ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Hibernate

 

Η εντολή hibernate εισήχθη για πρώτη φορά στα Windows 2000. Αυτή η εντολή αποθηκεύει, κατά την διάρκεια απενεργοποίησης του υπολογιστή, όλα τα περιεχόμενα της RAM και την επόμενη φορά που θα εκκινήσουμε τον υπολογιστή, θα εμφανιστούν ξανά όλα τα παράθυρα και τα προγράμματα που είχαμε ανοιχτά.

Η μόνη διαφορά με την εντολή “Αναμονή” (Stand by), είναι ότι η εντολή “Αναμονή” δεν αποθηκεύει τα περιεχόμενα της RAM στον σκληρό μας δίσκο αλλά ο υπολογιστής συνεχίζει να δουλεύει δίνοντας ρεύμα μόνο στον επεξεργαστή και στην RAM. Για να εμφανιστεί το κουμπί hibernate θα πρέπει μόλις εμφανιστεί το παράθυρο σβησίματος να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shift.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή