ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) των Πολυμέσων

 

Ελληνικοί Όροι

Ακολουθητής (Sequencer) - Είναι ένα ειδικό λογισμικό ή συσκευή που έχει τη δυνατότητα να καταγράψει, να επεξεργασθεί και να ξαναπαίξει το μουσικό κομμάτι που έχει παραχθεί από μουσικό όργανο ή από υπολογιστή.

Αλγόριθμοι Συμπίεσης Με Απώλεια Δεδομένων (Lossy Algorithms) - Ειδικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση εικόνων, ήχων και βίντεο και μπορούν να πετύχουν μεγάλο λόγο συμπίεσης, έως και 200:1 για εικόνες, αλλά με ταυτόχρονη απώλεια δεδομένων και άρα μείωση της ποιότητας της εικόνας ή του ήχου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα χρησιμοποιηθεί μεγάλος ή μικρός λόγος συμπίεσης με αντίστοιχο αποτέλεσμα χειρότερη ή καλύτερη ποιότητα στο αναπαραγόμενο αρχείο. Με λόγο συμπίεσης 20:1 μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητική ποιότητα χωρίς ουσιαστική αλλοίωση της αρχικής εικόνας. 

Αλγόριθμοι Συμπίεσης Χωρίς Απώλεια Δεδομένων (Lossless Algorithms) - Ειδικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση εικόνων, ήχων και βίντεο αλλά χωρίς να έχουμε απώλεια δεδομένων και άρα αλλοίωση στην ποιότητα της εικόνας ή του ήχου. Κατά την αποσυμπίεση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την αρχική εικόνα.

Αλλαγή Πλάνου (Transition) - Είναι ειδικά εφέ που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία μετάβασης και εναλλαγής εικόνων στις πολυμεσικές εφαρμογές. Χωρίς τα ειδικά αυτά εφέ μετάβασης, η εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά κομμάτια μιας πολυμεσικής εφαρμογής θα είναι απότομη και άκομψη και χωρίς να είναι σε θέση ο χρήστης να αντιληφθεί ότι γίνεται μετάβαση σ’ άλλο κομμάτι της εφαρμογής.

Αλληλεπιδραστικότητα (Interactivity) - Είναι η ιδιότητα των πολυμεσικών συστημάτων που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής, δηλ. να συμμετέχει στην εξέλιξή της και να ελέγχει δυναμικά την παρουσίαση της πληροφορίας στην οθόνη του.

Αλληλεπιδραστικότητα 1ου Βαθμού - Είναι τα συστήματα αλληλεπιδραστικών πολυμέσων όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικές μόνο προκαθορισμένες επιλογές, όπως σχετικά με τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα εμφάνισης των πληροφοριών.

Αλληλεπιδραστικότητα 2ου Βαθμού - Είναι τα συστήματα υπερμέσων όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου στο περιβάλλον πληροφόρησης.

Αλληλεπιδραστική Μάθηση - Ένας τρόπος μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να αλληλεπιδράσει, δηλ. να απαντήσει σε ερωτήσεις, μ’ ένα πρόγραμμα υπολογιστή.

Αλληλεπιδραστική Τηλεόραση (Interactive TV) - Ειδική υπηρεσία τηλεόρασης όπου ο τηλεθεατής μπορεί να επέμβει στη ροή της, να επιλέξει προγράμματα, να παρακολουθήσει παλαιότερες εκπομπές κ.ά.

 Ανάδραση (Feedback) - Η απόκριση της εφαρμογής μετά από κάποια ενέργεια του χρήστη. Στην ουσία αποτελεί μια ένδειξη ότι μια ενέργεια του χρήστη έχει αναγνωρισθεί από τον υπολογιστή, όπως το ηχητικό σήμα που παράγεται μετά από πάτημα του πλήκτρου του ποντικιού. Είναι τεχνικός όρος και η αρχική του σημασία είναι η ανακατεύθυνση της εξόδου μιας συσκευής στην είσοδό της έτσι ώστε να γίνουν αυτόματα κάποιες απαραίτητες ρυθμίσεις ή άλλες λειτουργίες διόρθωσης.

Ανάλυση (Resolution) - Η πυκνότητα των εικονοστοιχείων (pixels) μιας εικόνας ανά ίντσα. Εκφράζεται σε dpi (dots per inch) ή ppi (pixels per inch). Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο περισσότερες λεπτομέρειες της εικόνας μπορούμε να δούμε και τόσο πιο καθαρή θα είναι η εικόνα.

Αντικειμενοστραφή Εργαλεία Συγγραφής - Εργαλεία (εφαρμογές ή και γλώσσες προγραμματισμού) όπου τα πολυμεσικά στοιχεία και τα συμβάντα (events) αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και τοποθετούνται σε διάταξη δένδρου με σχέση γονέα – τέκνου. Χρησιμοποιούν τεχνικές που βασίζονται στις έννοιες του αντικειμένου (object) και του μηνύματος (message).

Αποσυμπίεση (Decompression) - Η διαδικασία της επαναφοράς των συμπιεσμένων αρχείων στην αρχική τους κατάσταση και μέγεθος.

Απόχρωση - Βλ. Hue.

Ασύμμετροι Αλγόριθμοι - Είναι αλγόριθμοι συμπίεσης βίντεο που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη συμπίεση και λιγότερο για την αποσυμπίεση.

Βάθος Χρώματος (Color Depth) - Εκφράζεται σε bits και παριστάνει το μέγιστο πλήθος των χρωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση μιας εικόνας ή μ’ άλλα λόγια τον αριθμό των bits που δεσμεύονται για την αποθήκευση της χρωματικής πληροφορίας του κάθε εικονοστοιχείου. Για παράδειγμα, για βάθος χρώματος 8 bits, μπορούν να απεικονιστούν το πολύ 28 = 256 χρώματα ανά εικονοστοιχείο της εικόνας.

Βίντεο-Τηλεφωνία - Τεχνολογία που επιτρέπει ταυτόχρονη μετάδοση εικόνας βίντεο σε μια τηλεφωνική συνομιλία.

Γλώσσα Σεναρίων (Script Language) - Είναι ειδική γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (high-level language) που χρησιμοποιείται από τα εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων. Επιτρέπει την ανάπτυξη και τον έλεγχο των πολυμεσικών στοιχείων, τη δημιουργία αλληλεπίδρασης χρήστη-εφαρμογής καθώς και τον έλεγχο της πλοήγησης από τον χρήστη. Για παράδειγμα, το ToolBook χρησιμοποιεί τη γλώσσα σεναρίων OpenScript, το Director την Lingo και το Flash την ActionScript.

Δειγματοληψία (Sampling) - Το στάδιο της διαδικασίας ψηφιοποίησης ενός αναλογικού σήματος κατά το οποίο λαμβάνουμε δείγματα του αναλογικού σήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διαδρομές Πλοήγησης (Navigation Pathways) - Είναι οι διαδρομές αναζήτησης και εξεύρεσης πληροφοριών που μπορεί να ακολουθήσει ένας χρήστης σε μια εφαρμογή πολυμέσων. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να καθοριστούν από τον δημιουργό της εφαρμογής ή από τον χρήστη ή και από τους δύο.

Διακομιστής - Βλ. Εξυπηρετητής.

Διανυσματικά Γραφικά (Vector Graphics) - Ένα από τα είδη των ψηφιοποιημένων γραφικών (εικόνων) που το περιεχόμενό τους καθορίζεται από μαθηματικές συναρτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο απεικόνισης γραμμών, ορθογωνίων, ελλείψεων, τόξων κ.ά.

Διασκέδαση κατ’ Απαίτηση - Υπηρεσία όπου ο θεατής μπορεί να επιλέξει από μια βιβλιοθήκη από ταινίες και άλλες εκπομπές.

Διατάξεις Ζεύξης Φορτίου (CCD – Charged Coupled Devices) - Είναι ειδικές διατάξεις που αποτελούνται από μικρά ευαίσθητα φωτοστοιχεία τοποθετημένα πάνω σ’ ένα πλέγμα ημιαγωγού πυριτίου. Όταν έρθουν σ’ επαφή με το φως παράγουν λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, ηλεκτρικό φορτίο το οποίο μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα με τη βοήθεια ενός μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό (A/D). Αποτελούν την αρχή λειτουργία των σημερινών ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και των ψηφιακών μηχανών λήψης βίντεο.

Διάχυση Χρώματος - Ειδική τεχνική για την προσομοίωση χρωμάτων με τη διασπορά έγχρωμων κουκκίδων μέσα σ’ ένα χρώμα.

Διεπαφή Χρήστη (User Interface) - Αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μέσω του οποίου ο χρήστης επικοινωνεί με την εφαρμογή. Περιλαμβάνει το τμήμα εμφάνισης της πληροφορίας και τα εργαλεία αλληλεπίδρασης χρήστη-εφαρμογής.

Δικτυακός Τόπος (Web Site) - Ένα σύνολο από ιστοσελίδες (Web pages) που είναι αποθηκευμένες στον ίδιο διακομιστή και αναφέρονται στο ίδιο θέμα.

Δικτυακά Πολυμέσα - Πολυμεσικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται μέσω του Internet.

Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) - Τεχνολογία, όπου μέσω του επηρεασμού των αισθήσεων και της παροχής της εντύπωσης της προοπτικής, δημιουργεί στον χρήστη την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται σ’ έναν άλλον χώρο ή ότι βλέπει κάποια άλλα αντικείμενα, στην ουσία ότι βιώνει μια πραγματική εμπειρία.

Εικονοστοιχείο (Pixel) - Το μικρότερο στοιχείο κατά την ανάλυση μιας ψηφιογραφικής εικόνας ή της οθόνης του υπολογιστή. Αποκαλείται και κουκκίδα ή ψηφίο. Κάθε ψηφιογραφική ή χαρτογραφική εικόνα αποτελείται από πάρα πολλά εικονοστοιχεία, το ένα δίπλα στο άλλο, τα οποία θυμίζουν ένα μωσαϊκό αλλά όταν τα παρατηρούμε από κάποια απόσταση μάς δίνουν την εντύπωση ενός ενοποιημένου ειδώλου. 

Εκπαίδευση από Απόσταση (E-Learning) - Τεχνολογία που επιτρέπει να γίνει η διαδικασία της μάθησης όταν ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε μεγάλες γεωγραφικά αποστάσεις. Χρησιμοποιεί τη διασύνδεση μέσω Internet και τις πολυμεσικές εφαρμογές.

Εμφύτευμα (Plug-In) - Ειδικό λογισμικό που προσθέτει δυνατότητες εμφάνισης πολυμεσικών αρχείων στους φυλλομετρητές. 

Εξυπηρετητής (Server) - Ειδικό λογισμικό ή υπολογιστής που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες (εξυπηρετήσει) άλλο λογισμικό ή άλλους υπολογιστές.

Εργαλεία Βασισμένα σε Εικονίδια - Προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων όπου η σχεδίαση της εφαρμογής θυμίζει λογικό διάγραμμα (flowchart). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα AuthorWare της εταιρείας Macromedia. 

Εργαλεία Βασισμένα σε Σελίδες - Προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων όπου η σχεδίαση της εφαρμογής στηρίζεται στη δημιουργία σελίδων και στην πλοήγηση ανάμεσα σ’ αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα ToolBook της εταιρείας Asymetrix.

Εργαλεία Βασισμένα στο Χρόνο - Προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων όπου η σχεδίαση της εφαρμογής είναι οργανωμένη σ’ ένα διάγραμμα ροής χρόνου (timeline). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Director της εταιρείας Macromedia.

Εργαλεία Επιμέλειας Πολυμεσικών Στοιχείων - Είναι ειδικά προγράμματα με τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε τα πολυμεσικά στοιχεία, δηλ. τις εικόνες, τα γραφικά, τους ήχους, το animation, το βίντεο κ.ά.

Εργαλεία Παρουσίασης (Presentation Tools) - Ειδικά προγράμματα παρουσίασης πολυμεσικών εφαρμογών.

Εργαλεία Συγγραφής (Authoring Tools) - Ειδικά προγράμματα ανάπτυξης (δημιουργίας) πολυμεσικών εφαρμογών, όπου μπορούμε να συνδυάσουμε και να οργανώσουμε διάφορα πολυμεσικά στοιχεία για την ολοκλήρωση μιας πολυμεσικής εφαρμογής. 

Ετικέτες HTML (Tags) - Είναι ειδικοί κωδικοί μορφοποίησης, όπως π.χ. <bold>, που είναι γραμμένοι σε μια ειδική γλώσσα σήμανσης, που καθοδηγούν τους φυλλομετρητές για τον τρόπο που πρέπει να παρουσιάσουν τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο (E-Book) - Η μεταφορά του μοντέλου του συμβατικού κλασικού βιβλίου στο περιβάλλον του υπολογιστή μ’ όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό.

Θερμά Σημεία (Hot Spots) - Είναι ειδικές λέξεις, εικόνες, πλήκτρα ή και περιοχές της οθόνης στα οποία μπορούμε να κάνουμε κλικ με το ποντίκι για να μετακινούμαστε (διασυνδεόμαστε) ανάμεσα στους κόμβους μιας πολυμεσικής εφαρμογής.

Ιστοριοπίνακας - Βλ. Πινάκιο Εξιστόρησης.

Καρέ (Frame) - Αποκαλείται και πλαίσιο και είναι ένα στιγμιότυπο (ακίνητη ή στατική εικόνα) ενός αποσπάσματος αρχείου βίντεο ή μιας κινούμενης εικόνας (animation).

Κάρτα Σύλληψης Βίντεο (Video Capture Card) - Ειδική συσκευή που τοποθετείται στον δίαυλο επέκτασης του υπολογιστή και με την οποία μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε αναλογικό βίντεο και να το εισάγουμε στον υπολογιστή για επεξεργασία. Μπορεί να συνδεθεί με αναλογική συσκευή βίντεο.

Κάρτα Ήχου (Sound Card) - Ειδική συσκευή που τοποθετείται στον δίαυλο επέκτασης του υπολογιστή και η δουλειά της είναι η ψηφιοποίηση των αναλογικών και η αναπαραγωγή των ψηφιακών ήχων.

Κινούμενη Εικόνα (Animation) - Η τεχνική της γρήγορης εναλλαγής πολλών στατικών (ακίνητων) εικόνων ίδιου μεγέθους και με παραπλήσιο περιεχόμενο ώστε να δημιουργείται στον χρήστη η ψευδαίσθηση της κίνησης. Έχει τις ρίζες της στα γνωστά κινούμενα σχέδια (cartoons) και αποτελεί έναν ταχύτατα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της επιστήμης της Πληροφορικής. Υλοποιείται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων λογισμικού, όπως είναι το Flash, το Director κ.ά. Αποκαλείται και προσομοίωση κίνησης ή και συνθετική κίνηση.

Κόμβος (Node) - Είναι η βασική δομική μονάδα αποθήκευσης της πληροφορίας σε πολυμεσικές εφαρμογές. Ένας κόμβος μπορεί να περιέχει κείμενο, γραφικά, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχο ή βίντεο.

Λόγος Συμπίεσης (Compression Ratio) - Είναι ο βαθμός συμπίεσης ενός αρχείου και είναι ίσος με τον λόγο (πηλίκο) του μεγέθους του αρχικού αρχείου προς το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μετά από τη συμπίεση.

Μέγεθος Δείγματος (Sampling Size) - Όρος που χρησιμοποιείται στην ψηφιοποίηση αναλογικών σημάτων και είναι ίσος με το πλήθος των δυαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούμε για να καταγράψουμε το πλάτος (μέγεθος) του σήματος.

Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine) - Εξειδικευμένος δικτυακός τόπος στο Internet που έχει τη δυνατότητα για πολύ γρήγορη αναζήτηση σε τεράστιες βάσεις δεδομένων για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον χρήστη.

Μοντελοποίηση (Modeling) - Η διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων και σκηνών.

Μορφομετατροπή ή Μεταμόρφωση (Morphing) - Είναι ειδικό εφέ που παρουσιάζει τον μετασχηματισμό ενός προσώπου ή άλλου αντικειμένου σ’ άλλη κατάσταση ή σ’ άλλο πρόσωπο ή αντικείμενο. Πρόκειται για μια διαδικασία παραμόρφωσης και μετασχηματισμού μιας εικόνας σε μια άλλη μέσω διαδοχικών καρέ.

Οθόνη Αφής (Touchscreen) - Μια ειδική οθόνη που χρησιμοποιεί τις συντεταγμένες για να μεταφράσει την πίεση του χεριού σε προσχεδιασμένες περιοχές σε δεδομένα εισόδου ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) - Ένα κατανεμημένο, υπερμεσικό πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί την υποδομή του Internet και έχει σαν στόχο την ανταλλαγή πολυμεσικών εγγράφων ανάμεσα σε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο Internet.

Παλέτα Εργαλείων (Tool Palette) - Είναι ένα μικρό παράθυρο όπου μπορούμε να βρούμε μαζεμένα όλα τα εργαλεία που έχουν σχέση με μια λειτουργία. Για παράδειγμα, υπάρχουν παλέτες σχεδίασης, παλέτες τροποποίησης αντικειμένων κ.ά.

Παλέτα Χρώματος (Color Palette) - Είναι ένα πίνακας που περιέχει όλα τα διαθέσιμα χρώματα και απ’ όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα περιγράμματος ή γεμίσματος αντικειμένων.

Παλμοκωδική Κωδικοποίηση - Βλ. PCM.

Περίπτερα Παροχής Πληροφοριών (Information Kiosks) - Είναι ειδικά συστήματα που τα συναντάμε κυρίως σε δημόσιους χώρους και όπου μπορούν ακόμα και χρήστες που δεν έχουν καλή σχέση με τους υπολογιστές να αναζητήσουν πληροφορίες για διάφορα θέματα. Λειτουργούν σε 24ωρη βάση και είναι συνήθως εφοδιασμένα με οθόνες αφής. Ακόμη, μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα (standalone) ή σαν δικτυωμένα υπολογιστικά συστήματα.

Περίπτερα Πωλήσεων - Είναι ειδικά συστήματα όπου μπορεί ένας χρήστης να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και μπορεί ακόμα και να κάνει αγορές με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας.

Πινάκιο Εξιστόρησης (Storyboard) - Τεχνική που προέρχεται από τη σκηνοθεσία και χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση του σεναρίου μιας παρουσίασης ή μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Αναπαριστά την παρουσίαση με τη μορφή μιας σειράς από εικόνες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές χρονικές στιγμές της. Παρέχει μια γενική εικόνα της πολυμεσικής εφαρμογής και λειτουργεί ως οδηγός για τον προγραμματιστή, παρουσιάζοντας τη διασύνδεση και λειτουργικότητα των αντικειμένων της.

Πλαίσιο - Βλ. Καρέ. 

Πλοήγηση (Navigation) - Η μετάβαση από το ένα τμήμα της εφαρμογής στο άλλο και η διαδικασία της αναζήτησης και εξερεύνησης πληροφοριών σε πολυμεσικές εφαρμογές μέσα από διάφορες διαδρομές.

Πολυμέσα (Multimedia) - Κλάδος της επιστήμης της πληροφορικής που ασχολείται με τη χρησιμοποίηση πολλών βασικών στοιχείων (μέσων) των ψηφιακών δεδομένων, όπως είναι το κείμενο, τα γραφικά, η εικόνα, η κινούμενη εικόνα, ο ήχος και το βίντεο, τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους με κανόνες αισθητικής, ψυχολογίας και ανθρώπινης συμπεριφοράς για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

Πολυμεσικά Στοιχεία - Είναι τα δομικά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών, δηλ. το κείμενο, τα γραφικά, η εικόνα, η κινούμενη εικόνα, ο ήχος και το βίντεο.

Ρυθμός Δειγματοληψίας (Sampling Rate) - Είναι ο αριθμός των δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο που λαμβάνει ένας μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (ADC).

Σαρωτής (Scanner) - Συσκευή με την οποία μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε εικόνες και σχέδια, δηλ. να τα μετατρέψουμε από αναλογική σε ψηφιακή μορφή ώστε να τα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με τη βοήθεια υπολογιστή.

Σενάρια (Scripts) - Είναι ειδικά προγράμματα, συνήθως μικρά σε μέγεθος, τα οποία συσχετίζονται με κάποια συμβάντα (events), όπως π.χ. το κλικ με το ποντίκι σ’ ένα πλήκτρο εντολής ή σ’ ένα θερμό σημείο, και βοηθούν τον χρήστη να ελέγξει την πλοήγησή του στην εφαρμογή. 

Στοιχεία Πολυμέσων - Είναι το κείμενο, τα γραφικά, οι εικόνες, οι κινούμενες εικόνες, το βίντεο και ο ήχος που περιέχονται σε μια πολυμεσική εφαρμογή.

Σύλληψη Βίντεο (Video Grabbing) - Η διαδικασία της λήψης και της ψηφιοποίησης ενός βίντεο (αποθήκευση σε υπολογιστή) με τη βοήθεια ειδικού υλικού (κάρτα σύλληψης βίντεο) και λογισμικού.

Συμμετρικοί Αλγόριθμοι - Είναι αλγόριθμοι συμπίεσης βίντεο όπου οι χρόνοι συμπίεσης και αποσυμπίεσης είναι ίδιοι.

Συμπίεση (Compression) - Η τεχνική για τη μείωση του μεγέθους ενός αρχείου, συνήθως εικόνας, ήχου ή βίντεο, με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων συμπίεσης. Η συμπίεση μπορεί να είναι απωλεστική (lossy), δηλ. να μην μπορούμε να ανακτήσουμε την αρχική ποιότητα και μέγεθος μετά τη συμπίεση και την αποσυμπίεση του αρχείου, ή όχι (non lossy). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το jpeg για την πρώτη περίπτωση και οι zip, lkw και arj για τη δεύτερη.

Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων - Τεχνική που επιτρέπει την ενσωμάτωση (επικόλληση) αρχείων σ’ ένα άλλο αρχείο άλλης εφαρμογής και την αυτόματη ενημέρωση του ενσωματωμένου αρχείου αν γίνει κάποια αλλαγή στο πρωτότυπο.

Σύνδεσμος (Link) - Η ενεργή περιοχή, συνήθως κείμενο ή εικόνα, που παίζει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ δύο κόμβων. Επιτρέπει την πλοήγηση σε μια πολυμεσική εφαρμογή.

Συνθετητής (Synthesizer) - Είναι ένα ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα της κάρτας ήχου που χρησιμεύει στην αναπαραγωγή ήχων MIDI.

Τεχνητή Νοημοσύνη - Βλ. Artificial Intelligence.

Υπερκείμενο (Hypertext) - Εφαρμογή που επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί ελεύθερα χωρίς να είναι αναγκασμένος να ακολουθεί αυστηρά προκαθορισμένες διαδρομές και ως τρόπο σύνδεσης χρησιμοποιεί κείμενο. Πρόκειται για μη γραμμικές μορφές κειμένου που είναι ειδικά δομημένες σ’ ένα σύστημα από κόμβους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους.

Υπερμέσα (Hypermedia) - Εφαρμογή που επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί ελεύθερα χωρίς να είναι αναγκασμένος να ακολουθεί αυστηρά προκαθορισμένες διαδρομές και ως τρόπο σύνδεσης χρησιμοποιεί κείμενο, εικόνα, γραφικά κ.ά. Είναι κάτι ανάλογο με το υπερκείμενο αλλά περιέχει όλες τις δυνατές μορφές πληροφορίας.

Υπερσύνδεσμος (Hyperlink) - Ενεργή περιοχή μέσα σ’ έναν κόμβο που τον συνδέει μ’ έναν άλλον σχετικό κόμβο.

Φωτορεαλισμός (Rendering) - Ειδική τεχνολογία που προσπαθεί να αναπαραστήσει πιστά την πραγματικότητα με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κτιρίων, με ανάγλυφες υφές υλικών κ.ά. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο στο animation τριών διαστάσεων και περιλαμβάνει την απόδοση φωτορεαλιστικών χαρακτηριστικών στα αντικείμενα, όπως χρώμα, επιφανειακή υφή, διαφάνεια κ.ά.

Φυλλομετρητής (Browser) - Ειδικό πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει κώδικα γραμμένο σε HTML και παρέχει ένα διαλογικό γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για την παρουσίαση εγγράφων υπερμέσων του Παγκόσμιου Ιστού. Οι πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές είναι ο Internet Explorer της Microsoft, ο Navigator της Netscape και ο Opera.

Χάρτης Πλοήγησης (Navigation Map) - Διάγραμμα ροής που χρησιμοποιείται για την οργάνωση μιας πολυμεσικής εφαρμογής.

Χαρτογραφικά Γραφικά - Βλ. Ψηφιογραφικά Γραφικά.

Χροιά - Βλ. Hue.

Ψηφιακή Κυματομορφή - Μια σειρά αριθμών που προκύπτει από τη δειγματοληψία και την κβάντιση ενός σήματος, συνήθως ηχητικού.

Ψηφιογραφικά Γραφικά (Raster Graphics) - Γραφικά, συνήθως εικόνες σαρωμένες από scanner ή παρμένες με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, που αποτελούνται από πάρα πολλές κουκκίδες (εικονοστοιχεία ή και ψηφίδες), η μια δίπλα στην άλλη σε μια διάταξη που θυμίζει μωσαϊκό.

Ψηφιοποίηση (Digitization) - Η διαδικασία μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

Ψηφιοποιητής - Βλ. Digitizer.
 

Αγγλικοί Όροι

ADC (Analog to Digital Converter) - Μονάδα που μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό.

AIF/AIFF (Audio Interchange Files Format) - Πρότυπο αποθήκευσης ψηφιοποιημένου ήχου.

Alpha Testing - Είναι η διαδικασία ελέγχου που ακολουθείται κατά τη φάση της ανάπτυξης του σχεδίου μιας εφαρμογής πολυμέσων.

Animation - Βλ. Κινούμενη Εικόνα.

API (Application Programming Interface) - Είναι μια μέθοδος πρόσβασης ή τροποποίησης του λειτουργικού συστήματος για την εκτέλεση ενός προγράμματος. Στην ουσία πρόκειται για συναρτήσεις των Windows με τις οποίες μπορούμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε παράθυρα, να αναγνωρίζουμε τα πατήματα του χρήστη στο πληκτρολόγιο, να αναγνωρίζουμε τις κινήσεις του ποντικιού κ.ά.

Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη) - Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο μπορεί να προσομοιώσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες της μάθησης και της λήψης αποφάσεων.

AU(Audio) - Πρότυπο της εταιρείας Sun Microsystems για την αποθήκευση ψηφιοποιημένου ήχου.

Authoring Tools - Βλ. Εργαλεία Συγγραφής.

AVI (Audio Video Interleaved) - Μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης αρχείων βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Microsoft.

Beta Testing - Είναι η τελική φάση ανάδρασης (ελέγχου) μιας πολυμεσικής εφαρμογής πριν αυτή διατεθεί στο ευρύ κοινό και γίνεται από εξειδικευμένους χρήστες και τεχνικούς πολυμέσων με στόχο να γίνουν οι τελικές παρατηρήσεις για τη βελτίωση του προϊόντος.

Bitmap Graphics - Βλ. Ψηφιογραφικά Γραφικά.

BMP (Bitmap) - Μια από τις μορφές αποθήκευσης των ψηφιογραφικών εικόνων χωρίς καθόλου συμπίεση. Υποστηρίζεται κυρίως από το γνωστό πρόγραμμα Ζωγραφικής (Paintbrush) των Windows.

Browser - Βλ. Φυλλομετρητής.

CCD (Charged Coupled Devices) - Είναι ειδικά φωτοευαίσθητα στοιχεία τα οποία μπορούν να μετατρέπουν τις φωτεινές ακτίνες σε ηλεκτρικά φορτία. Χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τους σαρωτές (scanners). Βλ. και Διατάξεις Ζεύξης Φορτίου.

CDR - Το πρότυπο αποθήκευσης για τα αρχεία του γνωστού προγράμματος γραφικών CorelDRAW.

Cel animation - Μια από τις διαδικασίες δημιουργίας κινουμένων σχεδίων όπου αλλάζουμε το σχήμα, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου αλλά όχι και τη θέση του.

CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) - Χρωματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί ως βασικά χρώματα το κυανό, το πορφυρό (ιώδες), το κίτρινο και το μαύρο και χρησιμοποιείται κυρίως στην τυπογραφία.

Codec (Coder-Decoder) - Ειδικό πρόγραμμα (λογισμικό) για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων βίντεο.

Color Depth - Βλ. Βάθος Χρώματος.

Color Palette - Βλ. Παλέτα Χρώματος.

Compression - Βλ. Συμπίεση.

Compression Ratio - Βλ. Λόγος Συμπίεσης.

DAC (Digital to Analog Converter) - Μονάδα που μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε αναλογικό.

DAT (Digital Audio Tape) - Κασέτα (ταινία) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup).

Decompression - Βλ. Αποσυμπίεση.

Digitization - Βλ. Ψηφιοποίηση.

Digitizer (Ψηφιοποιητής) - Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό συσκευών οι οποίες μετατρέπουν τις αναλογικές μετρήσεις φυσικών μεταβλητών σε ψηφιακή μορφή.

DirectX - Ειδικό λογισμικό της εταιρείας Microsoft που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη (καλύτερη απεικόνιση) των πολυμεσικών εφαρμογών.

Dissolve - Είναι ένα από τα πολλά ειδικά εφέ σύμφωνα με το οποίο μια εικόνα φαίνεται να λιώνει μέσα σε μια άλλη καθώς η μια αναπτύσσεται έντονα και η άλλη ασθενέστερα.

DPCM (Differential Pulse Code Modulation) - Μια από τις μεθόδους κωδικοποίησης των ψηφιακών δειγμάτων.

DPI (Dots Per Inch) - Μονάδα μέτρησης της ανάλυσης της οθόνης ή ενός ψηφιογραφικού γραφικού στην εκτύπωση.

DVD (Digital Video Disc) - Οπτικός ψηφιακός δίσκος πολύ μεγάλης πυκνότητας που έχει ίδιες διαστάσεις με το κλασικό CD και που μπορεί να αποθηκεύσει έως 4,7 GB σε κάθε στρώση εγγραφής δεδομένων. Μπορεί να περιέχει τέσσερις συνολικά στρώσεις εγγραφής δεδομένων και μπορεί να φθάσει τα 17 GB σε χωρητικότητα.

Edutainment - Κατηγορία εφαρμογών πολυμέσων που αποτελεί συνδυασμό των όρων εκπαίδευση (education) και ψυχαγωγία (entertainment).

E-Book - Βλ. Ηλεκτρονικό Βιβλίο.

E-Learning - Βλ. Εκπαίδευση από Απόσταση.

Fade - Είναι ένα από τα πολλά ειδικά εφέ σύμφωνα με το οποίο εικόνες ή τμήματα της οθόνης μεγαλώνουν (fade in) ή μικραίνουν (fade out) σταδιακά.

Feedback - Βλ. Ανάδραση.

Frame - Βλ. Καρέ. 

FPS (Frames Per Second) - Είναι η μονάδα της ταχύτητας εναλλαγής των ακίνητων εικόνων (πλαίσια ή frames) για τη δημιουργία εικόνας βίντεο ή animation. Είναι ίση με τον αριθμό των προβαλλόμενων καρέ (στατικών εικόνων) ανά δευτερόλεπτο σ’ ένα αρχείο βίντεο ή animation. Η παραγωγή ταινιών βίντεο βασίζεται σε ταχύτητα εναλλαγής πλαισίων 30 fps ενώ για τη δημιουργία αποτελεσματικού animation απαιτείται ταχύτητα τουλάχιστον 15 fps.

GIF (Graphics Interchange Format) - Ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα συμπίεσης εικόνων με χαρακτηριστικά το ότι υποστηρίζει βάθος χρώματος 8 bit (έως 256 χρώματα) και μπορεί να αποθηκεύσει μια σειρά εικόνων για να δημιουργήσει έτσι την ψευδαίσθηση της κίνησης (GIF Animation). Υποστηρίζεται ευρέως στο Web.

Hot Spots - Βλ. Θερμά Σημεία.

HSB (Hue Saturation Brightness) - Χρωματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί τις παραμέτρους απόχρωση (χροιά), με τιμές γωνίας από 0 έως 360, κορεσμός και φωτεινότητα, με τιμές ως ποσοστό επί τοις εκατό.

HSL (Hue Saturation Lightness) - Χρωματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί τις παραμέτρους απόχρωση (χροιά), με τιμές γωνίας από 0 έως 360, κορεσμός και φωτεινότητα, με τιμές ως ποσοστό επί τοις εκατό.

Hue (Χροιά ή Απόχρωση) - Είναι το χρώμα ενός αντικειμένου όπως το αντιλαμβανόμαστε με την όρασή μας με βάση τα συστατικά του συστήματος RGB.

HyperCard - Εργαλείο συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων της εταιρείας Apple. Είναι τύπου κάρτας και οι εφαρμογές που δημιουργεί ονομάζονται σωροί (stacks) και αποτελούνται από κάρτες (cards). Είναι ο πρώτος διδάξας στον χώρο των πολυμέσων.

Hyperlink - Βλ. Υπερσύνδεσμος.

Hypermedia - Βλ. Υπερμέσα.

HyperTalk - Η γλώσσα σεναρίων (scripting language) που χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα HyperCard της εταιρείας Apple.

Hypertext - Βλ. Υπερκείμενο.

Interactive TV - Βλ. Αλληλεπιδραστική Τηλεόραση.

Interactivity - Βλ. Αλληλεπιδραστικότητα.

Internet - Ένα παγκόσμιο δίκτυο που αποτελείται από χιλιάδες άλλα δίκτυα και από εκατομμύρια υπολογιστές.

Java - Μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Sun Microsystems και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπωσιακών εφέ, κυρίως στο Internet.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Πρότυπο αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων που χρησιμοποιεί μεθόδους απωλεστικής συμπίεσης. Μπορεί να επιτύχει πολύ μεγάλη συμπίεση και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων, κυρίως στο Internet. Κατά την αποθήκευση μιας εικόνας σε μορφή JPEG, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε υψηλή ποιότητα και άρα μεγάλο μέγεθος αρχείου ή χαμηλή ποιότητα και άρα μικρό μέγεθος αρχείου.

Link - Βλ. Σύνδεσμος.

Lossless (Non Lossy) Algorithms - Βλ. Αλγόριθμοι Συμπίεσης Χωρίς Απώλεια Δεδομένων.

Lossy Algorithms - Βλ. Αλγόριθμοι Συμπίεσης Με Απώλεια Δεδομένων .

LZW - Τεχνική μη απωλεστικής συμπίεσης που επινοήθηκε από τους Lempel, Ziv και Welch. Αποτελεί μέρος του φορμά TIFF.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - Ένα διεθνές πρότυπο ψηφιακής μουσικής που υιοθετήθηκε το 1983 και που παριστάνει νότες και μουσικά όργανα με αριθμούς. Καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο αποθήκευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μουσική αναπαράσταση ορχηστικών κομματιών.

Modeling - Βλ. Μοντελοποίηση.

Morphing - Βλ. Μορφομετατροπή.

MPEG (Motion Pictures Experts Group) - Ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα συμπίεσης αρχείων ήχου και βίντεο.

MP3 - Πρότυπο αρχείων ήχου που χρησιμοποιεί τη συμπίεση MPEG-1 Layer III και κατορθώνει ικανοποιητική ελάττωση του μεγέθους των αρχείων ήχου χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητάς τους.

Multimedia - Βλ. Πολυμέσα.

Navigation - Βλ. Πλοήγηση.

Navigation Maps - Βλ. Χάρτες Πλοήγησης.

Navigation Pathways - Βλ. Διαδρομές Πλοήγησης.

Node - Βλ. Κόμβος.

OCR (Optical Character Recognition) - Ειδικό λογισμικό που δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου, έτοιμο για επεξεργασία, αναγνωρίζοντας χαρακτήρες από ένα αρχείο εικόνας που έχουμε πάρει από σαρωτή (scanner). Αποφεύγουμε έτσι την ανάγκη πληκτρολόγησης ενός τυπωμένου κειμένου. Τα σύγχρονα προγράμματα OCR υποστηρίζουν πολλές γλώσσες, μεταξύ αυτών και την ελληνική.

OpenGL - Μια βιβλιοθήκη γραφικών που λειτουργεί σαν στρώμα ανάμεσα στο σύστημα γραφικών και τις εφαρμογές.

Path animation - Μια από τις διαδικασίες δημιουργίας κινουμένων σχεδίων όπου αλλάζουμε τη θέση ενός αντικειμένου, αλλά όχι το σχήμα του ή άλλα χαρακτηριστικά του, πάνω σε μια διαδρομή για να δημιουργήσουμε έτσι την ψευδαίσθηση της κίνησης. Η διαδρομή μπορεί να είναι μια γραμμή ευθεία, τεθλασμένη ή καμπύλη.

PCM (Pulse Code Modulation) - Μια από τις μεθόδους κωδικοποίησης των ψηφιακών δειγμάτων.

PDF (Portable Document Format) - Πρότυπο εμφάνισης κειμένων που υποστηρίζεται από το δωρεάν λογισμικό Adobe Acrobat και έχει το χαρακτηριστικό ότι οι χαρακτήρες εμφανίζονται κανονικά ανεξάρτητα από το αν ο υπολογιστής του χρήστη διαθέτει τις αντίστοιχες γραμματοσειρές ή όχι.

PhotoCD - Πρότυπο αποθήκευσης εικόνων που αναπτύχθηκε από τη γνωστή εταιρεία φωτογραφικών ειδών Kodak και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση των φωτογραφιών ενός φιλμ σε συμπαγή οπτικό ψηφιακό δίσκο (CD).

Pixel (Picture Element) - Βλ. Εικονοστοιχείο.

Players - Ειδικά προγράμματα που αναλαμβάνουν να εμφανίσουν ή να εκτελέσουν ειδικούς τύπους αρχείων ΜΙΜΕ.

Plug-In - Βλ. Εμφύτευμα.

PPI (Pixels Per Inch) - Βλ. DPI.

Presentation Tools - Βλ. Εργαλεία Παρουσίασης.

PSD - Το πρότυπο αποθήκευσης αρχείων που χρησιμοποιείται από το γνωστό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων PhotoShop.

QuickTime - Μια από τις μορφές αποθήκευσης αρχείων ψηφιακού βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Apple.

Raster Graphics - Βλ. Ψηφιογραφικά Γραφικά.

Rendering - Βλ. Φωτορεαλισμός.

Resolution - Βλ. Ανάλυση.

RGB - Χρωματικό μοντέλο για την αναπαράσταση 16,7 εκατ. χρωμάτων, όπου στο κάθε χρώμα αντιστοιχεί μια τιμή από 0 – 255 για καθένα από τα τρία βασικά χρώματα (Red, Green, Blue – Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε).

Rollover - Ειδικό εφέ που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές πολυμέσων και εμφανίζεται όταν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα πλήκτρο εντολής, οπότε το πλήκτρο αλλάζει μορφή, χρώμα ή μέγεθος και μπορεί να υπάρχει και ακουστικό εφέ.

RMI - Μορφοποίηση για μουσική MIDI.

RTF (Rich Text Format) - Μια ειδική περίπτωση μορφοποιημένου κειμένου που μπορούν να αναγνωρίσουν οι περισσότερες εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου

Sampling - Βλ. Δειγματοληψία.

Sampling Rate - Βλ. Ρυθμός Δειγματοληψίας.

Scanner - Βλ. Σαρωτής.

Script Language - Βλ. Γλώσσα Σεναρίων.

Scripts - Βλ. Σενάρια.

Search Engine - Βλ. Μηχανή Αναζήτησης.

Sequencer - Βλ. Ακολουθητής.

Server - Βλ. Εξυπηρετητής.

Sound Card - Βλ. Κάρτα Ήχου.

Storyboard - Βλ. Πινάκιο Εξιστόρησης.

Streaming - Μια ειδική τεχνική για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων πολυμέσων από το Internet, όπου τα δεδομένα του αρχείου εμφανίζονται ή αναπαράγονται στον υπολογιστή του χρήστη ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται το κατέβασμά τους (downloading). Αποκαλείται τεχνική συνεχούς ροής δεδομένων.

Synthesizer - Βλ. Συνθετητής.

TIFF (Tagged Image File Format) - Ένα από τα πρότυπα αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων.

Tool Palette - Βλ. Παλέτα Εργαλείων.

Touchscreen - Βλ. Οθόνης Αφής.

Transition Effect - Ειδικό εφέ μετάβασης (εναλλαγής) σελίδας ή οθόνης που χρησιμοποιείται πολύ στις πολυμεσικές εφαρμογές.

Twain - Πρότυπο που συνοδεύει το λογισμικό σάρωσης εικόνων και υποστηρίζεται απ’ όλους τους τύπους σαρωτών.

Tweening - Τεχνική παραγωγής animation σύμφωνα με την οποία ο χρήστης ορίζει την αρχική και την τελική θέση του αντικειμένου σε αντίστοιχα πλαίσια (καρέ) και το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα τα ενδιάμεσα πλαίσια. 

URL (Uniform Resource Locator) - Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας που είναι δημοσιευμένη στο Internet και που είναι μοναδική σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

User Interface - Βλ. Διεπαφή Χρήστη.

Vector Graphics - Βλ. Διανυσματικά Γραφικά.

Video Capture Card - Βλ. Κάρτα Σύλληψης Βίντεο. 

Video Grabbing - Βλ. Σύλληψη Βίντεο.

Virtual Reality - Βλ. Εικονική Πραγματικότητα.

VRML (Virtual Reality Modeling Language) - Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στην εικονική  πραγματικότητα, δηλ. για τη δημιουργία 3D animation στο Web.

WAV (Wave) - Πρότυπο για την αποθήκευση ψηφιοποιημένου ήχου, δηλ. ήχου που προέρχεται από ηχογράφηση. Υποστηρίζει δειγματοληψία έως και 44 KHz και μέγεθος δείγματος 8 και 16 bits σε μονοφωνικό και στερεοφωνικό ήχο.

Web - Μια άλλη ονομασία για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).

Web Site - Βλ. Δικτυακός Τόπος.

Wipe - Είναι ένα από τα πολλά ειδικά εφέ σύμφωνα με το οποίο μια εικόνα αντικαθιστά μια άλλη μετακινούμενη κατά μήκος της οθόνης και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρις ότου υπερκαλύψει την προηγούμενη.

WMF (Windows MetaFile) - Ένα από τα πρότυπα αποθήκευσης διανυσματικών εικόνων.

World Wide Web - Βλ. Παγκόσμιος Ιστός.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή