντραρισμένη αν εμφανισθεί σε οθόνες με μεγαλύτερη ανάλυση. Αποθηκεύουμε το αρχείο του AuthorWare με το όνομα WestMacedonia και το AuthorWare προσθέτει αυτόματα την επέκταση .a5p στο όνομα αρχείου.

Επιλέγουμε Library από το υπομενού New4 του μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Alt+N για να δημιουργήσουμε μια νέα βιβλιοθήκη. Εμφανίζεται ένα κενό παράθυρο βιβλιοθήκης. Το επιλέγουμε και το αποθηκεύουμε με το όνομα Objects. Το AuthorWare προσθέτει αυτόματα την επέκταση .a5l στο όνομα αρχείου βιβλιοθήκης. Τώρα, που έχουμε ορίσει ένα νέο αρχείο και μια νέα βιβλιοθήκη, είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε να τοποθετούμε στοιχεία στη βιβλιοθήκη.

 

Χρήση Εξωτερικών Media με μια Βιβλιοθήκη

Θα συνδέσουμε τώρα μια σειρά από εξωτερικά αρχεία media στη βιβλιοθήκη που μόλις δημιουργήσαμε. Μετακινούμε το παράθυρο της βιβλιοθήκης προς τη δεξιά μεριά της οθόνης και μεγαλώνουμε το ύψος της. Επιλέγουμε Import... από το μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Shift+R. Στο πλαίσιο διαλόγου Import which file? εντοπίζουμε τον φάκελο που περιέχει τα αρχεία media και τον ανοίγουμε. Κάνουμε κλικ στο σύμβολο + στο κάτω δεξιά μέρος του πλαισίου διαλόγου για να το επεκτείνουμε.

Το πλαίσιο διαλόγου μεγαλώνει και περιέχει στα δεξιά του και ένα επιπλέον πλαίσιο με το όνομα Files to Import, που περιέχει τα αρχεία που επιλέγουμε να εισάγουμε. Αν επιλέξουμε ένα αρχείο και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add, το αρχείο θα μπει στη λίστα και μπορούμε να επιλέξουμε ένα άλλο αρχείο, ενώ αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add All, θα μπουν όλα τα αρχεία του φακέλου στη λίστα. Επειδή, όμως, θέλουμε να συνδέσουμε τα αρχεία media με τη βιβλιοθήκη και όχι να τα εισάγουμε ολόκληρα, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Link To File και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια διαδικασία για να εισάγουμε ή να συνδέσουμε αρχεία πάνω στη γραμμή ροής στο παράθυρο σχεδίασης.

Στο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το όνομα του κάθε αρχείου media που επιλέξαμε να συνδέσουμε, εμφανίζεται σαν το όνομα ενός εικονιδίου. Το AuthorWare δημιουργεί εικονίδια display για τα αρχεία γραφικών και εικονίδια sound για τα αρχεία ήχου. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα εικονίδια κατά τύπο εικονιδίου ή κατά τίτλο ή και κατά ημερομηνία, αν κάνουμε κλικ στα αντίστοιχα πλήκτρα στο παράθυρο βιβλιοθήκης. Αν τα ταξινομήσουμε κατά τύπο εικονιδίου, τα εικονίδια ήχου θα πάνε στο τέλος και μέσα σε κάθε τύπο εικονιδίου θα υπάρχει ταξινόμηση κατά τίτλο.

Κάτω από τον τίτλο του κάθε εικονιδίου υπάρχει ένα σύμβολο >, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε κλικ και να γράψουμε δικά μας σχόλια. Επιλέγουμε Save All από το μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Shift+S για να αποθηκεύσουμε το piece και τη βιβλιοθήκη.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή