ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Συνδέσμους (Links Events)

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να γίνουν κεφαλαία όλα τα γράμματά του και να αραιώσουν

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να αναβοσβήσουν τα γράμματά του

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε την επίδραση του φίλτρου glow

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε την επίδραση του φίλτρου dropshadow

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε την επίδραση του φίλτρου wave

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε την επίδραση του φίλτρου shadow

 

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε την επίδραση του φίλτρου shaking

 

Επιστροφή