ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την VBScript

 

1. Δημιουργία Πίνακα (Array)

2. Η Εντολή IF ... Then ... Else

3. Η Εντολή If ... Then ... ElseIf

4. Η Εντολή Select ... Case 5. Δημιουργία Τυχαίου Link 6. Ο Βρόχος For ... Next
7. Βρόχος με τις Επικεφαλίδες (Headers) της HTML 8. Ο Βρόχος For ... Each 9. Ο Βρόχος Do ... While
10. Εμφάνιση Ημερομηνίας και Ώρας 11. Εμφάνιση των Ημερών 12. Εμφάνιση των Μηνών
13. Εμφάνιση Τρέχοντα Μήνα και Ημερομηνίας 14. Αντίστροφη Μέτρηση Μέχρι το Έτος 3000 15. Προσθήκη Χρονικού Διαστήματος σε Ημερομηνία
16. Μορφοποίηση Ημερομηνίας και Ώρας 17. Η Συνάρτηση UCase() 18. Η Συνάρτηση LCase()
19. Η Συνάρτηση Trim() 20. Η Συνάρτηση RTim() 21. Η Συνάρτηση LTrim()
22. Η Συνάρτηση Round() 23. Η Συνάρτηση Left() 24. Η Συνάρτηση Right()
25. Η Συνάρτηση Mid() 26. Η Συνάρτηση CDate() 27. Η Συνάρτηση Date
28. Η Συνάρτηση DateAdd() 29. Η Συνάρτηση DateDiff() 30. Η Συνάρτηση DatePart()
31. Η Συνάρτηση Day() 32. Η Συνάρτηση Hour() 33. Η Συνάρτηση IsDate()
34. Η Συνάρτηση Minute() 35. Η Συνάρτηση Month() 36. Η Συνάρτηση Now
37. Η Συνάρτηση Second() 38. Η Συνάρτηση Time 39. Η Συνάρτηση Timer
40. Η Συνάρτηση Weekday() 41. Η Συνάρτηση WeekdayName() 42. Η Συνάρτηση Year()
43. Η Συνάρτηση Asc() 44. Η Συνάρτηση Chr() 45. Η Συνάρτηση Hex()
46. Η Συνάρτηση Oct() 47. Η Συνάρτηση Abs() 48. Η Συνάρτηση Atn()
49. Η Συνάρτηση Cos() 50. Η Συνάρτηση Exp() 51. Η Συνάρτηση Int()
52. Η Συνάρτηση Fix() 53. Η Συνάρτηση Log() 54. Η Συνάρτηση Sgn()
55. Η Συνάρτηση Sin() 56. Η Συνάρτηση Sqr() 57. Η Συνάρτηση Tan()
58. Η Συνάρτηση Len() 59. Η Συνάρτηση StrReverse() 60. Η Συνάρτηση InputBox()

 

Επιστροφή