ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα Ποντικιού (Mouse Events)


Τα συμβάντα ποντικιού είναι τα εξής :

onmouseover Λαμβάνει χώρα όταν περάσει το ποντίκι πάνω από ένα αντικείμενο
onmouseout Λαμβάνει χώρα όταν απομακρυνθεί το ποντίκι από ένα αντικείμενο
onclick Λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε κλικ σ' ένα αντικείμενο
ondblclick Λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε διπλό κλικ σ' ένα αντικείμενο
onmousedown Λαμβάνει χώρα όταν πατάμε με το ποντίκι σ' ένα αντικείμενο
onmouseup Λαμβάνει χώρα όταν αφήσουμε το ποντίκι απ' ένα αντικείμενο που έχουμε κάνει κλικ
onmousemove Λαμβάνει χώρα όταν κουνάμε το ποντίκι συνέχεια πάνω απ' ένα αντικείμενο

 

Τα συμβάντα onmouseover και onmouseout

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτό το κείμενο :

 

Το συμβάν onclick

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να την δείτε να αλλάζει :

 

Το συμβάν ondblclick

Κάντε διπλό κλικ στη λέξη Φλώρινα :

Φλώρινα

 

Τα συμβάντα onmousedown και onmouseup

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα, κρατήστε για λίγο το ποντίκι και μετά αφήστε το :

 

Το συμβάν onmousemove

Μετακινείστε συνέχεια το ποντίκι πάνω απ' αυτό το κείμενο

 

 

Επιστροφή