ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Πεδία Κειμένου
(Text Field Events)


Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πεδίου κειμένου

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και το φόντο του πεδίου κειμένου θα αλλάξει χρώμα

     

 

Αλλαγή του χρώματος κειμένου ενός πεδίου κειμένου

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και τα γράμματα του πεδίου κειμένου θα αλλάξουν χρώμα

     

 

Εισαγωγή εικόνας φόντου σ' ένα πεδίου κειμένου

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία κελιά του παρακάτω πίνακα και το πεδίο κειμένου θα αποκτήσει μια εικόνα φόντου

     


Επιστροφή