ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υποδείγματα Βιβλίων για το Εργαστήριο Πληροφορικής


Βιβλίο Δανεισμού (Αρχείο .doc - 40 KB)
Βιβλίο Συμβάντων (Αρχείο .doc - 39 KB)
Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού (Αρχείο .doc - 39 KB)
Δελτίο Αρχείου Μηχανήματος (Αρχείο .doc - 54 KB)
Σχεδιάγραμμα Θέσεων Εργασίας (Αρχείο .doc - 48 KB)

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή