ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδηγίες για τη Δημιουργία Forum με το PHPBB 2
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

Εφόσον είμαστε χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUnet), έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα Forum (Χώρος Δημόσιας Συζήτησης) με διάφορα από τα έτοιμα προγράμματα που υπάρχουν στο Internet, όπου ένα απ' αυτά είναι και το PHPBB 2.

Πριν ασχοληθούμε με το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης της MySQL βάσης δεδομένων που μας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (EDUnet) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς, ανάλογα βέβαια με τους κωδικούς του σχολείου ή του εκπαιδευτικού που διαθέτουμε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορούμε να επισκεφθούμε την σχετική ιστοσελίδα για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα PHPBB2, αλλά μπορούμε και να κατεβάσουμε (download) στον υπολογιστή μας το zip αρχείο του PHPBB2 από εδώ καθώς και το αρχείο zip για την ελληνική γλώσσα από εδώ.

Αφού κατεβάσουμε τα παραπάνω αρχεία zip στον υπολογιστή μας, τα τοποθετούμε σε ξεχωριστούς καταλόγους και τα αποσυμπιέζουμε (unzip) με την επιλογή Extract του WinZip σε ειδικούς φακέλους που έχουμε δημιουργήσει.

Μετά ανοίγουμε ένα πρόγραμμα FTP και δημιουργούμε έναν φάκελο (κατάλογο) όπου εκεί μέσα θα στηθεί το Forum που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε. Για παράδειγμα, αν είμαστε οι χρήστες του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας, τότε το όνομα του Web server είναι το 1gym-florin.flo.sch.gr και έτσι μπορούμε εκεί μέσα να δημιουργήσουμε έναν φάκελο με όνομα Forum ή PHPBB ή ό,τι εμείς θέλουμε. Η διαδρομή συνεπώς του Forum που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε θα είναι η εξής : 1gym-florin.flo.sch.gr/Forum/

Αντιγράφουμε μετά με το FTP πρόγραμμα όλη τη δομή των καταλόγων και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από την αποσυμπίεση, μέσα στον παραπάνω κατάλογο του Forum στον Web server. Αντιγράφουμε και τα αρχεία για την ελληνική γλώσσα στον σχετικό κατάλογο language, δηλ. τον φάκελο lang_greek μέσα στον φάκελο language του Web server.

Προσοχή : Αλλάζουμε τα δικαιώματα του αρχείου config.php, που βρίσκεται στον Web server, ώστε να γίνουν 666 (-rw-rw-rw-).

Ένα πρώτο δείγμα από το Forum μας έχει ήδη στηθεί και μπορούμε να το δούμε αν πάμε από έναν φυλλομετρητή στη διεύθυνση 1gym-florin.flo.sch.gr/Forum/install/install.php.

Στην ιστοσελίδα που θα εμφανισθεί και που είναι η Οθόνη Εγκατάστασης του PHPBB 2, γράφουμε όλα τα στοιχεία που θα μας ζητηθούν και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη Εγκατάστασης. Τα στοιχεία που θα μας ζητηθούν είναι τα εξής :

Το όνομα του Διακομιστή Β.Δεδομένων Hostname / DSN είναι πάντα το userdb, το όνομα της βάσης δεδομένων που μας παρέχει το ΠΣΔ είναι το ίδιο με το όνομα του username που έχουμε στο ΠΣΔ συν το επίθεμα (suffix) -db1, το όνομα χρήστη και τον κωδικό της Βάσης Δεδομένων μας τα παραχωρεί το ΠΣΔ για τη διαχείριση της MySQL βάσης δεδομένων μας, όπου παρατηρούμε ότι το όνομα χρήστη για τη διαχείριση της Βάσης είναι ίδιο με το όνομα χρήστη που έχουμε στο ΠΣΔ και για τις άλλες υπηρεσίες του, όπως σύνδεση στο Internet, e-mail κ.ά., το πρόθεμα για τους πίνακες (tables) που σκοπεύει να δημιουργήσει το πρόγραμμα PHPBB2 είναι το phpbb_, που δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε έτσι τους πίνακες αυτούς από τους άλλους πίνακες της Βάσης Δεδομένων μας.

Μετά θα πρέπει να δώσουμε ένα δικό μας e-mail για να λαμβάνουμε διάφορες ειδοποιήσεις από τη λειτουργία του Forum, ακολουθεί το domain name, το server port, που είναι πάντα ίσο με 80, η διαδρομή του Forum μέσα στον Web server και τέλος ορίζουμε εμείς ένα όνομα και έναν κωδικό Διαχειριστή για το Forum που θα δημιουργήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να διαχειριστούμε το Forum με τους παραπάνω κωδικούς από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Internet.

Προσοχή : Αλλάζουμε ξανά τα δικαιώματα του αρχείου config.php, που βρίσκεται στον Web server, ώστε να γίνουν τώρα 644 (-rw-r--r--).

Αν όλα έχουν γίνει κανονικά θα εμφανισθεί ένα σχετικό μήνυμα. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Τέλος εγκατάστασης ή πηγαίνουμε πάλι στην προηγούμενη διεύθυνση. Η εγκατάσταση και δημιουργία του Forum έχει ολοκληρωθεί και μπορούμε μετά με τους κωδικούς του administrator να το διαχειρισθούμε από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Προσοχή : Μας ενημερώνει ότι θα πρέπει να διαγράψουμε από τον Web server με το FTP πρόγραμμα τους καταλόγους install και contrib.

Μετά κάνουμε Σύνδεση με τους κωδικούς του administrator που επιλέξαμε εμείς και μπορούμε να πάμε στον Πίνακα Διαχείρισης για να δημιουργήσουμε καταλόγους και θέματα για δημόσια συζήτηση στο Forum, να επιλέξουμε γλώσσα (Ελληνικά ή Αγγλικά) κ.ά.


 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή