ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Θέματα Πανελλήνιων Διαγωνισμών Πληροφορικής (ΕΠΥ) - Α' Φάση

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1989)

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1990) 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1991)
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1992) 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1993) 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1994)
7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1995) 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1996) 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1997)
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1998) 11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1999) 12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2000)
13ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2001) 14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2002) 15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2003)
16ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2004) 17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) 18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2006)
19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2007)  20ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2008)  21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2009)
22ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2010) 23ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2011) 24ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2012)

        Θέματα Πανελλήνιων Διαγωνισμών Πληροφορικής (ΕΠΥ) - Β' και Τελική Φάση

 

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1990) - Τελική Φάση 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1991) - Τελική Φάση
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1992) - Τελική Φάση 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1993) - Τελική Φάση 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1994) - Τελική Φάση
7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1995) - Τελική Φάση 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1996) - Β Φάση
8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1996) - Τελική Φάση - Γυμνάσιο
8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1996) - Τελική Φάση - Λύκειο
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1998) - Β Φάση - Γυμνάσιο
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1998) - Β Φάση - Λύκειο
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1998) - Τελική Φάση - Γυμνάσιο
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1998) - Τελική Φάση - Λύκειο
11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1999) - Β Φάση - Γυμνάσιο
11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1999) - Β Φάση - Λύκειο
11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1999) - Τελική Φάση - Λύκειο-Α
11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (1999) - Τελική Φάση - Λύκειο-Β
12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2000) - Β Φάση - Λύκειο
12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2000) - Τελική Φάση - Γυμνάσιο
12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2000) - Τελική Φάση - Λύκειο
13ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2001) - Τελική Φάση - Λύκειο 14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2002 - Β Φάση - Λύκειο
14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2002) - Τελική Φάση - Λύκειο
15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2003) - Β Φάση - Γυμνάσιο
15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2003) - Β Φάση - Λύκειο
15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2003) - Τελική Φάση - Λύκειο
16ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2004) - Β Φάση - Λύκειο
16ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2004) - Τελική Φάση - Λύκειο
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Β Φάση - Λύκειο
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Τελική Φάση-Λύκειο-Αρχική Α
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Τελική Φάση-Λύκειο-Αρχική Β
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Τελική Φάση-Λύκειο-Αρχική Γ
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Τελική Φάση-Λύκειο-Συμπληρ Α
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Τελική Φάση-Λύκειο-Συμπληρ Β
17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2005) - Τελική Φάση-Λύκειο-Συμπληρ Γ
18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2006) - Β Φάση - Λύκειο
19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2007) - Β Φάση
19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2007) - Β Φάση - Επεξήγηση
19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2007) - Τελική Φάση
20ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2008) - Β Φάση
20ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2008) - Τελική Φάση
21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2009) - Β Φάση - Γυμνάσιο
21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2009) - Β Φάση - Λύκειο
21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2009) - Τελική Φάση
22ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2010) - Β Φάση - Γυμνάσιο
22ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (2010) - Β Φάση - Λύκειο
   

        

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή