ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) των Νομικών Όρων του Internet

 

Cybersquatting
Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Κυβερνοσφετερισμός και είναι η μη νόμιμη πρακτική της καταχώρησης ενός domain name (ονόματος χώρου) από κάποιον, το οποίο, όμως, αποτελεί κατατεθέν εμπορικό όνομα κάποιας άλλης εταιρίας, με το σκεπτικό ότι η εταιρία - νόμιμος κάτοχος του εμπορικού ονόματος θα καταβάλει αργότερα υψηλό αντίτιμο για την εξαγορά των δικαιωμάτων του domain name. Ο Κυβερνοσφετερισμός αποτελεί ποινικό αδίκημα σε μερικές χώρες του εξωτερικού, ιδίως όταν γίνεται οργανωμένα και σε ευρεία χρήση και με απώτερο σκοπό το κέρδος.

 

Privacy
Είναι το δικαίωμα απομόνωσης και ελευθερίας ενός χρήστη από αδικαιολόγητες παρεμβάσεις και «εισβολές» στην ιδιωτική ζωή του.

 

Privacy Policy
Αποδίδεται στα ελληνικά με τον ότο Δήλωση Εμπιστευτικότητας και είναι η πολιτική μιας επιχείρησης που διαθέτει δικό της δικτυακό τόπο (Web site) ως προς τη συλλογή και χρήση των προσωπικών (ιδιωτικών) δεδομένων των επισκεπτών/πελατών της.

 

Spam, Spamming
Έτσι αποκαλείται η μαζική αποστολή ανεπιθύμητων ή απρόκλητων διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω e-mail σε χιλιάδες χρήστες. Η επίσημη απόδοση του φαινομένου στα ελληνικά είναι μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία και το spamming αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

 

Spoof, Spoofing
Είναι η αλλοίωση (τροποποίηση) της κεφαλίδας (header) ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ώστε να φαίνεται ότι έχει αποστολέα κάποιον άλλον από τον πραγματικό. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα στην αποστολή e-mail (SMTP) δεν διασφαλίζει την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα.

 

Spyware
Γνωστό και ως adware, το spyware αποτελεί λογισμικό που συγκεντρώνει πληροφορίες μέσω της σύνδεσης που διαθέτει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεσή του, συνήθως για διαφημιστικούς λόγους. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές βρίσκονται συνήθως «κρυμμένες» σε προγράμματα που προσφέρονται ελεύθερα στο Διαδίκτυο και κατεβάζει ο χρήστης στον υπολογιστή του. Το spyware παρακολουθεί τις κινήσεις του χρήστη στο Internet και αποστέλλει τις πληροφορίες σε τρίτους. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι εφαρμογές αυτές καταγράφουν τη διεύθυνση e-mail ή και τα passwords του χρήστη, ακόμη και τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας.

 

Trojan Horse
Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Δούρειος Ίππος και είναι ειδικό πρόγραμμα που, ενώ εμφανίζεται απόλυτα ακίνδυνο για το χρήστη, έχει έμμεσες ή άμεσες καταστρεπτικές συνέπειες για τον υπολογιστή, επιτρέποντας σ' έναν ή περισσότερους crackers να έχουν πρόσβαση σ' αυτόν. Ένα τυπικό Trojan αποτελείται από δύο συστατικά μέρη-υποπρογράμματα: ένα client και ένα server. Ο cracker που θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή εκτελεί το τμήμα client του Trojan και παράλληλα φροντίζει ώστε το τμήμα server να είναι εγκατεστημένο και ενεργό στο σύστημα. Γνωστά προγράμματα Trojan είναι ο Sub7 και το Netbus.

 

Trust Center
Ανεξάρτητη έμπιστη Αρχή, όπου κατατίθενται οι ψηφιακές υπογραφές και εκδίδονται πιστοποιητικά. Ένα Τrust Center ελέγχει και εγγυάται το γνήσιο των υπογραφών.

 

Trusted Third Party (TTL)
Αποδίδεται στα ελληνικά μ' έναν από τους όρους Έμπιστη Τρίτη Οντότητα (ΕΤΟ) ή Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης ή και Δημόσια Αρχή Πιστοποίησης και είναι ένας φορέας (οργανισμός) που είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση, η οποία μπορεί και προσφέρει υπηρεσίες ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης χορηγεί ψηφιακά πιστοποιητικά (ψηφιακές ή απλές ηλεκτρονικές υπογραφές) σε μεμονωμένους χρήστες ή και σε εταιρείες και εξασφαλίζει ότι η ψηφιακή (προηγμένη ηλεκτρονική) υπογραφή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης ανήκει όντως σ’ αυτόν (αποφυγή πλαστοπροσωπίας). Ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, εκτός από τη βασική λειτουργία της χορήγησης της ψηφιακής υπογραφής, μπορεί να προσφέρει και την υπηρεσία της χρονοσήμανσης, με την οποία τίθεται μια ηλεκτρονική σφραγίδα στο έγγραφο που αποστέλλει ένας χρήστης και η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί ούτε να αμφισβητηθεί και καθορίζει τον ακριβή χρόνο της αποστολής του μηνύματος. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου μπορεί να βρει εφαρμογή η υπηρεσία της χρονοσήμανσης είναι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ή αιτήσεων προς μια δημόσια υπηρεσία (π.χ. υποβολή καταστάσεων ΦΠΑ), όπου δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά από μια καθορισμένη προθεσμία.Ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης μπορεί να λειτουργήσει και ως ηλεκτρονικός συμβολαιογράφος, στον οποίο μπορεί κάποιος τρίτος να καταθέσει κείμενα (αντίγραφα) που έχουν αξία, όπως ένα συμβόλαιο ή μια φορολογική δήλωση, έτσι ώστε σ’ οποιονδήποτε φορολογικό ή άλλον έλεγχο να μπορεί να πιστοποιηθεί ποιο ήταν το κείμενο που πράγματι εστάλη αρχικά.

 

®

Virus
Επιβλαβής ιός (πρόγραμμα) το οποίο κατόπιν δικής μας ενέργειας ή εν αγνοία μας, εισβάλλει σε εφαρμογές και προγράμματα που έχουμε στον υπολογιστή μας. Μπορεί να «κολλήσει» στον υπολογιστή μας μέσω του Internet από κάποιο e-mail που ήρθε ή από κάποιο συνημμένο αρχείο που ενεργοποιήσαμε και να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, να προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει ολοκληρωτικά το σύστημά μας. Για την προστασία των υπολογιστών απαιτούνται ειδικά προγράμματα κατά των ιών (Antivirus Programs).

 

Worm
Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Σκουλήκι και είναι ειδικό πρόγραμμα ή αλγόριθμος που αυτο-πολλαπλασιάζεται και συνήθως προκαλεί βλάβες σ' ένα σύστημα ή το τερματίζει. Σε αντίθεση με τους «παραδοσιακούς» ιούς, τα worms δεν απαιτούν την παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα για να μεταδοθούν από το ένα σύστημα στο άλλο. Η επικινδυνότητά τους έγκειται στο ότι επιτρέπουν ποικιλία επιθέσεων μέσω του Internet. Τα σκουλήκια χρησιμοποιούν για τη μετάδοσή τους στο δίκτυο μέρη του λειτουργικού συστήματος που δρουν αυτόματα και είναι αφανή στον χρήστη - έτσι ώστε να μην γίνονται αντιληπτά. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη του worm στον υπολογιστή του μόνο όταν αρχίσει η καταστροφική δράση του.

 

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή