ΠΛΗΝΕΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Πλήκτρα Εντολής

(Command Button Events)

 


Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλήκτρου εντολής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και το φόντο του πλήκτρου εντολής θα αλλάξει χρώμα

     

 

Αλλαγή του χρώματος κειμένου ενός πλήκτρου εντολής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και τα γράμματα του πλήκτρου εντολής θα αλλάξουν χρώμα

     

 

Εισαγωγή εικόνας φόντου σ' ένα πλήκτρο εντολής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία κελιά του παρακάτω πίνακα και το πλήκτρο εντολής θα αποκτήσει μια εικόνα φόντου

     

 


Επιστροφή