ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με τα CSS
(Διαδοχικά Φύλλα Στυλ)

 

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό αρχείο φύλλων στυλ CSS με όνομα mystyle.css και ένα εσωτερικό φύλλο στυλ.

Το εσωτερικό φύλλο στυλ υπερισχύει του εξωτερικού.

Η επικεφαλίδα h1 έχει χρώμα κόκκινο, μέγεθος 30 στιγμές και δεξιά ευθυγράμμιση.

Η επικεφαλίδα h2 έχει χρώμα μπλε, μέγεθος 24 στιγμές και κεντράρισμα.

 


 

Επιστροφή