ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Τεχνολογία CSS

 

Τι Είναι τα CSS

 

Τα Στυλ Λύνουν ένα Κοινό Πρόβλημα

Τα tags της HTML σχεδιάσθηκαν αρχικά για να ορίσουν το περιεχόμενο ενός εγγράφου. Η δουλειά τους ήταν να έλεγαν "Αυτή είναι μια επικεφαλίδα", "Αυτή είναι μια παράγραφος", "Αυτός είναι ένας πίνακας", χρησιμοποιώντας tags όπως <h1>, <p>, <table> κοκ. Η διάταξη (layout) του εγγράφου ήταν υπόθεση του φυλλομετρητή, χωρίς τη χρήση tags μορφοποίησης (formatting tags).

Καθώς οι δύο κύριοι φυλλομετρητές, ο Netscape και ο Internet Explorer, συνέχισαν να προσθέτουν νέα HTML tags και χαρακτηριστικά (attributes), όπως το tag <font> και το attribute color, στις αρχικές προδιαγραφές της HTML, γινόταν ολοένα και δυσκολότερη η δημιουργία Web sites όπου το περιεχόμενο των εγγράφων HTML να μπορεί να ξεχωρίζει καθαρά από τη διάταξη παρουσίασης του εγγράφου.

Για να μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα, το World Wide Web Consortium (W3C) – το μη κερδοσκοπικό consortium ορισμού στάνταρτς που είναι υπεύθυνο για την στανταρτατοποίηση της HTML – δημιούργησε τα ΣΤΥΛ (STYLES) σαν προσθήκη στην HTML 4.0.

Και ο Netscape 4.0 και ο Internet Explorer 4.0 υποστηρίζουν τα Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets).

 

Τα Φύλλα Στυλ μάς Γλυτώνουν από Πολλή Δουλειά

Τα στυλ στην HTML 4.0 ορίζουν το πώς εμφανίζονται τα HTML στοιχεία, όπως ακριβώς το tag font και το attribute color στην HTML 3.2. Τα στυλ αποθηκεύονται συνήθως σε αρχεία που είναι εξωτερικά (external) στα HTML έγγραφά μας.

Τα εξωτερικά φύλλα στυλ (external style sheets) μάς δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε την εμφάνιση και τη διάταξη όλων των σελίδων στο δικό μας Web site, με απλή επεξεργασία ενός μόνου CSS εγγράφου. Αν έχουμε ποτέ προσπαθήσει να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά (font) ή το χρώμα (color) όλων των επικεφαλίδων (headings) σ’ όλες τις ιστοσελίδες μας, θα καταλάβουμε γιατί τα CSS μπορούν να μας γλυτώσουν από πολλή δουλειά.

Τα CSS αποτελούν μια μεγάλη επιτυχία στον σχεδιασμό του Web (Web design) επειδή δίνουν τη δυνατότητα στους developers να ελέγξουν το στυλ και τη διάταξη πολλών ιστοσελίδων μονομιάς. Σαν Web developer μπορούμε να ορίσουμε ένα στυλ για κάθε HTML στοιχείο και να το εφαρμόσουμε σ’ όσες ιστοσελίδες θέλουμε. Για να κάνουμε μια καθολική (global) αλλαγή, απλά αλλάζουμε το στυλ μία φορά και όλα τα στοιχεία του Web ενημερώνονται αυτόματα.

 

Πολλαπλά Στυλ Καταλήγουν σ’ ένα

Τα Φύλλα Στυλ επιτρέπουν τον ορισμό των πληροφοριών στυλ με πολλούς τρόπους. Τα στυλ μπορούν να ορισθούν μέσα σ’ ένα μόνο HTML στοιχείο, μέσα στο στοιχείο <head> μιας HTML σελίδας ή σ’ ένα εξωτερικό αρχείο CSS. Πολλά εξωτερικά Φύλλα Στυλ μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσα απ’ ένα μόνο HTML έγγραφο.

Ποιο στυλ θα χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα καθορισμένα στυλ για ένα HTML στοιχείο ;

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι όλα τα στυλ θα καταλήξουν (cascade) σ’ ένα νέο εικονικό (virtual) Φύλλο Στυλ σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, όπου ο μεγαλύτερος αριθμός έχει και την υψηλότερη προτεραιότητα :

  1. Προεπιλογή του φυλλομετρητή.

  2. Εξωτερικό Φύλλο Στυλ (External Style Sheet).

  3. Εσωτερικό Φύλλο Στυλ (Internal Style Sheet), μέσα στο τμήμα header του εγγράφου.

  4. Inline Style, μέσα στο HTML στοιχείο.

 

Η Σύνταξη των CSS

Η σύνταξη των CSS αποτελείται από τρία μέρη : έναν επιλογέα (selector), μια ιδιότητα (property) και μια τιμή (value) :

επιλογέας {ιδιότητα: τιμή}

selector {property: value}

Ο επιλογέας είναι συνήθως το στοιχείο/tag που θέλουμε να ορίσουμε, η ιδιότητα είναι το χαρακτηριστικό που θέλουμε να αλλάξουμε και η κάθε ιδιότητα μπορεί να πάρει μια τιμή. Η ιδιότητα και η τιμή ξεχωρίζουν από τον χαρακτήρα : και περικλείονται από τους χαρακτήρες { }, ως εξής :

body {color: black}

Αν η τιμή αποτελείται από πολλές λέξεις, πρέπει να τοποθετήσουμε εισαγωγικά :

p {font-family: "sans serif"}

Αν θέλουμε να ορίσουμε περισσότερες από μία ιδιότητες, πρέπει να ξεχωρίσουμε την κάθε ιδιότητα με τον χαρακτήρα ;. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορούμε να ορίσουμε μια κεντραρισμένη παράγραφο με χρώμα κειμένου κόκκινο :

p {text-align: center; color: red}

Για να κάνουμε τους ορισμούς των στυλ πιο ευανάγνωστους, μπορούμε να γράψουμε από μία ιδιότητα σε κάθε γραμμή, ως εξής :

p

{

text-align: center;

color: black;

font-family: arial

}

 

Ομαδοποίηση (Grouping)

Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους επιλογείς. Ξεχωρίζουμε τον κάθε επιλογέα με κόμμα. Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε ομαδοποιήσει όλα τα στοιχεία επικεφαλίδας (header elements). Το κάθε στοιχείο επικεφαλίδας θα είναι πράσινο :

h1, h2, h3, h4, h5, h6

{

    color: green

}

 

Το Χαρακτηριστικό (Attribute) Class

Με το χαρακτηριστικό class μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικά στυλ για το ίδιο στοιχείο (element). Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να έχουμε δύο είδη παραγράφων στο έγγραφό μας : μια δεξιά στοιχισμένη παράγραφο και μια κεντραρισμένη παράγραφο.

Να πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τα στυλ :

p.right {text-align: right}

p.center {text-align: center}

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό class στο HTML έγγραφο, ως εξής :

<p class="right"> Αυτή είναι μια παράγραφος.

Το κείμενο αυτής της παραγράφου θα είναι δεξιά στοιχισμένο. </p>

<p class="center"> Αυτή είναι μια άλλη παράγραφος.

Το κείμενο αυτής της παραγράφου θα είναι κεντραρισμένο. </p>

 

Το Χαρακτηριστικό (Attribute) Id

Με το χαρακτηριστικό id μπορούμε να ορίσουμε ένα μοναδικό στυλ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε πολλά στοιχεία. Να πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τα στυλ :

#right {text-align: right}

Στο HTML έγγραφο πρέπει να γράψουμε τα εξής :

<p id="right"> Αυτή είναι μια παράγραφος.

Το κείμενο αυτής της παραγράφου θα είναι δεξιά στοιχισμένο. </p>

<h3 id="right"> Αυτή είναι μια επικεφαλίδα.

Αυτή η επικεφαλίδα θα είναι επίσης δεξιά στοιχισμένη. </h3>

Το χαρακτηριστικό id πρέπει να έχει μια μοναδική τιμή στο έγγραφο.

 

Τα Σχόλια (Comments) στα CSS

Μπορούμε να εισάγουμε σχόλια (comments) στα CSS για να εξηγούμε τον κώδικά μας και τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να τροποποιήσουμε τον πηγαίο κώδικα (source code). Τα σχόλια αγνοούνται από τον φυλλομετρητή. Ένα CSS σχόλιο αρχίζει με τους χαρακτήρες /* και τελειώνει με τους χαρακτήρες */, ως εξής :

/* Αυτό είναι ένα σχόλιο (comment) */

p

{

    text-align: center;

    /* Αυτό είναι ένα ακόμη σχόλιο */

    color: black;

    font-family: arial

}

 

Παραδείγματα Κώδικα CSS

1ο Παράδειγμα

Ένα HTML αρχείο χρησιμοποιεί το tag <link> για να συνδεθεί μ’ ένα εξωτερικό φύλλο στυλ (external style sheet) :

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ex1.css">

</head>

<body>

<h1> This header is 36 pt </h1>

<h2> This header is blue </h2>

<p> This paragraph has a left margin of 50 pixels </p>

</body>

</html>

Το αρχείο του εξωτερικού φύλλου στυλ είναι το εξής (ex1.css) :

body {background-color: yellow}

h1 {font-size: 36pt}

h2 {color: blue}

p {margin-left: 50px}

 

2ο Παράδειγμα

Ένα HTML αρχείο χρησιμοποιεί το tag <link> για να συνδεθεί μ’ ένα εξωτερικό φύλλο στυλ (external style sheet) :

<html>

<head>

<link rel=stylesheet type="text/css" href="ex2.css">

</head>

<body>

<h1> This is a header 1 </h1>

<hr>

<p> You can see that the style sheet formats the text </p>

<p><a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">

This is a link </a></p>

</body>

 </html>

Το αρχείο του εξωτερικού φύλλου στυλ είναι το εξής (ex2.css) :

body {background-color: tan}

h1 {color:maroon; font-size:20pt}

hr {color:navy}

p {font-size:11pt; margin-left: 15px}

a:link     {color:green}

a:visited  {color:yellow}

a:active   {color:blue}

a:hover    {color:black}

 

Εισαγωγή ενός Φύλλου Στυλ (Style Sheet)

Όταν ένας φυλλομετρητής διαβάζει ένα φύλλο στυλ (style sheet), θα μορφοποιήσει το έγγραφο σύμφωνα μ’ αυτό. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να εισάγουμε ένα φύλλο στυλ :

 

Εξωτερικά Φύλλα Στυλ (External Style Sheets)

Ένα εξωτερικό φύλλο στυλ (external style sheet) είναι ιδανικό όταν το στυλ εφαρμόζεται σε πολλές σελίδες. Μ’ ένα εξωτερικό φύλλο στυλ μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση ενός ολόκληρου Web site αλλάζοντας ένα μόνο αρχείο. Η κάθε σελίδα πρέπει να έχει έναν δεσμό (link) προς το φύλλο στυλ που χρησιμοποιεί το tag <link>, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο τμήμα head, ως εξής :

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">

</head>

Ο φυλλομετρητής θα διαβάζει τους ορισμούς στυλ από το αρχείο mystyle.css και θα μορφοποιήσει το έγγραφο σύμφωνα μ’ αυτό το αρχείο.

Ένα εξωτερικό φύλλο στυλ μπορεί να γραφεί σ’ έναν οποιονδήποτε text editor. Το αρχείο δεν πρέπει να περιέχει καθόλου html tags και πρέπει να αποθηκευθεί με την επέκταση .css. Ένα παράδειγμα ενός αρχείου φύλλου στυλ είναι το εξής :

hr {color: sienna}

p {margin-left: 20px}

body {background-image: url("images/back40.gif")}

 

Εσωτερικά Φύλλα Στυλ (Internal Style Sheets)

Ένα εσωτερικό φύλλο στυλ (internal style sheet) πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν ένα έγγραφο έχει ένα μοναδικό στυλ. Ορίζουμε τα εσωτερικά στυλ στο τμήμα head χρησιμοποιώντας το tag <style>, ως εξής :

<head>

<style type="text/css">

hr {color: sienna}

p {margin-left: 20px}

body {background-image: url("images/back40.gif")}

</style>

</head>

Ο φυλλομετρητής θα διαβάσει τους ορισμούς των στυλ και θα μορφοποιήσει ανάλογα το έγγραφο.

Ένας φυλλομετρητής κανονικά αγνοεί τα άγνωστα tags. Αυτό σημαίνει ότι ένας παλιός φυλλομετρητής που δεν υποστηρίζει στυλ, θα αγνοήσει το tag <style>, αλλά το περιεχόμενο του tag <style> θα εμφανισθεί στη σελίδα.

Μπορούμε να εμποδίσουμε έναν παλιό φυλλομετρητή από το να εμφανίσει αυτό το περιεχόμενο κρύβοντάς το με το στοιχείο σχολίου της HTML, ως εξής :

<head>

<style type="text/css">

<!--

hr {color: sienna}

p {margin-left: 20px}

body {background-image: url("images/back40.gif")}

-->

</style>

</head>

 

Τα Inline Styles

Ένα inline style χάνει πολλά από τα πλεονεκτήματα των φύλλων στυλ αναμειγνύοντας το περιεχόμενο με την παρουσίαση. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο με φειδώ, όπως όταν ένα στυλ πρόκειται να εφαρμοσθεί σε μία μοναδική εμφάνιση ενός στοιχείου.

Για να χρησιμοποιήσουμε τα inline styles χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό (attribute) style στο σχετικό tag. Το χαρακτηριστικό style μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε ιδιότητα CSS. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα και το αριστερό περιθώριο μιας παραγράφου :

<p style="color: sienna; margin-left: 20px">

Αυτή είναι μια παράγραφος

</p>

 

Τα Πολλαπλά Φύλλα Στυλ

Αν μερικές ιδιότητες έχουν ορισθεί για τον ίδιο επιλογέα (selector) σε διαφορετικά φύλλα στυλ, οι τιμές θα κληρονομηθούν από το γενικότερο φύλλο στυλ. Για παράδειγμα, ένα εξωτερικό φύλλο στυλ έχει αυτές τις ιδιότητες για τον επιλογεά h3 :

h3

{

color: red;

text-align: left;

font-size: 8pt

}

Και ένα εσωτερικό φύλλο στυλ έχει αυτές τις ιδιότητες για τον επιλογέα h3 :

h3

{

text-align: right;

font-size: 20pt

}

Αν η σελίδα με το εσωτερικό φύλλο στυλ συνδέεται επίσης στο εξωτερικό φύλλο στυλ, οι ιδιότητες του h3 θα είναι οι εξής :

color: red;

text-align: right;

font-size: 20pt

Το χρώμα κληρονομείται από το εξωτερικό φύλλο στυλ και η στοίχιση κειμένου και το μέγεθος γραμματοσειράς αντικαθίστανται από το εσωτερικό φύλλο στυλ.

 

Ιδιότητες Φόντου του CSS

Οι ιδιότητες φόντου (background properties) του CSS ορίζουν τα εφέ φόντου ενός στοιχείου.

Παραδείγματα

Ορισμός του Χρώματος Φόντου (Background Color) ενός Στοιχείου

<html>

<head>

<style>

body {background-color: yellow}

h1 {background-color: #00ff00}

h2 {background-color: transparent}

p {background-color: rgb(250, 0, 255)}

</style>

</head>

<body>

<h1> This is header 1 </h1>

<h2> This is header 2 </h2>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός μιας Εικόνας σαν Φόντο

<html>

<head>

<style>

body

{

background-image: url("../images/bgdesert.jpg")

}

</style>

</head>

<body>

</body>

</html>

 

Επανάληψη μιας Εικόνας Φόντου Κατακόρυφα

<html>

<head>

<style>

body

{

background-image: url("../images/bgdesert.jpg");

background-repeat: repeat-y

}

</style>

</head>

<body>

</body>

</html>

 

Τοποθέτηση μιας Εικόνας Φόντου

<html>

<head>

<style>

body

{

background-image: url("../images/smiley.gif");

background-repeat: no-repeat;

background-position: center center

}

</style>

</head>

<body>

<p>

<b> Note: </b> Netscape 4 does not support the

"background-position" property.

</p>

</body>

</html>

 

Ορισμός μιας Σταθερής (Fixed) Εικόνας Φόντου

<html>

<head>

<style>

body

{

background-image: url("../images/smiley.gif");

background-repeat: no-repeat;

background-attachment: fixed

}

</style>

</head>

<body>

<br><br>

<p>

<b>Note:</b> Netscape 4 does not support the

"background-attachment" property.

</p>

<p> The image will not scroll with the rest of the page </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες Φόντου σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

body

{

background: #00ff00

url("../images/smiley.gif")

no-repeat fixed

center center

}

</style>

</head>

<body>

<p>

<b> Note: </b>

The background-attachment and the background-position

properties do not work in Netscape 4.0.

</p>

<p> This is some text </p>

</body>

</html>

 

Το Φόντο του CSS

Οι ιδιότητες φόντου (background properties) μάς δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε το χρώμα φόντου ενός στοιχείου, να ορίσουμε μια εικόνα σαν φόντο, να επαναλάβουμε μια εικόνα φόντου κατακόρυφα ή οριζόντια και να τοποθετήσουμε μια εικόνα σε μια σελίδα.

NN: Netscape, IE: Internet Explorer, W3C: Web Standard

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

background

Ορίζει όλες τις ιδιότητες φόντου σε μια δήλωση

background-color

background-image

background-repeat

background-attachment

background-position

4.0

4.0

CSS1

background-attachment

Ορίζει αν μια εικόνα φόντου είναι σταθερή (fixed) ή κυλάει μαζί με την υπόλοιπη σελίδα (scroll)

scroll

fixed

6.0

4.0

CSS1

background-color

Ορίζει το χρώμα φόντου ενός στοιχείου

color-rgb

color-hex

color-name

transparent

4.0

4.0

CSS1

background-image

Ορίζει μια εικόνα σαν φόντο

url

none

4.0

4.0

CSS1

background-position

Ορίζει τη θέση εκκίνησης μια εικόνας φόντου

top left

top center

top right

center left

center center

center right

bottom left

bottom center

bottom right

x-% y-%

x-pos y-pos

6.0

4.0

CSS1

background-repeat

Ορίζει αν και πώς θα επαναλαμβάνεται μια εικόνα φόντου

repeat

repeat-x

no-repeat

4.0

4.0

CSS1

 

Ιδιότητες Κειμένου του CSS

Οι ιδιότητες κειμένου (text properties) του CSS ορίζουν την εμφάνιση του κειμένου.

Παραδείγματα

Ορισμός του Χρώματος Κειμένου

<html>

<head>

<style>

h1 {color: #00ff00}

h2 {color: #dda0dd}

p {color: rgb(0,0,255)}

</style>

</head>

<body>

<h1> This is header 1 </h1>

<h2> This is header 2 </h2>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Καθορισμός της Απόστασης των Χαρακτήρων

<html>

<head>

<style>

h1 {letter-spacing: -3px}

h4 {letter-spacing: 0.5cm}

</style>

</head>

<body>

<p>

<b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "letter-spacing" property.

</p>

<h1> This is header 1 </h1>

<h4> This is header 4 </h4>

</body>

</html>

 

Ευθυγράμμιση Κειμένου

<html>

<head>

<style>

h1 {text-align: center}

h2 {text-align: left}

h3 {text-align: right}

</style>

</head>

<body>

<h1> This is header 1 </h1>

<h2> This is header 2 </h2>

<h3> This is header 3 </h3>

</body>

</html>

 

Διακόσμηση Κειμένου

<html>

<head>

<style>

h2 {text-decoration: overline}

h4 {text-decoration: line-through}

p {text-decoration: underline}

a {text-decoration: none}

</style>

</head>

<body>

<h2>This is header 2</h2>

<h4>This is header 4</h4>

<p> This is some text in a paragraph </p>

<p>

<a href="http://www.w3schools.com"> This is a link </a>

</p>

</body>

</html>

 

Εσοχή Πρώτης Γραμμής Παραγράφου

<html>

<head>

<style>

p {text-indent: 1cm}

</style>

</head>

<body>

<p> This is some text in a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Έλεγχος των Γραμμάτων Κειμένου

<html>

<head>

<style>

p.uppercase {text-transform: uppercase}

p.lowercase {text-transform: lowercase}

p.capitalize {text-transform: capitalize}

</style>

</head>

<body>

<p class="uppercase"> This is some text in a paragraph </p>

<p class="lowercase"> This is some text in a paragraph </p>

<p class="capitalize"> This is some text in a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Το Κείμενο του CSS

Οι ιδιότητες κειμένου (text properties) μάς δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε την εμφάνιση του κειμένου. Είναι δυνατό να αλλάξουμε το χρώμα ενός κειμένου, να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε το διάστημα ανάμεσα στους χαρακτήρες ενός κειμένου, να ευθυγραμμίσουμε ένα κείμενο, να διακοσμήσουμε ένα κείμενο, να δημιουργήσουμε εσοχή στην πρώτη γραμμή ενός κειμένου κ.ά.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

color

Ορίζει το χρώμα του κειμένου

color

4.0

4.0

CSS1

direction

Ορίζει την κατεύθυνση του κειμένου

ltr

rtl

 

5.0

CSS2

letter-spacing

Αυξάνει ή ελαττώνει το διάστημα ανάμεσα στους χαρακτήρες

normal

length

6.0

4.0

CSS1

text-align

Ευθυγραμμίζει το κείμενο σ’ ένα στοιχείο

left

right

center

justify

4.0

4.0

CSS1

text-decoration

Προσθέτει διακόσμηση στο κείμενο

none

underline

overline

line-through

blink

4.0

4.0

CSS1

text-indent

Δημιουργεί εσοχή στην πρώτη γραμμή του κειμένου ενός στοιχείου

length

%

4.0

4.0

CSS1

text-shadow

 

none

color

length

 

 

 

text-transform

Ελέγχει τα γράμματα σ’ ένα στοιχείο

none

capitalize

uppercase

lowercase

4.0

4.0

CSS1

unicode-bidi

 

normal

embed

bidi-override

 

5.0

CSS2

white-space

Ορίζει το πώς θα αντιμετωπίζεται το λευκό κενό (white space) μέσα σ’ ένα στοιχείο

normal

pre

nowrap

4.0

5.5

CSS1

word-spacing

Αυξάνει ή ελαττώνει το διάστημα ανάμεσα στις λέξεις

normal

length

6.0

 

CSS1

 

Ιδιότητες Γραμματοσειράς του CSS

Οι ιδιότητες γραμματοσειράς (font properties) του CSS ορίζουν τη γραμματοσειρά ενός κειμένου.

Παραδείγματα

 

Ορισμός της Γραμματοσειράς Κειμένου

<html>

<head>

<style>

h3 {font-family: times}

p {font-family: courier}

p.sansserif {font-family: "sans-serif"}

</style>

</head>

<body>

<h3> This is header 3 </h3>

<p> This is a paragraph </p>

<p class="sansserif"> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Μεγέθους Γραμματοσειράς

<html>

<head>

<style>

h1 {font-size: 150%}

h2 {font-size: 130%}

p {font-size: 100%}

</style>

</head>

<body>

<h1> This is header 1 </h1>

<h2> This is header 2 </h2>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Στυλ Γραμματοσειράς

<html>

<head>

<style>

h1 {font-style: italic}

h2 {font-style: normal}

p {font-style: oblique}

</style>

</head>

<body>

<h1> This is header 1 </h1>

<h2> This is header 2 </h2>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Variant Γραμματοσειράς

<html>

<head>

<style>

p.normal {font-variant: normal}

p.small {font-variant: small-caps}

</style>

</head>

<body>

<p>

                        <b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "font-variant" property.

</p>

<p class="normal"> This is a paragraph </p>

<p class="small"> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Boldness Γραμματοσειράς

<html>

<head>

<style>

p.normal {font-weight: normal}

p.thick {font-weight: bold}

p.thicker {font-weight: 900}

</style>

</head>

<body>

<p class="normal"> This is a paragraph </p>

<p class="thick"> This is a paragraph </p>

<p class="thicker"> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες Γραμματοσειράς σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p

{

font: italic small-caps 900 12px arial

}

</style>

</head>

<body>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Οι Γραμματοσειρές του CSS

Οι ιδιότητες γραμματοσειρών μάς δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε την οικογένεια της γραμματοσειράς (font family), το έντονο (boldness), το μέγεθος (size) και το στυλ (style) ενός κειμένου. 

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

Font

Ορίζει όλες τις ιδιότητες μιας γραμματοσειράς σε μια δήλωση

font-style

font-variant

font-weight

font-size/line-height

font-family

caption

icon

menu

message-box

small-caption

status-bar

4.0

4.0

CSS1

font-family

Μια λίστα προτεραιότητας οικογενειών γραμματοσειράς και/ή generic ονομάτων οικογένειας για ένα στοιχείο

family-name

generic-family

4.0

3.0

CSS1

font-size

Ορίζει το μέγεθος μιας γραμματοσειράς

xx-small

x-small

small

medium

large

x-large

xx-large

smaller

larger

length

%

4.0

3.0

CSS1

font-size-adjust

Καθορίζει μια τιμή άποψης (aspect value) για ένα στοιχείο που θα διατηρήσει το x-height της πρώτης επιλεγμένης γραμματοσειράς

none

number

 

 

CSS2

font-stretch

Συμπυκνώνει ή επεκτείνει την τρέχουσα οικογένεια γραμματοσειράς

normal

wider

narrower

ultra-condensed

extra-condensed

condensed

semi-condensed

semi-expanded

expanded

extra-expanded

ultra-expanded

 

 

CSS2

font-style

Ορίζει το στυλ της γραμματοσειράς

normal

italic

oblique

4.0

4.0

CSS1

font-variant

Εμφανίζει το κείμενο με μικρά κεφαλαία (small-caps) ή κανονικά (normal)

normal

small-caps

6.0

4.0

CSS1

font-weight

Ορίζει το βάρος (weight) μιας γραμματοσειράς

normal

bold

bolder

lighter

100

200

300

400

500

600

700

800

900

4.0

4.0

CSS1

 

Ιδιότητες Περιγράμματος του CSS

Οι ιδιότητες περιγράμματος (border properties) του CSS ορίζουν τα περιγράμματα γύρω από ένα στοιχείο.

Παραδείγματα

 

Ορισμός του Στυλ των Τεσσάρων Περιγραμμάτων

<html>

<head>

<style>

p.dotted {border-style: dotted}

p.dashed {border-style: dashed}

p.solid {border-style: solid}

p.double {border-style: double}

p.groove {border-style: groove}

p.ridge {border-style: ridge}

p.inset {border-style: inset}

p.outset {border-style: outset}

</style>

</head>

<body>

<p> The "border-style" property is not recognized by Netscape

4. </p>

<p> Netscape 6 supports all border styles. </p>

<p> Internet Explorer 5.5 supports all border styles. Internet Explorer 4.0 - 5.0 does not support the "dotted" and

"dashed" values </p>

<p class="dotted"> A dotted border </p>

<br>

<p class="dashed"> A dashed border </p>

<br>

<p class="solid"> A solid border </p>

<br>

<p class="double"> A double border </p>

<br>

<p class="groove"> A groove border </p>

<br>

<p class="ridge"> A ridge border </p>

<br>

<p class="inset"> An inset border </p>

<br>

<p class="outset"> An outset border </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός Διαφορετικού Περιγράμματος σε κάθε Πλευρά Στοιχείου

<html>

<head>

<style>

p.soliddouble {border-style: solid double}

p.doublesolid {border-style: double solid}

p.groovedouble {border-style: groove double}

p.three {border-style: solid double groove}

</style>

</head>

<body>

<p>

<b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "border-style"

property. Use the "border" property to set the borders in

Netscape. </p>

<p class="soliddouble"> Some text </p>

<br>

<p class="doublesolid"> Some text </p>

<br>

<p class="groovedouble"> Some text </p>

<br>

<p cla ss="three"> Some text </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Χρώματος των Τεσσάρων Περιγραμμάτων

<html>

<head>

<style>

p.one

{

border-style: solid;

border-color: #0000ff

}

p.two

{

border-style: solid;

border-color: #ff0000 #0000ff

}

p.three

{

border-style: solid;

border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff

}

p.four

{

border-style: solid;

border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff

rgb(250, 0, 255)

}

</style>

</head>

<body>

<p class="one"><b> Note: </b> The "border-color" property is not recognized in Internet Explorer if it is used alone. Use the

"border-style" property to set the borders first in Internet Explorer. </p>

<p class="two"> Some text </p>

<p class="three"><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "border-color" property. Use the "border" property to set the

borders and colors in Netscape.</p>

<p class="four"> Some text </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Πλάτους του Κάτω Περιγράμματος

<html>

<head>

<style>

p

{

border-style: solid;

border-bottom-width: 15px

}

</style>

</head>

<body>

<p> The "border-bottom-width" property is not recognized in Internet Explorer if it is used alone. Use the "border-style"

property to set the borders first with Internet Explorer. </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Πλάτους του Αριστερού Περιγράμματος

<html>

<head>

<style>

p

{

border-style: solid;

border-left-width: 15px

}

</style>

</head>

<body>

<p> The "border-left-width" property is not recognized in Internet Explorer if it is used alone. Use the "border-style"

property to set the borders first in Internet Explorer. </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Πλάτους του Δεξιού Περιγράμματος

<html>

<head>

<style>

p

{

border-style: solid;

border-right-width: 15px

}

</style>

</head>

<body>

<p> The "border-right-width" property is not recognized in Internet Explorer if it is used alone. Use the "border-style"

property to set the borders first in Internet Explorer. </p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Πλάτους του Πάνω Περιγράμματος

<html>

<head>

<style>

p

{

border-style: solid;

border-top-width: 15px

}

</style>

</head>

<body>

<p> The "border-top-width" property is not recognized in Internet Explorer if it is used alone. Use the "border-style" property to             set the borders first in Internet Explorer. </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες του Κάτω Περιγράμματος σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p

{

border-bottom: medium solid #ff0000

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "border-bottom" property. Use the "border-bottom-width"

property to set the width of the bottom border with Netscape. </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες του Αριστερού Περιγράμματος σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p

{

border-left: medium solid #ff0000

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "border-left" property. Use the "border-left-width" property to

set the width of the left border in Netscape. </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες του Δεξιού Περιγράμματος σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p

{

border-right: medium solid #ff0000

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "border-right" property. Use the "border-right-width" property to

set the width of the right border in Netscape. </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες του Πάνω Περιγράμματος σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p

{

border-top: medium solid #ff0000

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "border-top" property. Use the "border-top-width" property to

set the width of the top border in Netscape. </p>

</body>

</html>

 

Όλα τα Πλάτη των Ιδιοτήτων Περιγράμματος σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p.one

{

border-style: solid;

border-width: 5px

}

p.two

{

border-style: solid;

border-width: 5px 10px

}

p.three

{

border-style: solid;

border-width: 5px 10px 1px

}

p.four

{

border-style: solid;

border-width: 5px 10px 1px medium

}

</style>

</head>

<body>

<p class="one"> The "border-width" property is not recognized in Internet Explorer if it is used alone. Use the "border-style"

property to set the borders first in Internet Explorer. </p>

<p class="two"> Some text </p>

<p class="three"> Some text </p>

<p class="four"> Some text </p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες Περιγράμματος σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p

{

border: medium double rgb(250, 0, 255)

}

</style>

</head>

<body>

<p> Some text </p>

</body>

</html>

 

 

Τα Περιγράμματα του CSS

Οι ιδιότητες περιγραμμάτων μάς δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσουμε το στυλ, το χρώμα και το πλάτος του περιγράμματος ενός στοιχείου. Στην HTML χρησιμοποιούμε πίνακες για να δημιουργούμε περιγράμματα γύρω από ένα κείμενο, αλλά με τις  ιδιότητες περιγραμμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε περιγράμματα με ωραία εφέ και τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν σ’ ένα οποιοδήποτε στοιχείο. 

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

border

Ορίζει όλες τις ιδιότητες για τα τέσσερα περιγράμματα σε μια δήλωση

border-width

border-style

border-color

4.0

4.0

CSS1

border-bottom

Ορίζει όλες τις ιδιότητες του κάτω περιγράμματος σε μια δήλωση

border-bottom-width

border-style

border-color

6.0

4.0

CSS1

border-bottom-color

Ορίζει το χρώμα του κάτω περιγράμματος

border-color

6.0

4.0

CSS2

border-bottom-style

Ορίζει το στυλ του κάτω περιγράμματος

border-style

6.0

4.0

CSS2

border-bottom-width

Ορίζει το πλάτος του κάτω περιγράμματος

thin

medium

thick

length

4.0

4.0

CSS1

border-color

Ορίζει το χρώμα των τεσσάρων περιγραμμάτων και μπορεί να έχει τιμή από ένα έως τέσσερα χρώματα

color

6.0

4.0

CSS1

border-left

Ορίζει όλες τις ιδιότητες του αριστερού περιγράμ-ματος σε μια δήλωση

border-left-width

border-style

border-color

6.0

4.0

CSS1

border-left-color

Ορίζει το χρώμα του αριστερού περιγράμματος

border-color

6.0

4.0

CSS2

border-left-style

Ορίζει το στυλ του αριστερού περιγράμματος

border-style

6.0

4.0

CSS2

border-left-width

Ορίζει το πλάτος του αριστερού περιγράμματος

thin

medium

thick

length

4.0

4.0

CSS1

border-right

Ορίζει όλες τις ιδιότητες του δεξιού περιγράμματος σε μια δήλωση

border-right-width

border-style

border-color

6.0

4.0

CSS1

border-right-color

Ορίζει το χρώμα του δεξιού περιγράμματος

border-color

6.0

4.0

CSS2

border-right-style

Ορίζει το στυλ του δεξιού περιγράμματος

border-style

6.0

4.0

CSS2

border-right-width

Ορίζει το πλάτος του δεξιού περιγράμματος

thin

medium

thick

length

4.0

4.0

CSS1

border-style

Ορίζει το στυλ των τεσσάρων περιγραμμάτων και μπορεί να έχει τιμή από ένα έως τέσσερα στυλ

none

hidden

dotted

dashed

solid

double

groove

ridge

inset

outset

6.0

4.0

CSS1

border-top

Ορίζει όλες τις ιδιότητες του πάνω περιγράμματος σε μια δήλωση

border-top-width

border-style

border-color

6.0

4.0

CSS1

border-top-color

Ορίζει το χρώμα του πάνω περιγράμματος

border-color

6.0

4.0

CSS2

border-top-style

Ορίζει το στυλ του πάνω περιγράμματος

border-style

6.0

4.0

CSS2

border-top-width

Ορίζει το πλάτος του πάνω περιγράμματος

thin

medium

thick

length

4.0

4.0

CSS1

border-width

Ορίζει το πλάτος των τεσσάρων περιγραμμάτων σε μια δήλωση και μπορεί να έχει από μία έως τέσσερις τιμές

thin

medium

thick

length

4.0

4.0

CSS1

 

Ιδιότητες Περιθωρίου του CSS

Οι ιδιότητες περιθωρίου (margin properties) του CSS ορίζουν το διάστημα γύρω από τα στοιχεία. 

Παραδείγματα

 

Ορισμός του Αριστερού Περιθωρίου Κειμένου

<html>

<head>

<style>

p.margin {margin-left: 2cm}

</style>

</head>

<body>

<p>

This is a paragraph This is a paragraph

This is a paragraph This is a paragraph

</p>

<p class="margin">

This is a paragraph with a left margin

This is a paragraph with a left margin

</p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Δεξιού Περιθωρίου Κειμένου

<html>

<head>

<style>

p.margin {margin-right: 5cm}

</style>

</head>

<body>

<p>

This is a paragraph This is a paragraph

This is a paragraph This is a paragraph

</p>

<p class="margin">

This is a paragraph with a right margin

This is a paragraph with a right margin

</p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Πάνω Περιθωρίου Κειμένου

<html>

<head>

<style>

p.margin {margin-top: 5cm}

</style>

</head>

<body>

<p>

This is a paragraph This is a paragraph

This is a paragraph This is a paragraph

</p>

<p class="margin">

This is a paragraph with a top margin

This is a paragraph with a top margin

</p>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Κάτω Περιθωρίου Κειμένου

<html>

<head>

<style>

p.margin {margin-bottom: 80px}

</style>

</head>

<body>

<p>

This is a paragraph This is a paragraph

This is a paragraph This is a paragraph

</p>

<p class="margin">

This is a paragraph with a bottom margin

This is a paragraph with a bottom margin

</p>

<p>

This is a paragraph This is a paragraph

This is a paragraph This is a paragraph

</p>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες Περιθωρίου σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 4cm}

</style>

</head>

<body>

<p> This is a paragraph </p>

<p class="margin"> This is a paragraph with margins </p>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

</html>

 

Τα Περιθώρια του CSS

Οι ιδιότητες περιθωρίου ορίζουν το διάστημα γύρω από τα στοιχεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρνητικές τιμές για να επικαλύψουμε (overlap) το περιεχόμενο.

Το πάνω, δεξιά, κάτω και αριστερό περιθώριο μπορούν να αλλάξουν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας ξεχωριστές ιδιότητες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα margin για να αλλάξουμε όλα τα περιθώρια μονομιάς.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

margin

Ορίζει τις ιδιότητες περιθωρίου σε μια δήλωση

margin-top

margin-right

margin-bottom

margin-left

4.0

4.0

CSS1

margin-bottom

Ορίζει το κάτω περιθώριο ενός στοιχείου

auto

length

%

4.0

4.0

CSS1

margin-left

Ορίζει το αριστερό περιθώριο ενός στοιχείου

auto

length

%

4.0

3.0

CSS1

margin-right

Ορίζει το δεξιό περιθώριο ενός στοιχείου

auto

length

%

4.0

3.0

CSS1

margin-top

Ορίζει το πάνω περιθώριο ενός στοιχείου

auto

length

%

4.0

3.0

CSS1

 

Ιδιότητες Padding του CSS

Οι ιδιότητες padding του CSS ορίζουν το διάστημα ανάμεσα στο περίγραμμα και στο περιεχόμενο του στοιχείου. 

Παραδείγματα

Ορισμός του Αριστερού Padding ενός Κελιού Πίνακα

<html>

<head>

<style>

td {padding-left: 2cm}

</style>

</head>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td> This is a tablecell with a left padding </td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Δεξιού Padding ενός Κελιού Πίνακα

<html>

<head>

<style>

td {padding-right: 5cm}

</style>

</head>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td> This is a tablecell with a right padding.

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "padding-right" property. </p> </td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Πάνω Padding ενός Κελιού Πίνακα

<html>

<head>

<style>

td {padding-top: 2cm}

</style>

</head>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td> This is a tablecell with a top padding </td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

Ορισμός του Κάτω Padding ενός Κελιού Πίνακα

<html>

<head>

<style>

td {padding-bottom: 2cm}

</style>

</head>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td> This is a tablecell with a bottom padding </td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες Padding σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

td {padding: 1.5cm}

td.twovalues {padding: 0.5cm 2.5cm}

</style>

</head>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td> This is a tablecell with padding on each side </td>

</tr>

</table>

<br>

<table border="1">

<tr>

<td class="twovalues"> This is a tablecell with padding on each side. The top and bottom padding have the same

value (0.5cm), while the left and right padding have another value (2.5) </td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

Το Padding του CSS

Οι ιδιότητες padding (παραγεμίσματος) ορίζουν το διάστημα ανάμεσα στο περίγραμμα ενός στοιχείου και στο περιεχόμενό του. Αρνητικές τιμές δεν επιτρέπονται. Τα πάνω, δεξιά, κάτω και αριστερά padding μπορούν να αλλάξουν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας ξεχωριστές ιδιότητες.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

padding

Ορίζει όλες τις ιδιότητες padding σε μια δήλωση

padding-top

padding-right

padding-bottom

padding-left

4.0

4.0

CSS1

padding-bottom

Ορίζει το κάτω padding ενός στοιχείου

length

%

4.0

4.0

CSS1

padding-left

Ορίζει το αριστερό padding ενός στοιχείου

length

%

4.0

4.0

CSS1

padding-right

Ορίζει το δεξιό padding ενός στοιχείου

length

%

4.0

4.0

CSS1

padding-top

Ορίζει το πάνω padding ενός στοιχείου

length

%

4.0

4.0

CSS1

 

Ιδιότητες Λίστας του CSS

Οι ιδιότητες λίστας (list properties) μάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικά σημάδια λίστας (list-item markers), να ορίσουμε μια εικόνα σαν list-item marker καθώς και τη θέση ενός list-item marker.

Παραδείγματα

Σημάδια σε μη Αριθμημένες Λίστες

<html>

<head>

<style>

ul.disc

{

list-style-type: disc

}

ul.circle

{

list-style-type: circle

}

ul.square

{

list-style-type: square

}

</style>

</head>

<body>

<ul class="disc">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

<ul class="circle">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

<ul class="square">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

</body>

</html>

 

Σημάδια σε Αριθμημένες Λίστες

<html>

<head>

<style>

ol.decimal

{

list-style-type: decimal

}

ol.lroman

{

list-style-type: lower-roman

}

ol.uroman

{

list-style-type: upper-roman

}

 

ol.lalpha

{

list-style-type: lower-alpha

}

ol.ualpha

{

list-style-type: upper-alpha

}

</style>

</head>

<body>

<ol class="decimal">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ol>

<ol class="lroman">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ol>

<ol class="uroman">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ol>

<ol class="lalpha">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ol>

<ol class="ualpha">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ol>

</body>

</html>

 

Ορισμός Εικόνας σαν Σημάδι Λίστας

<html>

<head>

<style>

ul

{

list-style-image: url("../images/ball3.gif")

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the

"list-style-image" property. </p>

<ul>

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

</body>

</html>

 

Τοποθέτηση Σημαδιού Λίστας

<html>

<head>

<style>

ul.inside

{

list-style-position: inside

}

ul.outside

{

list-style-position: outside

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not support the "list-style-position" property.</p>

<p> This list has a value of "inside" : </p>

<ul class="inside">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

<p> This list has a value of  "outside" : </p>

<ul class="outside">

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

</body>

</html>

 

Όλες οι Ιδιότητες Λίστας σε μια Δήλωση

<html>

<head>

<style>

ul

{

list-style: square inside url("../images/ball3.gif")

}

</style>

</head>

<body>

<p><b> Note: </b> Netscape 4 does not display the images or position the list. </p>

<ul>

<li> Coffee </li>

<li> Tea </li>

<li> Coca Cola </li>

</ul>

</body>

</html>

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τιμές

ΝΝ

ΙΕ

W3C

list-style

Ορίζει όλες τις ιδιότητες μιας λίστας σε μια δήλωση

list-style-type

list-style-position

list-style-image

6.0

4.0

CSS1

list-style-image

Ορίζει μια εικόνα σαν το list-item marker

none

url

6.0

4.0

CSS1

list-style-position

Ορίζει πού θα τοποθετηθεί στη λίστα το list-item marker

inside

outside

6.0

4.0

CSS1

list-style-type

Ορίζει τον τύπο του list-item marker

none

disc

circle

square

decimal

decimal-leading-zero

lower-roman

upper-roman

lower-alpha

upper-alpha

lower-greek

lower-latin

upper-latin

hebrew

armenian

georgian

cjk-ideographic

hiragana

katakana

hiragana-iroha

katakana-iroha

4.0

4.0

CSS1

marker-offset

 

auto

length

 

 

CSS2

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή