ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

"Πληροφορική, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση"

2011

Τεύχος 25 - Ιανουάριος 2011 - Ασπρόμαυρο - pdf - 170 KB
Τεύχος 25 - Ιανουάριος 2011 - Έγχρωμο - pdf - 291 KB
Τεύχος 26 - Φεβρουάριος 2011 - Ασπρόμαυρο - pdf - 225 KB
Τεύχος 26 - Φεβρουάριος 2011 - Έγχρωμο - pdf - 434 KB
Τεύχος 27 - Μάρτιος 2011 - Ασπρόμαυρο - pdf - 512 KB
Τεύχος 27 - Μάρτιος 2011 - Έγχρωμο - pdf - 1,34 MB
Τεύχος 28 - Απρίλιος 2011 - Ασπρόμαυρο - pdf - 155 KB
Τεύχος 28 - Απρίλιος 2011 - Έγχρωμο - pdf - 243 KB
   
     
     

2010

Τεύχος 14 - Ιανουάριος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 418 KB
Τεύχος 14 - Ιανουάριος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 1,03 MB
Τεύχος 15 - Φεβρουάριος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 124 KB
Τεύχος 15 - Φεβρουάριος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 150 KB
Τεύχος 16 - Μάρτιος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 323 KB
Τεύχος 16 - Μάρτιος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 769 KB
Τεύχος 17 - Απρίλιος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 357 KB
Τεύχος 17 - Απρίλιος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 868 KB
Τεύχος 18 - Μάιος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 742 KB
Τεύχος 18 - Μάιος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 2 MB
Τεύχος 19 - Ιούνιος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 547 KB
Τεύχος 19 - Ιούνιος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 1,33 MB
Τεύχος 20 - Ιούλ-Αύγ 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 541 KB
Τεύχος 20 - Ιούλ-Αύγ 2010 - Έγχρωμο - pdf - 1,43 MB
Τεύχος 21 - Σεπτέμβριος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 211 KB
Τεύχος 21 - Σεπτέμβριος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 404 KB
Τεύχος 22 - Οκτώβριος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 517 KB
Τεύχος 22 - Οκτώβριος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 1,33 MB
Τεύχος 23 - Νοέμβριος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 123 KB
Τεύχος 23 - Νοέμβριος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 127 KB
Τεύχος 24 - Δεκέμβριος 2010 - Ασπρόμαυρο - pdf - 568 KB
Τεύχος 24 - Δεκέμβριος 2010 - Έγχρωμο - pdf - 1,57 MB
 

2009

Τεύχος 03 - Ιανουάριος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 691 KB
Τεύχος 03 - Ιανουάριος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,65 MB
Τεύχος 04 - Φεβρουάριος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 655 KB
Τεύχος 04 - Φεβρουάριος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,69 MB
Τεύχος 05 - Μάρτιος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 589 KB
Τεύχος 05 - Μάρτιος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,60 MB
Τεύχος 06 - Απρίλιος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 500 KB
Τεύχος 06 - Απρίλιος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,27 MB
Τεύχος 07 - Μάιος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 878 KB
Τεύχος 07 - Μάιος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 2,52 MB
Τεύχος 08 - Ιούνιος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 759 KB
Τεύχος 08 - Ιούνιος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 2,03 MB
Τεύχος 09 - Ιούλ-Αύγ 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 582 KB
Τεύχος 09 - Ιούλ-Αύγ 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,61 MB
Τεύχος 10 - Σεπτέμβριος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 189 KB
Τεύχος 10 - Σεπτέμβριος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 338 KB
Τεύχος 11 - Οκτώβριος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 169 KB
Τεύχος 11 - Οκτώβριος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 273 KB
Τεύχος 12 - Νοέμβριος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 702 KB
Τεύχος 12 - Νοέμβριος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,94 MB
Τεύχος 13 - Δεκέμβριος 2009 - Ασπρόμαυρο - pdf - 488 KB
Τεύχος 13 - Δεκέμβριος 2009 - Έγχρωμο - pdf - 1,17 MB
 

2008

Τεύχος 01 - Νοέμβριος 2008 - Ασπρόμαυρο - pdf - 544 KB
Τεύχος 01 - Νοέμβριος 2008 - Έγχρωμο - pdf - 1,43 MB
Τεύχος 02 - Δεκέμβριος 2008 - Ασπρόμαυρο - pdf - 1,02 MB
Τεύχος 02 - Δεκέμβριος 2008 - Έγχρωμο - pdf - 3,04 MB

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή