ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Εικόνες (Image Events)


Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από την παρακάτω εικόνα για να αλλάξει το μέγεθός της

 

Αλλαγή του αρχείου προέλευσης μιας εικόνας

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από την παρακάτω εικόνα για να αντικατασταθεί με μια άλλη εικόνα

 

Αλλαγή της θέσης μιας εικόνας

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από την παρακάτω εικόνα για να αλλάξει η θέση της

 

Αλλαγή της εικόνας φόντου

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τις παρακάτω εικόνες για να αλλάξει η εικόνα φόντου

     

 

Κινούμενη εικόνα

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από την παρακάτω εικόνα για να μετακινηθεί

 

Ταλαντευόμενη εικόνα (Shaking Image)

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από την παρακάτω εικόνα για να ταλαντευθεί

 


Επιστροφή