ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα Mediator

 

Τι Είναι το Mediator

Το Mediator είναι ένα πρόγραμμα συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων (multimedia authoring tool) που είναι πολύ εύκολο στη χρήση καθώς χρησιμοποιεί πολύ την τεχνική της μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop). Τα αρχεία που δημιουργεί έχουν την επέκταση .md8.

 

Τα Τρία Βασικά Βήματα του Mediator

Υπάρχουν τρία βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να ξεκινήσουμε με το Mediator και τα οποία είναι τα εξής :

Στο Mediator σχεδιάζουμε μία σελίδα κάθε φορά, το οποίο σημαίνει ότι το πρώτο βήμα είναι να σχεδιάσουμε την πρώτη σελίδα. Για να δημιουργήσουμε μια καινούργια εφαρμογή ή έγγραφο (document) στο Mediator, επιλέγουμε New από το μενού File ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο New της βασικής γραμμής εργαλείων.

Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου New document, όπου επιλέγουμε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, τις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε και αργότερα. Μετά, επιλέγουμε ένα από τα εξής εργαλεία από τη γραμμή εργαλείων (toolbox) :

Μπορούμε να σύρουμε με το ποντίκι για να σχηματίσουμε ένα ορθογώνιο σχήμα στη σελίδα. Για μερικά εργαλεία εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου πρέπει να καθορίσουμε ποιο αρχείο εικόνας, βίντεο ή άλλο θέλουμε να εμφανίσουμε.

  

Δημιουργία Σελίδας

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε μια ακόμη σελίδα. Επιλέγουμε Page List από το μενού View για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Pages, το οποίο περιέχει όλες τις σελίδες του τρέχοντος εγγράφου. Προς το παρόν υπάρχει μόνο μία σελίδα, η Page1.

Κάνουμε δεξί κλικ μέσα στο πλαίσιο διαλόγου Pages και επιλέγουμε New από το πτυσσόμενο μενού. Στο πλαίσιο κειμένου Page Name του πλαισίου διαλόγου New Page γράφουμε το όνομα της νέας σελίδας, π.χ. Page2, και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Color μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα φόντου γι’ αυτήν. Για να αλλάξουμε σελίδα, μπορούμε να εμφανίσουμε το πλαίσιο διαλόγου Pages και να κάνουμε κλικ στη σελίδα που θέλουμε να πάμε.

 

Προσθήκη Διαλογικότητας

Θα δημιουργήσουμε τώρα έναν δεσμό (link) ανάμεσα στις δύο σελίδες, δηλ. μια διαλογικότητα (interactivity). Πηγαίνουμε στην πρώτη σελίδα και δημιουργούμε εκεί ένα πλήκτρο εντολής (button). Μόλις το δημιουργήσουμε, μπορούμε να γράψουμε μέσα του τον τίτλο που θέλουμε να έχει, όπως π.χ. 2η σελίδα. Αλλιώς, πρέπει να κάνουμε διπλό κλικ πάνω του και να καταχωρήσουμε το κείμενο που θέλουμε.

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πλήκτρο εντολής και επιλέγουμε Events από το πτυσσόμενο μενού για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Events on object. Εδώ μπορούμε να συνδυάσουμε συμβάντα (events) και ενέργειες (actions) για να δημιουργήσουμε μια διαλογικότητα (interactivity).

Μια διαλογικότητα αποτελείται πάντα από δύο τουλάχιστον στοιχεία : ένα συμβάν και την ενέργεια που εκκινεί. Το συμβάν είναι αυτό που συμβαίνει σ’ ένα αντικείμενο, όπως π.χ. ένα κλικ με το ποντίκι σ’ ένα πλήκτρο εντολής. Η ενέργεια είναι αυτό που θέλουμε να συμβεί, όπως π.χ. το να πάμε σε μια άλλη σελίδα.

Τα συμβάντα βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου και οι ενέργειες βρίσκονται στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου. Το μεγάλο κενό πλαίσιο που βρίσκεται στη μέση αποκαλείται ενεργό πεδίο (active field) και είναι εκεί όπου συνδυάζουμε τα συμβάντα και τις ενέργειές μας, σύροντας (dragging) και αποθέτοντας (dropping) εικονίδια μέσα του.

Σύρουμε και αφήνουμε πρώτα το συμβάν Mouse Click μέσα στο ενεργό πεδίο και δεξιά του σύρουμε και αφήνουμε την ενέργεια Go to Page. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Go to page, όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη σελίδα στην οποία θέλουμε να πάμε καθώς και προαιρετικά ένα εφέ μετάβασης.

Κάνουμε κλικ στο μικρό πλήκτρο εντολής που βρίσκεται αριστερά από τη λέξη Page στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου και επιλέγουμε από ένα πλαίσιο λίστας τη σελίδα στην οποία θέλουμε να πάμε. Επιλέγουμε ένα εφέ μετάβασης από τις καρτέλες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου και κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

Για να δοκιμάσουμε ό,τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα, επιλέγουμε Run Document από το μενού Test ή πατάμε το πλήκτρο F5. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο εντολής που δημιουργήσαμε για να δούμε να εμφανίζεται η δεύτερη σελίδα με το εφέ που επιλέξαμε και για να σταματήσει να εκτελείται η εφαρμογή, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Esc.

Για να δημιουργήσουμε ένα παρόμοιο πλήκτρο στη δεύτερη σελίδα που να μας πηγαίνει στην πρώτη σελίδα, μπορούμε να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε το πλήκτρο εντολής και να του αλλάξουμε ετικέτα (τίτλο) κάνοντας διπλό κλικ πάνω του.

Για να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του συμβάντος (event), κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε Events από το πτυσσόμενο μενού για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Events on object. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο σελίδας στο ενεργό πεδίο και επιλέγουμε τη νέα σελίδα μετάβασης.

 

Πρώτο Παράδειγμα - Αυτόματη Εναλλαγή Εικόνων

Θα δημιουργήσουμε μια απλή αυτόματη εναλλαγή εικόνων (automatic slideshow), δηλ. μια παρουσίαση πολλών εικόνων, όπου το Mediator παρουσιάζει αυτόματα την επόμενη εικόνα μετά από ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο εικόνας Picture του Toolbox και σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο.

Θα εμφανισθεί το γνωστό πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα των Windows, όπου επιλέγουμε τον φάκελο και την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε. Μόλις επιλέξουμε μια εικόνα, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Picture, όπου μπορούμε να επιλέξουμε αν θα ταιριάξει το πλαίσιο που δημιουργήσαμε σύμφωνα με τις διαστάσεις της εικόνας ή αν θα ταιριάξει η εικόνα σύμφωνα με τις διαστάσεις του πλαισίου.

Αφού εισάγουμε μια εικόνα, μπορούμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις της αργότερα, κάνοντας δεξί κλικ πάνω της και επιλέγοντας Properties από το πτυσσόμενο μενού ή να επιλέξουμε την εικόνα και να μετακινήσουμε τις λαβές της. Αν επιλέξουμε Adjust Size από το πτυσσόμενο μενού, η εικόνα θα αποκτήσει το κανονικό της μέγεθος.

Δημιουργούμε ένα πλήκτρο εντολής στη σελίδα, το τοποθετούμε στην κάτω δεξιά πλευρά της και του δίνουμε την ετικέτα Exit καθώς θα το χρησιμοποιήσουμε για την έξοδο από το slideshow. Για να προσθέσουμε αλληλεπίδραση στο πλήκτρο, επιλέγουμε Events από το πτυσσόμενο μενού με δεξί κλικ πάνω του για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Events.

Σύρουμε το συμβάν Mouse Click στο ενεργό πεδίο και από τις ενέργειες σύρουμε το εικονίδιο Exit και το αφήνουμε δεξιά από το συμβάν. Έχουμε ορίσει έτσι την έξοδο από το slideshow όταν γίνεται κλικ στο πλήκτρο.

Για να δοκιμάσουμε πώς εκτελείται ολόκληρη η εφαρμογή μας έως εδώ ή μόνο η τρέχουσα σελίδα, μπορούμε να επιλέξουμε Run Document ή Run Page από το μενού Test ή να κάνουμε κλικ στα αντίστοιχα πλήκτρα της βασικής γραμμής εργαλείων.

Τώρα θα αποφασίσουμε πόση ώρα θα χρειασθεί για να γίνει η εναλλαγή από τη μια σελίδα στην επόμενη. Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Page Event από την επιλογή Events του μενού Page.

Σύρουμε το συμβάν On Page Ready στο ενεργό πεδίο και δίπλα του την ενέργεια Timeline. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Timeline στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε τις ενέργειες την χρονική στιγμή που θέλουμε να εμφανισθούν.

Σύρουμε την ενέργεια Go to Page στην timeline στο χρονικό σημείο 2 sec, που σημαίνει ότι 2 δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση της τρέχουσας σελίδας θα έχουμε εναλλαγή σε μια άλλη σελίδα. Στο πλαίσιο διαλόγου Go to page μπορούμε να επιλέξουμε σε ποια σελίδα θέλουμε να πάμε, με ποιο εφέ και σε πόσο χρόνο.

Κάνουμε κλικ στο μικρό πλήκτρο εντολής που βρίσκεται αριστερά και πάνω από το πλαίσιο κειμένου Page για να εμφανισθεί η λίστα με τις υπάρχουσες σελίδες της εφαρμογής και να επιλέξουμε αυτήν που θέλουμε. Επιλέγουμε @Next για να πάμε στην επόμενη σελίδα και κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

Για να επιλέξουμε ένα εφέ για την εναλλαγή σελίδας, πρώτα επιλέγουμε μια κατηγορία από τις καρτέλες Reveal, Scroll, Zoom, Fade και Special και μετά ένα από τα εικονίδια της λίστας. Μπορούμε να δούμε τα εφέ σε προεπισκόπηση στο παράθυρο Preview.

Στο πλαίσιο κειμένου Duration μπορούμε να ορίσουμε τη διάρκεια του εφέ σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Από την περιοχή Speed Control μπορούμε να ορίσουμε την επιτάχυνση του εφέ με τέσσερα πλήκτρα, όπου το πρώτο δεν δίνει καθόλου επιτάχυνση, το δεύτερο επιταχύνει, το τρίτο επιβραδύνει και το τέταρτο αρχικά επιταχύνει και μετά επιβραδύνει.

Αφού επιλέξουμε το εφέ που θέλουμε, τη διάρκειά του και την επιτάχυνση, κλείνουμε όλα τα πλαίσια διαλόγου. Μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε τις υπόλοιπες σελίδες, αντιγράφοντας την πρώτη σελίδα και αλλάζοντας μόνο την εικόνα.

Για να μπορούμε να αντιγράψουμε σελίδες, πρέπει να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Pages που περιέχει τη λίστα των σελίδων (Page List), επιλέγοντας Page List από το μενού View. Επιλέγουμε την πρώτη σελίδα Page1, κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και επιλέγουμε πρώτα Copy και μετά Paste από το πτυσσόμενο μενού για να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφό της.

Κάνουμε δεξί κλικ στην καινούργια σελίδα και επιλέγουμε Rename από το πτυσσόμενο μενού για να της δώσουμε το όνομα Page2. Οι δύο σελίδες είναι ολόιδιες, δηλ. περιέχουν τις ίδιες εικόνες, τα ίδια πλήκτρα ακόμα και τα ίδια συμβάντα και ενέργειες.

Για να αλλάξουμε την εικόνα, κάνουμε διπλό κλικ πάνω της και επιλέγουμε μια άλλη εικόνα από το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα ή κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Properties από το πτυσσόμενο μενού.

Το συμβάν Go to Page δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε καθώς μας πηγαίνει στην επόμενη σελίδα στη λίστα σελίδων (Page List), όπως και το πλήκτρο Exit, το οποίο σταματάει την εναλλαγή των εικόνων.

Μπορούμε, όμως, να αλλάξουμε το εφέ εναλλαγής μιας σελίδας, εμφανίζοντας το πλαίσιο διαλόγου Events με το πλήκτρο F9 και μετά κάνοντας διπλό κλικ στο Timeline και διπλό κλικ στο Go to page για να επιλέξουμε ένα νέο εφέ.

Αφού δημιουργήσουμε όλες τις σελίδες που θέλουμε, τοποθετήσουμε τις εικόνες και αλλάξουμε τα εφέ, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή αλλαγή στην τελευταία σελίδα, από την οποία θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη σελίδα και όχι να πάμε στη επόμενη, όπως ορίζει η ενέργεια @Next.

Κάνουμε δεξί κλικ στην τελευταία σελίδα στο Page List και επιλέγουμε Events από το πτυσσόμενο μενού. Κάνουμε διπλό κλικ στο Timeline και μετά διπλό κλικ στο συμβάν Go to page. Κάνουμε κλικ στο μικρό πλήκτρο εντολής αριστερά και πάνω από το πλαίσιο κειμένου Page και επιλέγουμε Page1 από το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανισθεί.

Μπορούμε να σύρουμε και να αλλάξουμε τη σειρά των σελίδων μέσα στο Page List. Αν κατά τη μετακίνηση μιας σελίδας εμφανισθεί μια λεπτή οριζόντια μαύρη γραμμή, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα θα τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο σελίδες, ενώ αν εμφανισθεί ένα οριζόντιο μαύρο πλαίσιο που να καλύπτει μια σελίδα, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα που μετακινούμε θα γίνει υποσελίδα (subpage) της επιλεγμένης σελίδας.

Όταν εκτελέσουμε την εφαρμογή, η εναλλαγή των σελίδων θα γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τον χρόνο που έχουμε ορίσει και όταν φθάσουμε στην τελευταία σελίδα θα επιστρέψουμε αυτόματα στην πρώτη σελίδα. Για να σταματήσει η εναλλαγή των σελίδων, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Exit.

 

Τα Κανάλια Άλφα (Alpha Channels)

Στην πρώτη επέκταση του προηγούμενου παραδείγματος, θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα χαρακτηριστικά του Mediator, τα κανάλια άλφα (alpha channels), τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ θα μαλακώσουμε τα άκρα των εικόνων για να τις κάνουμε να φαίνονται πιο ψυχρές.

Επιλέγουμε Properties από το μενού Document και μετά το πλήκτρο επιλογής Full screen (Fixed Size) του πλαισίου διαλόγου Document Properties. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά η εφαρμογή μας θα φαίνεται καλύτερα έτσι καθώς θα περιβάλλεται από ένα μαύρο περίγραμμα.

Για να αλλάξουμε το χρώμα του περιγράμματος, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Border Color του πλαισίου διαλόγου Document Properties και να επιλέξουμε ένα χρώμα μ’ έναν από τους γνωστούς τρόπους.

Για να αλλάξουμε και το χρώμα του περιγράμματος (φόντου) μιας σελίδας, επιλέγουμε Color από το μενού Page και επιλέγουμε ένα χρώμα μ’ έναν από τους γνωστούς τρόπους.

Για να εφαρμόσουμε ένα κανάλι άλφα σε μια εικόνα, την επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Properties του μενού View. Στο πλαίσιο διαλόγου Properties επιλέγουμε τη μεσαία καρτέλα και κάνουμε κλικ στο μικρό πλήκτρο εντολής που βρίσκεται αριστερά από το πλαίσιο κειμένου Alpha Channel.

Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα μπορούμε να επιλέξουμε μια εικόνα με διαβαθμίσεις του γκρίζου που θα ορίζει το επίπεδο της διαφάνειας της αρχικής εικόνας. Στα κανάλια άλφα, το μαύρο χρώμα είναι διαφανές, ενώ τα γκρι χρώματα ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο θα είναι τόσο περισσότερο διαφανή όσο πιο μαύρα είναι.

Εκεί όπου η εικόνα του καναλιού άλφα είναι άσπρη, θα βλέπουμε την αρχική εικόνα, ενώ εκεί που είναι μαύρη θα βλέπουμε το φόντο μέσα από την αρχική εικόνα. Τα γκρι χρώματα προσδίδουν στην εικόνα μαλακά άκρα. Το εφέ αυτό έχει το καλύτερο αποτέλεσμα όταν η εικόνα έχει ένα συμπαγές χρώμα φόντου.

 

Εισαγωγή Κειμένου

Για να εισάγουμε κείμενο σε μια εφαρμογή του Mediator, επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου (Text) από το Toolbox και σύρουμε για να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο. Θα εμφανισθεί ένα πλαίσιο όπου μπορούμε να γράψουμε το κείμενό μας και από πάνω η γραμμή εργαλείων Text Editing μ’ όλα τα γνωστά εργαλεία για τη μορφοποίηση κειμένου.

Για να κάνουμε αλλαγές σ’ ένα κείμενο που έχουμε ήδη καταχωρήσει, κάνουμε διπλό κλικ πάνω του και εμφανίζεται το πλαίσιο με τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης.

Για να αλλάξουμε τη θέση και τις διαστάσεις ενός αντικειμένου κειμένου, το επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Properties από το πτυσσόμενο μενού. Στην πρώτη καρτέλα, την General, μπορούμε να αλλάξουμε τις X και Y συντεταγμένες της πάνω αριστερά γωνίας του κειμένου καθώς και το πλάτος και το ύψος του κειμένου σε εικονοστοιχεία (pixels).

 

Δεύτερο Παράδειγμα - Εισαγωγή Βίντεο και Ήχου

Ξεκινάμε ένα καινούργιο έγγραφο διαστάσεων 640 X 480 pixels. Για να εισάγουμε ένα βίντεο, επιλέγουμε το εργαλείο Video Object από το Toolbox και σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο μέσα στη σελίδα. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα που θα εμφανισθεί, επιλέγουμε το αρχείο βίντεο που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Άνοιγμα.

Στο πλαίσιο διαλόγου Video επιλέγουμε να προσαρμοσθεί το πλαίσιο που σχεδιάσαμε με τις διαστάσεις του εισαγόμενου βίντεο και αυτό για να μην παραμορφωθεί η εικόνα του βίντεο. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Adjust the frame size to fit the video. Αν θελήσουμε να αλλάξουμε αργότερα τις διαστάσεις του πλαισίου του βίντεο, μπορούμε να το κάνουμε εμφανίζοντας το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων του.

Για να εισάγουμε τώρα το control panel με τα πλήκτρα ελέγχου της αναπαραγωγής του βίντεο, θα χρησιμοποιήσουμε το Multimedia Catalog του Mediator, όπου είναι ήδη καταχωρημένα. Επιλέγουμε Multimedia Catalog από το μενού View και μετά την καρτέλα Buttons του πλαισίου διαλόγου Multimedia Catalog.

Σύρουμε το αντικείμενο Playset1 στη σελίδα κάτω από το βίντεο. Παρατηρούμε ότι το control panel περιέχει τα πλήκτρα Rewind, Stop, Pause, Play και Forward. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα απ’ αυτά τα πλήκτρα, πρώτα πρέπει να καταργήσουμε την ομαδοποίησή τους.

Επιλέγουμε το control panel και πάμε στην επιλογή Ungroup του μενού Arrange. Επιλέγουμε το πλήκτρο που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε το πλήκτρο delete.

Θα πρέπει τώρα να ορίσουμε σε ποιο βίντεο θα επενεργεί καθένα από τα εναπομείναντα πλήκτρα του control panel. Κάνουμε δεξί κλικ στο πλήκτρο Rewind, που βρίσκεται στα αριστερά και επιλέγουμε Events από το πτυσσόμενο μενού.

Το Mediator έχει ήδη τοποθετήσει το συμβάν Mouse Click και την ενέργεια Wind, αλλά όχι σε ποιο βίντεο να επενεργήσουν. Κάνουμε διπλό κλικ στην ενέργεια Wind και επιλέγουμε από τη λίστα αντικειμένων (Object List) το βίντεο που έχουμε εισάγει νωρίτερα. Η ενέργεια Rewind πηγαίνει το βίντεο στην αρχή και το αναπαράγει.

Για να προγραμματίσουμε και τα άλλα πλήκτρα, αφήνουμε ανοικτό το πλαίσιο διαλόγου Events και επιλέγουμε το επόμενο πλήκτρο. Επιλέγουμε το πλήκτρο Stop και κάνουμε διπλό κλικ στην ενέργεια Stop και επιλέγουμε από τη λίστα αντικειμένων (Object List) το βίντεο που έχουμε εισάγει νωρίτερα. Η ενέργεια Stop όχι μόνο σταματάει το βίντεο αλλά και το πηγαίνει στην αρχή (rewind), χωρίς όμως να το αναπαράγει.

Επιλέγουμε το πλήκτρο Pause και κάνουμε διπλό κλικ στην ενέργεια Pause για να επιλέξουμε από τη λίστα αντικειμένων (Object List) το βίντεο που έχουμε εισάγει νωρίτερα. Η ενέργεια Pause σταματάει το βίντεο χωρίς να το πηγαίνει στην αρχή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο με την ενέργεια Start από το σημείο που το σταματήσαμε.

Επιλέγουμε το πλήκτρο Play και κάνουμε διπλό κλικ στην ενέργεια Start για να επιλέξουμε από τη λίστα αντικειμένων (Object List) το βίντεο που έχουμε εισάγει νωρίτερα. Η ενέργεια Start αναπαράγει το βίντεο από την τρέχουσα θέση του και αν έχει φθάσει στο τέλος, το αναπαράγει από την αρχή.

Για να ομαδοποιήσουμε ξανά όλα τα πλήκτρα, τα επιλέγουμε ένα-ένα κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και πάμε στην επιλογή Group του μενού Arrange.

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι το control panel έτσι όπως το τροποποιήσαμε, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στην καρτέλα User του Multimedia Catalog. Για να γίνει αυτό, εμφανίζουμε τη λίστα αντικειμένων με την επιλογή Object List του μενού View και επιλέγουμε το control panel για να δούμε ποιο αντικείμενο της λίστας επιλέχθηκε.

Ανοίγουμε το Multimedia Catalog και επιλέγουμε την καρτέλα User. Σύρουμε το αντικείμενο από τη λίστα αντικειμένων και το αφήνουμε μέσα στην καρτέλα User. Την επόμενη φορά που θα το χρειαστούμε, θα μπορούμε να το σύρουμε από εκεί.

Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να προσθέσουμε έναν ήχο παρασκηνίου (background music). Αν θέλουμε να ξεκινάει η μουσική μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή, επιλέγουμε Events από το μενού Page για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Events της τρέχουσας σελίδας.

Σύρουμε το συμβάν On Page Ready στο ενεργό πεδίο και μετά την ενέργεια Sound στα δεξιά του. Στο πλαίσιο διαλόγου Sound κάνουμε κλικ στο μικρό πλήκτρο εντολής και επιλέγουμε ένα αρχείο ήχου από το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Repeat και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

Η μουσική θα ξεκινάει και θα επαναλαμβάνεται μόλις εμφανισθεί η πρώτη σελίδα της εφαρμογής. Επειδή η μουσική θα παίζει ακόμη κι όταν παίζει το βίντεο, ίσως να θελήσουμε να την σταματήσουμε όταν αναπαράγεται το βίντεο και να την ξεκινήσουμε πάλι όταν το βίντεο σταματήσει. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που το βίντεο έχει δική του μουσική.

Για να σταματήσουμε τη μουσική όταν ξεκινάει το βίντεο και να την αναπαράγουμε όταν σταματάει το βίντεο, ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Events του βίντεο και σύρουμε το συμβάν On Start και την ενέργεια Sound στο ενεργό πεδίο. Στο πλαίσιο διαλόγου Sound επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Cancel current wave sound και πατάμε ΟΚ χωρίς να επιλέξουμε κάποιο αρχείο ήχου.

Μετά, σύρουμε το συμβάν On Stop και την ενέργεια Sound στο ενεργό πεδίο κάτω ακριβώς από τα προηγούμενα. Στο πλαίσιο διαλόγου Sound επιλέγουμε το αρχείο ήχου που θέλουμε να αναπαραχθεί καθώς και το πλαίσιο ελέγχου Repeat.

 

Τρίτο Παράδειγμα - Μενού Πλοήγησης Σελίδων

Εκτός από το να πηγαίνουμε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα σε μια εφαρμογή, μπορεί να θελήσουμε να πάμε στην πρώτη σελίδα ή σε μια κεντρική σελίδα ή σε μια οποιαδήποτε σελίδα. Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι πιο βολικό να ξεκινήσουμε δημιουργώντας μια σελίδα που θα περιέχει τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία ελέγχου τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σ’ όλες τις σελίδες της εφαρμογής.

Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε πόσες και ποιες σελίδες θα δημιουργήσουμε στην εφαρμογή και θέλουμε να μπορούμε να πηγαίνουμε από μια σελίδα σε μια οποιαδήποτε άλλη σελίδα της εφαρμογής. Θα δεσμεύσουμε κάποιον χώρο στην αριστερή πλευρά για μια λίστα όλων των σελίδων, κάτι σαν ένα μενού δηλαδή.

Δημιουργούμε ένα αντικείμενο κειμένου (text object) και καταχωρούμε σ’ αυτό το μεγαλύτερο από τα ονόματα (τίτλους) των σελίδων. Τακτοποιούμε το αντικείμενο κειμένου και το τοποθετούμε στην αριστερή και πάνω πλευρά της σελίδας ώστε να υπάρχει χώρος και για τ’ άλλα αντικείμενα κειμένου.

Κάνουμε δεξί κλικ στο αντικείμενο κειμένου και επιλέγουμε Events από το πτυσσόμενο μενού. Σύρουμε το συμβάν Mouse Click και την ενέργεια Go to Page στο ενεργό πεδίο. Στο πλαίσιο διαλόγου Go to page γράφουμε στο πλαίσιο κειμένου Page το όνομα της σελίδας στην οποία θέλουμε να μας μεταφέρει το συμβάν και επιλέγουμε ένα εφέ μετάβασης.

Γράφουμε το όνομα της σελίδας και δεν το επιλέγουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει τις υπόλοιπες σελίδες της εφαρμογής, εκτός από την πρώτη. Έτσι, γράφουμε το όνομα της σελίδας στην οποία θέλουμε να μας μεταφέρει το συμβάν, προσέχοντας να είναι σωστά γραμμένο.

Η όλη ιδέα πίσω απ’ αυτό το σκεπτικό είναι να δημιουργήσουμε πρώτα μια σελίδα η οποία θα περιέχει ολόκληρο το μενού επιλογής σελίδων και μετά να την αντιγράψουμε και να την επικολλήσουμε όσες φορές χρειαστεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα ονόματα σελίδων μπορούν να περιέχουν μόνο γράμματα και αριθμούς και όχι ειδικά σύμβολα ή κενούς χαρακτήρες και ακόμη ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα.

Με την επιλογή Grid του μενού Options μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το πλέγμα (grid). Στο πλαίσιο διαλόγου Grid ορίζουμε τις αποστάσεις για τους Χ και Υ άξονες σε pixels και αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Show, το πλέγμα θα είναι ορατό, ενώ αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Use, το πλέγμα θα έλκει (snaps) τα αντικείμενα.

Με το πλέγμα μπορούμε να κάνουμε ακριβή στοίχιση των αντικειμένων κειμένου, ενώ μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο Shift μαζί με τα βελάκια κίνησης, για να μετακινούμαστε κατά την απόσταση του πλέγματος ή μόνο τα βελάκια κίνησης, για να μετακινούμαστε κατά ένα pixel κάθε φορά.

Με συνεχείς αντιγραφές και επικολλήσεις, δημιουργούμε και τα υπόλοιπα αντικείμενα κειμένου, τα τοποθετούμε στη σωστή θέση τους στοιχισμένα και αλλάζουμε το κείμενό τους καθώς και τη σελίδα στην οποία πηγαίνουμε με το συμβάν Mouse Click.

Μετά, κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση της σελίδας αυτής στο Page List, για να δημιουργήσουμε και τις υπόλοιπες σελίδες. Αλλάζουμε κάθε φορά την εικόνα ή το βίντεο που πρέπει να περιέχει η κάθε σελίδα.

 

Τέταρτο Παράδειγμα - Δημιουργία Animation

Θα δημιουργήσουμε μια αρχική σελίδα όπου θα μπορούμε να επιλέγουμε διάφορες χώρες κάνοντας κλικ στις σημαίες τους. Δημιουργούμε μια νέα σελίδα και επιλέγουμε το εργαλείο Animated GIF από το Toolbox.

Κάνουμε μια φορά κλικ σ’ ένα σημείο της σελίδας και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα, όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα animated gif αρχείο. Θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε επιλέξει και το εργαλείο Picture από το Toolbox, για να εισάγουμε μια στατική, ακίνητη εικόνα.

Επαναλαμβάνουμε τις προηγούμενες ενέργειες και προσθέτουμε άλλες δύο animated gif εικόνες στα δεξιά της πρώτης. Τώρα θα τοποθετήσουμε τις τρεις εικόνες κεντραρισμένες, με την ίδια απόσταση ανάμεσά τους και με την ίδια απόσταση από τη σελίδα.

Επιλέγουμε Grid από το μενού Options και μετά το πλαίσιο ελέγχου Use και δίνουμε τιμή 16 στα X και Y. Τοποθετούμε τα τρία εικονίδια σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους με τη βοήθεια του πλέγματος και για να τα κεντράρουμε κατακόρυφα ως προς τη σελίδα, τα επιλέγουμε όλα μαζί με το πλήκτρο Shift και πάμε στην επιλογή Alignment του μενού Arrange.

Στο πλαίσιο διαλόγου Align επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Center στην πάνω οριζόντια σειρά και το πλαίσιο ελέγχου Relative to Screen. Μόλις πατήσουμε το ΟΚ, οι τρεις εικόνες θα τοποθετηθούν ακριβώς στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας.

Τώρα, πρέπει να κρύψουμε και τα τρία εικονίδια, κάνοντας δεξί κλικ πάνω τους και καταργώντας την επιλογή Show Object από το πτυσσόμενο μενού. Το Mediator θα εμφανίσει ένα ορθογώνιο πλέγμα στη θέση της κάθε κρυμμένης εικόνας, για να μας υπενθυμίζει την ύπαρξη ενός κρυμμένου αντικειμένου, το οποίο πλέγμα όμως δεν θα εμφανίζεται στην εκτέλεση της εφαρμογής.

Θα δημιουργήσουμε τώρα τη διαδρομή (animation path) που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα τρία εικονίδια όταν εμφανισθούν στην οθόνη. Επιλέγουμε το εργαλείο Animation Path από το Toolbox. Θα εμφανισθεί η γραμμή εργαλείων Animation Path Tools, όπου κάνουμε κλικ στο εργαλείο με τον μεγεθυντικό φακό και η σελίδα μας θα μικρύνει και θα τοποθετηθεί στο κέντρο ενός μεγαλύτερου πλαισίου.

Βλέπουμε ότι το εργαλείο Add Points (+) είναι ήδη επιλεγμένο. Με τη βοήθειά του θα ορίσουμε τα σημεία που θα ακολουθήσει η διαδρομή. Κάνουμε κλικ στο πάνω μέρος εκτός της σελίδας, για να ορίσουμε το σημείο Animation-Point 1. Το αντικείμενο που θα επιλέξουμε σε λίγο, θα ξεκινήσει τη διαδρομή του από το σημείο αυτό.

Κάνουμε κλικ άλλες δύο φορές για να ορίσουμε και τα άλλα σημεία της διαδρομής, προσέχοντας να είναι σε ευθεία γραμμή με το αντικείμενο. Επιλέγουμε το εργαλείο επιλογής και σύρουμε ένα ορθογώνιο για να επιλέξουμε και τα τρία αυτά σημεία. Το εργαλείο Symmetric Curve είναι τώρα ενεργό και μπορούμε να το επιλέξουμε για να μετατρέψουμε τις ευθείες γραμμές ανάμεσα στις καμπύλες σε συμμετρικές καμπύλες.

Το κάθε καμπύλο σημείο έχει προσκολλημένη μια εφαπτομένη πάνω του. Τραβώντας ή περιστρέφοντας την εφαπτομένη, δηλ. το πράσινο σημείο στο άκρο της εφαπτομένης, μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα της καμπύλης. Μια μικρή εφαπτομένη δημιουργεί μια μικρή καμπύλη, ενώ μια μεγάλη εφαπτομένη μια μεγάλη καμπύλη.

Για να βγούμε από τον ορισμό του Animation Path, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ, αυτό με το σημάδι ? . Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Events της σελίδας και σύρουμε το συμβάν On Page Ready μαζί με την ενέργεια Timeline στο ενεργό πεδίο.

Στο πλαίσιο διαλόγου Timeline σύρουμε την ενέργεια Animate στην timeline και στα 0 seconds. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Animate Action, όπου ορίζουμε τη διάρκεια του animation σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms) στο πλαίσιο κειμένου Duration (ms) και επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Fly to Object Position.

Από το πλαίσιο κειμένου Object to Animate επιλέγουμε το αντικείμενο το οποίο θα ακολουθήσει τη διαδρομή animation που ορίσαμε νωρίτερα και από το πλαίσιο κειμένου Animation Path επιλέγουμε τη διαδρομή AniPath, όπου το όνομα δόθηκε αυτόματα από το Mediator στη διαδρομή animation που ορίσαμε νωρίτερα.

Ακόμη, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Auto Show Object και αφήνουμε ανενεργό το πλαίσιο ελέγχου Repeat. Η επιλογή Fly to Object Position σημαίνει ότι το αντικείμενο θα ακολουθήσει τη διαδρομή και θα σταματήσει στο σημείο που το τοποθετήσαμε. Στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε διάφορες επιταχύνσεις για το animation.

Επαναλαμβάνουμε τα ίδια βήματα και για τα άλλα εικονίδια και τοποθετούμε τα νέα animations 1 δευτερόλεπτο πιο πέρα από το πρώτο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της αντιγραφής και επικόλλησης και να αλλάξουμε μόνο το αντικείμενο στο οποίο επενεργεί το animation.

Θα τοποθετήσουμε τώρα ένα κείμενο που θα επεξηγεί τις εικόνες και το οποίο θα εμφανίζεται μετά την κίνηση των εικόνων. Δημιουργούμε ένα κείμενο με μια σύντομη περιγραφή των εικόνων και το κρύβουμε, κάνοντας δεξί κλικ πάνω του και καταργώντας την επιλογή Show Object.

Ανοίγουμε την timeline στο πλαίσιο διαλόγου Events της σελίδας και σύρουμε την ενέργεια Show μέσα στην timeline σε κάποιο σημείο μετά το τελευταίο animation. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Show Object, όπου στο πλαίσιο κειμένου Object επιλέγουμε το αντικείμενο κειμένου που μόλις δημιουργήσαμε.

Επιλέγουμε ένα εφέ και μια διάρκεια και κλείνουμε όλα τα πλαίσια διαλόγου. Εκτελούμε την εφαρμογή μας για να την δοκιμάσουμε.

 

Δημιουργία Νέας Εφαρμογής

Για να δημιουργήσουμε μια νέα εφαρμογή (document), επιλέγουμε New από το μενού File ή πατάμε τα πλήκτρα Control+N ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο New της βασικής γραμμής εργαλείων.

Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου New document, όπου στην ομάδα επιλογών Mode υπάρχουν οι εξής τρεις επιλογές με αντίστοιχα πλήκτρα επιλογής :

 

Η Σελίδα (Page)

Η σελίδα (page) αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του Mediator, την καρδιά δηλαδή της εφαρμογής ή της παρουσίασης. Όλα τα αντικείμενα τοποθετούνται σε σελίδες και ο τρόπος που μετακινούμαστε σε μια εφαρμογή είναι από σελίδα σε σελίδα.

Μπορούμε να δούμε και να αλλάξουμε τις ιδιότητες (properties) μιας σελίδας με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι από την επιλογή Properties του μενού Page ή πατώντας τα πλήκτρα Control+F8 και ο άλλος είναι κάνοντας δεξί κλικ στη σελίδα στο Page List και επιλέγοντας Properties από το πτυσσόμενο μενού.

Το μενού Page έχει τις εξής επιλογές :

 

Η Λίστα Σελίδων (Page List)

Για να εμφανίσουμε τη λίστα σελίδων, επιλέγουμε Page List από το μενού View. Με τη λίστα σελίδων έχουμε άμεση πρόσβαση σ’ όλες τις σελίδες της εφαρμογής μας και μπορούμε να πάμε σε μια σελίδα κάνοντας απλά κλικ πάνω της. Οι σελίδες εμφανίζονται με τα προκαθορισμένα ονόματά τους και με τη σειρά που δημιουργήθηκαν.

Μπορούμε να αλλάξουμε τα ονόματα των σελίδων και μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά τοποθέτησής τους με την τεχνική της μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop). Μπορούμε να σύρουμε μια σελίδα πάνω σε μια άλλη σελίδα για να την κάνουμε υποσελίδα της. Η κύρια σελίδα θα εμφανίσει τότε το σύμβολο +, που φανερώνει ότι περιέχει υποσελίδες.

 

Τα Αντικείμενα και το ToolBox

Εκτός από το εργαλείο επιλογής (select tool), η λειτουργία όλων των άλλων εργαλείων είναι να τοποθετήσουν ένα αντικείμενο (εικόνα, κείμενο κ.ά.) στην εφαρμογή. Τα περισσότερα εργαλεία λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο :

Όλα τα αντικείμενα έχουν ένα πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων (Properties) στο οποίο μπορούμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές για τα αντικείμενα. Για να εμφανίσουμε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων, μπορούμε να επιλέξουμε Properties από το μενού View ή να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο και να επιλέξουμε Properties από το πτυσσόμενο μενού.

 

Το Εργαλείο Επιλογής (Select Tool)

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο επιλογής για να επιλέγουμε, αλλάζουμε το μέγεθος ή μετακινούμε υπάρχοντα αντικείμενα. Όταν ανοίγουμε το Mediator, το εργαλείο επιλογής ενεργοποιείται αυτόματα και μόλις δημιουργήσουμε ένα καινούργιο αντικείμενο, το Mediator επιστρέφει στο εργαλείο επιλογής.

Για να επιλέξουμε περισσότερα από ένα αντικείμενα, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέγουμε τα αντικείμενα που θέλουμε. Αν κάποιο αντικείμενο δεν μπορούμε να το επιλέξουμε εύκολα, ίσως γιατί κρύβεται από άλλα αντικείμενα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Λίστα Αντικειμένων (Object List). Για να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα στη Λίστα Αντικειμένων, πρέπει να κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control.

Για να αλλάξουμε τις διαστάσεις ενός αντικειμένου, το επιλέγουμε και σύρουμε μια από τις οκτώ λαβές του. Αν επιλέξουμε μια από τις γωνιακές λαβές, δεν θα μεταβληθούν οι αναλογίες του αντικειμένου, ενώ αν επιλέξουμε μια από τις μεσαίες λαβές, θα μεταβληθεί το πλάτος ή το ύψος του αντικειμένου ανάλογα.

Για να αλλάξουμε τις διαστάσεις ενός αντικειμένου με ακρίβεια, μπορούμε να εισάγουμε τις τιμές του πλάτους και τους ύψους σε pixels στα πλαίσια κειμένου Width και Height της καρτέλας General του πλαισίου διαλόγου Properties. Για να επαναφέρουμε τις εικόνες και τα βίντεο στο αρχικό τους μέγεθος, πρέπει να επιλέξουμε Adjust Size από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ.

 

Το Πλαίσιο Διαλόγου Ιδιοτήτων Αντικειμένου

Οι ιδιότητες που είναι κοινές γι’ όλα τα αντικείμενα είναι οι εξής :

 1. Name, είναι ένα πλαίσιο κειμένου που περιέχει την ονομασία του αντικειμένου.
 2. Show Object, είναι ένα πλαίσιο ελέγχου που ελέγχει αν θα είναι ορατό το αντικείμενο στην εφαρμογή.
 3. Keywords, είναι ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε λέξεις-κλειδιά στη λίστα Index του Mediator, χωρισμένες με τον χαρακτήρα ;. Η σελίδα Index βρίσκεται στην καρτέλα Templates του Multimedia Catalog.
 4. Position και Size, στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου ιδιοτήτων υπάρχουν τα πλαίσια κειμένου X, Y, Width και Height, με τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση και το μέγεθος των αντικειμένων με ακρίβεια. Τα Χ και Υ είναι οι συντεταγμένες της πάνω αριστερής γωνίας του αντικειμένου.

 

Το Εργαλείο Εικόνας (Picture Tool)

Με το εργαλείο εικόνας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στην τρέχουσα σελίδα, στο οποίο θα τοποθετήσουμε μια εικόνα που θα επιλέξουμε από το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα που θα εμφανισθεί. Στο πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων μιας εικόνας, εκτός από την γνωστή καρτέλα General, υπάρχουν και οι καρτέλες Picture και Color.

Στην καρτέλα Picture και στο πλαίσιο κειμένου Picture φαίνεται το όνομα και η διαδρομή (path) του αρχείου εικόνας που έχουμε επιλέξει. Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο μικρό πλήκτρο εντολής για να επιλέξουμε μια άλλη εικόνα.

 

Το Εργαλείο BumpMap

Μ’ αυτό το εργαλείο μπορούμε να δώσουμε σε αντικείμενα ή σε μέρη αντικειμένων μια τρισδιάστατη επιφάνεια, τοποθετώντας ένα BumpMap πάνω τους. Επιλέγουμε το εργαλείο BumpMap από το toolbox και δημιουργούμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο στη σελίδα.

Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα, όπου επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σαν BumpMap. Όμως, σ’ αντίθεση από τα κανονικά αντικείμενα εικόνας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εικόνες με διαβαθμίσεις του γκρι (8 bit) σαν BumpMaps.

Με τα BumpMaps μπορούμε να εφαρμόσουμε μια τρισδιάστατη εμφάνιση (3D look) σε υπάρχοντα αντικείμενα. Μπορούμε ακόμα και να τοποθετήσουμε BumpMaps το ένα πάνω από το άλλο.

 

Το Εργαλείο Κειμένου (Text Tool)

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο κειμένου για να γράψουμε, διορθώσουμε και μορφοποιήσουμε κείμενο. Επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου από το Toolbox και δημιουργούμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο μέσα στη σελίδα. Το Mediator πηγαίνει αυτόματα σε κατάσταση επεξεργασίας κειμένου (text editing mode).

Μπορούμε να γράψουμε κείμενο, να επικολλήσουμε κείμενο από το Πρόχειρο (Clipboard) ή να εισάγουμε κείμενο μορφής rtf ή txt (ASCII). Όταν τελειώσουμε με την εισαγωγή του κειμένου, κάνουμε κλικ εκτός του πλαισίου κειμένου. Για να επεξεργαστούμε ξανά το κείμενο, κάνουμε διπλό κλικ στο αντικείμενο κειμένου και το Mediator θα πάει ξανά σε κατάσταση επεξεργασίας κειμένου (text editing mode).

 

Το Εργαλείο Button

Όταν δημιουργούμε ένα πλήκτρο εντολής (command button), το εξ ορισμού κείμενο που προσθέτει το Mediator είναι το Test και για να το αλλάξουμε, πρέπει να κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο πλήκτρο και να γράψουμε το νέο κείμενο.

Στην καρτέλα Button του πλαισίου διαλόγου Properties υπάρχει η ομάδα επιλογών Colors, όπου με το πλήκτρο Normal ορίζουμε το κανονικό χρώμα του πλήκτρου εντολής, με το πλήκτρο Down το χρώμα του πλήκτρου όταν κάνουμε κλικ πάνω του και με το πλήκτρο Focus το χρώμα του πλήκτρου όταν τοποθετήσουμε το ποντίκι πάνω από το πλήκτρο χωρίς να κάνουμε κλικ.

Από το πλαίσιο κειμένου Border μπορούμε να καθορίσουμε το πλάτος του περιγράμματος του πλήκτρου. Όσο μεγαλύτερη τιμή δίνουμε, τόσο περισσότερο έντονο φαίνεται το τρισδιάστατο εφέ.

Από το πλαίσιο κειμένου Margin μπορούμε να ορίσουμε σε pixels την απόσταση ανάμεσα στο πλαίσιο του πλήκτρου και το κείμενο του πλήκτρου ή σε μια εικόνα που έχουμε εισάγει στο πλήκτρο.

Στην ομάδα επιλογών Type μπορούμε να επιλέξουμε το είδος του πλήκτρου. Αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Normal, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήκτρα Colors για να δώσουμε μια τρισδιάστατη όψη στο πλήκτρο. Μπορούμε να γράψουμε κείμενο ή και να τοποθετήσουμε μια εικόνα στο πλήκτρο, η οποία τοποθετείται πάντα στο κέντρο του πλήκτρου.

Αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Custom, θα εξαφανισθούν το χρώμα και το περίγραμμα του πλήκτρου και θα παραμείνει μόνο το κείμενο. Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε τρεις εικόνες για να σχεδιάσουμε το πλήκτρο : μια για το Normal, όταν δηλαδή δε συμβαίνει τίποτα, μια για το Focus, όταν δηλαδή το ποντίκι βρεθεί πάνω από το πλήκτρο και μια για το Down, όταν δηλαδή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο. Οι διαδρομές (paths) για να επιλέξουμε και τις τρεις εικόνες υπάρχουν στην καρτέλα Picture.

Στην καρτέλα Text μπορούμε να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα, τη μορφοποίηση (έντονο, πλάγιο, υπογραμμισμένο) καθώς και τη στοίχιση του κειμένου του πλήκτρου

Στην καρτέλα Picture υπάρχουν πέντε υποκαρτέλες (κατηγορίες). Στην υποκαρτέλα Normal μπορούμε να επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για τη Normal όψη του πλήκτρου, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια. Μπορούμε να ορίσουμε και εικόνα για το κανάλι Alpha.

Αν έχουμε επιλέξει σαν είδος πλήκτρου το Normal, η εικόνα δεν θα καλύψει όλο το πλήκτρο, ενώ αν έχουμε επιλέξει σαν είδος πλήκτρου το Custom, η εικόνα θα καλύψει όλο το πλήκτρο και το Mediator θα αναγκαστεί να την παραμορφώσει. Για να μην παραμορφωθεί η εικόνα, πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ στο πλήκτρο και να επιλέξουμε Adjust Size από το πτυσσόμενο μενού για να αποκτήσει το πλήκτρο το μέγεθος της εικόνας.

Οι υποκαρτέλες Down και Focus είναι ενεργές όταν έχουμε επιλέξει σαν είδος πλήκτρου το Custom και μπορούμε να επιλέξουμε την εικόνα που θα υπάρχει στο πλήκτρο όταν κάνουμε κλικ πάνω του ή όταν αφήσουμε το ποντίκι πάνω του χωρίς να κάνουμε κλικ, αντίστοιχα.

Στην υποκαρτέλα Misc μπορούμε να επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Load On Show, για να μην φορτωθεί το αρχείο εικόνας στη μνήμη του υπολογιστή πριν αυτό χρησιμοποιηθεί. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Discardable, η εικόνα θα απομακρυνθεί από τη μνήμη μόλις πάψει να είναι ορατή, όπως π.χ. από μια ενέργεια Hide.

Από την ομάδα επιλογών Alignment μπορούμε να τοποθετήσουμε την εικόνα σε μια από πέντε θέσεις μέσα στο πλήκτρο (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και κέντρο). Στην υποκαρτέλα Color υπάρχουν επιλογές για dithering.

 

Το Εργαλείο Βίντεο

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο βίντεο για να δημιουργήσουμε αντικείμενα που παρουσιάζουν διαφορετικά είδη βίντεο (AVI και MPEG). Μόλις σχηματίσουμε το πλαίσιο στη σελίδα, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα για να επιλέξουμε ένα αρχείο βίντεο.

Στο πλαίσιο διαλόγου Properties και στην καρτέλα Video υπάρχει το πλαίσιο κειμένου File όπου μπορούμε να δούμε τη διαδρομή (path) του αρχείου βίντεο που εισάγαμε ή να επιλέξουμε ένα άλλο αρχείο βίντεο.

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Auto Start, το βίντεο θα αρχίσει να παίζει μόλις εμφανισθεί η σελίδα, αλλιώς το βίντεο θα περιμένει για μια ενέργεια Start. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Repeat, το βίντεο θα παίζει συνέχεια μέχρι να το σταματήσει μια ενέργεια Stop ή να φύγουμε από τη σελίδα. Αλλιώς, το βίντεο θα παίξει μία φορά μόνο και στην οθόνη θα φαίνεται το τελευταίο πλαίσιο (frame) του βίντεο.

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Load on Show, το βίντεο δεν θα φορτωθεί πριν χρησιμοποιηθεί. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Discardable, το βίντεο θα απομακρυνθεί από τη μνήμη μόλις σταματήσει και δεν θα είναι ορατό πλέον. Στην ομάδα επιλογών Transparent Color μπορούμε να επιλέξουμε με το εργαλείο σταγονόμετρο ένα χρώμα του βίντεο για να το κάνουμε διαφανές.

 

Το Εργαλείο Πολυγώνου (Polygon Tool)

Με το εργαλείο πολυγώνου μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύγωνα, καμπύλες, γραμμές, κύκλους, βέλη κ.ά. Μόλις το επιλέξουμε από το Toolbox, εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Polygon Tools και η σελίδα σκοτεινιάζει, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση επεξεργασίας πολυγώνου.

Το εργαλείο + είναι ενεργό εξ ορισμού και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύγωνο κάνοντας κλικ σε διάφορα σημεία πάνω στη σελίδα. Θα εμφανισθεί ένα άσπρο σημείο με μια κόκκινη περίμετρο. Μόλις επιλέξουμε το επόμενο σημείο, το αρχικό σημείο θα αποκτήσει πράσινη περίμετρο.

Μια μπλε γραμμή ενώνει τα δύο σημεία. Μπορούμε να συνεχίσουμε να επιλέγουμε κι άλλα σημεία και για να ολοκληρώσουμε το πολύγωνο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο ? . Αν φύγουμε από την κατάσταση επεξεργασίας πολυγώνου χωρίς να έχουμε κλείσει το πολύγωνο, θα δημιουργηθεί μια γραμμή. Αν θέλουμε να κλείσουμε το πολύγωνο, κάνουμε ξανά κλικ πάνω από το πρώτο σημείο και το Mediator θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να κλείσουμε το πολύγωνο.

 

Το Εργαλείο Animated Gif

Με το εργαλείο animated gif μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα που να παρουσιάζουν ένα animated GIF. Επιλέγουμε το εργαλείο από το Toolbox και κάνουμε κλικ σ’ ένα σημείο στη σελίδα. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα, όπου επιλέγουμε το αρχείο animated GIF που θέλουμε να εισάγουμε.

Στην καρτέλα Animated Gif του πλαισίου διαλόγου Properties υπάρχει το πλαίσιο κειμένου File όπου μπορούμε να δούμε το όνομα και τη διαδρομή του αρχείου animated gif που έχουμε επιλέξει ή και να την αλλάξουμε.

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Auto Start, το animation θα αρχίσει να παίζει μόλις εμφανισθεί η σελίδα, αλλιώς θα περιμένει για μια ενέργεια Start. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Repeat, το animation θα παίζει συνέχεια μέχρι να το σταματήσει μια ενέργεια Stop ή να φύγουμε από τη σελίδα. Αλλιώς, το animation θα παίξει μία φορά μόνο και στην οθόνη θα φαίνεται το τελευταίο πλαίσιο (frame) του animation.

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Load on Show, το animation δεν θα φορτωθεί πριν χρησιμοποιηθεί. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Discardable, το animation θα απομακρυνθεί από τη μνήμη μόλις σταματήσει και δεν θα είναι ορατό πλέον.

 

Συμβάντα και Ενέργειες

Τα συμβάντα (events) και οι ενέργειες (actions) είναι υπεύθυνα για ο,τιδήποτε συμβαίνει σε μια εφαρμογή του Mediator. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συμβάντα είναι το Mouse Click, όταν κάνουμε κλικ σ’ ένα αντικείμενο με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και το Page Ready, που προκαλεί μια ενέργεια όταν φορτώνεται η σελίδα στη μνήμη.

 

Το Πλαίσιο Διαλόγου Events

Το πλαίσιο διαλόγου Events έχει την ίδια εμφάνιση και δουλεύει με τον ίδιο τρόπο για όλα τα αντικείμενα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μερικά αντικείμενα μπορεί να διαθέτουν περισσότερα συμβάντα από κάποια άλλα.

Η κατακόρυφη λωρίδα στα αριστερά περιέχει τα εικονίδια των συμβάντων. Για να συνδυάσουμε ένα συμβάν και μια ενέργεια, πρέπει να σύρουμε ένα συμβάν στο μεγάλο, άσπρο, κενό πλαίσιο που βρίσκεται κάτω και δεξιά και που αποκαλείται ενεργό πεδίο (active field).

Οι ενέργειες βρίσκονται στην οριζόντια μπάρα πάνω από το ενεργό πεδίο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Standard και Multimedia. Σύρουμε την ενέργεια που θέλουμε να προσθέσουμε σ’ ένα συμβάν, στα δεξιά του συμβάντος μέσα στο ενεργό πεδίο.

Μπορούμε να προσθέσουμε πολλές ενέργειες στο ίδιο συμβάν. Οι ενέργειες τοποθετούνται σε μια οριζόντια γραμμή μετά το συμβάν και εκτελούνται με τη σειρά που εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν θέλουμε να μην εκτελούνται οι ενέργειες ταυτόχρονα και να υπάρχει μια χρονική διαφορά μεταξύ τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Timeline.

Φυσικά, μπορούμε να τοποθετήσουμε και περισσότερα από ένα συμβάντα στο ενεργό πεδίο για οποιοδήποτε αντικείμενο, το ένα κάτω από το άλλο.

 

Τα Συμβάντα (Events)

Τα συμβάντα του Mediator είναι τα εξής :

 1. Move Into, λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι μετακινείται μέσα σ’ ένα ορατό αντικείμενο.
 2. Move Out, λαμβάνει χώρα όταν το ποντίκι μετακινείται έξω από ένα ορατό αντικείμενο.
 3. Mouse Click, λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
 4. Mouse Down, λαμβάνει χώρα όταν κρατιέται πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σ’ ένα αντικείμενο.
 5. Mouse Up, λαμβάνει χώρα όταν ελευθερώνεται το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μετά από ένα συμβάν Mouse Down πάνω σ’ ένα αντικείμενο.
 6. Show, λαμβάνει χώρα όταν εμφανίζεται ένα κρυμμένο αντικείμενο με την ενέργεια Show.
 7. Hide, λαμβάνει χώρα όταν κρύβεται ένα ορατό αντικείμενο με την ενέργεια Hide.
 8. On Page Ready, λαμβάνει χώρα μετά από μια ενέργεια Go to Page και μόλις εμφανισθούν όλα τα ορατά αντικείμενα της σελίδας.
 9. On Start, λαμβάνει χώρα όταν ξεκινά ένα αντικείμενο, όπως ένα βίντεο, ή μια σελίδα.
 10. On Stop, λαμβάνει χώρα όταν διακόπτεται ένα αντικείμενο ή εγκαταλείπεται μια σελίδα.
 11. Right Click, λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.
 12. Right Down, λαμβάνει χώρα όταν κρατιέται πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σ’ ένα αντικείμενο.
 13. Right Up, λαμβάνει χώρα όταν ελευθερώνεται το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μετά από ένα συμβάν Mouse Down πάνω σ’ ένα αντικείμενο.

 

Οι Ενέργειες (Actions)

Η ενέργεια αποτελεί το δεύτερο συστατικό στο πλαίσιο διαλόγου Events. Οι ενέργειες δεν είναι τόσο απλές όσο τα συμβάντα και απαιτούν πιο λεπτομερή περιγραφή. Στο ενεργό πεδίο, η κάθε ενέργεια έχει μια μικρή περιγραφή.

Για να δώσουμε τη δική μας περιγραφή για το τι κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια που βρίσκεται στο ενεργό πεδίο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και επιλέγουμε Description από το πτυσσόμενο μενού. Γράφουμε την περιγραφή που θέλουμε στο πλαίσιο κειμένου Action Description.

Οι ενέργειες του Mediator είναι οι εξής :

Go to Page, με το πλαίσιο διαλόγου Go to page μπορούμε να πάμε σε μια άλλη σελίδα της εφαρμογής. Εκτός από τις κανονικές σελίδες της εφαρμογής, μπορούμε να πάμε και σε μερικές ειδικές σελίδες, όπως :

 1. @FirstChild, πηγαίνει στην πρώτη υποσελίδα της τρέχουσας σελίδας.
 2. @Next, πηγαίνει στην επόμενη σελίδα στην Page List και πάντα σε μια σελίδα που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Π.χ. μια κεντρική σελίδα (head-page) δεν θα πάει σε μια υποσελίδα (sub-page).
 3. @Parent, πηγαίνει από μια υποσελίδα στην πατρική της σελίδα.
 4. @PrePage, πηγαίνει στην τελευταία σελίδα που είχαμε επισκεφθεί νωρίτερα.
 5. @Previous, πηγαίνει στη σελίδα που βρίσκεται αμέσως πριν από την τρέχουσα σελίδα στην Page List και πάντα σε μια σελίδα που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο.

Show, με το πλαίσιο διαλόγου Show Object μπορούμε να εμφανίσουμε αντικείμενα που είναι κρυμμένα. Αντί να επιλέξουμε μια σελίδα από την Page List, επιλέγουμε ένα αντικείμενο από την Object List.

Hide, με το πλαίσιο διαλόγου Hide Object μπορούμε να κρύψουμε αντικείμενα που είναι ορατά. Αντί να επιλέξουμε μια σελίδα από την Page List, επιλέγουμε ένα αντικείμενο από την Object List.

Timeline, με το πλαίσιο διαλόγου Timeline μπορούμε να ορίσουμε την εκτέλεση ενεργειών με μια συγκεκριμένη σειρά ή μετά από μια δεδομένη χρονική περίοδο. Το Timeline ξεκινάει από ένα συμβάν, όπως π.χ. ένα Mouse Click, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε σε μια άλλη σελίδα μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή για να εμφανίζουμε και να κρύβουμε αντικείμενα ταυτόχρονα ενώ παίζεται μουσική. Μπορούμε να σύρουμε και να τοποθετήσουμε ενέργειες στην Timeline. Στο πλαίσιο κειμένου Time βλέπουμε σε ποια χρονική στιγμή θα εκτελεσθεί μια ενέργεια, ενώ στο πλαίσιο κειμένου Duration πόσο χρόνο θα διαρκέσει. Στο πλαίσιο κειμένου Zoom μπορούμε να ορίσουμε σε ms πόσο μέρος της Timeline θέλουμε να βλέπουμε, όπου όσο μεγαλύτερο αριθμό δίνουμε, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουμε. Στο πλαίσιο κειμένου Grid ορίζουμε την ακρίβεια των χρονικών αποστάσεων όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε ενέργειες στο Timeline, σε ms.

Exit, αυτή η ενέργεια τερματίζει την εφαρμογή.

Sound, με την ενέργεια αυτή μπορούμε να εκκινήσουμε και να σταματήσουμε έναν ήχο. Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Repeat στο πλαίσιο διαλόγου Sound, ο ήχος θα επαναλαμβάνεται συνέχεια, αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Cancel current midi sound, θα σταματήσει ένας ήχος midi, ενώ αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Cancel current wave sound, θα σταματήσουν όλοι οι ήχοι wave.

Animate, με την ενέργεια αυτή μπορούμε να μετακινούμε αντικείμενα στην οθόνη. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ένα τουλάχιστον “Animation Path” που θα ακολουθήσει το αντικείμενο. Στο πλαίσιο κειμένου Object to Animate επιλέγουμε το αντικείμενο που θα κάνουμε animate, στο πλαίσιο κειμένου Animation Path επιλέγουμε τη διαδρομή animation που πρέπει να ακολουθήσει το αντικείμενο, αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Normal, το αντικείμενο θα “πηδήξει” από την τρέχουσα θέση του στην αρχική θέση της διαδρομής του animation, αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Use Object as first Animation Point, η τρέχουσα θέση του αντικειμένου θα χρησιμοποιηθεί σαν το αρχικό σημείο του animation, αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Fly to Object Position, η διαδρομή του animation θα τοποθετηθεί έτσι ώστε το αντικείμενο να ακολουθεί τη διαδρομή και να τελειώνει στην τρέχουσα θέση του αντικειμένου, ενώ αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Fly from Object Position, η διαδρομή του animation θα τοποθετηθεί έτσι ώστε το αντικείμενο να ξεκινά από την τρέχουσα θέση του και να ακολουθεί τη διαδρομή. Στο πλαίσιο κειμένου Duration ορίζουμε τη διάρκεια του animation σε ms, στην ομάδα επιλογών Speed Control ορίζουμε την επιτάχυνση του animation, ενώ αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Repeat, το animation θα επαναλαμβάνεται συνέχεια.

Start, με την ενέργεια αυτή εκκινούμε ένα βίντεο (AVI ή MPEG) ή ένα Animated GIF.

Stop, με την ενέργεια αυτή σταματάμε ένα βίντεο (AVI ή MPEG) ή ένα Animated GIF και το γυρίζουμε στο πρώτο πλαίσιο (frame).

Pause, με την ενέργεια αυτή σταματάμε προσωρινά ένα βίντεο (AVI ή MPEG) ή ένα Animated GIF.

Wind, με την ενέργεια αυτή μπορούμε να πάμε μπροστά και πίσω σ’ ένα βίντεο ή ένα Animated GIF. Στα πλαίσια κειμένου Min, Sec και ms μπορούμε να ορίσουμε την ακριβή χρονική στιγμή σε λεπτά, δευτερόλεπτα και χιλιοστά του δευτερολέπτου του σημείου στο οποίο θέλουμε να πάμε. Στο πλαίσιο κειμένου Frame μπορούμε να ορίσουμε το πλαίσιο (frame) του αντικειμένου στο οποίο θέλουμε να πάμε και αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Seek to nearest keyframe, θα πάμε στο πλησιέστερο πλαίσιο κλειδί, αν βέβαια το βίντεο αποτελείται από πλαίσια κλειδιά (keyframes).

Cursor, με την ενέργεια αυτή μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή του δρομέα. Μπορούμε να επιλέξουμε μια από τις έτοιμες μορφές που υπάρχουν στο πλαίσιο διαλόγου Set Cursor ή να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Cursor File και να επιλέξουμε ένα αρχείο δρομέα (*.cur ή *.ani). Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Custom.

Move Cursor, με την ενέργεια αυτή μπορούμε να μετακινήσουμε τον δρομέα σ’ ένα σημείο της οθόνης. Στα πλαίσια κειμένου Χ και Υ της ομάδας επιλογών New Position μπορούμε να ορίσουμε τις συντεταγμένες της νέας θέσης του δρομέα, αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Pick θα μπορούμε να ορίσουμε με κλικ στη σελίδα το σημείο στο οποίο θέλουμε να πάει ο δρομέας, ενώ στο πλαίσιο κειμένου Duration μπορούμε να ορίσουμε τη διάρκεια αυτής της ενέργειας σε ms.

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή