ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Πλαίσια Ελέγχου
(Checkbox Events)


Επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου

Μήλα
Πορτοκάλια
Μπανάνες
Πεπόνια

 

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου ελέγχου

     

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του πίνακα για να αλλάξει το χρώμα φόντου του πλαισίου ελέγχου

 

Εισαγωγή εικόνας φόντου σ' ένα πλαίσιο ελέγχου

     

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία κελιά του πίνακα για να αλλάξει η εικόνα φόντου του πλαισίου ελέγχου

 


Επιστροφή