ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την Dynamic HTML

 

  Προσέξτε ότι η εικόνα φόντου (background image) που περιέχει αυτή η σελίδα δεν μετακινείται όταν κυλάτε τη σελίδα

 

Αλλαγή του Στυλ του Δρομέα του Ποντικιού

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τις παρακάτω λέξεις για να δείτε τον δρομέα να αλλάζει :

Auto Wait NE-resize S-resize
Crosshair Default NW-resize W-resize
Hand E-resize SE-resize Text
Move N-resize SW-resize Help


Αλλαγή του Στυλ των Επικεφαλίδων με την Ιδιότητα Filter

Heading 2 - Glow

Heading 2 - Drop Shadow

Heading 2 - Blur

Heading 2 - Wave 

Heading 2 - Shadow

 

Heading 2 - Flip Horizontal

 

Heading 2 - Flip Vertical

 

Εφαρμογή Φίλτρων στις Εικόνες

Ασπρόμαυρο Φίλτρο (Gray Filter) :

 

Φίλτρο Αντιστροφής (Invert Filter) :

 

 

Φίλτρο Ακτίνων Χ (Xray Filter) :

 

Φίλτρο Διαφάνειας 20% (Alpha Filter) :

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτό το κείμενο και θα δείτε να αλλάζει το χρώμα του

 

Κάντε κλικ σ' αυτό το κείμενο και θα δείτε να αλλάζει το χρώμα του

 

Κάντε κλικ σ' αυτή την εικόνα για να εμφανίζονται διαδοχικά διαφορετικές εικόνες

 

Μετακινείστε το Ποντίκι πάνω από τα Κελιά του Πίνακα για να αλλάξει το Χρώμα Φόντου

 

Κάντε κλικ σ' αυτό το κείμενο για να εξαφανίζεται και να εμφανίζεται διαδοχικά η παρακάτω εικόνα

 

 

Επιστροφή