ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Domain Names

 

Τι είναι ένα Domain Name (Όνομα Χώρου);

Είναι ένα όνομα-διεύθυνση που έχει τη μορφή www.onoma.com και μας παραπέμπει σε κάποιον δικτυακό τόπο (Web site). Το domain name μπορεί να θεωρηθεί ως η διεύθυνσή μας στο Internet, όπου μπορούν να μας βρει κάποιος, αλλά είναι και κάτι σαν την online ταυτότητά μας.

Ένα όνομα χώρου είναι ένα μοναδικό όνομα για έναν δικτυακό τόπο (Web site). Για παράδειγμα, το florina.gr είναι ένα όνομα χώρου όπως επίσης και το microsoft.com. Tα ονόματα χώρου πρέπει να κατοχυρώνονται. Όταν κάποιο όνομα χώρου κατοχυρώνεται, καταγράφεται σ’ έναν μεγάλο κατάλογο ονομάτων (domain name register).

 

Πώς μπορώ να αποκτήσω (κατοχυρώσω) το δικό μου Domain Name;

Υπάρχουν πολλές εταιρείες, γνωστές με τον όρο καταχωρητές (registrars), που αναλαμβάνουν να καταχωρήσουν ένα domain name για λογαριασμό μας. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την κατάληξη του domain και την συγκεκριμένη εταιρεία. Είμαστε ιδιοκτήτης του για τον χρόνο που τον αγοράσαμε, συνήθως για δύο χρόνια.

Μπορούμε να κατοχυρώσουμε ένα domain name στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hostmaster.gr με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμο, δηλ. μη δεσμευμένο από κάποιο άλλον, και ότι η σχετική καταχώρηση δεν αντιβαίνει στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Διαχειριστής.

Αφού προηγηθεί ο προβλεπόμενος από το Διαχειριστή έλεγχος για την ενεργοποίηση του ονόματος, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ κατόχου του ονόματος και Διαχειριστή. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης και ενεργοποίησης του ονόματος μέχρι την υπογραφή της οριστικής σύμβασης είναι το πολύ ένας μήνας.

 

Σε ποιον ανήκει ένα Domain Name;

Όταν κατοχυρώνουμε ένα domain name, αυτό έχει γραφτεί κάτω από τα προσωπικά μας στοιχεία ή τα στοιχεία κάποιας εταιρείας. Είμαστε ο ιδιοκτήτης του και μπορούμε να το διαχειριστούμε όπως εμείς νομίζουμε. Αλλά το domain name δεν μας ανήκει για πάντα. Είναι σαν να το νοικιάζουμε και είμαστε ελεύθεροι να το χρησιμοποιήσουμε για τον χρόνο που πληρώσαμε.

 

Τι είναι οι Domain Name Servers;

Είναι ειδικοί υπολογιστές που περιέχουν τις διευθύνσεις του Web server στον οποίο φιλοξενείται το Web site μας. Πληκτρολογώντας ένα domain name στον browser μας αυτό βρίσκει τον σωστό name server και μετά αυτός αναλαμβάνει να μας μεταφέρει στον σωστό φάκελο όπου υπάρχουν οι σελίδες μας.

Οι πληροφορίες που αφορούν την ιστοσελίδα μας καθώς και η IP διεύθυνση του Web server στον οποίο αυτή βρίσκεται, είναι αποθηκευμένες σ’ έναν DNS server. O DNS (Domain Name System) server είναι αυτός που θα αντιστοιχίσει τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας με το όνομα χώρου που κατοχυρώσαμε.

Οι name servers έχουν συνήθως την εξής μορφή :

 

Primary Name Server

ns1.nameserver.com
209.171.43.30

Secondary Name Server

ns2.nameserver.com
66.48.76.92

 

Πώς κάνω Transfer σ’ ένα υπάρχον Domain Name;

Transfer (Μεταφορά) είναι η διαδικασία κατά την οποία "μεταφέρουμε" ένα domain name από έναν Web server σ’ έναν άλλο, αλλάζοντας τις σχετικές καταχωρίσεις στους name servers του. Τυπικά χρειάζεται γύρω στις 24-72 ώρες για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές που κάνουμε στο domain name.

 

Μπορώ να κατοχυρώσω ένα Domain Name άλλης χώρας;

Εξαρτάται από τους κανονισμούς της κάθε χώρας σχετικά με τα domain names της. Μερικές χώρες απαιτούν να έχουμε μόνιμη κατοικία σ' αυτές για να κατοχυρώσουμε ένα όνομα, άλλες δεν απαιτούν τίποτα και ο οποιοσδήποτε με μια σύνδεση στο Internet μπορεί να κατοχυρώσει τα ονόματά της. Στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι αυτό που ελέγχει τα ελληνικά ονόματα (.gr) μέσα από το site Hostmaster.gr.

 

Πώς μπορώ να μάθω αν ένα Domain Name είναι διαθέσιμο;

Μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε από τα sites που κατοχυρώνουν τα ονόματα και να ψάξουμε για μια επιλογή με όνομα whois search. Είναι μια αναζήτηση σε ονόματα που έχουν ήδη κατοχυρωθεί και αν δεν υπάρχει τότε είναι διαθέσιμο να το αποκτήσουμε.

 

Μπορώ να έχω πρόσβαση στο Domain Name χωρίς το 'www' μπροστά;

Αυτό είναι εφικτό αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την ρύθμιση του server στον οποίο φιλοξενείται το Web site μας.

 

Σε τι διαφέρουν οι όροι Register a Domain Name και Reserve a Domain Name;

Κατά λέξη μεταφράζοντας Register σημαίνει "καταχωρώ" ενώ Reserve "κρατάω" ένα όνομα. Τα registered ονόματα λειτουργούν ενώ τα reserved ονόματα απλώς έχουν κρατηθεί για μελλοντική χρήση, χωρίς όμως να έχουν ενεργοποιηθεί.

 

Υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες Ονομάτων Χώρου;

Δεν επιτρέπεται η κατοχύρωση ελληνικών γεωγραφικών ονομάτων παρά μόνο από τους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλ. Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατοχύρωση ονομάτων που πιθανώς προσβάλλουν τα χρηστά ήθη.

 

Ποιος διαχειρίζεται την ονοματοδοσία για το ".gr" domain;

Η Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) έχει αναθέσει τη διαχείριση των ονομάτων του Domain Name [.gr] στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ), που εδρεύει στην Κρήτη.

 

Ποιος έχει δικαίωμα για καταχώριση ονομάτων στο domain ".gr";

Δικαίωμα καταχώρισης έχουν :

α) Όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κατοχής Ελληνικού ΑΦΜ.

β) Οι Έλληνες του εξωτερικού, υπό τον όρο της απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειάς τους.

γ) Όλοι οι φορείς (ελληνικών ή ξένων συμφερόντων) με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.

 

Πότε μπορεί να ακυρωθεί η καταχώρηση ενός Domain Name;

H καταχώρηση ενός domain name μπορεί να ακυρωθεί από τον Διαχειριστή για τους παρακάτω λόγους :

·         Μη υπογραφή της σύμβασης από τον κάτοχο εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.

·         Μη έγκαιρη καταβολή των τελών καταχώρησης/ανανέωσης.

·         Μη ενεργοποίηση του domain name εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.

 

Πώς μπορεί να προσβληθεί ένα Domain Name;

Όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα domain name που περιέχει παράνομα κάποιο ξένο όνομα, ο φορέας του ονόματος έχει το δικαίωμα να το προσβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 58 ΑΚ. Τα domain names δεν έχουν σαφώς συσχετιστεί με τα εμπορικά σήματα διεθνώς και έτσι ο καθένας έχει δικαίωμα να καταχωρήσει κάποιο όνομα που βρίσκει ελεύθερο, δηλώνοντας όμως ότι εν γνώσει του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Σε περίπτωση που μια καταχώρηση προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, τον λόγο έχει η δικαιοσύνη η οποία επιλύει τις όποιες διαφορές. Ο δικαιούχος του εμπορικού σήματος έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου, αξιώνοντας άρση και παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, ακόμα και αποζημίωση, σε περίπτωση ζημίας από υπαιτιότητα.

 

Τι είναι ο "κυβερνοσφετερισμός";

Το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο του "κυβερνοσφετερισμού" (ή cybersquatting) είναι όταν ορισμένοι χρήστες σπεύδουν να κατοχυρώσουν για εμπορικούς σκοπούς διευθύνσεις του Internet που περιέχουν την επωνυμία γνωστών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη στη φήμη των νόμιμων δικαιούχων, αλλά και αποκλεισμός τους από τη χρήση του Διαδικτύου με την επωνυμία τους.

 

Πώς μπορώ να επιλέξω ένα καλό Όνομα Χώρου;

Η επιλογή ενός domain name είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη και για τον λόγο αυτόν πριν ακόμα επιλέξουμε ένα όνομα χώρου, θα πρέπει να σκεφτούμε τον σκοπό που θα εξυπηρετεί η ιστοσελίδα στην οποία θα βασιστεί το συγκεκριμένο όνομα χώρου.

Τα πιο επιτυχημένα ονόματα χώρου πρέπει :

 

Ποια Ονόματα Χώρου πρέπει να αποφεύγω;

Μερικοί παροχείς υπηρεσιών Internet προσφέρουν μοναδικά ονόματα χώρου που στηρίζονται όμως πάνω στο δικό τους πρωτεύον όνομα χώρου όπως για παράδειγμα κάτι σαν το www.mycompany.gr/yourcompany, που είναι ένας υποκατάλογος ενός ήδη υπάρχοντος domain name ή www.yourcompany.mycompany.gr, που είναι ένα subdomain ενός ήδη υπάρχοντος domain name.

Αυτά στην πραγματικότητα δεν αποτελούν πραγματικά και αυτοτελή ονόματα χώρου και καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Τέτοιου είδους ονόματα χώρου δεν είναι επιθυμητά ειδικά για εταιρίες. Θα πρέπει να κατοχυρώσουμε ένα πραγματικό πρωτεύον όνομα χώρου που θα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά των domain names έχει ρίξει δραματικά τις τιμές έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να κατοχυρώσει ένα όνομα χώρου στα στοιχεία του ή στα στοιχεία της εταιρείας του.

 

Τι συμβαίνει με τα ληγμένα Ονόματα Χώρου (expired Domain Names);

Μια πληγή της κατοχύρωσης των ονομάτων χώρου είναι τα ληγμένα ονόματα χώρου. Όταν κατοχυρώνουμε ένα όνομα χώρου στην ουσία το νοικιάζουμε. Το όνομα χώρου δεν μας ανήκει ολοκληρωτικά απλά μας έχει εκχωρηθεί και θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γι’ όσο χρόνο πληρώνουμε την ετήσια συνδρομή στον παροχέα του ονόματος.

Μερικοί άνθρωποι κατοχυρώνουν ονόματα χώρου με σκοπό να τα πουλήσουν αργότερα ενώ άλλοι δεν έχουν τον χρόνο για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά και αποδοτικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ονόματα χώρου που έχουν ήδη κατοχυρωθεί στο παρελθόν να είναι και πάλι διαθέσιμα. Για την κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου που έχει λήξει πληρώνουμε το ίδιο ποσό σαν να κατοχυρώναμε το όνομα από την αρχή.

 

Τι είναι το subdomain;

Oι περισσότεροι χρήστες του Internet μπορεί να μην το γνωρίζουν αλλά χρησιμοποιούν τα subdomains σε καθημερινή βάση. Το www, όπως στο www.florina.gr, είναι το πιο γνωστό και το πιο πολυχρησιμοποιημένο subdomain παγκοσμίως, στην ουσία πρόκειται για ένα default subdomain.

Tα subdomains δημιουργούνται σε έναν DNS (Domain Name System) server και δεν απαιτείται να κατοχυρωθούν πρώτα σε κάποιον επίσημο καταχωρητή. Φυσικά το αρχικό domain μπροστά απο το subdomain πρέπει να κατοχυρωθεί πριν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν τα subdomains που ανήκουν σ’ αυτό.

Ένα παράδειγμα είναι το subdomain prespes.florina.gr. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το subdomain πρέπει πρώτα να κατοχυρωθεί το πρωτεύον όνομα χώρου florina.gr. Η δημιουργία των subdomains γίνεται πολύ εύκολα με μερικά κλικς.

 

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή