ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το WAP και η WML

 

Μάθημα 1 - Τι Είναι το WAP

Η βιομηχανία των ασύρματων συσκευών ανέπτυξε την ιδέα του WAP. Ο στόχος αυτού του standard είναι να μπορούν να εμφανίζονται τα περιεχόμενα του Internet σε ασύρματες συσκευές, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα (mobile phones).

 

Μάθημα 2 - Το Πρωτόκολλο WAP

Το Πρωτόκολλο WAP αποτελεί το κορυφαίο στάνταρτ για υπηρεσίες πληροφοριών σε ασύρματες συσκευές όπως είναι τα ψηφιακά κινητά τηλέφωνα.

Το WAP standard βασίζεται στα Internet standards (HTML, XML και TCP/IP). Αποτελείται από μια προδιαγραφή (specification) της γλώσσας WML, από μια προδιαγραφή (specification) της γλώσσας WMLScript και από μια προδιαγραφή (specification) του Wireless Telephony Application Interface (WTAI).

Το WAP δημοσιεύθηκε από το WAP Forum, που ιδρύθηκε το 1997 από τις εταιρείες Ericsson, Motorola, Nokia και Unwired Planet. Τα μέλη του Forum αντιπροσωπεύουν τώρα πάνω από το 90% της παγκόσμιας αγοράς φορητών συσκευών καθώς επίσης και κορυφαίους παροχείς infrastructure, software developers και άλλους οργανισμούς.

 

Μάθημα 3 - Οι Μικρο Φυλλομετρητές (Micro Browsers) του WAP

Για να χωρέσει σε μια μικρή ασύρματη συσκευή, το WAP χρησιμο-ποιεί έναν μικρο φυλλομετρητή (Micro Browser).

Ενας μικρο φυλλομετρητής είναι ένα μικρό κομμάτι λογισμικού (software) που έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε υλικό (hardware), μνήμη και CPU. Μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες που είναι γραμμένες σε μια αυστηρή γλώσσα σήμανσης (mark-up language), που αποκαλείται WML (Wireless Markup Language).

Ο μικρο φυλλομετρητής μπορεί επίσης να διερμηνεύσει (interpret) μια μειωμένη έκδοση (version) της JavaScript, που αποκαλείται WMLScript.

 

Μάθημα 4 - Τι Είναι η WML

Τα αρχικά WML σημαίνουν Wireless Markup Language, δηλ. Ασύρματη Γλώσσα Σήμανσης. Είναι μια γλώσσα σήμανσης που έχει κληρονομηθεί από την HTML, αλλά που βασίζεται στην XML και έτσι είναι πολύ περισσότερο αυστηρή από την HTML.

Η WML χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε σελίδες που να μπορούν να εμφανισθούν σ’ έναν φυλλομετρητή WAP. Οι σελίδες της WML αποκαλούνται DECKS και τα Decks δημιουργούνται σαν ένα σύνολο από CARDS.

 

Μάθημα 5 - Τι Είναι η WMLScript

Η WML χρησιμοποιεί την WMLScript για να εκτελέσει απλό κώδικα στην πλευρά του χρήστη (on the client). Η WMLScript είναι μια μικρή παραλλαγή της γλώσσας JavaScript. Όμως, τα scripts της WML δεν ενσωματώνονται στις σελίδες της WML.

Οι σελίδες της WML περιέχουν μόνο αναφορές σε URLs. Τα scripts της WML πρέπει να μεταγλωττιστούν σε κώδικα byte (byte code) σ’ έναν server πριν μπορέσουν να εκτελεστούν (τρέξουν) σ’ έναν φυλλομετρητή WAP.

Παραδείγματα χρήσης του WAP :

 

Μάθημα 6 - Οι Αρχικές Σελίδες (Homepages) του WAP

Οι αρχικές σελίδες (homepages) του WAP δεν είναι πολύ διαφορετικές από τις αρχικές σελίδες (homepages) της HTML. Η γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται στο WAP είναι η WML (Wireless Markup Language), η οποία χρησιμοποιεί tags, όπως ακριβώς η HTML, αλλά η σύνταξή της είναι αυστηρότερη και υπάρχει συμμόρφωση με το XML 1.0 standard.

Οι σελίδες της WML έχουν την επέκταση *.WML, όπως οι σελίδες της HTML έχουν την επέκταση *.HTML.

 

Μάθημα 7 - Τα Tags της WML

Η WML περιέχει κυρίως κείμενο. Τα tags που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την επικοινωνία με τις φορητές συσκευές δεν αποτελούν μέρος του WML standard και η χρήση πινάκων και εικόνων είναι πολύ περιορισμένη.

Εφόσον η WML αποτελεί μια εφαρμογή της XML, όλα τα tags ξεχωρίζουν τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα (case sensitive). Δηλαδή, το <wml> δεν είναι το ίδιο με το <WML> και όλα τα tags πρέπει να κλείνουν σωστά.

 

Μάθημα 8 - Τα Decks και τα Cards της WML

Οι σελίδες της WML αποκαλούνται DECKS και δημιουργούνται σαν ένα σύνολο από CARDS που συσχετίζονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Όταν γίνεται πρόσβαση σε μια σελίδα WML από ένα κινητό τηλέφωνο, όλα τα cards της σελίδας φορτώνονται (downloaded) από τον WAP server.

Η πλοήγηση (navigation) ανάμεσα στα cards γίνεται από τον υπολογιστή του τηλεφώνου, μέσα στο τηλέφωνο, χωρίς να υπάρχει καμία επιπλέον πρόσβαση στον server.

Ενα παράδειγμα ενός WML εγγράφου :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="HTML" title="HTML School">

<p> Μαθήματα σε HTML </p>

</card>

<card id="XML" title="XML School">

<p> Μαθήματα σε XML </p>

</card>

</wml>

Οπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα, το έγγραφο της WML είναι ένα έγγραφο της XML. Το DOCTYPE ορίζεται ότι είναι ίσο με wml και η πρόσβαση στο DTD γίνεται στο www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml.

Το περιεχόμενο του εγγράφου βρίσκεται μέσα στα tags <wml> … </wml>. Το κάθε card του εγγράφου βρίσκεται μέσα στα tags <card> … </card> και οι πραγματικές παράγραφοι βρίσκονται μέσα στα tags <p> … </p>. Το κάθε στοιχείο ενός card έχει ένα id και έναν τίτλο (title).

 

Μάθημα 9 - Η Μορφοποίηση (Formatting) της WML

Οι σελίδες της WML συχνά αποκαλούνται decks και ένα deck περιέχει ένα σύνολο από cards. Ένα στοιχείο card μπορεί να περιέχει κείμενο, σήμανση (markup), συνδέσμους (links), πεδία καταχώρησης (input-fields), εργασίες (tasks), εικόνες (images) κ.ά. Τα cards μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους με συνδέσμους (links).

Οταν γίνεται πρόσβαση σε μια WML σελίδα από ένα κινητό τηλέφωνο, όλα τα cards της σελίδας φορτώνονται (downloaded) από τον WAP server. Η πλοήγηση (navigation) ανάμεσα στα cards γίνεται από τον υπολογιστή του τηλεφώνου, μέσα στο τηλέφωνο, χωρίς να υπάρχει καμία επιπλέον πρόσβαση στον server :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="no1" title="Card 1">

<p> Hello World! </p>

</card>

<card id="no2" title="Card 2">

<p> Welcome to WAP School! </p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μόνο ένα card εμφανίζεται κάθε φορά :

------ Card 1 ------

Hello World!

 

Μάθημα 10 - Παράγραφοι και Αλλαγές Γραμμών

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει τις συναρτήσεις paragraph και line break της WML :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Paragraphs">

<p> Αυτή είναι μια παράγραφος </p>

<p> Αυτή είναι άλλη μια<br/>με αλλαγή γραμμής </p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

------ Paragraphs ------

Αυτή είναι μια παράγραφος

Αυτή είναι άλλη μια

με αλλαγή γραμμής

 

Μάθημα 11 - Μορφοποίηση Κειμένου

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει τις συναρτήσεις μορφοποίησης κειμένου (text formatting) της WML :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Formatting">

<p>

normal<br/>

<em> emphasized </em><br/>

<strong> strong </strong><br/>

<b> bold </b><br/>

<i> italic </i><br/>

<u> underline </u><br/>

<big> big </big><br/>

<small> small </small>

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

----- Formatting -----

normal

emphasized

strong

bold

italic

underline

big

small

 

Μάθημα 12 - Οι Πίνακες (Tables)

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει τις συναρτήσεις πίνακα (table functions) της WML :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Table">

<p>

<table columns="3">

<tr>

<td> Cell 1 </td>

<td> Cell 2 </td>

<td> Cell 3 </td>

</tr>

</table>

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

------ Table ------

Cell 1 Cell 2 Cell 3

 

Μάθημα 13 - Οι Σύνδεσμοι (Links) της WML

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει τις συναρτήσεις συνδέσμου (anchor functions) της WML.

<anchor>

Το tag <anchor> περιέχει πάντα μια καθορισμένη εργασία (task), όπως "go", "prev" ή "refresh". Η εργασία ορίζει τι πρέπει να γίνει όταν ο χρήστης επιλέγει τον σύνδεσμο (link). Σ’ αυτό το παράδειγμα, όταν ο χρήστης επιλέγει τον σύνδεσμο "Επόμενη σελίδα", η εργασία λέει "go to the file test. wml" :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Anchor Tag">

<p>

<anchor> Επόμενη σελίδα

<go href="test.wml"/>

</anchor>

</p>

</card>

</wml>

Το tag <a> πάντα εκτελεί μια εργασία "go" χωρίς μεταβλητές (variables). Το επόμενο παράδειγμα κάνει την ίδια δουλειά με το προηγούμενο :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="A Tag">

<p>

<a href="test.wml"> Επόμενη σελίδα </a>

</p>

</card>

</wml>

 

Μάθημα 14 - Οι Εικόνες (Images) της WML

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει μια εικόνα :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Image">

<p>

Αυτή είναι μια εικόνα

<img src="../images/stickman.wbmp" alt="stickman" />

μέσα σε μια παράγραφο

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

------ Image ------

Αυτή είναι μια εικόνα

μέσα σε μια παράγραφο

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο τύπος εικόνας .wbmp είναι ο μόνος που μπορεί να εμφανισθεί σ’ έναν φυλλομετρητή WAP.

 

Μάθημα 15 - Τα Πεδία Καταχώρησης (Input Fields) της WML

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει πληροφορίες :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Input">

<p>

Όνομα : <input name="Name" size="15"/><br/>

Ηλικία : <input name="Age" size="15" format="*N"/><br/>

Φύλο : <input name="Sex" size="15"/>

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

----- Input ----------

Όνομα :

Ηλικία :

Φύλο :

 

Μάθημα 16 - Οι Λίστες Επιλογής (Select and Option)

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει τις συναρτή-σεις select και option της WML :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Selectable List 1">

<p>

<select>

<option value="htm"> HTML School </option>

<option value="xml"> XML School </option>

<option value="wap"> WAP School </option>

</select>

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

--- Selectable List 1---

HTML School

XML School

WAP School

Στο παρακάτω παράδειγμα, το αποτέλεσμα είναι μια λίστα επιλογής όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει περισσότερα από ένα στοιχεία :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Selectable List 2">

<p>

<select multiple="true">

<option value="htm"> HTML School </option>

<option value="xml"> XML School </option>

<option value="wap"> WAP School </option>

</select>

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

--- Selectable List 2---

HTML School

XML School

WAP School

 

Μάθημα 17 - Το Fieldset

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να εμφανίζει τη συνάρτηση fieldset της WML :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card title="Fieldset">

<p>

<fieldset title="CD Info">

Τίτλος : <input name="title" type="text"/><br/>

Βραβείο : <input name="prize" type="text"/>

</fieldset>

</p>

</card>

</wml>

Το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

------- Fieldset--------

CD Info Τίτλος :

Βραβείο :

 

Μάθημα 18 - Οι Εργασίες (Tasks) της WML

Μια εργασία (task) καθορίζει την ενέργεια που θα εκτελεσθεί όταν λάβει χώρα ένα συμβάν (event), όπως είναι η εισαγωγή ενός card ή η επιλογή ενός συνδέσμου (link).

Η Εργασία Go

Η εργασία <go> παριστάνει την ενέργεια της μετάβασης σ’ ένα νέο card.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card>

<p>

<anchor>

Go To Test

<go href="test.wml"/>

</anchor>

</p>

</card>

</wml>

Η Εργασία Prev

Η εργασία <prev> παριστάνει την ενέργεια της μετάβασης στο προηγούμενο card.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card>

<p>

<anchor>

Προηγούμενη Σελίδα

<prev/>

</anchor>

</p>

</card>

</wml>

Η Εργασία Refresh

Η εργασία <refresh> ανανεώνει (refreshes) μερικές καθορισμένες μεταβλητές card. Αν κάποια από τις μεταβλητές φαίνεται στην οθόνη, αυτή η εργασία ανανεώνει επίσης και την οθόνη.

Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα tag <anchor> για να προσθέσει τον σύνδεσμο "Ανανέωση της σελίδας" στο card. Οταν ο χρήστης κάνει κλικ σ’ αυτόν τον σύνδεσμο, ανανεώνεται η σελίδα και η τιμή της μεταβλητής x γίνεται ίση με 30 :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card>

<p>

<anchor>

Ανανέωση της σελίδας

<go href="thispage.wml"/>

<refresh>

<setvar name="x" value="30"/>

</refresh>

</anchor>

</p>

</card>

</wml>

Η Εργασία Noop

Η εργασία <noop> λέει ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα (no operati-on). Αυτό το tag χρησιμοποιείται για να επικαλύψουμε (override) τα στοιχεία deck-level. Το tag <do> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσουμε μια εργασία (task) όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια λέξη ή φράση στην οθόνη.

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα tag <do> για να προσθέσουμε έναν σύνδεσμο (link) "Back" στο card. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο "Back", θα πάει πίσω στο προηγούμενο card. Αλλά το tag <noop> αποτρέπει αυτή τη λειτουργία και όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο "Back", δεν θα συμβεί τίποτα :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card>

<p>

<do type="prev" label="Back">

<noop/>

</do>

</p>

</card>

</wml>

Τα Στοιχεία (Elements) του Task

Start tag

Purpose

WML

<go>

Παριστάνει την ενέργεια της μετάβασης σ’ ένα νέο card.

1.1

<noop>

Λέει ότι τίποτα δεν πρέπει να γίνει (no operation). Χρησιμοποιείται για να επικαλύψουμε (override) τα στοιχεία deck-level.

1.1

<prev>

Παριστάνει την ενέργεια της μετάβασης στο προηγούμενο card.

1.1

<refresh>

Ανανεώνει κάποιες καθορισμένες μεταβλητές card. Αν κάποια από τις μεταβλητές εμφανίζεται στην οθόνη, αυτή η εργασία ανανεώνει επίσης και την οθόνη.

1.1

 

Μάθημα 19 - Ο WML Timer

Ενα card της WML μπορεί να ορισθεί για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση timer της WML. Η μονάδα χρόνου (time unit) του timer είναι το 1/10 του δευτερολέπτου.

Το παρακάτω παράδειγμα θα εμφανίσει ένα μήνυμα για τρία δευτερόλεπτα και μετά θα μας μεταφέρει στο αρχείο "test.wml" :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card ontimer="test.wml">

<timer value="30"/>

<p> Ένα μήνυμα </p>

</card>

</wml>

 

Μάθημα 20 - Οι Μεταβλητές (Variables) της WML

Οταν ένας χρήστης μεταβαίνει από ένα card σ’ ένα άλλο σ’ ένα deck, πρέπει να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε μεταβλητές (variables). Οι μετα-βλητές της WML ξεχωρίζουν τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα (case sensi-tive).

Καθορισμός μιας μεταβλητής με την εντολή Setvar

Οταν κάποιος εκτελεί μια εργασία (task), όπως go, prev και refresh, το στοιχείο setvar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσουμε μια μεταβλητή με μια καθορισμένη τιμή.

Το επόμενο παράδειγμα θα δημιουργήσει μια μεταβλητή με όνομα i και με τιμή 500 :

<setvar name="i" value="500"/>

Τα χαρακτηριστικά (attributes) name και value είναι υποχρεωτικά.

Καθορισμός μιας μεταβλητής μ’ ένα στοιχείο Input

Οι μεταβλητές μπορούν επίσης να ορισθούν μέσω ενός στοιχείου input, όπως input, select, option κ.ά. Το επόμενο παράδειγμα θα δημιουργήσει μια μεταβλητή με όνομα schoolname :

<card id="card1">

<select name="schoolname">

<option value="HTML"> HTML School </option>

<option value="XML"> XML School </option>

</select>

</card>

Για να χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή που δημιουργήσαμε στο παραπάνω παράδειγμα, γράφουμε τα εξής :

<card id="card2">

<p> Επιλέξατε : $(schoolname) </p>

</card>

 

Μάθημα 21 - Παραδείγματα σε WML

Ενα deck της WML με δύο cards, ένα για καταχώρηση από τον χρήστη και ένα για εμφάνιση του αποτελέσματος, μπορούν να ορισθούν όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα :

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="card1" title="School">

<do type="accept" label="Answer">

<go href="#card2"/>

</do>

<p>

<select name="name">

<option value="HTML"> HTML School </option>

<option value="XML"> XML School </option>

<option value="WAP"> WAP School </option>

</select>

</p>

</card>

<card id="card2" title="Answer">

<p>

Επιλέξατε : $(name)

</p>

</card>

</wml>

Το πρώτο card πρέπει να μοιάζει ως εξής στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου :

----- School ----------

HTML School

XML School

WAP School

Το δεύτερο card πρέπει να μοιάζει ως εξής :

----- Answer ----------

Επιλέξατε : HTML

 

Μάθημα 22 - Το Prolog

Οι πρώτες γραμμές σ’ ένα WML έγγραφο αποκαλούνται prolog (πρόλογος). Το prolog ορίζει ότι πρόκειται για ένα XML έγγραφο και μετά ορίζει την XML έκδοση (version) και το DTD στο οποίο θα γίνει αναφορά.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

 

Μάθημα 23 - Το Deck

<wml> ..... </wml>

Το deck είναι το ίδιο το WML έγγραφο και βρίσκεται ανάμεσα στα tags <wml>.

 

Μάθημα 24 - Τα Cards

<card> ..... </card>

Τα cards εμφανίζονται πάντα ένα κάθε φορά. Το προηγούμενο WML deck περιείχε δύο cards, ένα για καταχώρηση από τον χρήστη και ένα για εμφάνιση του αποτελέσματος.

 

Μάθημα 25 - Το Στοιχείο <do>

<do> ... </do>

Το πρώτο card έχει ένα στοιχείο <do> το οποίο ορίζει ένα συμβάν (event) που θα λάβει χώρα. Το χαρακτηριστικό type="accept" του στοιχείου <do> προκαλεί την εμφάνιση του label="Answer" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 

Μάθημα 26 - Το Event

Το στοιχείο <go> λαμβάνει χώρα όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην ετικέτα (label) <do>. Το χαρακτηριστικό href="#card2" του στοιχείου <go> προκαλεί την εμφάνιση του card2 στην οθόνη.

Το card2 εμφανίζει τη μεταβλητή $(name) από το card1, επειδή οι μεταβλητές ισχύουν ανάμεσα στα cards.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή