Οι Αιτίες των Ανακαλύψεων

Ασκηση Συμπλήρωσης Κενών

Γεμίστε τα κενά και κάντε κλικ στο "Check" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Με το πλήκτρο "Υπόδειξη" μπορείτε να μάθετε ένα γράμμα μιας κενής λέξης, αλλά αν το χρησιμοποιήσετε θα χάσετε βαθμούς.
Έλεγχος των δρόμων του από τους Βενετούς και τους Άραβες.
Έλλειψη πολύτιμων στην Ευρώπη.
Αναγκαία η αναζήτηση καινούργιων δρόμων προς την .
Η Ισπανία και η Πορτογαλία λόγω της πλεονεκτικής τους θέσης ήταν οι πρωτοπόρες στις ανακαλύψεις.