ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την Java

 

0. Εφαρμογή με ένα πλήκτρο εντολής 10. Εφαρμογή με πλήρες μενού
1. Εφαρμογή με δύο πλήκτρα εντολής 11. Εφαρμογή με αναδυόμενο μενού
2. Πρόσθεση δύο αριθμών 12. Εφαρμογή με πλαίσια διαλόγου
3. Εφαρμογή με πλαίσια ελέγχου (checkboxes) 13. Εφαρμογή με αριθμομηχανή
4. Εφαρμογή με πλήκτρα επιλογής (radio buttons) 14. Εφαρμογή με γραφική σχεδίαση
5. Εφαρμογή με γραμμές κύλισης (scrollbars) 15. Χρήση του ποντικιού
6. Εφαρμογή με σύνθετο πλαίσιο λίστας (choice) 16. Εφαρμογή με εικόνες
7. Εφαρμογή με πλαίσιο λίστας (list) 17. Εφαρμογή με γραμματοσειρές
8. Εφαρμογή με παράθυρα (windows) 18. Εφαρμογή με εφέ κίνησης
9. Εφαρμογή με μενού  

 

Επιστροφή