ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα FrontPage

Τι Είναι το FrontPage

Το Microsoft FrontPage είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα και γρήγορα δικές μας θέσεις ιστού (Web sites) και ιστοσελίδες (Web pages) στο Internet, δηλ. να έχουμε τη δική μας γωνία στον Παγκόσμιο Ιστό, ή να σχεδιάσουμε σελίδες για εσωτερική χρήση σ’ ένα ενδοδίκτυο (Intranet).

Το Internet είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που συνδέει μεταξύ τους διάφορα δίκτυα υπολογιστών και προσωπικούς υπολογιστές απ’ όλο τον κόσμο. Ο υπολογιστής μας είναι απλώς ένα μέρος αυτού του πολύπλοκου συστήματος και όταν δημοσιεύουμε κάποιες πληροφορίες ή μηνύματα στο Internet, αυτά μπορούν να ληφθούν από εκατομμύρια ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο.

Τα έγγραφα που βλέπουμε καθώς μετακινούμαστε στον Ιστό ονομάζονται Ιστοσελίδες (Web pages). Οι ιστοσελίδες είναι γραμμένες σε μια ειδική γλώσσα μορφοποίησης που ονομάζεται HTML (HyperText Markup Language, δηλ. Γλώσσα Σήμανσης Υπερ-κειμένου).

Τα προγράμματα που μπορούν να μεταφράσουν τη γλώσσα HTML και να παρουσιάσουν στην οθόνη τις αντίστοιχες πληροφορίες με τη μορφή πολυμέσων, ονομάζονται Φυλλομετρητές (Web Browsers) και τα πιο δημοφιλή είναι σήμερα ο Microsoft Internet Explorer, ο Netscape Communicator και ο Opera.

Οι ιστοσελίδες είναι κείμενα που περιέχουν ορισμένους ειδικούς κωδικούς μορφοποίησης που δηλώνουν στον φυλλομετρητή πώς να παρουσιάσει τα αρχεία κειμένου, τις εικόνες και τους ήχους. Τα γραφικά, οι ήχοι και οι κινούμενες εικόνες που εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα αποτελούν ξεχωριστά αρχεία. Ο κώδικας HTML περιλαμβάνει τα ονόματα αυτών των αρχείων μαζί με πληροφορίες για το πού θα τοποθετηθούν.

Αυτός είναι ο λόγος που όταν φορτώνουμε μια ιστοσελίδα μ’ έναν φυλλομετρητή, πρώτα εμφανίζεται το κείμενο της σελίδας και μετά τα γραφικά, οι κινούμενες εικόνες και τα αρχεία ήχου που περιέχει. Το μέγεθος της καθυστέρησης εξαρτάται από την ταχύτητα του modem και από τον κυκλοφοριακό φόρτο που υπάρχει στο δίκτυο εκείνη τη στιγμή.

Με το FrontPage δεν χρειάζεται να γράψουμε εμείς τον κώδικα HTML, απλά σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα όπως την θέλουμε και όπως θα φανεί στην οθόνη ενός φυλλομετρητή και το πρόγραμμα δημιουργεί τον κώδικα μόνο του.

 

Οι Συνδέσεις των Ιστοσελίδων

Μια ιστοσελίδα είναι συνήθως μέρος μιας ομάδας ιστοσελίδων που ονομάζονται θέση ιστού ή δικτυακός τόπος ή τόπος δικτύου (Web site). Μπορούμε να φανταστούμε τις θέσεις ιστού σαν βιβλία και όπως ένα βιβλίο, μια θέση ιστού έχει πολλές σελίδες, καθεμία από τις οποίες αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα.

Όταν περιπλανιόμαστε στον ιστό, μετακινούμαστε από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα και από θέση ιστού σε θέση ιστού, κάνοντας κλικ στους υπερσυνδέσμους. Οι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) μπορεί να έχουν τη μορφή κειμένου ή γραφικών και όταν κάνουμε κλικ σ’ έναν υπερσύνδεσμο, πηγαίνουμε αυτόματα σε μια άλλη ιστοσελίδα.

Οι υπερσύνδεσμοι κειμένου είναι υπογραμμισμένοι και έχουν διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείμενο. Αν χρησιμοποιήσουμε έναν υπερσύνδεσμο κειμένου, το χρώμα του αλλάζει για να ξέρουμε έτσι ποιους υπερσυνδέσμους έχουμε επισκεφθεί.

Οι υπερσύνδεσμοι γραφικών ονομάζονται χάρτες εικόνων (image maps) και είναι γραφικά ή φωτογραφίες, στα οποία μπορούμε να κάνουμε κλικ για να πάμε σε μια άλλη ιστοσελίδα. Όταν τοποθετούμε το ποντίκι πάνω από έναν υπερσύνδεσμο, κειμένου ή γραφικών, ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε παλάμη χεριού.

 

Σχεδιασμός της Θέσης Ιστού

Ο σχεδιασμός μιας θέσης ιστού χρειάζεται πολλή σκέψη και φροντίδα. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καθορίσουμε τον σκοπό που θα έχει η θέση μας στον ιστό (προσωπική ή επαγγελματική χρήση), σε ποιους θα απευθύνεται, ποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες του ιστού, ποια στοιχεία (πληροφορίες, σχόλια) θα θέλαμε να έχουμε από τους επισκέπτες του ιστού και πόσο εύκολη θα είναι η συντήρηση της θέσης ιστού.

Όλες οι θέσεις ιστού έχουν μια εισαγωγική ή αρχική σελίδα (home page), η οποία καλωσορίζει τους επισκέπτες και λειτουργεί σαν σημείο εκκίνησης για τα υπόλοιπα περιεχόμενα (ιστοσελίδες) της θέσης. Αφού σχεδιάσουμε την εισαγωγική σελίδα, πρέπει να αποφασίσουμε για το πώς θα κινούνται οι επισκέπτες στη θέση ιστού που δημιουργούμε.

Μπορούμε να επιτρέψουμε στον χρήστη να μεταφέρεται σ’ όποια ιστοσελίδα θέλει, ξεκινώντας από την εισαγωγική, ή μπορούμε να τον κατευθύνουμε σε συγκεκριμένες ομάδες ιστοσελίδων. Αν η θέση του ιστού είναι μικρή, προτιμότερη είναι η πρώτη λύση, αν, όμως, είναι μεγαλύτερη, κάτι τέτοιο θα φόρτωνε την εισαγωγική σελίδα με πολλούς υπερσυνδέσμους.

Πρέπει να κάνουμε έναν κατάλογο μ’ όλες τις ιστοσελίδες της θέσης ιστού που θέλουμε να δημιουργήσουμε σε μια σελίδα χαρτί και να οργανώσουμε τις ιστοσελίδες σε ομάδες κάτω από την εισαγωγική σελίδα. Δημιουργούμε μια ιστοσελίδα για κάθε θέμα και συγκεντρώνουμε τα σχετικά θέματα σε μια κατηγορία. Η όλη οργάνωση μοιάζει με δομή δένδρου.

 

Ο FrontPage Explorer

Με τον FrontPage Explorer μπορούμε να διαχειριζόμαστε μια θέση ιστού, να εξετάζουμε την οργάνωσή της και τους υπερσυνδέσμους της, να βλέπουμε τους φακέλους και όλα τα αρχεία της και να επιλέξουμε ένα Theme (θέμα) ή και να δημιουργήσουμε Tasks (εργασίες). Όλες αυτές οι επιλογές υπάρχουν στις προβολές (Views) στο αριστερό μέρος της οθόνης του FrontPage Explorer.

Με την επιλογή Navigation (Πλοήγηση), μπορούμε να δούμε στο πάνω μέρος της οθόνης το παράθυρο πλοήγησης μ’ όλη την οργανωτική δομή της θέσης ιστού και στο κάτω μέρος της οθόνης το παράθυρο με τους φακέλους και τα αρχεία της θέσης ιστού.

 

Ο FrontPage Editor

Με τον FrontPage Editor μπορούμε να σχεδιάσουμε και να επεξεργαστούμε τις ιστοσελίδες της θέσης ιστού. Οι ιστοσελίδες είναι αρχεία με επέκταση .htm ή .html και μπορούμε να έχουμε ανοικτά ταυτόχρονα πολλά παράθυρα ιστοσελίδων. Μπορούμε ακόμα να βλέπουμε τις ιστοσελίδες όπως ακριβώς θα φανούν αργότερα και από έναν φυλλομετρητή (προεπισκόπηση).

Το παράθυρο του FrontPage Editor μοιάζει πολύ μ’ αυτό ενός επεξεργαστή κειμένου, καθώς εμφανίζει τη βασική γραμμή εργαλείων, τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης, τα μενού και τη γραμμή κατάστασης.

Ο FrontPage Editor έχει τρεις καρτέλες στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης του, όπου η Normal παρουσιάζει τη σχεδίαση της ιστοσελίδας, η HTML τον κώδικα μορφοποίησης που δημιουργείται αυτόματα και η Preview εμφανίζει σε προεπισκόπηση την ιστοσελίδα, όπως θα την βλέπαμε μ’ έναν φυλλομετρητή.

Σε μια θέση ιστού μπορούμε να προσθέσουμε ιστοσελίδες βασισμένες σε κάποιο από τα υπάρχοντα πρότυπα ή ιστοσελίδες που έχουμε σχεδιάσει μόνοι μας. Σε μια θέση ιστού μπορούμε να εφαρμόσουμε και ένα θέμα (theme), το οποίο ελέγχει την εμφάνιση των ιστοσελίδων, εφαρμόζοντας σ’ όλες το ίδιο σύνολο χρωμάτων, στυλ κειμένου και στυλ μορφοποίησης.

 

Δημιουργία μιας Ιστοσελίδας

Το όνομα αρχείου μιας εισαγωγικής ιστοσελίδας (Home Page) είναι συνήθως το default.htm ή το index.htm και είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι φυλλομετρητές για να εντοπίζουν τις εισαγωγικές ιστοσελίδες. Το FrontPage καθορίζει αυτόματα το όνομα της εισαγωγικής ιστοσελίδας όταν δημιουργούμε μια θέση ιστού με βάση ένα πρότυπο ή έναν οδηγό.

Για να δούμε τα περιεχόμενα της εισαγωγικής ιστοσελίδας, κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιό της στον FrontPage Explorer για να ανοίξει ο FrontPage Editor. Για να αλλάξουμε τον τίτλο της ιστοσελίδας, επιλέγουμε Page Properties... από το μενού File και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Page Properties με τις καρτέλες General, Margins, Custom και Language. Στο πλαίσιο κειμένου Title γράφουμε τον νέο τίτλο της ιστοσελίδας.

Κατά τη σχεδίαση της εισαγωγικής ιστοσελίδας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καθώς αυτή είναι η πρώτη σελίδα που βλέπουν όσοι επισκέπτονται τη θέση μας στο Internet, θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη για να μπορέσει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Ακόμη, καθώς θα αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για την εξερεύνηση της θέσης μας στον ιστό, οι επισκέπτες θα πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν άνετα με τη χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks) από και προς τις άλλες ιστοσελίδες που θα δημιουργήσουμε.

Στο δεξί μέρος της γραμμής κατάστασης του FrontPage Editor εμφανίζεται ένας αριθμός που μας δείχνει τον χρόνο φόρτωσης της τρέχουσας ιστοσελίδας, όταν θα την ανοίξουμε μ’ ένα modem που έχει ταχύτητα μετάδοσης 28.800 baud. Αυτό σημαίνει ότι αν προσθέσουμε εικόνες και άλλα γραφικά αντικείμενα στην ιστοσελίδα, ο χρόνος φόρτωσής της θα αυξηθεί, κάτι που μπορεί να αποβεί ενοχλητικό για τους επισκέπτες.

Μια ιστοσελίδα χωρίζεται σε τρεις ενότητες : την κεφαλίδα (header), το σώμα (body) και το υποσέλιδο (footer). Για να δημιουργήσουμε μια κεφαλίδα, αφήνουμε τον δείκτη του ποντικιού στην παράγραφο που θέλουμε να αποτελέσει την κεφαλίδα και από τη λίστα Change Style της γραμμής εργαλείων μορφοποίησης επιλέγουμε Heading 1, για να αλλάξει η μορφοποίηση της παραγράφου.

Υπάρχουν τα στυλ επικεφαλίδας Heading 1 έως Heading 6, όπου σταδιακά μειώνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε φορά που ξεκινάμε μια νέα γραμμή κειμένου, το στυλ που εφαρμόζεται είναι το Normal (Κανονικό).

Για να εισάγουμε σε μια ιστοσελίδα κείμενο από μια άλλη εφαρμογή των Windows, θα πρέπει αυτό το κείμενο να είναι στη μορφή Rich Text Format (RTF) για να μπορεί να αναγνωριστεί από το FrontPage. Το FrontPage μετατρέπει αυτόματα τα αρχεία RTF σε μορφή HTML.

Επιλέγουμε File... από το μενού Insert και στο πλαίσιο διαλόγου Select File επιλέγουμε τον φάκελο και το αρχείο που θέλουμε να εισάγουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Άνοιγμα.

Για να αποθηκεύσουμε μια ιστοσελίδα, επιλέγουμε Save As... από το μενού File και στο πλαίσιο διαλόγου Save As γράφουμε το όνομα της ιστοσελίδας στο πλαίσιο κειμένου URL και τον τίτλο της στο πλαίσιο κειμένου Title. Το FrontPage προσθέτει αυτόματα την επέκταση .htm στο όνομα (URL) της ιστοσελίδας.

Ο τίτλος μιας ιστοσελίδας εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου της ιστοσελίδας όταν την εξετάζουμε με το FrontPage ή μ’ έναν φυλλομετρητή, ενώ το όνομα του αρχείου της ιστοσελίδας θα αποτελέσει τμήμα του URL της σελίδας.

Για να δημιουργήσουμε μια νέα ιστοσελίδα με βάση το κενό πρότυπο (Normal Page), κάνουμε κλικ στο εικονίδιο New της βασικής γραμμής εργαλείων. Αν θέλουμε, όμως, να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα πρότυπα του FrontPage, επιλέγουμε New... από το μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+N. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου New με τις καρτέλες Page και Frames.

Για κάθε πρότυπη ιστοσελίδα μπορούμε να βλέπουμε μια περιγραφή της και μια εικόνα προεπισκόπησης. Επιλέγουμε την πρότυπη ιστοσελίδα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

 

Δημιουργία Κυλιόμενου Μηνύματος

Για να δώσουμε έμφαση σε μια ιστοσελίδα, μια πολύ καλή επιλογή είναι η δημιουργία ενός κυλιόμενου μηνύματος (marquee), δηλ. μιας γραμμής κειμένου που θα κινείται συνέχεια κατά πλάτος της οθόνης. Για να προσθέσουμε ένα κυλιόμενο μήνυμα σε μια ιστοσελίδα, πάμε στον FrontPage Editor και είτε επιλέγουμε το κείμενο του κυλιόμενου μηνύματος από ένα υπάρχον κείμενο της ιστοσελίδας ή μπορούμε να το γράψουμε αργότερα.

Επιλέγουμε Marquee... από το υπομενού Active Elements του μενού Insert για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Marquee Properties. Στο πλαίσιο κειμένου Text θα υπάρχει το κείμενο που επιλέξαμε ή μπορούμε να το διαγράψουμε και να γράψουμε ένα άλλο.

Υπάρχουν ομάδες επιλογών που έχουν κατάλληλα πλήκτρα επιλογής για να επιλέξουμε την κατεύθυνση της κίνησης του κυλιόμενου μηνύματος (Direction), την ταχύτητα της μετακίνησής του (Movement Speed), τη συμπεριφορά του (Behavior) καθώς και την ευθυγράμμισή του με το κείμενο (Align with Text).

Από την ομάδα επιλογών Size μπορούμε να ρυθμίσουμε το πλάτος και το ύψος του κυλιόμενου μηνύματος και από τη λίστα Background Color το χρώμα του φόντου. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Continuously, το κυλιόμενο μήνυμα θα εμφανίζεται συνέχεια, αλλιώς θα μπορούμε να επιλέξουμε πόσες φορές (times) θα θέλουμε να εμφανισθεί.

Μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ σ’ ένα κυλιόμενο μήνυμα για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Marquee Properties, για να κάνουμε αλλαγές. Αν επιλέξουμε την καρτέλα Preview, στο κάτω μέρος του FrontPage Editor, θα μπορούμε να δούμε το κυλιόμενο μήνυμα όπως θα εμφανίζεται σ’ έναν φυλλομετρητή.

 

Δημιουργία Υπερσυνδέσμων (Hyperlinks)

Ένας υπερσύνδεσμος (hyperlink) είναι μια σύνδεση HTML μεταξύ δύο ιστοσελίδων, οι οποίες μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ή και σε διαφορετικές θέσεις ιστού. Με τη βοήθεια των υπερσυνδέσμων, μπορούμε να μεταφερόμαστε από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα με απλά κλικ του ποντικιού.

Σαν υπερσυνδέσμους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κείμενο ή γραφικά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Internet οφείλει σε μεγάλο βαθμό την εξάπλωσή του και τη δημοτικότητά του στους υπερσυνδέσμους και στην ευκολία με την οποία μάς μεταφέρουν στο World Wide Web.

Όλες οι ιστοσελίδες που ανήκουν στη θέση ιστού που πρόκειται να δημιουργήσουμε, πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το ίδιο μοτίβο σύνδεσης για όλες τις ιστοσελίδες μιας θέσης ιστού. Οι υπερσύνδεσμοι εμφανίζονται στους φυλλομετρητές με τη μορφή έγχρωμου υπογραμμισμένου κειμένου και αλλάζουν χρώμα όταν τους επιλέγουμε, για να ξέρουμε ποιους υπερσυνδέσμους έχουμε επισκεφθεί.

Ακόμη, ο δείκτης του ποντικιού παίρνει το σχήμα παλάμης χεριού με τον δείκτη τεντωμένο όταν τον αφήνουμε πάνω από έναν υπερσύνδεσμο. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο υπερσύνδεσμος έχει εφαρμοσθεί πάνω σε κάποιο γραφικό ή σε κάποια εικόνα.

Για να μετατρέψουμε ένα κείμενο σε υπερσύνδεσμο, το επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Hyperlink... του μενού Insert ή στην επιλογή Hyperlink... του μενού Edit ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Create or Edit Hyperlink της βασικής γραμμής εργαλείων.

Στο πλαίσιο διαλόγου Create Hyperlink επιλέγουμε την ιστοσελίδα (αρχείο htm) με την οποία θα γίνει η σύνδεση από τη στήλη Name και επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας στο πλαίσιο κειμένου URL. Μπορούμε να γράψουμε και εμείς τη διεύθυνση URL στο σχετικό πλαίσιο κειμένου.

Για να καταργήσουμε έναν υπερσύνδεσμο, κάνουμε κλικ πάνω του και πάμε στην επιλογή Unlink του μενού Edit. Η σύνδεση θα καταργηθεί και το κείμενο θα πάρει την κανονική του μορφή.

Στο πλαίσιο διαλόγου Create Hyperlink υπάρχουν και τα εξής πλήκτρα για να δημιουργήσουμε άλλους τύπους υπερσυνδέσμων :

Ενώ είμαστε στον FrontPage Editor, μπορούμε να ελέγχουμε αν οι υπερσύνδεσμοι που δημιουργήσαμε λειτουργούν σωστά, μας μεταφέρουν δηλ. στις ιστοσελίδες που έχουμε ορίσει. Για να το ελέγξουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κείμενο ενός υπερσυνδέσμου που έχουμε δημιουργήσει και μετά πάμε στην επιλογή Follow Hyperlink του μενού Go ή κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control και κάνουμε κλικ.

Καθώς μετακινούμαστε από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα με τους υπερσυνδέσμους, δημιουργείται μια λίστα (αλυσίδα) των ιστοσελίδων που έχουμε επισκεφθεί (hyperlink history list). Για να πάμε στην προηγούμενη ιστοσελίδα της αλυσίδας, πατάμε το πλήκτρο Back (c ) της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε Back από το μενού Go, ενώ για να πάμε στην επόμενη ιστοσελίδα της αλυσίδας, πατάμε το πλήκτρο Forward (e ) της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε Forward από το μενού Go.

Για να ρυθμίσουμε τα χρώματα των υπερσυνδέσμων, πάμε στην επιλογή Page Properties... του μενού File ή στην επιλογή Background... του μενού Format και επιλέγουμε την καρτέλα Background του πλαισίου διαλόγου Page Properties. Από τη λίστα Hyperlink μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα ενός υπερσυνδέσμου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη από κάποιον επισκέπτη της θέσης ιστού, από τη λίστα Visited Hyperlink μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα ενός υπερσυνδέσμου που έχει χρησιμοποιηθεί και από τη λίστα Active Hyperlink μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα του τρέχοντος υπερσυνδέσμου.

 

Οι Σελιδοδείκτες (Bookmarks)

Όταν μια ιστοσελίδα είναι αρκετά μεγάλη και θέλουμε να μπορούμε να εντοπίζουμε εύκολα κάποια σημεία της, μπορούμε να τοποθετήσουμε σελιδοδείκτες (bookmarks). Μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε έναν υπερσύνδεσμο που θα μας μεταφέρει σ’ έναν σελιδοδείκτη μέσα σε μια ιστοσελίδα και όχι αναγκαστικά στην αρχή μιας ιστοσελίδας.

Για να δημιουργήσουμε έναν σελιδοδείκτη, επιλέγουμε το κείμενο που θα αποτελέσει τον σελιδοδείκτη και πάμε στην επιλογή Bookmark... του μενού Edit. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Bookmark, όπου μπορούμε να δώσουμε ένα όνομα στον καινούργιο σελιδοδείκτη στο πλαίσιο κειμένου Bookmark Name και να κάνουμε κλικ στο ΟΚ για να δημιουργηθεί.

Από το ίδιο πλαίσιο διαλόγου, μπορούμε να πάμε σ’ έναν σελιδοδείκτη, επιλέγοντάς τον από τη λίστα Other Bookmarks on this Page και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Goto. Για να καταργήσουμε έναν σελιδοδείκτη, τον επιλέγουμε από τη λίστα και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Clear.

Τα κείμενα που έχουμε επιλέξει για σελιδοδείκτες εμφανίζονται υπογραμμισμένα με μια διακεκομμένη γραμμή και είναι προτιμότερο να μην περιέχουν κενά διαστήματα. Με τη βοήθεια ενός σελιδοδείκτη και ενός υπερσυνδέσμου μπορούμε να μετακινηθούμε εύκολα σε μια μεγάλη ιστοσελίδα.

Για να δημιουργήσουμε τώρα έναν υπερσύνδεσμο προς έναν σελιδοδείκτη, επιλέγουμε το κείμενο της σύνδεσης και ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Create Hyperlink. Από την πτυσσόμενη λίστα Bookmark επιλέγουμε τον σελιδοδείκτη που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

 

Τα Κοινόχρηστα Όρια (Shared Borders)

Τα κοινόχρηστα όρια είναι περιοχές που εμφανίζονται σε κάθε ιστοσελίδα μιας θέσης ιστού και μπορεί να είναι απλό κείμενο ή υπερσύνδεσμοι. Αν χρησιμοποιήσαμε κάποιο πρότυπο ή Οδηγό για να δημιουργήσουμε τη θέση ιστού, τότε τα κοινόχρηστα όρια δημιουργούνται αυτόματα. Αλλιώς, θα πρέπει να τα εισάγουμε εμείς. Ακόμη, όταν εφαρμόζουμε ένα θέμα (theme) σε μια θέση ιστού, δημιουργούνται αυτόματα κοινόχρηστα όρια.

Με τα κοινόχρηστα όρια μπορούμε να παρουσιάσουμε τις ίδιες πληροφορίες σ’ όλες τις ιστοσελίδες μιας θέσης ιστού, χωρίς να χρειαστεί να τις ξαναγράφουμε. Μπορούμε, όμως, να απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση των κοινόχρηστων ορίων σ’ όποιες ιστοσελίδες θέλουμε. Αν, όμως, κάνουμε αλλαγές σ’ ένα κοινόχρηστο όριο σε μια ιστοσελίδα, οι αλλαγές αυτές θα εμφανισθούν αυτόματα και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες.

Τα κοινόχρηστα όρια μπορούν να εμφανισθούν επάνω, κάτω, στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά των ιστοσελίδων. Τα κοινόχρηστα όρια που υπάρχουν στην κάτω και στη δεξιά πλευρά μιας ιστοσελίδας είναι στην ουσία δεσμευτικά θέσης (placeholders) και μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε κείμενο, όπως μια διεύθυνση e-mail ή κάποιο άλλο μήνυμα.

Τα κοινόχρηστα όρια που υπάρχουν στην πάνω και στην αριστερή πλευρά μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνουν γραμμές πλοήγησης που παρέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες της δομής πλοήγησης. Το κοινόχρηστο όριο που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας περιέχει συνδέσμους προς οποιαδήποτε σελίδα βρίσκεται κάτω από την τρέχουσα στη δομή πλοήγησης, ενώ το κοινόχρηστο όριο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας περιέχει συνδέσμους για την εισαγωγική και τη γονική (parent) ιστοσελίδα, δηλ. την ιστοσελίδα που ανοίξαμε πριν από την τρέχουσα, καθώς και για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες του ίδιου επιπέδου.

Για να ενεργοποιήσουμε τα κοινόχρηστα όρια σε μια θέση ιστού, πάμε στον FrontPage Explorer και στην προβολή Navigation. Από το μενού Tools επιλέγουμε Shared Borders... και στο πλαίσιο διαλόγου Shared Borders επιλέγουμε τα κοινόχρηστα όρια που θέλουμε να εμφανίσουμε, μαρκάροντας τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου Top, Left, Right ή Bottom.

Για να απενεργοποιήσουμε τα κοινόχρηστα όρια σε μια μόνο ιστοσελίδα, την ανοίγουμε στον FrontPage Editor και πάμε στην επιλογή Shared Borders... του μενού Tools. Στο πλαίσιο διαλόγου Page Borders επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Set for this page only και μετά απενεργοποιούμε όποια πλαίσια ελέγχου θέλουμε από τα Top, Left, Right ή Bottom. Αν είναι επιλεγμένο το πλήκτρο επιλογής Use web default, η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιεί τα κοινόχρηστα όρια που έχουμε ορίσει στην τρέχουσα θέση ιστού.

 

Μορφοποίηση Κειμένου

Μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο μιας ιστοσελίδας, επιλέγοντας μια γραμματοσειρά ή ένα στυλ από τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης ή επιλέγοντας τα πλήκτρα για έντονη, πλάγια και υπογραμμισμένη γραφή. Μπορούμε ακόμα να στοιχίσουμε το κείμενο αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά και να επιλέξουμε ένα χρώμα κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Text Color.

Για να αυξήσουμε το μέγεθος ενός επιλεγμένου κειμένου, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Increase Text Size και για να το μικραίνουμε κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Decrease Text Size. Η επιλογή Font... του μενού Format περιέχει ανάλογες επιλογές μορφοποίησης.

Για να εισάγουμε ένα σύμβολο (ειδικό χαρακτήρα) στο κείμενο μιας ιστοσελίδας, πάμε στην επιλογή Symbol... του μενού Insert και στο πλαίσιο διαλόγου Symbol μπορούμε να επιλέξουμε το ή τα σύμβολα που θέλουμε να εισάγουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Insert.

Για να εισάγουμε μια οριζόντια γραμμή σε μια ιστοσελίδα, ώστε να μπορούμε να την χωρίσουμε οπτικά σε ενότητες, επιλέγουμε Horizontal Line από το μενού Insert. Αν κάνουμε διπλό κλικ πάνω στην οριζόντια γραμμή, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Horizontal Line Properties, στο οποίο υπάρχουν οι εξής επιλογές :

 

Δημιουργία Λίστας (List)

Με τις λίστες μπορούμε να ομαδοποιήσουμε στοιχεία μιας ιστοσελίδας που σχετίζονται μεταξύ τους. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι λίστας είναι οι αριθμημένες λίστες (Numbered List) και οι λίστες με κουκκίδες ή βούλες (Bulleted List).

Για να εφαρμόσουμε μια λίστα, επιλέγουμε τα στοιχεία που θα αποτελέσουν τη λίστα και κάνουμε κλικ σ’ ένα από τα πλήκτρα Numbered List ή Bulleted List της γραμμής εργαλείων μορφοποίησης. Αν εφαρμόσουμε αριθμημένη λίστα, η αρίθμηση θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσθήκες και τις διαγραφές που θα κάνουμε στη λίστα.

Για να επεξεργαστούμε μια λίστα, κάνουμε κλικ σε κάποια γραμμή της λίστας και επιλέγουμε Bullets and Numbering... από το μενού Format. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου List Properties, το οποίο περιέχει τις εξής καρτέλες :

 

Δημιουργία Πίνακα (Table)

Σε μια ιστοσελίδα μπορούμε να προσθέσουμε έναν πίνακα (table) για την ομορφότερη οργάνωση και παρουσίαση κάποιων πληροφοριών. Για να προσθέσουμε έναν πίνακα, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Insert Table της βασικής γραμμής εργαλείων και σύροντας με το ποντίκι να επιλέξουμε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών του πίνακα.

Μπορούμε ακόμη να επιλέξουμε Insert Table... από το μενού Table και στο πλαίσιο διαλόγου Insert Table να γράψουμε το πλήθος των γραμμών και των στηλών του πίνακα στα πλαίσια κειμένου Rows και Columns αντίστοιχα. Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου μπορούμε να ορίσουμε και τη μορφή του πίνακα.

Μόλις δημιουργήσουμε έναν πίνακα, εμφανίζεται στην οθόνη η γραμμή εργαλείων Table Toolbar και ενεργοποιούνται οι επιλογές του μενού Table. Τις γραμμές εργαλείων του FrontPage μπορούμε να τις εμφανίζουμε και να τις κλείνουμε από το μενού View.

 

Εφαρμογή Θέματος (Theme)

Ένα θέμα (theme) είναι ένας επαγγελματικά σχεδιασμένος συνδυασμός στυλ γραμματοσειρών, χρωμάτων, φόντων και γραφικών, τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στις ιστοσελίδες μας. Τα θέματα, σε συνδυασμό με τα κοινόχρηστα όρια και τις γραμμές πλοήγησης, παρέχουν ένα οπτικά πλούσιο περιβάλλον.

Με τα θέματα, όλες οι ιστοσελίδες αποκτούν ομοιόμορφη εμφάνιση. Αν και μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικό θέμα σε κάθε ιστοσελίδα, ο γενικός κανόνας είναι να έχουμε ένα ενιαίο θέμα σ’ όλες τις ιστοσελίδες μιας θέσης ιστού. Με τα θέματα μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να δώσουμε σ’ όλες τις ιστοσελίδες μιας θέσης ιστού μια ομοιόμορφη και επαγγελματική εμφάνιση.

Για να εφαρμόσουμε ένα θέμα σε μια θέση ιστού, πάμε στον FrontPage Explorer και ανοίγουμε την προβολή Themes. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο επιλογής Use Selected Theme και επιλέγουμε ένα θέμα για να το δούμε σε προεπισκόπηση στην περιοχή Theme Preview. Το FrontPage παρουσιάζει τη μορφή και το χρώμα που θα έχουν το φόντο, οι λίστες (κουκκίδες), οι υπερσύνδεσμοι, τα κοινόχρηστα όρια και διάφορα πλήκτρα του επιλεγμένου θέματος.

Αφού επιλέξουμε ένα θέμα, μπορούμε να μαρκάρουμε όποιο από τα πλαίσια ελέγχου Vivid Colors (ζωηρά χρώματα), Active Graphics (ενεργά γραφικά) και Background Image (εικόνα φόντου) θέλουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply. Το θέμα θα εφαρμοσθεί σ’ όλες τις ιστοσελίδες της τρέχουσας θέσης ιστού.

Για να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό θέμα σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ανοίγουμε την ιστοσελίδα αυτή στον FrontPage Editor και πάμε στην επιλογή Theme... του μενού Format. Στο πλαίσιο διαλόγου Choose Theme επιλέγουμε ένα από τα τρία πλήκτρα επιλογής This Page Does Not Use Themes, Use Theme From CurrentWeb ή Use Selected Theme, δηλ. δεν εφαρμόζουμε κανένα θέμα, εφαρμόζουμε το θέμα της τρέχουσας θέσης ιστού ή επιλέγουμε ένα άλλο θέμα μόνο για την τρέχουσα ιστοσελίδα αντίστοιχα.

 

Προσθήκη Πολυμέσων σε Ιστοσελίδες

Στο FrontPage μπορούμε να προσθέσουμε γραφικά, εικόνες, ήχους και βίντεο στις ιστοσελίδες που δημιουργούμε. Εκτός από την επιλογή των εικόνων ή των άλλων μορφών πολυμέσων, εκείνο που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ο χρόνος που απαιτείται για το φόρτωμα αυτών των γραφικών στην οθόνη του επισκέπτη της σελίδας μας στο Internet.

Πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε την ένδειξη χρόνου για το φόρτωμα μιας ιστοσελίδας, που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του FrontPage Editor. Αν εμφανίσουμε τη γραμμή εργαλείων Image Toolbar, από την επιλογή Image Toolbar του μενού View, θα βρούμε αρκετά εργαλεία για την επεξεργασία εικόνων, όπως η ρύθμιση της φωτεινότητας (brightness) και της αντίθεσης (contrast), το ξάκρισμα (cropping), το ξεθώριασμα (washout), η περιστροφή κ.ά.

Οι φυλλομετρητές χρησιμοποιούν συνήθως τις μορφές αρχείων γραφικών GIF (Graphics Interchanged Format) και JPEG (Joint Photographic Expert Group). Το FrontPage υποστηρίζει επίσης και τις μορφές αρχείων γραφικών BMP, TIFF, TGA, RAS, EPS, PCX και WMF. Όταν εισάγουμε κάποια εικόνα με μια από τις παραπάνω μορφές, το FrontPage την μετατρέπει αυτόματα σε μορφή GIF αν περιέχει λιγότερα από 256 χρώματα ή σε μορφή JPEG αν περιέχει περισσότερα από 256 χρώματα.

Η μορφή JPEG παράγει ένα συμπιεσμένο γραφικό, δηλ. ένα γραφικό του οποίου το μέγεθος είναι πολύ μικρότερο από αυτό της πραγματικής εικόνας και λόγω του μεγάλου αριθμού χρωμάτων που υποστηρίζει, είναι ιδανική για φωτογραφίες. Από την άλλη πλευρά, λόγω του μικρότερου αριθμού χρωμάτων, τα αρχεία της μορφής GIF έχουν το πλεονέκτημα της ταχύτερης φόρτωσης.

Η πλεκτή σάρωση (interlacing) είναι ένας τρόπος για να φορτώσουμε αρχεία γραφικών της μορφής GIF που είναι αρκετά μεγάλα σε μέγεθος και αργούν να εμφανισθούν. Αρχικά, η εικόνα θα φαίνεται πολύ θαμπή και σταδιακά θα εμφανίζονται όλο και περισσότερες λεπτομέρειες, μέχρι να εμφανισθεί κανονικά το γραφικό.

Το πλεονέκτημα της πλεκτής σάρωσης είναι καθαρά ψυχολογικό, εφόσον ο χρήστης δεν έχει μπροστά του μια κενή εικόνα, αλλά βλέπει, έστω και αν χρειαστεί ο ίδιος χρόνος, την εικόνα να φορτώνεται σιγά-σιγά. Για να ενεργοποιήσουμε την πλεκτή σάρωση, εμφανίζουμε το πλαίσιο διαλόγου Image Properties, είτε με δεξί κλικ στην εικόνα ή επιλέγοντας Image Properties... από το μενού Edit. Στην καρτέλα General επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Interlaced.

Το FrontPage δημιουργεί μόνο του τον φάκελο images, όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε εκεί τα αρχεία γραφικών της τρέχουσας θέσης ιστού ή μπορούμε εμείς να τα οργανώσουμε όπως εμείς θέλουμε.

 

Εισαγωγή Γραφικών σε Ιστοσελίδα

Για να εισάγουμε ένα γραφικό σε μια ιστοσελίδα, μπορούμε να επιλέξουμε Image... ή Clipart... από το μενού Insert ή να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Insert Image της βασικής γραμμής εργαλείων. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Image, όπου μπορούμε να δούμε σε μια λίστα όλα τα αρχεία γραφικών που έχουμε εισάγει στην τρέχουσα θέση ιστού.

Επιλέγουμε το αρχείο γραφικών που θέλουμε από τη λίστα του πλαισίου διαλόγου και κάνουμε κλικ στο ΟΚ για να εμφανισθεί η εικόνα στην ιστοσελίδα. Για να την επεξεργαστούμε, την επιλέγουμε και μπορούμε να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Image Properties ή να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της γραμμής εργαλείων Image Toolbar, που εμφανίζεται αυτόματα από το FrontPage.

Αν επιλέξουμε Save από το μενού File ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Save της βασικής γραμμής εργαλείων, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Save Embedded Files, όπου μπορούμε να δούμε τα αρχεία γραφικών που εισάγαμε στην ιστοσελίδα μας και τα οποία έχουν μετατραπεί αυτόματα από το FrontPage σε μια από τις μορφές GIF ή JPEG.

Με το πλήκτρο Rename μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του νέου αρχείου γραφικών που δημιούργησε το FrontPage, με το πλήκτρο Change Folder... μπορούμε να επιλέξουμε έναν φάκελο για την αποθήκευση του αρχείου γραφικών και με το πλήκτρο Set Action... μπορούμε να επιλέξουμε αν το γραφικό θα αποθηκευθεί μαζί με την ιστοσελίδα ή αν θα παραμείνει στον φάκελο της θέσης ιστού.

 

Επιπλέον Δυνατότητες Γραφικών

Μπορούμε να προσθέσουμε και κινούμενες εικόνες GIF σε μια ιστοσελίδα, δηλ. εικόνες που δίνουν την εντύπωση της κίνησης. Μια κινούμενη εικόνα GIF (animated GIF) είναι ένα αρχείο γραφικών που φορτώνει συνέχεια διάφορες εικόνες για να δημιουργήσει έτσι την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Μπορούμε να ορίσουμε ένα κείμενο που θα είναι ορατό μέχρι να ολοκληρωθεί το φόρτωμα μιας εικόνας σ’ έναν φυλλομετρητή. Στον Internet Explorer το κείμενο αυτό εξακολουθεί να παρουσιάζεται και μετά το φόρτωμα του γραφικού, όταν αφήνουμε τον δείκτη του ποντικού πάνω από το γραφικό, με τη μορφή συμβουλής οθόνης (screentip) ή συμβουλής εργαλείου (tooltip).

Αυτή η δυνατότητα λέγεται εναλλακτικό κείμενο (alternative text) και για να την ορίσουμε, εμφανίζουμε το πλαίσιο διαλόγου Image Properties μιας εικόνας και πάμε στην ομάδα επιλογών Alternative Representations της καρτέλας General, όπου γράφουμε το εναλλακτικό κείμενο στο πλαίσιο κειμένου Text. Το FrontPage δίνει σαν εξ ορισμού εναλλακτικό κείμενο το όνομα του αρχείου της εικόνας και σε παρένθεση το μέγεθός της σε bytes.

Εκτός από τη δυνατότητα για εναλλακτικό κείμενο υπάρχει και η δυνατότητα για τοποθέτηση εναλλακτικής εικόνας ή εικόνας χαμηλής ανάλυσης, που είναι στην ουσία μια παραλλαγή της αρχικής εικόνας, αλλά με αρκετά μικρότερο μέγεθος, η οποία εικόνα φορτώνεται πρώτη και παραμένει στην οθόνη μέχρι να φορτωθεί η κανονική και μεγαλύτερη εικόνα. Είναι μια άλλη λύση αντί της πλεκτής σάρωσης για το φόρτωμα των μεγάλων αρχείων γραφικών.

Για να την ορίσουμε, εμφανίζουμε το πλαίσιο διαλόγου Image Properties μιας εικόνας και πάμε στην ομάδα επιλογών Alternative Representations της καρτέλας General. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Browse... που είναι δίπλα από το πλαίσιο κειμένου Low-Res και επιλέγουμε μια εναλλακτική εικόνα από το πλαίσιο διαλόγου Select Alternate Image.

 

Οι Χάρτες Εικόνων και τα Θερμά Σημεία

Ένας χάρτης εικόνων (image map) είναι ένα γραφικό που περιλαμβάνει μια ομάδα υπερσυνδέσμων που ονομάζονται θερμά σημεία. Το θερμό σημείο (hotspot) είναι μια περιοχή του γραφικού η οποία περιέχει έναν δικό της υπερσύνδεσμο. Έτσι, αντί να έχουμε έναν μόνο υπερσύνδεσμο για ολόκληρη την εικόνα, μπορούμε να σχεδιάσουμε σ’ αυτήν πολλά θερμά σημεία, όπου το καθένα θα έχει τον δικό του υπερσύνδεσμο.

Για παράδειγμα, αν το γραφικό είναι ο χάρτης της Ελλάδας, μπορούμε να σχεδιάσουμε θερμά σημεία για κάθε περιφέρεια ή και για κάθε νομό της χώρας και με κλικ να πηγαίνουμε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Το κάθε θερμό σημείο μπορεί να έχει το δικό του σχήμα, ανεξάρτητα από το σχήμα της εικόνας που το περιέχει.

Για να καθορίσουμε ένα θερμό σημείο, μπορούμε να το σχεδιάσουμε κατευθείαν πάνω σε μια εικόνα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της γραμμής εργαλείων Image Toolbar. Αυτή η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται όταν επιλέγουμε μια εικόνα στον FrontPage Editor ή μπορούμε να την εμφανίσουμε και από το μενού View.

Στη γραμμή εργαλείων Image Toolbar υπάρχουν εργαλεία για τη σχεδίαση θερμών σημείων με τη μορφή ορθογωνίων, κύκλων, πολυγώνων ακανόνιστου σχήματος, για την επισήμανση όλων των θερμών σημείων της εικόνας καθώς και για τη δημιουργία υπερσυνδέσμου κειμένου στην εικόνα (αλλά μόνο για εικόνες GIF).

Μόλις σχεδιάσουμε ένα θερμό σημείο σε μια εικόνα, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Create Hyperlink, όπου μπορούμε να επιλέξουμε την ιστοσελίδα για τη δημιουργία του υπερσυνδέσμου. Μπορούμε να μετακινήσουμε ένα θερμό σημείο και να αλλάξουμε το μέγεθός του με τους γνωστούς τρόπους.

 

Τα Μεταβαλλόμενα Πλήκτρα (Hover Buttons)

Ένα μεταβαλλόμενο πλήκτρο (hover button) μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν υπερσύνδεσμο, αλλά και για να εμφανίζουμε ένα γραφικό ή να ακούμε ένα αρχείο ήχου, και μπορούμε να του δώσουμε εντυπωσιακά εφέ. Όταν τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα μεταβαλλόμενο πλήκτρο, η μορφή του πλήκτρου αλλάζει με την εφαρμογή κάποιου εφέ, συνήθως του χρώματος.

Για να τοποθετήσουμε ένα μεταβαλλόμενο πλήκτρο, πηγαίνουμε πρώτα στο σημείο που θέλουμε να εμφανίζεται και επιλέγουμε Hover Button... από το υπομενού Active Elements του μενού Insert. Στο πλαίσιο διαλόγου Hover Button που θα εμφανισθεί, μπορούμε να γράψουμε το κείμενο του πλήκτρου στο πλαίσιο κειμένου Button text και να ορίσουμε τη μορφοποίησή του κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Font... για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Font.

Για να δημιουργήσουμε έναν υπερσύνδεσμο στο πλήκτρο, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Browse... και επιλέγουμε από το πλαίσιο διαλόγου Select Hover Button Hyperlink. Το όνομα της ιστοσελίδας θα εμφανισθεί στο πλαίσιο κειμένου Link to.

Για να επεξεργαστούμε ένα μεταβαλλόμενο πλήκτρο που έχουμε δημιουργήσει, το επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Java Applet Properties... του μενού Edit για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Hover Button.

 

Προσθήκη Αρχείων Ήχου σε Ιστοσελίδα

Μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια ιστοσελίδα έναν υπερσύνδεσμο για ένα αρχείο ήχου, οπότε το αρχείο ήχου θα ανοίξει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο, ή μπορούμε να προσθέσουμε ήχο στο παρασκήνιο μιας ιστοσελίδας, ο οποίος θα φορτώνεται αυτόματα όταν ανοίξουμε την ιστοσελίδα που τον περιέχει.

Μπορούμε να ορίσουμε έναν ήχο παρασκηνίου έτσι ώστε να ακούγεται μία ή περισσότερες φορές ή να επαναλαμβάνεται σ’ έναν βρόχο. Για να ορίσουμε έναν ήχο παρασκηνίου για μια ιστοσελίδα, επιλέγουμε Page Properties... από το μενού File και μετά την καρτέλα General του πλαισίου διαλόγου Page Properties.

Στην ομάδα επιλογών Background Sound κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Browse... και στο πλαίσιο διαλόγου Background Sound επιλέγουμε ένα αρχείο ήχου, το οποίο θα εμφανισθεί στο πλαίσιο κειμένου Location. Μπορούμε να επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Forever για να ακούγεται συνέχεια ο ήχος ή να γράψουμε το πλήθος των επαναλήψεών του στο πλαίσιο κειμένου Loop, με δυνατές τιμές από 0 έως 9999. Το FrontPage υποστηρίζει τις μορφές αρχείων ήχου MIDI, AU και WAV.

 

Προσθήκη Σειράς Εικόνων σε Ιστοσελίδα

Για να εμφανίζεται μια συνεχόμενη σειρά από εικόνες σε μια ιστοσελίδα, επιλέγουμε Banner Ad Manager... από το υπομενού Active Elements του μενού Insert. Στο πλαίσιο διαλόγου Banner Ad Manager που θα εμφανισθεί, μπορούμε να ορίσουμε το πλάτος και το ύψος των εικόνων από τα πλαίσια κειμένου Width και Height αντίστοιχα, το εφέ της εναλλαγής των εικόνων (transition) από τη λίστα Effect και το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται κάθε εικόνα από το πλαίσιο κειμένου Show each image for (seconds).

Στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου υπάρχει η λίστα Images to Display, όπου εκεί υπάρχουν τα αρχεία εικόνας που θα εμφανίζονται με τη σειρά. Για να προσθέσουμε ένα αρχείο στη λίστα κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add..., για να το αφαιρέσουμε από τη λίστα, το επιλέγουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Remove και για να το μετακινήσουμε πάνω ή κάτω μέσα στη λίστα, το επιλέγουμε και κάνουμε κλικ αντίστοιχα στα πλήκτρα Move Up και Move Down.

 

Προσθήκη Φόντου (Background) σε Ιστοσελίδα

Για να ορίσουμε το φόντο μιας ιστοσελίδας, πάμε στην επιλογή Background... του μενού Format ή στην επιλογή Page Properties... του μενού File και επιλέγουμε την καρτέλα Background του πλαισίου διαλόγου Page Properties.

Αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Specify Background and Colors, θα μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα του φόντου από τη λίστα Background και το χρώμα του κειμένου από τη λίστα Text. Ακόμη, από τη λίστα Hyperlink μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα των υπερσυνδέσμων, από τη λίστα Visited Hyperlink το χρώμα των υπερσυνδέσμων που έχουμε επισκεφθεί και από τη λίστα Active Hyperlink το χρώμα του ενεργού υπερσυνδέσμου.

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Background Image, θα μπορούμε να προσθέσουμε ένα γραφικό στο φόντο της τρέχουσας ιστοσελίδας, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Browse... και επιλέγοντάς το από το πλαίσιο διαλόγου Select Background Image.

 

Οι Εναλλαγές Ιστοσελίδων (Page Transitions)

Για να επιλέξουμε τον τρόπο εναλλαγής μιας ιστοσελίδας, επιλέγουμε Page Transition... από το μενού Format. Στο πλαίσιο διαλόγου Page Transitions μπορούμε να επιλέξουμε το εφέ εναλλαγής από τη λίστα Event, όπου οι επιλογές είναι Page Enter, Page Exit, Site Enter και Site Exit.

Στο πλαίσιο κειμένου Duration (seconds) μπορούμε να ορίσουμε τη διάρκεια του εφέ της εναλλαγής. Τέλος, από τη λίστα Transition effect, μπορούμε να επιλέξουμε το εφέ της εναλλαγής της τρέχουσας ιστοσελίδας.

 

Δημιουργία Φόρμας (Form)

Για να δώσουμε στις θέσεις ιστού που δημιουργούμε στο Internet έναν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα, δηλ. τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας οι επισκέπτες της θέσης ιστού, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις φόρμες. Στο FrontPage μπορούμε να δημιουργήσουμε φόρμες μέσα σε ιστοσελίδες, όπου θα μπορούν να συμπληρώνουν κάποια στοιχεία οι επισκέπτες, για να ζητούν πληροφορίες ή για να στέλνουν τα σχόλιά τους ή τα στοιχεία τους.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρότυπο ιστοσελίδας που περιέχει κάποια φόρμα ή να σχεδιάσουμε από την αρχή μια δική μας φόρμα. Αν δημιουργήσουμε μια φόρμα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ιστοσελίδας, θα μπορούμε μετά να προσαρμόσουμε τη φόρμα σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Μια φόρμα μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα αλληλεπιδραστικά πεδία, για να μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από τους επισκέπτες της θέσης ιστού, που είναι τα εξής :

Για να προσθέσουμε κάποιο από τα παραπάνω πεδία σε μια ιστοσελίδα και να ξεκινήσουμε τη δημιουργία μιας φόρμας, πρώτα εμφανίζουμε τη γραμμή εργαλείων φορμών από την επιλογή Forms Toolbar του μενού View. Η γραμμή εργαλείων φορμών είναι πιθανόν να εμφανισθεί δίπλα από τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης, οπότε την αφήνουμε εκεί ή τη σύρουμε όπου θέλουμε.

 

Οι Ιστοσελίδες Πλαισίων (Frames)

Μπορούμε να τοποθετήσουμε πολλές ιστοσελίδες μαζί σ’ ένα μόνο παράθυρο φυλλομετρητή, χρησιμοποιώντας πλαίσια (frames). Τα πλαίσια χωρίζουν το παράθυρο ενός φυλλομετρητή σε ανεξάρτητες κυλιόμενες περιοχές, ενώ σε κάθε πλαίσιο μπορεί να εμφανίζεται μια διαφορετική ιστοσελίδα ή εικόνα.

Τα πλαίσια μάς προσφέρουν ευελιξία στην οργάνωση σχετικών μεταξύ τους πληροφοριών σε μια θέση ιστού. Μπορούμε να ορίσουμε τα περιεχόμενα κάποιων πλαισίων να αλλάζουν, ενώ τα περιεχόμενα κάποιων άλλων να παραμένουν σταθερά. Για παράδειγμα, σ’ ένα πλαίσιο μπορεί να εμφανίζεται μια ομάδα υπερσυνδέσμων και οι ιστοσελίδες στις οποίες δείχνουν οι υπερσύνδεσμοι να φορτώνονται σ’ ένα άλλο πλαίσιο.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες πλαισίων, επιλέγοντας αρχικά ένα πρότυπο σελίδων πλαισίων και να το τροποποιήσουμε κατάλληλα, αλλάζοντας το μέγεθος ή και τον αριθμό των πλαισίων του. Μπορούμε μετά να ορίσουμε τις ιστοσελίδες που θα εμφανίζονται σε κάθε πλαίσιο. Η συλλογή πλαισίων μιας ιστοσελίδας ονομάζεται σύνολο πλαισίων (frameset).

Με τα πλαίσια του FrontPage μπορούμε να χωρίσουμε μια ιστοσελίδα σε ενότητες γραμμών και στηλών και σε κάθε πλαίσιο μπορεί να εμφανίζεται μια διαφορετική ιστοσελίδα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι όσο περισσότερα είναι τα πλαίσια σε μια ιστοσελίδα, τόσο μικρότερο θα είναι το μέγεθος του κάθε πλαισίου και συνεπώς τόσο λιγότερος ο διαθέσιμος χώρος για την παρουσίαση των πληροφοριών μας.

Πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία ενός συνόλου πλαισίων, θα πρέπει να έχουμε ήδη δημιουργήσει τις ιστοσελίδες που θα εμφανίζονται σε κάθε πλαίσιο και να τις έχουμε αποθηκεύσει στη θέση ιστού. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε μια εικόνα σ’ ένα πλαίσιο, θα πρέπει να έχουμε τοποθετήσει την εικόνα αυτή σε μια ιστοσελίδα και να την αποθηκεύσουμε με τη μορφή αρχείου .htm.

 

Δημιουργία μιας Ιστοσελίδας Πλαισίων

Επιλέγουμε New... από το μενού File του FrontPage Editor, για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου New με τις καρτέλες Page και Frames. Η καρτέλα Page περιέχει πρότυπες ιστοσελίδες και η καρτέλα Frames περιέχει πρότυπες ιστοσελίδες πλαισίων. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο New της βασικής γραμμής εργαλείων, θα δημιουργηθεί μια κενή ιστοσελίδα, που θα είναι βασισμένη στο πρότυπο ιστοσελίδας Normal.

Από την καρτέλα Frames επιλέγουμε μια πρότυπη ιστοσελίδα πλαισίων, π.χ. την Header, και κάνουμε κλικ στο ΟΚ. Για κάθε πρότυπη ιστοσελίδα πλαισίων, μπορούμε να δούμε σε προεπισκόπηση το πώς θα φαίνεται καθώς και μια σύντομη περιγραφή της. Επιλέγουμε αυτή που είναι πιο κοντά σ’ αυτό που θέλουμε.

Η πρότυπη ιστοσελίδα πλαισίων Header περιέχει δύο πλαίσια, ένα μικρό στην κορυφή της σελίδας και ένα μεγαλύτερο από κάτω. Στο πάνω πλαίσιο, που είναι σταθερό, μπορούμε να τοποθετήσουμε τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που θα ανοίγουν μια νέα ιστοσελίδα στο κάτω μέρος της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Στο κάτω μέρος της τρέχουσας ιστοσελίδας, εκτός από τις γνωστές καρτέλες Normal, HTML και Preview, παρατηρούμε ότι έχουν εμφανισθεί και οι καρτέλες No Frames και Frames Page HTML.

Το κάθε πλαίσιο περιέχει τρία πλήκτρα εντολής, το Set Initial Page, όπου θα επιλέξουμε ποια ιστοσελίδα θα εμφανίζεται σ’ αυτό το πλαίσιο, το New Page, για να ξεκινήσουμε τη δημιουργία μιας καινούργιας ιστοσελίδας γι’ αυτό το πλαίσιο και το Help, για να εμφανισθούν πληροφορίες για τα πλαίσια.

Για να αλλάξουμε το μέγεθος των πλαισίων, αφήνουμε τον δείκτη του ποντικιού στη γραμμή ανάμεσα στα δύο πλαίσια, κάνουμε κλικ όταν πάρει τη μορφή διπλού βέλους και σύρουμε ανάλογα. Αν, καθώς σύρουμε τον δείκτη, κρατάμε πατημένο και το πλήκτρο Control, θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο πλαίσιο. Αν αφήσουμε τον δείκτη του ποντικιού στο οριζόντιο ή στο κατακόρυφο περίγραμμα ενός πλαισίου, θα δημιουργηθεί ένα οριζόντιο (γραμμή) ή ένα κατακόρυφο (στήλη) πλαίσιο αντίστοιχα.

 

Οι Ιδιότητες των Πλαισίων

Για να δούμε ή και να αλλάξουμε τις ιδιότητες ενός πλαισίου, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο που θέλουμε και επιλέγουμε Frame Properties... από το μενού Frame για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Frame Properties. Στο πλαίσιο κειμένου Name μπορούμε να δώσουμε ένα δικό μας όνομα στο πλαίσιο ή να κρατήσουμε το όνομα που δίνει το FrontPage.

Αν μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου Resizable in Browser, θα μπορούμε να αλλάζουμε το μέγεθος του πλαισίου από τον φυλλομετρητή. Από τη λίστα Show Scrollbars, μπορούμε να επιλέξουμε αν θα φαίνονται πάντα οι ράβδοι κύλισης (Always) ή ποτέ (Never) ή όταν χρειαστεί (If Needed).

Για να επιλέξουμε την ιστοσελίδα που θα εμφανίζεται αυτόματα στο πλαίσιο με το άνοιγμα της ιστοσελίδα που το περιέχει, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Browse... και την επιλέγουμε από το πλαίσιο διαλόγου Edit Hyperlink. Το όνομα της ιστοσελίδας που επιλέξαμε, θα εμφανισθεί στο πλαίσιο κειμένου Initial Page.

Για να ορίσουμε το πάχος του περιγράμματος των πλαισίων ή για να μην εμφανίζονται τα περιγράμματα των πλαισίων, επιλέγουμε Frames Page Properties... από το μενού Frame για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Page Properties. Το ίδιο πλαίσιο διαλόγου θα εμφανισθεί και αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Frames Page... του πλαισίου διαλόγου Frame Properties.

Στην καρτέλα Frames του πλαισίου διαλόγου Page Properties, μπορούμε να ορίσουμε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα περιγράμματα, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Show Borders. Από το πλαίσιο κειμένου Frame Spacing μπορούμε να ορίσουμε το πάχος του περιγράμματος των πλαισίων.

 

Τα Πλαίσια-Στόχος

Αν μια ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους, τότε μπορούμε να εμφανίζουμε τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες στο ίδιο πλαίσιο, όπου θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη ιστοσελίδα, ή να τις εμφανίζουμε σ’ ένα διαφορετικό πλαίσιο της ίδιας ιστοσελίδας, το οποίο ονομάζεται πλαίσιο-στόχος (target-frame).

Σε κάθε πλαίσιο αντιστοιχεί ένα προκαθορισμένο πλαίσιο-στόχος, το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Με τη χρήση πλαισίων-στόχων μπορούμε να ελέγχουμε ποιες πληροφορίες θα παραμένουν στατικές σε μια ιστοσελίδα και ποιες θα αλλάζουν.

Για να ορίσουμε ένα πλαίσιο σαν πλαίσιο-στόχο για τους υπερσυνδέσμους ενός άλλου πλαισίου, επιλέγουμε το πλαίσιο αυτό και πάμε στην επιλογή Page Properties... του μενού File για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Page Properties. Στην καρτέλα General αυτού του πλαισίου διαλόγου κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Change Target Frame που βρίσκεται δίπλα από το πλαίσιο κειμένου Default Target Frame.

Στο πλαίσιο διαλόγου Target Frame και στην περιοχή Current Frames Page βλέπουμε σε προεπισκόπηση όλα τα πλαίσια της τρέχουσας ιστοσελίδας. Επιλέγουμε το πλαίσιο που θέλουμε να είναι το πλαίσιο-στόχος και βλέπουμε να εμφανίζεται το όνομά του στο πλαίσιο κειμένου Target Setting.

 

Τα Ενδοδίκτυα (Intranets)

Όπως έχουμε ήδη δει, μια δημόσια θέση ιστού είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος παροχής πληροφοριών για μια εταιρεία, όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες του Internet. Μπορούμε, όμως, να δημιουργήσουμε μια ιδιωτική θέση ιστού, στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι και τα μέλη μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.

Με τη δημιουργία και τη συντήρηση μιας ιδιωτικής θέσης ιστού, που ονομάζεται ενδοδίκτυο ή intranet, μπορούμε να ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες και τις εκδηλώσεις της εταιρείας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας ή του οργανισμού.

Ένα ενδοδίκτυο είναι σαν ένα μικρό Internet, δηλ. ένα δίκτυο υπολογιστών που αποτελείται από κεντρικούς υπολογιστές (συνήθως τους διακομιστές ιστού της εταιρείας) και απ’ όλους τους άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με κάθε διακομιστή δικτύου. Σ’ ένα διακομιστή δικτύου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα διακομιστή ιστού (Web server), που καθοδηγεί τον διακομιστή δικτύου στον χειρισμό των αιτήσεων λήψης και μεταβίβασης αρχείων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων.

Μέσω ενός ενδοδικτύου, οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να διαβάζουν υπομνήματα, δελτία τύπου, ετήσιες εκθέσεις, διάφορα στοιχεία για το μάρκετινγκ, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να παρέχουν πληροφορίες στο τμήμα Προσωπικού μέσω φορμών και να κατεβάζουν (download) στους υπολογιστές τους τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού που υπάρχουν στο δίκτυο της εταιρείας.

 

Δημοσίευση μιας Θέσης Ιστού

Για να δημοσιεύσουμε μια θέση ιστού στο Internet μέσω ενός φορέα πρόσβασης (Internet Service Provider, ISP), συνδεόμαστε με τον ISP και αντιγράφουμε τη θέση ιστού στον διακομιστή του φορέα με την εντολή Publish του FrontPage. Πάμε στον FrontPage Explorer και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Publish της βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέγουμε Publish FrontPage Web... από το μενού File.

Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Publish FrontPage Web, όπου καταχωρούμε το πλήρες URL, που θα περιέχει το όνομα του διακομιστή του φορέα πρόσβασης και τον φάκελο του διακομιστή όπου θα αποθηκευθεί η θέση ιστού. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον φορέα πρόσβασης στο Internet, για να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης της θέση ιστού, όπως τον κωδικό πρόσβασης.

 

Παράδειγμα Οργάνωσης μιας Θέσης Ιστού

Για να καταλάβουμε καλύτερα το πνεύμα λειτουργίας του FrontPage και του Internet, θα δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα οργάνωσης και παρουσίασης της πόλης της Φλώρινας στον Παγκόσμιο Ιστό. Θα υπάρχει μια εισαγωγική ιστοσελίδα (home page) που θα μας κατευθύνει στα βασικά θέματα που περιέχει η παρουσίαση.

Αν επιλέξουμε ένα θέμα, θα εμφανισθεί μια άλλη ιστοσελίδα, όπου θα υπάρχουν επιμέρους υποθέματα του προηγούμενου θέματος. Η όλη οργάνωση ακολουθεί μια δενδρική δομή, όπου μπορούμε να μετακινηθούμε στις ιστοσελίδες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή στη γονική ιστοσελίδα της τρέχουσας ιστοσελίδας ή σε μια από τις θυγατρικές ιστοσελίδες της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Για παράδειγμα, για να πάμε από την ιστοσελίδα που παρουσιάζει την Αρχαία Ιστορία της Φλώρινας στην ιστοσελίδα που παρουσιάζει το Ποδόσφαιρο της Φλώρινας, πρέπει να πάμε πρώτα στην ιστοσελίδα Ιστορία (γονική), μετά στην ιστοσελίδα Αθλητισμός (ίδιο επίπεδο) και μετά στην ιστοσελίδα για το Ποδόσφαιρο (θυγατρική).

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή