ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα Corel PhotoPaint

Τι Είναι το Corel PhotoPaint

Το Corel PhotoPaint είναι ένα εργαλείο που δουλεύει αποκλειστικά με bitmap εικόνες, καθώς περιλαμβάνει κάποια νέα εφέ, εργαλεία και τεχνικές που κάνουν ευκολότερο τον χειρισμό των εικόνων. Το περιβάλλον του PhotoPaint είναι παρόμοιο μ' αυτό του του CorelDRAW. Υπάρχει μια γραμμή εργαλείων στα αριστερά, μια έγχρωμη παλέτα στα δεξιά, μια γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης, μια βασική γραμμή εργαλείων και μια γραμμή ιδιοτήτων.

Για να δημιουργήσουμε μια νέα bitmap εικόνα στο PhotoPaint, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο New της βασικής γραμμής εργαλείων ή να επιλέξουμε New... από το μενού File. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Create a New Image, που μας ρωτά πληροφορίες για τον τύπο της bitmap εικόνας που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Από τη λίστα Paper color μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα του φόντου της εικόνας. Η εξ ορισμού τιμή RGB : 255, 255, 255 είναι το άσπρο χρώμα. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου No Βackground θα έχουμε ένα διαφανές φόντο που θα έχει το σχήμα μοτίβου σκακιού το οποίο, όμως, δεν θα τυπώνεται.

Από τη λίστα Size μπορούμε να επιλέξουμε ένα προκαθορισμένο μέγεθος για την εικόνα ή να επιλέξουμε Custom και να ορίσουμε δικό μας πλάτος και ύψος με τα πλαίσια κειμένου Width και Height αντίστοιχα. Μπορούμε να επιλέξουμε τη μονάδα μέτρησης από μια αντίστοιχη λίστα και με τα πλήκτρα επιλογής Portrait και Landscape μπορούμε να επιλέξουμε την εμφάνιση (προσανατολισμό) της εικόνας, σαν πορτραίτου (κατακόρυφο) ή τοπίου (οριζόντιο) αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο κειμένου Resolution μπορούμε να ορίσουμε την ανάλυση της εικόνας σε dpi, με εξ ορισμού τιμή τα 72 dpi. Η ανάλυση που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι από 72 έως 96 dpi αν η εικόνα θα εμφανισθεί σε οθόνη, ενώ αν έχει φωτογραφική ποιότητα και πρόκειται να τυπωθεί σε εκτυπωτή η ανάλυση θα πρέπει να είναι από 150 έως 200 dpi και οι εικόνες για τα περιοδικά (εκτύπωση offset) πρέπει να έχουν ανάλυση μεγαλύτερη από 266 dpi.

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Create a partial file, θα μπορούμε να δουλέψουμε σ’ ένα μόνο τμήμα της εικόνας κάθε φορά και αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Create a movie, θα μπορούμε να δημιουργήσουμε κινούμενα σχέδια ή ταινίες.

Κάνουμε κλικ στο ΟΚ και ένα νέο παράθυρο εικόνας εμφανίζεται στην περιοχή εργασίας του PhotoPaint. Τα αρχεία εικόνων του PhotoPaint έχουν επέκταση .cpt. Σ’ αντίθεση με το CorelDRAW, μπορούμε να έχουμε πολλά παράθυρα εικόνων στην οθόνη μας και να ρυθμίσουμε τις θέσεις τους από τις επιλογές του μενού Window.

 

Ζωγραφίζοντας στο PhotoPaint

Στο δεξί μέρος της γραμμής κατάστασης υπάρχουν τρία πλαίσια χρωμάτων, που δείχνουν το τρέχον επιλεγμένο χρώμα ζωγραφικής (Paint), χαρτιού (Paper) και γεμίσματος (Fill). Στο PhotoPaint πρέπει να επιλέξουμε τα χρώματα ζωγραφικής και γεμίσματος πριν σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο, καθώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αργότερα.

Για να ορίσουμε ένα νέο τρέχον επιλεγμένο χρώμα ζωγραφικής, κάνουμε κλικ σ’ ένα χρώμα στην παλέτα ή κάνουμε διπλό κλικ στο πλαίσιο χρώματος ζωγραφικής (Paint) στη γραμμή κατάστασης και στο πλαίσιο διαλόγου Paint Color έχουμε αναρίθμητες επιλογές για το χρώμα ζωγραφικής.

Για να ορίσουμε ένα νέο τρέχον επιλεγμένο χρώμα γεμίσματος, κάνουμε δεξί κλικ σ’ ένα χρώμα στην παλέτα ή κάνουμε διπλό κλικ στο πλαίσιο χρώματος γεμίσματος (Fill) στη γραμμή κατάστασης και στο πλαίσιο διαλόγου Select Fill έχουμε αναρίθμητες επιλογές για το χρώμα γεμίσματος.

Μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα γεμίσματος να είναι ίδιο με το χρώμα ζωγραφικής αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Use Paint Color ή να είναι ίδιο με το χρώμα χαρτιού αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Use Paper Color.

Ακόμη, αν κάνουμε κλικ σ’ ένα από τα πλήκτρα ομοιόμορφου γεμίσματος, γεμίσματος ντεγκραντέ, bitmap ή υφής και μετά στο πλήκτρο Edit..., θα ανοίξει ένα ανάλογο πλαίσιο διαλόγου όπου μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι γέμισμα θέλουμε.

Στη γραμμή κατάστασης υπάρχουν ακόμα και τα πλήκτρα Swap Paint/Paper Colors και Reset Colors, με τα οποία μπορούμε να ανταλλάξουμε μεταξύ τους τα χρώματα ζωγραφικής και χαρτιού ή να επαναφέρουμε τα εξ ορισμού χρώματα αντίστοιχα.

Για να επιλέξουμε έναν νέο τύπο παλέτας χρωμάτων, ανοίγουμε το υπομενού Color Ρalette από το μενού View και επιλέγουμε την παλέτα που θέλουμε. Αν κάνουμε διπλό κλικ σε κάποιο εργαλείο στη γραμμή εργαλείων, θα ανοίξει το αντίστοιχο rollup για το εργαλείο αυτό, όπου υπάρχουν πολλές επιλογές.

 

Το Κείμενο στο PhotoPaint

Στο PhotoPaint υπάρχει μόνο απλό κείμενο και με περιορισμένες δυνατότητες. Για να γράψουμε κείμενο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο κειμένου (Text Tool) στη γραμμή εργαλείων και μετά κάνουμε κλικ στο σημείο της εικόνας που θέλουμε να τοποθετήσουμε το κείμενο.

Από τη γραμμή ιδιοτήτων μπορούμε να επιλέξουμε γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς, διάστημα χαρακτήρων, απόσταση γραμμών, μορφοποίηση, στοίχιση κ.ά. Αν κάνουμε διπλό κλικ στο εργαλείο κειμένου, θα εμφανισθεί το rollup Tool Settings με τις ίδιες επιλογές. Η επιλογή Anti-aliasing κρατάει ομαλές τις καμπύλες των γραμμάτων.

 

Επεξεργασία Αντικειμένων

Όπως και στο CorelDRAW, μπορούμε να επιλέξουμε ένα αντικείμενο με το εργαλείο επιλογής για να εμφανισθούν οι λαβές του και να σύρουμε τις γωνιακές λαβές για να αλλάξουμε το μέγεθος του αντικειμένου αναλογικά ή να σύρουμε τις μεσαίες λαβές για να τεντώσουμε ή να συρρικνώσουμε το αντικείμενο.

Για να διαγράψουμε ένα αντικείμενο, πρέπει να το επιλέξουμε και να πατήσουμε το πλήκτρο delete ή να επιλέξουμε Delete από το μενού Object. Για να αντιγράψουμε ένα αντικείμενο, πρέπει να το επιλέξουμε και να πάμε στην επιλογή Duplicate του μενού Object.

Για να δούμε τις ιδιότητες ενός αντικειμένου, το επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Object Properties... του μενού Object, που εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Object Properties με τις καρτέλες General και WWW URL.

Η επιλογή Document Info... από το μενού File εμφανίζει το παράθυρο μηνύματος Document Info, όπου υπάρχουν πληροφορίες για το τρέχον παράθυρο εικόνας που επεξεργαζόμαστε. Αν κάνουμε κλικ συνέχεια στο ίδιο αντικείμενο, θα εμφανίζονται με τη σειρά οι λαβές αλλαγής μεγέθους, οι λαβές περιστροφής, οι λαβές παραμόρφωσης και οι λαβές προοπτικής.

Στο μενού View υπάρχουν οι επιλογές Rulers, Grid, Guidelines για να εμφανίσουμε τους κανόνες, το πλέγμα και τις γραμμές-οδηγούς αντίστοιχα καθώς και οι επιλογές Snap to Grid και Snap to Guidelines.

Αν επιλέξουμε ένα αντικείμενο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λίστα Merge Mode στη γραμμή ιδιοτήτων για να αναμείξουμε το χρώμα του με το χρώμα του αντικειμένου που είναι από κάτω, επιλέγοντας από πολλές καταστάσεις, και αν χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή κύλισης Object Opacity, μπορούμε να ρυθμίσουμε την αδιαφάνεια του αντικειμένου.

Μπορούμε να επιλέξουμε το εργαλείο γεμίσματος (Fill Toll) από τη γραμμή εργαλείων, να επιλέξουμε ένα είδος γεμίσματος, ομοιόμορφο, ντεγκραντέ, bitmap ή υφής, και να κάνουμε κλικ σε διάφορα αντικείμενα για να αποκτήσουν αυτό το γέμισμα. Στην ενότητα Tolerance μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα πλήκτρα επιλογής Normal ή HSB Mode και μια τιμή στο πλαίσιο κειμένου που είναι από κάτω.

Με το εργαλείο διαφάνειας αντικειμένων (Object Transparency Tool) της γραμμής εργαλείων μπορούμε να προσθέσουμε διάφορους τύπους διαφάνειας σ’ ένα αντικείμενο. Στο rollup Tool Settings μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της διαφάνειας από τη λίστα Type και να σύρουμε για να ορίσουμε μια σταδιακή διαφάνεια.

 

Το Παράθυρο Object Docker

Το παράθυρο Object Docker εμφανίζεται με την επιλογή Objects... του υπομενού Dockers του μενού View. Εμφανίζει μια λίστα μ’ όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας εικόνας, όπου κάθε αντικείμενο αντιπροσωπεύεται από ένα όνομα και μια μινιατούρα εικόνας. Η κόκκινη γραμμή που περιβάλλει μια μινιατούρα δείχνει το τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο.

Αν κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο όνομα ή στη μινιατούρα ενός αντικειμένου, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Object Properties, όπου μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του αντικειμένου στο πλαίσιο κειμένου Name της καρτέλας General. Αν κάνουμε κλικ στο μάτι που υπάρχει δίπλα σε κάθε αντικείμενο, μπορούμε να κάνουμε το αντικείμενο αόρατο.

 

Οι Μάσκες του PhotoPaint

Με τις μάσκες μπορούμε να επιλέξουμε (απομονώσουμε) ένα μέρος μιας bitmap εικόνας και ενώ αυτή η περιοχή της εικόνας μπορεί να υποστεί αλλαγές, η υπόλοιπη περιοχή είναι ανέπαφη. Τα εργαλεία μάσκας υπάρχουν στο ιπτάμενο μενού στη γραμμή εργαλείων και είναι η ορθογώνια μάσκα, η κυκλική μάσκα, η μάσκα ελεύθερου σχεδιασμού, η μάσκα λάσο, η μάσκα ψαλίδι, η μάσκα μαγικό ραβδί και η μάσκα βούρτσα.

Αν επιλέξουμε ένα εργαλείο μάσκας και σύρουμε για να ορίσουμε την περιοχή που θα περιβάλλει η μάσκα, θα εμφανισθεί μια κινούμενη γραμμή γύρω από την επιλεγμένη περιοχή. Μπορούμε να κρύβουμε ή να εμφανίζουμε αυτή την κινούμενη γραμμή κάνοντας κλικ στο εργαλείο Show Mask Marquee της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγοντας Marquee Visible από το μενού Mask.

Η κινούμενη γραμμή δείχνει την περιοχή της εικόνας που μπορεί να αλλάξει και η μάσκα προστατεύει την υπόλοιπη εικόνα. Για να αφαιρέσουμε την ή τις μάσκες από μια εικόνα, επιλέγουμε Remove από το μενού Mask.

Αφού έχουμε ορίσει μια μάσκα, μπορούμε να επιλέξουμε Object: Copy Selection ή Object: Cut Selection από το υπομενού Create του μενού Object για να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο της επιλεγμένης περιοχής ή για να αποσπάσουμε την επιλεγμένη περιοχή αντίστοιχα. Κάνοντας μετά κλικ πάνω στην περιοχή αυτή, η οποία αποτελεί ένα νέο αντικείμενο, μπορούμε να την μετακινήσουμε όπου θέλουμε.

 

Ζωγραφίζοντας Σχήματα

Για να ζωγραφίσουμε τα βασικά σχήματα στο PhotoPaint χρησιμοποιούμε το ιπτάμενο μενού της γραμμής εργαλείων που περιέχει τα εργαλεία ορθογωνίου, έλλειψης, πολυγώνου και γραμμής. Με πατημένο το πλήκτρο Control μπορούμε να ζωγραφίσουμε τετράγωνα και κύκλους. Για κάθε εργαλείο που επιλέγουμε, η γραμμή ιδιοτήτων εμφανίζει ανάλογες επιλογές.

Με το εργαλείο πολυγώνου μπορούμε να ορίζουμε τα διάφορα σημεία (κορυφές) του πολυγώνου και για να κλείσει το πολύγωνο, κάνουμε διπλό κλικ στο τελευταίο σημείο. Με πατημένο το πλήκτρο Control, οι πλευρές του πολυγώνου αποκτούν κλίση 45 μοιρών. Τα πολύγωνα μπορούν να έχουν πλευρές που τέμνονται, μπορούν να είναι ο,τιδήποτε σχήματος ή μεγέθους και μπορούν να έχουν οποιοδήποτε αριθμό πλευρών.

Το εργαλείο γραμμής μοιάζει με το εργαλείο πολυγώνου, με τη διαφορά ότι δεν ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο και δεν χρησιμοποιεί γέμισμα. Όταν σχεδιάζουμε μια γραμμή, από τη λίστα Shape Joints στη γραμμή ιδιοτήτων μπορούμε να καθορίσουμε τον τρόπο ένωσης των τμημάτων της γραμμής, με τις επιλογές Point (σημείο), Round (στρογγυλή), Filled (γεμάτη) και Butt (λαβή).

 

Δουλεύοντας με Αντικείμενα

Για να αλλάξουμε τη θέση ενός αντικειμένου, επιλέγουμε το υπομενού Order του υπομενού Arrange του μενού Object και μπορούμε να επιλέξουμε To Front, To Back, Forward One και Back One.

Για να αλλάξουμε τη θέση των αντικειμένων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το παράθυρο Object Docker και να σύρουμε για να μετακινήσουμε τα αντικείμενα. Η σειρά των αντικειμένων στο παράθυρο Object Docker αντιπροσωπεύει τη σχετική θέση όλων των αντικειμένων πάνω από το φόντο.

Για να ομαδοποιήσουμε αντικείμενα, τα επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Group του υπομενού Arrange του μενού Object, ενώ για να τα απομαδοποιήσουμε πάμε στην επιλογή Ungroup του υπομενού Arrange του μενού Object.

Για να στοιχίσουμε ή να κατανείμουμε αντικείμενα, τα επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Align and Distribute... του υπομενού Arrange του μενού Object για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Align and Distribute. Στο μενού Object υπάρχουν ακόμη και τα υπομενού Flip, Rotate και Transform, που έχουν πολλές επιλογές για την επεξεργασία αντικειμένων.

Μπορούμε να συνδυάσουμε αντικείμενα μεταξύ τους ή με το φόντο για να δημιουργήσουμε νέα αντικείμενα. Επιλέγουμε το υπομενού Combine από το μενού Object και μετά τον τύπο του συνδυασμού που θέλουμε, επιλέγοντας έναν από τους Combine Objects Together, Combine Objects With Background, Combine All Objects With Βackground.

 

Δουλεύοντας με τα Πινέλα

Τα εργαλεία πινέλων του PhotoPaint υπάρχουν στο τελευταίο ιπτάμενο μενού της γραμμής εργαλείων και είναι το εργαλείο Paint (ζωγραφικής), το εργαλείο Effect (εφέ), το εργαλείο Clone (κλώνου) και το εργαλείο Image Sprayer (σπρέι με εικόνες).

Αν κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο εργαλείο στη γραμμή εργαλείων, θα εμφανισθεί το rollup Tool Settings με τις ανάλογες ρυθμίσεις για το εργαλείο που έχουμε επιλέξει. Τα εργαλεία αυτά έχουν αναρίθμητες επιλογές και δυνατότητες.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή