Οι Αιτίες των Ανακαλύψεων

Ασκηση Ανακατεμένης Πρότασης

Κάντε κλικ σε κάθε λέξη για να τη βάλετε στη σειρά. Όταν νομίζετε έχετε τελειώσει, κάντε κλικ στο "Check" για να ελέγξετετην απάντησή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο "Υπόδειξη" για να δείτε το επόμενο σωστό τμήμα.