ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα CorelDRAW

Τι Είναι το CorelDRAW

Το CorelDRAW είναι ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα γραφικής σχεδίασης που χρησιμοποιεί έναν σχεδόν ατελείωτο συνδυασμό εργαλείων και εφέ. Περιέχει ακόμη βοηθητικά προγράμματα, όπως τα Corel PHOTO-PAINT, CorelSCAN και CorelDREAM 3-D, για επιπλέον δυνατότητες.

Το CorelDRAW είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο σε διανύσματα, δηλ. δημιουργεί και χειρίζεται τις εικόνες σαν μαθηματικά διανύσματα (vectors), αντίθετα με τα περισσότερα σχεδιαστικά προγράμματα που είναι bitmap, δηλ. ορίζουν τις εικόνες σαν μεγάλες λίστες από τελείες, που ονομάζονται εικονοστοιχεία (pixels). Τέτοια προγράμματα είναι το Photoshop, το Photo-Paint κ.ά.

Τα αρχεία του CorelDRAW αποθηκεύουν πληροφορίες για τη θέση, τη διεύθυνση, το μέγεθος και το χρώμα των διανυσμάτων. Έτσι τα διανυσματικά αρχεία εικόνων του CorelDRAW είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα αντίστοιχα bitmap αρχεία εικόνων των άλλων προγραμμάτων. Ακόμα, στο CorelDRAW μπορούμε να αλλάξουμε εύκολα το μέγεθος μιας εικόνας.

Οι καμπύλες στις διανυσματικές εικόνες διατηρούν την ομαλότητά τους και τη συνέχειά τους ακόμα και όταν μεγεθύνονται, ενώ οι bitmap εικόνες παραμορφώνονται όταν μεγεθύνονται.

Επειδή, όμως, οι bitmap εικόνες χρειάζονται, ειδικά στο World Wide Web, το CorelDRAW μπορεί εύκολα να μετατρέψει τις εικόνες του σε bitmap μορφή. Έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει αντικείμενα και στις δύο ευρέως αναγνωρισμένες μορφές bitmap αρχείων, συμβατών με το Web, τις GIF και JPEG. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει το πρόγραμμα Photo-Paint.

 

Εκκίνηση του CorelDRAW

Ξεκινώντας το CorelDRAW εμφανίζεται το παράθυρο Welcome to CorelDRAW, το οποίο έχει τις εξής έξι επιλογές :

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο New Graphic και εμφανίζεται ένα κενό παράθυρο του CorelDRAW με τα εξής στοιχεία :

Το παράθυρο σχεδιασμού (drawing window) είναι ολόκληρη η περιοχή εργασίας όπου θα δημιουργήσουμε τα γραφικά μας. Το σκιασμένο πλαίσιο ονομάζεται σελίδα σχεδιασμού (drawing page) και είναι το τμήμα του σχεδίου που θα εκτυπωθεί.

Η γραμμή ιδιοτήτων (property bar) μάς δίνει πληροφορίες για ένα αντικείμενο που επιλέγουμε, αλλά και για τη σελίδα σχεδιασμού, όπως είναι το μέγεθός της (Letter). Η εργαλειοθήκη (toolbox) περιέχει τα εργαλεία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε τα γραφικά αντικείμενα.

Τα εργαλεία που έχουν ένα μικρό βέλος στην κάτω δεξιά γωνία τους, εμφανίζουν τα λεγόμενα ιπτάμενα μενού (flyout) όταν κάνουμε κλικ πάνω τους και μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο εργαλείο από το μενού που εμφανίζεται.

 

Σχεδίαση Γραμμών

Για να σχεδιάσουμε μια ευθεία γραμμή, επιλέγουμε το εργαλείο ελεύθερης σχεδίασης (Freehand Tool) από την εργαλειοθήκη και κάνουμε κλικ σ’ ένα σημείο για να ξεκινήσουμε τη γραμμή και κλικ σ’ ένα δεύτερο σημείο για να την ολοκληρώσουμε.

Το CorelDRAW εμφανίζει έξι λαβές γύρω από τη γραμμή, με τις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος και τη θέση της γραμμής. Για να ακυρώσουμε την επιλογή της γραμμής κάνουμε κλικ στο εργαλείο επιλογής (Pick Tool) και μετά κλικ έξω από τις λαβές.

Για να διαγράψουμε μια γραμμή, την επιλέγουμε με το εργαλείο επιλογής και μετά πατάμε το πλήκτρο delete. Αν, σχεδιάζοντας μια γραμμή, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control, η γραμμή θα σχεδιάζεται με μια γωνία πολλαπλάσια των 15 μοιρών, δηλ. 0, 15, 30, 45, 60, 75 και 90 μοίρες. Μπορούμε έτσι να σχεδιάσουμε οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές.

Για να δημιουργήσουμε συνεχόμενα τμήματα γραμμών, κάνουμε απλό κλικ στο πρώτο σημείο της γραμμής και μετά διπλό κλικ σε κάθε σημείο ορισμού της γραμμής. Για να τελειώσουμε, κάνουμε απλό κλικ. Για να κλείσουμε μια γραμμή που αποτελείται από συνεχόμενα τμήματα, κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο πρώτο σημείο της.

Όταν επιλέγουμε μια γραμμή και το πλήκτρο Auto-Close της γραμμής ιδιοτήτων είναι ενεργό, αυτό σημαίνει ότι η γραμμή δεν αποτελεί κλειστό αντικείμενο και για να την κλείσουμε, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο αυτό, το οποίο γίνεται έτσι ανενεργό (γκρίζο).

 

Επιλογή Αντικειμένων

Αν πατήσουμε το πλήκτρο Tab επιλέγεται ένα αντικείμενο και αν το πατάμε συνέχεια, επιλέγονται όλα τα αντικείμενα με τη σειρά που τα σχεδιάσαμε. Με Shift+Tab, τα αντικείμενα επιλέγονται με την ανάποδη σειρά.

Για να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα μαζί, μπορούμε να κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ τα επιλέγουμε με το εργαλείο επιλογής ή να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επιλογής για να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο επιλογής γύρω από τα αντικείμενα. Θα επιλεγούν μόνο τα αντικείμενα που περικλείονται τελείως από το ορθογώνιο.

 

Το Κείμενο στο CorelDRAW

Το CorelDRAW έχει δύο είδη κειμένου, το κείμενο παραγράφων (paragraph text) και το καλλιτεχνικό κείμενο (artistic text). Το κείμενο παραγράφων είναι καλύτερο για μεγάλα κομμάτια κειμένου, ενώ στο καλλιτεχνικό κείμενο μπορούμε να δώσουμε καλλιτεχνικά εφέ στα γράμματα. Θα ασχοληθούμε αρχικά με το καλλιτεχνικό κείμενο, το οποίο είναι ιδανικό για μικρά κείμενα, όπως εικονίδια, διαφημιστικά πλαίσια, επικεφαλίδες κ.ά.

Για να γράψουμε κείμενο στο CorelDRAW, κάνουμε κλικ στο εργαλείο κειμένου (Text Tool) της εργαλειοθήκης και μετά έχουμε δύο επιλογές, ή να κάνουμε κάπου κλικ και να γράψουμε καλλιτεχνικό κείμενο ή να σύρουμε για να σχηματιστεί ένα ορθογώνιο και να γράψουμε κείμενο παραγράφων.

Παρατηρούμε ότι η γραμμή ιδιοτήτων αλλάζει μορφή και πλήκτρα και γίνεται γραμμή ιδιοτήτων επεξεργασίας κειμένου (Editing Text Property). Μόλις γράψουμε το κείμενο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο επιλογής για να εμφανισθούν οι οκτώ τετράγωνες μαύρες λαβές που περικλείουν το κείμενο.

 

Μορφοποίηση Κειμένου

Μπορούμε να μορφοποιήσουμε ένα ολόκληρο επιλεγμένο κείμενο ή μόνο συγκεκριμένους χαρακτήρες σ’ ένα καλλιτεχνικό κείμενο. Για να γίνει αυτό, επιλέγουμε το αντικείμενο κειμένου, κάνουμε κλικ στο εργαλείο κειμένου και μετά σύρουμε για να επιλέξουμε το κομμάτι του κειμένου που θέλουμε να μορφοποιήσουμε.

Για το επιλεγμένο κομμάτι κειμένου, μπορούμε να εφαρμόσουμε μια άλλη γραμματοσειρά ή ένα άλλο μέγεθος ή να το κάνουμε έντονο, πλάγιο ή υπογραμμισμένο. Αν επιλέξουμε Format Text... από το μενού Text ή επιλέξουμε το πλήκτρο Format Text της γραμμής εργαλείων ιδιοτήτων κειμένου, θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Format Text.

Στην καρτέλα Font μπορούμε να διαλέξουμε μια από έξι επιλογές υπογράμμισης από τη λίστα Underline, μια από έξι επιλογές διαγράμμισης από τη λίστα Strikethru, γραμμή πάνω από το κείμενο από τη λίστα Overscore, όλα κεφαλαία ή όλα μικρά κεφαλαία από τη λίστα Uppercase και εκθέτες (Super-script) ή δείκτες (Subscript) από τη λίστα Position.

Από την καρτέλα Align μπορούμε να ρυθμίσουμε τη στοίχιση του επιλεγμένου κειμένου, επιλέγοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής None, Left, Center, Right, Full justify και Force justify. Στην καρτέλα Space μπορούμε να ορίσουμε το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων στο πλαίσιο κειμένου Character, μεταξύ των λέξεων στο πλαίσιο κειμένου Word και μεταξύ των γραμμών στο πλαίσιο κειμένου Line.

 

Επεξεργασία Κειμένου

Για να επεξεργαστούμε κείμενο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο κειμένου και μετά κλικ στο κείμενο. Θα εμφανισθεί μια κατακόρυφη γραμμή που θα είναι το σημείο εισαγωγής του κειμένου. Μπορούμε να προσθέσουμε νέο κείμενο ή να διαγράψουμε κείμενο με τα πλήκτρα Delete και Backspace.

Πολύ χρήσιμο είναι το πλαίσιο διαλόγου Edit Text, που εμφανίζεται αν επιλέξουμε Edit Text... από το μενού Text ή αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Edit Text της γραμμής εργαλείων ιδιοτήτων κειμένου. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι ένας μικρός επεξεργαστής κειμένου, καθώς μπορούμε να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε κείμενο και κάνει ακόμα και ορθογραφικό έλεγχο των λέξεων.

 

Δημιουργία Σχημάτων

Για να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Rectangle Tool της εργαλειοθήκης και μετά κάνουμε κλικ και σύρουμε μέσα στο παράθυρο σχεδιασμού. Για να σχεδιάσουμε ένα τετράγωνο, χρησιμοποιούμε το ίδιο εργαλείο, αλλά κρατάμε ταυτόχρονα πατημένο και το πλήκτρο Control.

Για να σχεδιάσουμε μια έλλειψη, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Ellipse Tool της εργαλειοθήκης και μετά κάνουμε κλικ και σύρουμε μέσα στο παράθυρο σχεδιασμού. Για να σχεδιάσουμε έναν κύκλο, χρησιμοποιούμε το ίδιο εργαλείο, αλλά κρατάμε ταυτόχρονα πατημένο και το πλήκτρο Control.

Για να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Polygon Tool της εργαλειοθήκης και μετά κάνουμε κλικ και σύρουμε μέσα στο παράθυρο σχεδιασμού. Το εξ ορισμού σχήμα για το εργαλείο πολυγώνου είναι το πεντάγωνο.

Μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των πλευρών του πολυγώνου, αν κάνουμε δεξί κλικ στο εργαλείο πολυγώνου και επιλέξουμε Properties από το πτυσσόμενο μενού. Μετά, στην περιοχή Polygon Tool του πλαισίου διαλόγου Options και με επιλεγμένο το πλήκτρο επιλογής Polygon, γράφουμε τον αριθμό των πλευρών του πολυγώνου που θέλουμε να δημιουργήσουμε στο πλαίσιο κειμένου Number of points/sides, με μέγιστο αριθμό το 500.

 

Δημιουργία Αστεριών

Για να δημιουργήσουμε ένα αστέρι, επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Polygon as Star στο πλαίσιο διαλόγου Options και γράφουμε τον αριθμό των ακτίνων του αστεριού που θέλουμε να δημιουργήσουμε στο πλαίσιο κειμένου Number of points/sides.

Μπορούμε ακόμα να πειραματιστούμε και με την τιμή του πλαισίου κειμένου Sharpness, στο εύρος 0-100, όπου με μικρές τιμές το αστέρι μοιάζει περισσότερο με πολύγωνο και με μεγάλες τιμές αποτελείται από πολύ καθαρότερες ακτίνες.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ για να κλείσουμε το πλαίσιο διαλόγου και σύρουμε για να σχεδιάσουμε ένα αστέρι με τις ρυθμίσεις που επιλέξαμε. Το άλλο πλήκτρο επιλογής στο πλαίσιο διαλόγου Options είναι το Star, με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε αστέρια περιγεγραμμένα γύρω από κύκλο.

 

Δημιουργία Σπιράλ

Το εργαλείο πολυγώνου έχει ένα μικρό βελάκι στην κάτω δεξιά γωνία του, που σημαίνει ότι περιέχει ιπτάμενα μενού, δηλ. μπορεί να μετατραπεί σε άλλα εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι το σπιράλ (Spiral Tool) και το εργαλείο που σχεδιάζει πλέγματα γραμμών (Graph Paper Tool).

Για να ρυθμίσουμε αυτά τα εργαλεία, τα εμφανίζουμε, κάνουμε δεξί κλικ πάνω τους και μετά επιλέγουμε Properties για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Options. Στο τμήμα Spiral Tool μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό των σπιράλ που θέλουμε, από το πλαίσιο κειμένου Number of revolutions.

Με το πλήκτρο επιλογής Symmetrical δημιουργούμε συμμετρικό, δηλ. ομοιογενές σπιράλ, ενώ με το πλήκτρο επιλογής Logarithmic δημιουργούμε λογαριθμικό, δηλ. σπιράλ που αυξάνεται εκθετικά. Από το πλαίσιο κειμένου Expansion μπορούμε να ορίσουμε πόσο ακριβώς θέλουμε να επεκτείνεται κάθε σπιράλ, με τιμές από 1-100, όπου το 100 είναι η μέγιστη επέκταση και το 1 δίνει συμμετρικό σπιράλ. Αν, καθώς σχεδιάζουμε ένα σπιράλ, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control, το σπιράλ θα αποκτά κυκλικό σχήμα.

 

Επεξεργασία Σχημάτων

Όταν επιλέγουμε ένα σχήμα με το εργαλείο επιλογής, εμφανίζεται η γραμμή ιδιοτήτων, οι επιλογές της οποίας διαφέρουν ανάλογα με το σχήμα που έχουμε επιλέξει. Οι κοινές λειτουργίες που μπορούν να γίνουν, όμως, σ’ όλα τα επιλεγμένα σχήματα από τη γραμμή ιδιοτήτων είναι η μετακίνηση του αντικειμένου (αλλαγή θέσης), η αλλαγή του μεγέθους του, η κλιμάκωσή του κατά ένα ποσοστό, η περιστροφή του, ο οριζόντιος ή ο κατακόρυφος κατοπτρισμός του, η μετακίνησή του μπροστά (To Front) ή πίσω (To Back) από τα άλλα αντικείμενα ή η μετατροπή του σε καμπύλες (Convert to Curves).

Όσον αφορά τώρα ένα επιλεγμένο ορθογώνιο, στη γραμμή ιδιοτήτων εμφανίζεται επιπλέον και το πλήκτρο Rectangle Corner Roundness, με το οποίο μπορούμε να στρογγυλέψουμε τις γωνίες του, με τιμές από 0 (καθαρό ορθογώνιο) έως και 100 (καθαρή έλλειψη).

Για μια επιλεγμένη έλλειψη, εμφανίζονται επιπλέον τα πλήκτρα Pie και Arc, με τα οποία μπορούμε να μετατρέψουμε την έλλειψη σε πίτα ή τόξο αντίστοιχα. Από τα πλαίσια κειμένου Starting and Ending Angles, μπορούμε να ορίσουμε σε μοίρες τα σημεία αρχής και τέλους της πίτας ή του τόξου ή μπορούμε να σύρουμε με το ποντίκι τις άκρες της πίτας ή του τόξου. Μια πίτα είναι ένα γεμάτο τόξο.

Για ένα επιλεγμένο πολύγωνο, μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των πλευρών του από το πλαίσιο κειμένου Number of Points on Polygon ή να το εναλλάσσουμε μεταξύ πολυγώνου και αστεριού με το πλήκτρο Polygon/ Star.

 

Τα Χρώματα Γεμίσματος και Περιγράμματος

Στο δεξί μέρος της οθόνης του CorelDRAW υπάρχει μια παλέτα με χρώματα και για να εμφανίσουμε περισσότερα χρώματα, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πάνω ή στο κάτω βελάκι της παλέτας ή μπορούμε να κάνουμε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα αριστερά και βρίσκεται στο κάτω μέρος της παλέτας, για να εμφανισθούν όλα τα χρώματα.

Για να γεμίσουμε ένα αντικείμενο μ’ ένα χρώμα, επιλέγουμε το αντικείμενο και κάνουμε κλικ στο χρώμα που θέλουμε, ενώ για να δώσουμε χρώμα στο περίγραμμα ενός αντικειμένου, επιλέγουμε το αντικείμενο και κάνουμε δεξί κλικ στο χρώμα που θέλουμε. Με το πλήκτρο Χ, που υπάρχει στο πάνω μέρος της παλέτας, μπορούμε να αφαιρέσουμε το χρώμα γεμίσματος ή περιγράμματος ενός επιλεγμένου αντικειμένου, κάνοντας κλικ ή δεξί κλικ αντίστοιχα.

 

Αντιγραφή και Στοίβαγμα Αντικειμένων

Για να αντιγράψουμε ένα αντικείμενο, το επιλέγουμε και μετά πάμε στην επιλογή Duplicate του μενού Edit. Μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία Cut, Copy και Paste της βασικής γραμμής εργαλείων ή του μενού Edit ή να πατήσουμε Control+X, Control+C ή Control+V αντίστοιχα, για να αποκόψουμε, αντιγράψουμε ή επικολλήσουμε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Με τις επιλογές To Front και To Back του υπομενού Order του μενού Arrange ή με τα πλήκτρα To Front και To Back της γραμμής ιδιοτήτων, μπορούμε να φέρουμε ένα αντικείμενο μπροστά ή πίσω από άλλα αντικείμενα με τα οποία είναι στοιβαγμένο.

 

Αποθήκευση του Σχεδίου

Την πρώτη φορά που θα αποθηκεύσουμε το σχέδιό μας, μπορούμε να επιλέξουμε Save ή Save As... από το μενού File ή να πατήσουμε τα πλήκτρα Control+S ή να κάνουμε κλικ στο εργαλείο Save της βασικής γραμμής εργαλείων.

Στο πλαίσιο διαλόγου Save Drawing που θα εμφανισθεί, μπορούμε να επιλέξουμε τον φάκελο όπου θα αποθηκευθεί το αρχείο, από τη λίστα Αποθήκευση στο, να γράψουμε το όνομά του στο πλαίσιο κειμένου Όνομα αρχείου και να επιλέξουμε μια μορφή (επέκταση) από τη λίστα Τύπος αρχείου. Εξ ορισμού, το CorelDRAW δίνει την επέκταση .cdr στα αρχεία που δημιουργεί και την επέκταση .cdt στα πρότυπα αρχεία του (templates).

Αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Selected only, θα αποθηκευθούν μόνο όσα αντικείμενα είναι επιλεγμένα στο σχέδιο, ενώ αν επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Embed Fonts using Truedoc (TM), θα αποθηκευθούν μαζί με το σχέδιο και οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσαμε.

Από τη λίστα Version, μπορούμε να επιλέξουμε μια παλιότερη έκδοση του CorelDRAW για την αποθήκευση και από τη λίστα Thumbnail μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της εικόνας που θέλουμε να εμφανίζεται όταν επιλέγουμε το αρχείο αυτό για να το ανοίξουμε σε εφαρμογές εκτός του CorelDRAW.

 

Οι Γραμμές Εργαλείων του CorelDRAW

Το CorelDRAW περιέχει 10 γραμμές εργαλείων, αλλά εκείνη που θα χρησιμοποιούμε κατά κόρο είναι η βασική γραμμή εργαλείων. Οι γραμμές εργαλείων του CorelDRAW είναι οι εξής : Property Bar, Standard, Toolbox, Text, Zoom, Roll-Ups, Workspace, Library, Internet Objects και Transform.

Για να εμφανίσουμε μια γραμμή εργαλείων, επιλέγουμε Toolbars... από το μενού View και στη λίστα Toolbars του πλαισίου διαλόγου Options, εφόσον είναι επιλεγμένο το Customize, μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου της γραμμής εργαλείων που θέλουμε να εμφανίσουμε. Οι τρεις γραμμές εργαλείων που υπάρχουν εξ ορισμού στην οθόνη του CorelDRAW είναι η Property Bar (Ιδιοτήτων), η Standard (Βασική) και η Toolbox (εργαλειοθήκη).

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν επιλέγουμε ένα αντικείμενο για να το επεξεργαστούμε, όπως π.χ. ένα κομμάτι κειμένου, θα ήταν χρήσιμο να εμφανίζαμε τη γραμμή εργαλείων κειμένου (Text), αλλά βλέπουμε ότι η γραμμή εργαλείων Ιδιοτήτων προσαρμόζεται ανάλογα με το επιλεγμένο αντικείμενο και εμφανίζει πολλά από τα εργαλεία της γραμμής αυτής.

Τις γραμμές εργαλείων μπορούμε να τις μετακινούμε στην οθόνη, κάνοντας κλικ σ’ ένα τμήμα της γραμμής ανάμεσα στα εργαλεία και σύροντές τες στην περιοχή Σχεδιασμού. Για να τις σταθεροποιήσουμε, τις μετακινούμε σε μια από τις τέσσερις πλευρές της οθόνης.

 

Το Παράθυρο Scrapbook Docker

Το παράθυρο αυτό ανοίγει κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εργαλείο της βασικής γραμμής εργαλείων και αποτελεί μια οπτική έκδοση του Εξερευνητή (Explorer) των Windows. Μπορούμε να σύρουμε αντικείμενα από το σχέδιό μας στο Scrapbook και το αντίθετο.

Αν σύρουμε ένα αντικείμενο έξω από τη σελίδα Σχεδιασμού, θα αποθηκευθεί σαν μέρος του αρχείου, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο σ’ άλλα αρχεία του CorelDRAW. Αν, όμως, το βάλουμε στο Scrapbook, θα μπορούμε μετά να το σύρουμε σ’ οποιοδήποτε ανοικτό αρχείο του CorelDRAW.

Από την κορυφή του παραθύρου του Scrapbook Docker μπορούμε να πάμε σ’ όποιον φάκελο του δίσκου θέλουμε. Τα αντικείμενα που σέρνουμε στο Scrapbook παίρνουν την ονομασία Προσωρινό Αντικείμενο, την οποία μπορούμε να αλλάξουμε, επιλέγοντας Μετονομασία από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται κάνοντας κλικ πάνω τους με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.

 

Η Γραμμή Κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης (status bar) βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και εμφανίζει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα αντικείμενα που επιλέγουμε, όπως τον τύπο του αντικειμένου, τις διαστάσεις του (πλάτος και ύψος), τη θέση του κέντρου του, τον τύπο του περιγράμματος και τον τύπο του γεμίσματος.

Στη γραμμή κατάστασης μπορούμε να βλέπουμε συνέχεια και τις συντεταγμένες Χ και Υ του δρομέα, ακόμη κι όταν τον μετακινούμε στην οθόνη. Το σημείο αρχής (0, 0) είναι το κάτω αριστερά άκρο της σελίδας Σχεδιασμού.

 

Τα Rollups

Τα Rollups είναι μικρά παράθυρα που περιέχουν πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για να ανοίξουμε ένα Rollup, μπορούμε να το επιλέξουμε από το υπομενού Roll-Ups του μενού View. Μερικά ιπτάμενα μενού εργαλείων μάς επιτρέπουν επίσης να ανοίξουμε ένα Rollup.

Για παράδειγμα, από το ιπτάμενο μενού Outline Tool της εργαλειοθήκης, μπορούμε να επιλέξουμε το Pen Roll-Up για να εμφανισθεί το αντίστοιχο παράθυρο. Το Rollup αυτό περιέχει όλα τα εργαλεία για να ορίσουμε το περίγραμμα, το στυλ, το χρώμα και άλλα στοιχεία του επιλεγμένου αντικειμένου.

Για να κλείσουμε προσωρινά ένα Rollup, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο 5, που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, και για να το ξαναεμφανίσουμε, κάνουμε κλικ στο ίδιο πλήκτρο, που έχει πάρει το ανάποδο σχήμα 6 .

Αν το πλήκτρο που περιέχει μια πινέζα είναι πατημένο, το Rollup θα παραμένει συνέχεια ανοικτό μέχρι να το κλείσουμε οριστικά, ενώ αν το πλήκτρο με την πινέζα δεν είναι πατημένο, το Rollup θα κλείσει μόλις κάνουμε τη δουλειά μας.

 

Καθορισμός Μεγέθους Σελίδας

Το CorelDRAW περιέχει πολλά δημοφιλή μεγέθη σελίδων, αλλά μπορούμε να ορίσουμε και όποιο μέγεθος σελίδας θέλουμε εμείς. Για να ορίσουμε ένα μέγεθος σελίδας, πρέπει πρώτα να κάνουμε κλικ σ’ ένα κενό μέρος της σελίδας Σχεδιασμού για να μην είναι επιλεγμένο κανένα αντικείμενο και τότε ενεργοποιείται η γραμμή Ιδιοτήτων Διάταξης Σελίδας (Page Layout Property).

Από την πτυσσόμενη λίστα Paper Type/Size στο αριστερό άκρο της γραμμής Ιδιοτήτων, μπορούμε να επιλέξουμε ένα μέγεθος σελίδας ή να καταχωρίσουμε τιμές στα πλαίσια κειμένου Paper Width and Height. Αν αλλάξουμε τις τιμές πλάτους ή/και ύψους, η ένδειξη στη λίστα Paper Type/Size θα αλλάξει σε Custom.

Μπορούμε, όμως, να δημιουργήσουμε και ένα δικό μας μέγεθος σελίδας και να το συμπεριλάβουμε στην πτυσσόμενη λίστα Paper Type/Size. Επιλέγουμε Options... από το μενού Tools και επιλέγουμε με τη σειρά Document, Page και Size. Από την πτυσσόμενη λίστα Paper επιλέγουμε Custom.

Μπορούμε να ορίσουμε το πλάτος (Width) και το ύψος (Height) της σελίδας σε αντίστοιχα πλαίσια κειμένου και να επιλέξουμε ακόμη ανάλυση (Resolution) και μονάδα μέτρησης. Ό,τι ρυθμίσεις κάνουμε, φαίνονται σε προεπισκόπηση. Για να αποθηκεύσουμε τον ορισμό της σελίδας, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Save Custom Page και γράφουμε ένα όνομα στο πλαίσιο διαλόγου Custom Page Type. Το όνομα αυτό θα εμφανισθεί στην πτυσσόμενη λίστα Paper Type/Size.

 

Προσαρμογή της Διάταξης Σελίδας

Το πλήκτρο Portrait μετατρέπει τη διάταξη σελίδας σε όρθια και το πλήκτρο Landscape μετατρέπει τη διάταξη σελίδας σε πλάγια. Από τη λίστα Drawing Units μπορούμε να επιλέξουμε μια μονάδα μέτρησης για τη σελίδα μας.

Το πλαίσιο κειμένου Nudge Offset ορίζει πόσο μακριά θα μετακινηθεί ένα επιλεγμένο αντικείμενο όταν πατάμε τα βελάκια του πληκτρολογίου. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ χρήσιμη στη σχεδίαση όταν θέλουμε ακριβή μετακίνηση αντικειμένων.

Τα δύο πλαίσια κειμένου Duplicate Distance ορίζουν την απόσταση κατά Χ και κατά Υ που θα μετακινηθεί ένα αντικείμενο που αντιγράφεται από ένα επιλεγμένο αντικείμενο με την επιλογή Duplicate του μενού Edit.

 

Οι Γραμμές-Οδηγοί και το Πλέγμα

Οι γραμμές-οδηγοί (guidelines) και το πλέγμα (grid) είναι σαν αόρατοι μαγνήτες που έλκουν (τραβούν) τα αντικείμενα που μετακινούμε κοντά τους. Για να εμφανίσουμε το πλέγμα, επιλέγουμε Grid από το μενού View και οι τελείες που βλέπουμε στην οθόνη δεν εκτυπώνονται, αλλά αποτελούν σημεία αναφοράς.

Για να είναι ενεργή η έλξη αντικειμένων προς το πλέγμα, πρέπει να επιλέξουμε Snap To Grid από το μενού Layout ή να επιλέξουμε το πλήκτρο Snap To Grid της γραμμής Ιδιοτήτων. Τα μετακινούμενα αντικείμενα θα έλκονται από το πλέγμα.

Αν επιλέξουμε Snap To Objects από το μενού Layout ή το πλήκτρο Snap To Objects της γραμμής Ιδιοτήτων, τα μετακινούμενα αντικείμενα θα έλκονται και θα στοιχίζονται από τα άλλα αντικείμενα του σχεδίου.

Με την επιλογή Snap To Guidelines από το μενού Layout ή πατώντας το πλήκτρο Snap To Guidelines της γραμμής Ιδιοτήτων, τα αντικείμενα θα έλκονται και θα στοιχίζονται πάνω στις γραμμές-οδηγούς.

Για να δημιουργήσουμε μια οριζόντια γραμμή-οδηγό, σύρουμε τον χάρακα από το πάνω μέρος της οθόνης μέχρι το σημείο που θέλουμε και για να δημιουργήσουμε μια κατακόρυφη γραμμή-οδηγό, σύρουμε τον χάρακα από το αριστερό μέρος της οθόνης μέχρι το σημείο που θέλουμε.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες γραμμές-οδηγούς θέλουμε, οριζόντιες ή κατακόρυφες, και για να τις αφαιρέσουμε, τις επιλέγουμε με το ποντίκι και πατάμε το πλήκτρο delete.

 

Οι Επιλογές Zoom και Pan

Μπορούμε να επιλέξουμε μια μεγέθυνση του σχεδίου μας από τη λίστα Zoom Levels της βασικής γραμμής εργαλείων ή μπορούμε να επιλέξουμε το εργαλείο Zoom της εργαλειοθήκης και να ορίσουμε μια περιοχή (παράθυρο) του σχεδίου μας για μεγέθυνση. Για να σμικρύνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο F3.

Με το εργαλείο Zoom επιλεγμένο και με δεξί κλικ στην περιοχή Σχεδιασμού, εμφανίζεται ένα πτυσσόμενο μενού με πολλές επιλογές. Ακόμη, η γραμμή Ιδιοτήτων έχει αλλάξει και περιέχει πολλές επιλογές της εντολής Zoom.

Με το εργαλείο Pan της εργαλειοθήκης, που έχει το σχήμα ανοικτής παλάμης και βρίσκεται στο ίδιο ιπτάμενο μενού με το εργαλείο Zoom, μπορούμε να μετατοπίσουμε το σχέδιό μας, για να βλέπουμε καλύτερα κάποια τμήματά του.

 

Τα Είδη των Προβολών

Από το μενού View μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα παρακάτω πέντε είδη προβολών

 

Πολλαπλή Επιλογή Αντικειμένων

Για να επιλέξουμε περισσότερα από ένα αντικείμενα, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο εργαλείο επιλογής και να σχεδιάσουμε ένα περίγραμμα γύρω από τα αντικείμενα που θέλουμε να επιλέξουμε ή μπορούμε να έχουμε κρατημένο το πλήκτρο Shift και να κάνουμε κλικ στα αντικείμενα ένα-ένα.

Μπορούμε να μετακινήσουμε, να αποκόψουμε, να αντιγράψουμε, να επικολλήσουμε και να αλλάξουμε μέγεθος στα επιλεγμένα αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο που επεξεργαζόμαστε ένα μόνο αντικείμενο.

 

Ομαδοποίηση Αντικειμένων (Group)

Για να ομαδοποιήσουμε κάποια αντικείμενα, πρώτα τα επιλέγουμε και μετά πηγαίνουμε στην εντολή Group του μενού Arrange. Για να καταργήσουμε την ομαδοποίηση κάποιων αντικειμένων, πρώτα τα επιλέγουμε και μετά πηγαίνουμε στην εντολή Ungroup του μενού Arrange.

 

Συνδυασμός Αντικειμένων (Combine)

Όταν συνδυάζουμε αντικείμενα, αυτά αποκτούν κοινό γέμισμα και περίγραμμα και η κοινή περιοχή τους αποκτά άσπρο γέμισμα. Για να συνδυάσουμε κάποια αντικείμενα, πρώτα τα επιλέγουμε και μετά πηγαίνουμε στην εντολή Combine του μενού Arrange.

Για να καταργήσουμε τη σύνδεση κάποιων αντικειμένων, πρώτα τα επιλέγουμε και μετά πηγαίνουμε στην εντολή Break Apart του μενού Arrange. Μετά την αποσύνδεση, τα αντικείμενα δεν επιστρέφουν στο αρχικό τους γέμισμα και περίγραμμα, αλλά διατηρούν τις αλλαγές που έγιναν όταν είχαν συνδυαστεί.

 

Ένωση Αντικειμένων (Weld)

Όταν ενώνουμε αντικείμενα, αυτά αποκτούν κοινό γέμισμα και περίγραμμα και η κοινή περιοχή τους αποκτά το ίδιο γέμισμα, δηλ. το περίγραμμα και το γέμισμα του τελευταίου επιλεγμένου αντικειμένου. Για να ενώσουμε κάποια αντικείμενα, πρώτα τα επιλέγουμε και μετά πηγαίνουμε στην εντολή Weld... του μενού Arrange.

Θα εμφανισθεί το rollup Weld, όπου κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Weld To... και επιλέγουμε το αντικείμενο του οποίου το γέμισμα και το περίγραμμα θα αποκτήσουν και τα άλλα επιλεγμένα αντικείμενα.

 

Στοίχιση Αντικειμένων

Για να στοιχίσουμε αντικείμενα, τα επιλέγουμε όλα και μετά πηγαίνουμε στην επιλογή Align and Distribute... του μενού Arrange. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Align and distribute, το οποίο περιέχει τις καρτέλες Align και Distribute, με πολλές επιλογές ως προς αριστερή στοίχιση, κεντράρισμα, δεξιά στοίχιση, στοίχιση στην κορυφή, στοίχιση στη βάση κ.ά.

 

Εξ Ορισμού Χρώματα Γεμίσματος και Περιγράμματος

Για να ορίσουμε ένα προκαθορισμένο χρώμα γεμίσματος, δηλ. ένα χρώμα γεμίσματος που θα εφαρμόζεται απευθείας σε οποιοδήποτε κλειστό αντικείμενο δημιουργούμε, πρέπει, χωρίς να είναι επιλεγμένο κανένα αντικείμενο, να κάνουμε κλικ σ’ ένα χρώμα στην παλέτα χρωμάτων για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Uniform Fill.

Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο ή και όλα τα πλαίσια ελέγχου, Graphic, Artistic Text και Paragraph Text, για να ισχύσει το επιλεγμένο χρώμα γεμίσματος στα γραφικά, στο καλλιτεχνικό κείμενο ή και στο κείμενο παραγράφων αντίστοιχα.

Για να ορίσουμε ένα προκαθορισμένο χρώμα περιγράμματος και γραμμών, δηλ. ένα χρώμα που θα εφαρμόζεται απευθείας στο περίγραμμα οποιουδήποτε αντικειμένου δημιουργούμε ή και σε οποιαδήποτε γραμμή, πρέπει, χωρίς να είναι επιλεγμένο κανένα αντικείμενο, να κάνουμε δεξί κλικ σ’ ένα χρώμα στην παλέτα χρωμάτων για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Outline Color.

Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο ή και όλα τα πλαίσια ελέγχου, Graphic, Artistic Text και Paragraph Text, για να ισχύσει το επιλεγμένο χρώμα περιγράμματος στα γραφικά, στο καλλιτεχνικό κείμενο ή και στο κείμενο παραγράφων αντίστοιχα.

 

Το Ιπτάμενο Μενού Περιγράμματος

Ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να δώσουμε πλάτος στο περίγραμμα ενός επιλεγμένου αντικειμένου είναι να κάνουμε κλικ στο εργαλείο Outline Tool της εργαλειοθήκης και να επιλέξουμε ένα από τα προκαθορισμένα πλάτη που είναι 1/4, 1/2, 2, 8, 16 ή 24 στιγμές.

Στο ιπτάμενο αυτό μενού υπάρχει και μια επιλογή που καταργεί το περίγραμμα ενός αντικειμένου καθώς και πλήκτρα για να ανοίξουμε τα πλαίσια διαλόγου Outline Pen, Outline Color και το Pen Roll-Up.

 

Το Pen Roll-Up

Το Pen Rollup μπορούμε να το ανοίξουμε από το ιπτάμενο μενού του εργαλείου Outline Tool και μ’ αυτό μπορούμε να ορίσουμε πλάτη γραμμών, βέλη αρχής και τέλους, στυλ και χρώματα γραμμών. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που κάνουμε στις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου, πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο Apply ή να επιλέξουμε ένα άλλο αντικείμενο και να πατήσουμε το πλήκτρο Apply για να εφαρμοστούν εκεί οι ρυθμίσεις.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλές ρυθμίσεις μπορεί να μην φαίνονται στην οθόνη και θα χρειαστεί για το σκοπό αυτό να μεγαλώσουμε το πλάτος των γραμμών.

 

Το Πλαίσιο Διαλόγου Outline Pen

Για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου Outline Pen, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Edit... του Pen Rollup ή να επιλέξουμε Outline Pen Dialog από το ιπτάμενο μενού του Outline Tool. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου περιέχει ό,τι και το Pen Rollup, αλλά με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια και έχει και μερικές λειτουργίες ακόμα.

Αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Edit Style..., θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Edit Line Style, όπου μπορούμε να ορίσουμε στυλ διακεκομμένων γραμμών με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αφού ορίσουμε ένα προσαρμοσμένο στυλ γραμμής, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add για να το προσθέσουμε στη λίστα των διαθέσιμων στυλ γραμμών.

Αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Replace, θα βγούμε από το πλαίσιο διαλόγου και θα εφαρμοσθεί αυτό το προσαρμοσμένο στυλ γραμμής σ’ όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Στην ενότητα Corners υπάρχουν τρία πλήκτρα επιλογής για να εφαρμόσουμε στρογγυλεμένες και κομμένες γωνίες και η ενότητα Line caps περιέχει τρία πλήκτρα επιλογής που ορίζουν την εμφάνιση του τέλους των γραμμών σε τετράγωνες ή στρογγυλεμένες.

Για να εφαρμοσθούν οι αλλαγές που κάνουμε στο πλαίσιο διαλόγου Outline Pen, πρέπει να κλείσουμε αυτό το πλαίσιο διαλόγου και να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply. Αν, όμως, δεν έχουμε επιλέξει κανένα αντικείμενο, θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Outline Pen με τα τρία γνωστά πλαίσια ελέγχου Graphic, Artistic Text και Paragraph Text, τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε για να ισχύσουν οι επιλογές των περιγραμμάτων στα γραφικά, στο καλλιτεχνικό κείμενο ή και στο κείμενο παραγράφων αντίστοιχα, σαν προκαθορισμένες.

Δηλαδή, όταν ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Outline Pen και ορίζουμε ιδιότητες χωρίς να έχουμε επιλέξει κάποιο αντικείμενο, οι ιδιότητες αυτές θα αποτελέσουν τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τα περιγράμματα.

 

Τα Γεμίσματα του CorelDRAW

Το CorelDRAW έχει πέντε βασικούς τύπους γεμισμάτων που μπορούν να εφαρμοσθούν σ’ οποιοδήποτε επιλεγμένο κλειστό αντικείμενο :

 

Σχεδίαση Ελεύθερων Καμπυλών

Μπορούμε να σχεδιάσουμε ελεύθερες καμπύλες με το εργαλείο Freehand Tool, το οποίο είναι μέρος του ιπτάμενου μενού που περιλαμβάνει επίσης τα εργαλεία Bezier, Natural Pen, Dimension και Connector Line. Με το εργαλείο Natural Pen μπορούμε να σχεδιάσουμε μια γεμάτη γραμμή και να ρυθμίσουμε το πλάτος στα διάφορα τμήματά της.

Θα χρησιμοποιήσουμε βασικά το εργαλείο Freehand Tool και θα μπορούμε να βελτιώσουμε τα σχέδιά μας, κάνοντας αλλαγές στα σημεία ορισμού (λαβές). Αφού επιλέξουμε το εργαλείο αυτό, κάνοντας κλικ στη σελίδα Σχεδιασμού μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μια ελεύθερη καμπύλη, με διπλό κλικ να συνεχίζουμε μ’ ένα επόμενο τμήμα της καμπύλης και για να τελειώσουμε την καμπύλη, να κάνουμε κλικ σε κάποιο σημείο.

Μπορούμε ακόμα να ανοίξουμε το Pen Rollup και αφού ρυθμίσουμε το πλάτος και τον τύπο της γραμμής που θέλουμε, να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις σε επιλεγμένες ελεύθερες καμπύλες ή να αποτελέσουν τις εξ ορισμού ρυθμίσεις στη σχεδίαση ελεύθερων καμπυλών, αν βέβαια δεν έχουμε επιλέξει κανένα αντικείμενο.

Για να διαπιστώσουμε αν μια καμπύλη είναι κλειστή, την επιλέγουμε και κοιτάμε αν το πλήκτρο Auto-Close της γραμμής Ιδιοτήτων Καμπύλης είναι ενεργό ή όχι. Αν είναι ενεργό, αυτό σημαίνει ότι η καμπύλη δεν είναι κλειστή και για να την κλείσουμε, ενώνοντας τα άκρα της, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο αυτό.

 

Τα Σημεία Ορισμού των Καμπυλών

Ένα επιλεγμένο αντικείμενο, εκτός από τις γνωστές οκτώ λαβές που έχουν το σχήμα μαύρων τετραγώνων, εμφανίζει και κάποια μικρότερα σημεία ελέγχου που ονομάζονται και σημεία ορισμού (nodes) και έχουν στρόγγυλο σχήμα. Από τα σημεία αυτά μπορούμε να επεξεργαστούμε το σχήμα ενός αντικειμένου με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.

Τα σημεία ορισμού εμφανίζονται πάνω στο περίγραμμα της καμπύλης, ενώ οι λαβές εμφανίζονται στις γωνίες και στις πλευρές ενός ορθογωνίου γύρω από το αντικείμενο. Τα σημεία αυτά συμπεριφέρονται διαφορετικά στο καλλιτεχνικό κείμενο, στα σχήματα και στις καμπύλες. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα σημεία ορισμού εμφανίζονται σε κάθε επιλεγμένο σχήμα.

Αν επιλέξουμε μια καμπύλη και μετά πάμε στην επιλογή Properties... του μενού Edit, στην καρτέλα Curve του πλαισίου διαλόγου Object Properties μπορούμε να δούμε διάφορα χρήσιμα στοιχεία για την καμπύλη, όπως αν είναι κλειστή, από πόσα σημεία (nodes) και τμήματα (sub-paths) αποτελείται καθώς και τη θέση (συντεταγμένες) του πρώτου και του τελευταίου σημείου της.

Αν είναι ανοικτή, μπορούμε να την κλείσουμε, μαρκάροντας το πλαίσιο ελέγχου Close Curve και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Apply All. Αν είναι κλειστή, μπορούμε να την ανοίξουμε, ξεμαρκάροντας το πλαίσιο ελέγχου Close Curve και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Apply All.

Για να επεξεργαστούμε τα σημεία ορισμού, κάνουμε κλικ πάνω τους με το εργαλείο επιλογής μόλις ο δείκτης του ποντικιού πάρει το σχήμα κορυφής βέλους. Σύροντας ένα σημείο ορισμού, μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα της καμπύλης. Αν κάνουμε δεξί κλικ πάνω σ’ ένα σημείο ορισμού, από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε να προσθέσουμε (Add) ή να διαγράψουμε (Delete) σημεία ορισμού ή να κάνουμε πολλές ακόμη ενέργειες.

 

Μετατροπή Κειμένου σε Καμπύλη

Για να μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα των χαρακτήρων ενός κειμένου, πρέπει να μετατρέψουμε το κείμενο σε καμπύλες, αλλά τότε δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε τα περιεχόμενα του κειμένου από το παράθυρο Text Edit. Για να μετατρέψουμε ένα καλλιτεχνικό κείμενο σε καμπύλη, το επιλέγουμε με το εργαλείο επιλογής, κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε Convert Τo Curves από το μενού συντόμευσης.

Για να απομονώσουμε τους χαρακτήρες και να μπορούμε να επεξεργαστούμε κάθε χαρακτήρα σαν ξεχωριστό αντικείμενο, επιλέγουμε Break Apart από το μενού Arrange. Μπορούμε μετά να κάνουμε κλικ σε κάθε γράμμα και να χρησιμοποιήσουμε τις λαβές ή τα σημεία ορισμού για να το επεξεργαστούμε σαν ξεχωριστό αντικείμενο.

 

Προσαρμογή Κειμένου σε Διαδρομή

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σχήμα ή μια διαδρομή για να προσαρμόσουμε ένα κείμενο. Μπορούμε να γράψουμε το κείμενο κατευθείαν στην καμπύλη ή μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ήδη υπάρχον κείμενο σε μια καμπύλη.

Για να γράψουμε κείμενο σε μια διαδρομή, πρώτα δημιουργούμε και προσαρμόζουμε το σχήμα ή την καμπύλη και μετά με επιλεγμένη την καμπύλη, επιλέγουμε Fit Text Τo Path από το μενού Text. Θα ενεργοποιηθεί η γραμμή ιδιοτήτων Κειμένου, επιλέγουμε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμμάτων που θέλουμε και αρχίζουμε να γράφουμε. Ο δρομέας προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα ή στην καμπύλη που επιλέξαμε.

Για να προσκολλήσουμε κείμενο σε μια διαδρομή, γράφουμε κάπου το κείμενο και σχεδιάζουμε μια καμπύλη ξεχωριστά. Επιλέγουμε το κείμενο και με κρατημένο το πλήκτρο Shift επιλέγουμε και την καμπύλη. Με το κείμενο και την καμπύλη επιλεγμένα, επιλέγουμε πάλι Fit Text Τo Path από το μενού Text.

Το κείμενο θα προσκολληθεί στην καμπύλη, αλλά μπορεί να μην είναι όπως ακριβώς το θέλουμε. Εμφανίζεται, όμως, η γραμμή ιδιοτήτων Fit Text To Path, με την οποία μπορούμε να κάνουμε πολλές αλλαγές στη θέση του κειμένου. Για να μετακινήσουμε το κείμενο στην άλλη πλευρά της διαδρομής, επιλέγουμε το κείμενο και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Place Text on Either Side της γραμμής ιδιοτήτων.

Από τη λίστα Text Orientation μπορούμε να επιλέξουμε μια από τέσσερις επιλογές προσανατολισμού του κειμένου. Αυτές οι επιλογές έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα, ανάλογα με το μέγεθος και τη γραμματοσειρά του κειμένου και τη διαδρομή στην οποία προσαρμόζεται το κείμενο.

Από τη λίστα Vertical Placement μπορούμε να ορίσουμε την οριζόντια και την κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου μας σε σχέση με τη διαδρομή. Οι επιλογές που παρουσιάζει αυτή η λίστα διαφέρουν ανάλογα με τον προσανατολισμό του κειμένου που έχουμε επιλέξει.

Από τη λίστα Text Placement μπορούμε να στοιχίσουμε το κείμενο στο αριστερό, στο κέντρο ή στο δεξί άκρο της καμπύλης. Με τα πλαίσια κειμένου Distance from Path και Horizontal Offset μπορούμε να μετακινήσουμε το κείμενο όπου και όσο θέλουμε. Το πλαίσιο κειμένου Distance from Path ορίζει το κατακόρυφο διάστημα και με θετικές τιμές το κείμενο μετακινείται πάνω, ενώ με αρνητικές τιμές μετακινείται κάτω από την καμπύλη. Το πλαίσιο κειμένου Horizontal Offset ορίζει τη μετακίνηση του κειμένου προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

 

Επεξεργασία Σχημάτων

Όταν επιλέγουμε ένα σχήμα, όπως μια έλλειψη, ένα ορθογώνιο ή ένα πολύγωνο, με το εργαλείο Shape, εμφανίζονται πάνω στο σχήμα τα σημεία ορισμού. Τα ορθογώνια έχουν τέσσερα σημεία, ένα σε κάθε γωνία, τα πολύγωνα έχουν ένα σημείο σε κάθε γωνία και ένα σημείο στο μέσο της κάθε πλευράς, ενώ οι ελλείψεις εμφανίζουν ένα μόνο σημείο.

Αν μετακινήσουμε το σημείο μιας έλλειψης, θα δημιουργηθεί ένα τόξο. Αν σύρουμε μια γωνιακή λαβή ενός ορθογωνίου, θα στρογγυλέψουν οι γωνίες του. Αν σύρουμε τα πλευρικά ή γωνιακά σημεία των πολυγώνων, τα πολύγωνα θα μετατραπούν σε αστέρια, αλλά όλα τα πλευρικά σημεία τους θα μετακινηθούν συμμετρικά.

 

Μετατροπή Σχημάτων σε Καμπύλες

Μετατρέποντας ένα σχήμα σε καμπύλη, έχουμε περισσότερες επιλογές και δυνατότητες για την επεξεργασία του σχήματος. Για να μετατρέψουμε όλες τις πλευρές ενός σχήματος σε καμπύλες, επιλέγουμε το σχήμα με το εργαλείο επιλογής και μετά πάμε στην επιλογή Convert to Curves από το μενού Arrange.

Αν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα μόνο τμήμα του σχήματος σε καμπύλη ή μόνο μια πλευρά ενός πολυγώνου, κάνουμε κλικ σε κάποιο σημείο του σχήματος ή της πλευράς με το εργαλείο Shape και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο To Curve που εμφανίζεται στη γραμμή ιδιοτήτων. Για να καταργήσουμε την καμπύλη, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο To Line που υπάρχει στη γραμμή ιδιοτήτων, δίπλα στο πλήκτρο To Curve.

Μπορούμε ακόμα να σχεδιάσουμε ένα περίγραμμα γύρω από το σχήμα με το εργαλείο Shape και μετά να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο To Curve, για να μετατραπούν όλα τα τμήματα του σχήματος σε καμπύλες.

Μπορούμε να προσθέσουμε σημεία ορισμού σ’ ένα σχήμα που έχει μετατραπεί σε καμπύλη, κάνοντας κλικ στο σημείο που θέλουμε και μετά κάνοντας κλικ στο σύμβολο + της γραμμής ιδιοτήτων. Με το σύμβολο - της ίδιας γραμμής, μπορούμε να διαγράψουμε σημεία ορισμού της καμπύλης.

Κάνοντας δεξί κλικ σ’ ένα σημείο ορισμού μιας καμπύλης, εμφανίζεται ένα πτυσσόμενο μενού, όπου υπάρχουν πολλές επιλογές για την επεξεργασία του σημείου αυτού. Μπορούμε να επιλέξουμε πολλά μαζί σημεία ορισμού μιας καμπύλης, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.

Το CorelDRAW έχει τρεις τύπους σημείων ορισμού :

Όταν επιλέγουμε ένα μόνο σημείο ορισμού μιας καμπύλης με το εργαλείο Shape, εμφανίζονται δύο σημεία ελέγχου, τα οποία μπορούμε να σύρουμε για να αλλάξουμε το σχήμα και την αίσθηση της καμπύλης. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα τμήμα μιας καμπύλης με τα σημεία ορισμού και τα σημεία ελέγχου.

Με το πλήκτρο Stretch and Scale Nodes της γραμμής ιδιοτήτων μπορούμε να αλλάξουμε μέγεθος ή να τεντώσουμε κάποια τμήματα μιας καμπύλης, αφού έχουμε επιλέξει τα αντίστοιχα σημεία ορισμού της.

Με το πλήκτρο Rotate and Skew Nodes της γραμμής ιδιοτήτων μπορούμε να περιστρέψουμε ή να παραμορφώσουμε κάποια τμήματα μιας καμπύλης, αφού έχουμε επιλέξει τα αντίστοιχα σημεία ορισμού της.

Με το πλήκτρο Align Nodes της γραμμής ιδιοτήτων μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε (στοιχίσουμε) τα επιλεγμένα σημεία ορισμού μιας καμπύλης. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Node Align, όπου μπορούμε να επιλέξουμε τα πλαίσια ελέγχου Align Horizontal, Align Vertical και Align Control Points.

 

Επεξεργασία Bitmap Εικόνων

Το CorelDRAW δημιουργεί και επεξεργάζεται εξ ορισμού διανυσματικές εικόνες, αλλά μπορεί να επεξεργαστεί και bitmap εικόνες, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εικόνες σε διάφορα προγράμματα και στα Web sites του Internet. Ακόμη, οι bitmap εικόνες έχουν πολλές δυνατότητες για δημιουργία εφέ, που δεν έχουν οι διανυσματικές εικόνες.

Οι bitmap εικόνες αποτελούνται από ένα σύνολο εικονοστοιχείων (pixels) και αποθηκεύουν τη θέση και την περιγραφή του κάθε εικονοστοιχείου. Οι ιδιότητες μιας bitmap εικόνας είναι βασικά η ανάλυση της εικόνας και ο αριθμός των χρωμάτων που αποτελούν την εικόνα. Αυτές οι δύο ιδιότητες προσδιορίζουν την ποιότητα της εικόνας και το μέγεθος του αρχείου που περιέχει την εικόνα.

Το πακέτο του CorelDRAW περιέχει και το πρόγραμμα Photo-Paint, που είναι ένας πλήρης bitmap επεξεργαστής. Αν δουλεύουμε μόνο με bitmap εικόνες, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε το Photo-Paint, αλλά αν πρέπει να κάνουμε συνδυασμό bitmap και διανυσματικών εικόνων, το Corel-DRAW είναι το ιδανικότερο πρόγραμμα.

Το CorelDRAW περιέχει το μενού Bitmaps με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε bitmap εικόνες στο CorelDRAW. Αλλά, δεν μπορούμε να μετατρέψουμε bitmap εικόνες σε διανυσματικές.

Για να εμφανίσουμε bitmap εικόνες στο CorelDRAW, μπορούμε να τις σαρώσουμε (σκανάρουμε) από με το ίδιο το CorelDRAW, να τις εισάγουμε από άλλα προγράμματα, όπως το Photo-Paint, το PaintBrush κ.ά., να τις μεταφέρουμε από ένα Web site του Internet ή μπορούμε ακόμη να μετατρέψουμε αντικείμενα που δημιουργήσαμε με το CorelDRAW σε bitmap εικόνες.

Το CorelDRAW περιέχει το πρόγραμμα CorelSCAN, το οποίο μας καθοδηγεί στη διαδικασία της σάρωσης φωτογραφιών ή άλλων εικόνων και τις μεταφέρει μέσα στο CorelDRAW. Αφού τοποθετήσουμε την εικόνα στον σαρωτή (scanner), επιλέγουμε Acquire From CorelSCAN... από το μενού File και τον σαρωτή που θέλουμε και αμέσως μετά βλέπουμε την οθόνη Preview Image και το πλαίσιο διαλόγου Scanner Setup δίπλα.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο PreScan και μόλις εμφανισθεί η φωτογραφία στο παράθυρο, ορίζουμε το τμήμα της εικόνας που θέλουμε να σαρώσουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Scan. Στα επόμενα πλαίσια διαλόγου επιλέγουμε τον τύπο και την ανάλυση της εικόνας.

 

Εισαγωγή Bitmap Εικόνας

Για να εισάγουμε μια υπάρχουσα εικόνα από τον σκληρό δίσκο ή από μια δισκέτα ή από ένα CD-ROM, επιλέγουμε Import... από το μενού File και στο πλαίσιο διαλόγου Import επιλέγουμε το είδος της εικόνας από τη λίστα Αρχεία τύπου και τον φάκελο από τη λίστα Διερεύνηση στο και βλέπουμε στο πλαίσιο Preview μια προεπισκόπησή της. Για να την εισάγουμε, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import.

Μπορούμε ακόμη να επιλέξουμε μια bitmap εικόνα από ένα άλλο πρόγραμμα, να την αντιγράψουμε (Copy) στο Πρόχειρο (Clipboard) και μετά να πάμε στο CorelDRAW και να την επικολλήσουμε (Paste) εκεί. Για να μεταφέρουμε μια εικόνα από το World Wide Web, κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε να επιλέξουμε αντιγραφή στο Πρόχειρο ή δημιουργία αρχείου στον δίσκο.

 

Μετατροπή Αντικειμένου σε Bitmap

Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μετατρέψουμε σε bitmap εικόνα και μετά επιλέγουμε Convert to Bitmap... από το μενού Bitmaps για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Convert to Bitmap. Από τη λίστα Color μπορούμε να επιλέξουμε από διάφορες καταστάσεις χρωμάτων, όπως CMYK, RGB, Black and White κ.ά.

Από τη λίστα Resolution μπορούμε να επιλέξουμε την ανάλυση της εικόνας, με προτεινόμενη τιμή το 75 dpi (dots per inch). Στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου μπορούμε να βλέπουμε το μέγεθος σε bytes που θα καταλαμβάνει η εικόνα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που κάνουμε.

 

Το Εργαλείο Blend

Με το εργαλείο Blend μπορούμε να συνδυάσουμε δύο οποιαδήποτε αντικείμενα και να αφήσουμε το CorelDRAW να δημιουργήσει μια σταδιακή μετάβαση από το ένα στο άλλο. Αν τα δύο αντικείμενα έχουν παρόμοιο μέγεθος και σχήμα, το αποτέλεσμα θα είναι μια ομαλή, σταδιακή μεταβολή από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Αν, όμως, τα αντικείμενα είναι πολύ διαφορετικά σε μέγεθος, σχήμα ή και χρώμα, θα δημιουργηθούν κάποια περίεργα ενδιάμεσα σχήματα.

Εκτός από τα σχήματα που συνδυάζονται μεταξύ τους, μπορούμε να ελέγξουμε το εφέ ενός blend, ορίζοντας τον αριθμό των βημάτων (μετασχηματισμών) που θέλουμε να γίνουν και δίνοντας περιστροφή στα ενδιάμεσα αντικείμενα που δημιουργούνται από το εφέ.

Για να δημιουργήσουμε το blend ανάμεσα σε δύο αντικείμενα, πρώτα τα επιλέγουμε και τα δύο μαζί και μετά πάμε στην επιλογή Blend... του μενού Effects. Θα εμφανισθεί το rollup Blend. Στο πλαίσιο κειμένου Number of steps μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό των βημάτων, δηλ. των ενδιάμεσων αντικειμένων που θα δημιουργηθούν. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός, τόσο πιο σταδιακή και ομαλότερη θα είναι η μετάβαση από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Για να εφαρμοσθεί το Blend, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply.

Αφού δημιουργήσουμε ένα Blend, μπορούμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του rollup Blend ή αλλάζοντας το αρχικό ή το τελικό αντικείμενο. Θα δημιουργηθεί ένα νέο Blend αυτόματα.

Μπορούμε να αναγκάσουμε το Blend να ακολουθήσει μια διαδρομή, π.χ. να δημιουργηθεί κατά μήκος μιας καμπύλης Bezier. Αφού δημιουργήσουμε το Blend ανάμεσα στα δύο αντικείμενα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Path στο κάτω και δεξιά μέρος του rollup Blend και επιλέγουμε New Path από το μενού συντόμευσης.

Θα εμφανισθεί ένας μικρός δείκτης μ’ ένα βέλος, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Blend along full path, κάνουμε κλικ στην καμπύλη Bezier και μετά στο πλήκτρο Apply. Τα δύο αντικείμενα θα τεντωθούν κατά μήκος όλης της διαδρομής.

 

Το Εργαλείο Contour

Με το εργαλείο Contour μπορούμε να δημιουργήσουμε ομόκεντρους κύκλους ή να προσθέσουμε τρισδιάστατο εφέ κορνίζας σ’ ένα ορθογώνιο. Στην ουσία δημιουργούμε γραμμές μέσα ή γύρω ή από ένα επιλεγμένο αντικείμενο και μπορούμε να ορίσουμε πόσες θα είναι αυτές και ποια απόσταση θα έχουν μεταξύ τους.

Το πάχος και το χρώμα των γραμμών που δημιουργούνται καθορίζονται από το πάχος και το χρώμα των αρχικών γραμμών. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γραμμές Contour μέσα ή έξω από το επιλεγμένο αντικείμενο ή μπορούμε να ορίσουμε Contour που να γεμίζουν πλήρως ένα αντικείμενο, όταν αυτό βέβαια είναι κλειστό.

Επιλέγουμε ένα αντικείμενο, π.χ. έναν κύκλο και μετά πάμε στην επιλογή Contour... του μενού Effects. Θα εμφανισθεί το rollup Contour, όπου στην αριστερή καρτέλα του υπάρχουν τα πλήκτρα επιλογής To center, Inside και Outside. Το πρώτο γεμίζει ένα κλειστό αντικείμενο με ομόκεντρους κύκλους, το δεύτερο δημιουργεί εσωτερικούς ομόκεντρους κύκλους και το τρίτο δημιουργεί εξωτερικούς ομόκεντρους κύκλους.

Το πλαίσιο κειμένου Steps καθορίζει τον αριθμό των ομόκεντρων κύκλων, εκτός από την επιλογή To center, όπου υπολογίζονται αυτόματα από το CorelDRAW, και το πλαίσιο κειμένου Offset καθορίζει την απόσταση μεταξύ των ομόκεντρων κύκλων που θα δημιουργηθούν. Για να εφαρμοσθεί το Contour, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply.

Από την άλλη καρτέλα του rollup Contour, αυτή με τον έγχρωμο τροχό, μπορούμε να ορίσουμε ένα χρώμα για το περίγραμμα του Contour και να έχουμε έτσι μια σταδιακή μετάβαση από το χρώμα περιγράμματος του αντικειμένου στο χρώμα περιγράμματος του Contour.

 

Το Εργαλείο Perspective

Για να δώσουμε προοπτική σ’ ένα αντικείμενο, για παράδειγμα σ’ ένα αντικείμενο κειμένου, γράφουμε μια λέξη σε καλλιτεχνικό κείμενο, την επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Add Perspective του μενού Effects. Θα επιλεγεί αυτόματα το εργαλείο Shape και θα εμφανισθούν οι λαβές προοπτικής στις τέσσερις γωνίες του αντικειμένου.

Για να δώσουμε την αίσθηση της προοπτικής (βάθους) στο αντικείμενο, αφήνουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια λαβή μέχρι να πάρει το σχήμα σταυρού, κάνουμε κλικ και σύρουμε. Αν κρατάμε ταυτόχρονα πατημένο και το πλήκτρο Control, θα μπορούμε να μετακινήσουμε τη λαβή μόνο προς δύο κατευθύνσεις.

Καθώς σύρουμε τις λαβές προοπτικής, εμφανίζεται ένα σημείο στο σχήμα του γράμματος Χ, που αποκαλείται σημείο εξαφάνισης του αντικειμένου, και το οποίο μετακινείται ανάλογα με το εφέ της προοπτικής που δίνουμε στο αντικείμενο.

Μπορούμε να μετακινήσουμε και το σημείο εξαφάνισης ενός αντικειμένου για να αλλάξουμε το εφέ της προοπτικής. Η μετακίνησή του προς το αντικείμενο αυξάνει το εφέ, ενώ αν το σύρουμε μακριά από το αντικείμενο, δημιουργείται ένα πιο ομαλό εφέ.

Για να αφαιρέσουμε την προοπτική από ένα αντικείμενο, το επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Clear Perspective του μενού Effects. Για να επεξεργαστούμε ένα αντικείμενο που έχει προοπτική, το επιλέγουμε με το εργαλείο Shape και μετακινούμε τις λαβές του ή το σημείο εξαφάνισής του.

 

Το Εργαλείο Envelope

Με το εφέ Envelope (μορφοποιητής) μπορούμε να αναγκάσουμε ένα αντικείμενο να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο σχήμα. Για να εμφανίσουμε το rollup Envelope επιλέγουμε Envelope... από το υπομενού Roll-Ups του μενού View ή Envelope... από το μενού Effects.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε τους εξής τέσσερις τύπους μορφοποιητών σ’ ένα αντικείμενο :

Για να εφαρμόσουμε έναν μορφοποιητή σ’ ένα αντικείμενο, επιλέγουμε το αντικείμενο, στο rollup Envelope επιλέγουμε τον μορφοποιητή που θέλουμε να εφαρμόσουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add New του rollup. Σύρουμε μια λαβή του αντικειμένου για να ακολουθήσει το σχήμα του μορφοποιητή. Αν κρατάμε ταυτόχρονα πατημένο και το πλήκτρο Shift, η μορφοποίηση του αντικειμένου θα είναι συμμετρική.

Το rollup Envelope έχει μια λίστα από γεωμετρικά σχήματα και σύμβολα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μορφοποιήσουμε ένα αντικείμενο. Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μορφοποιήσουμε, το Unconstrained από το rollup Envelope, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add Preset και επιλέγουμε ένα από τα διαθέσιμα σχήματα.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply του rollup για να εφαρμοστεί στο αντικείμενο το σχήμα που επιλέξαμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λαβές του αντικειμένου για να αλλάξουμε το σχήμα του.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο αντικείμενο σαν καλούπι για τον μορφοποιητή, π.χ. ένα εξάγωνο. Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μορφοποιήσουμε, μετά το πλήκτρο Unconstrained από το rollup Envelope και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο με το σταγονόμετρο του rollup. Θα εμφανισθεί ένα μεγάλο μαύρο βέλος, με το οποίο επιλέγουμε το εξάγωνο και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply του rollup.

Αν έχουμε εφαρμόσει εφέ μορφοποίησης σ’ ένα αντικείμενο κειμένου, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα περιεχόμενα του κειμένου, επιλέγοντας το κείμενο και πατώντας τα πλήκτρα Control+Shift+T για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Edit Text.

Για να αφαιρέσουμε τους μορφοποιητές που έχουμε εφαρμόσει σ’ ένα αντικείμενο, επιλέγουμε το αντικείμενο και στη συνέχεια Clear Envelope από το μενού Effects όσες φορές χρειαστεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το εφέ Envelope δεν δίνει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Το Εργαλείο Extrude

Με το εργαλείο αυτό (ανύψωση) μπορούμε να δώσουμε στα σχήματα μια τρισδιάστατη εμφάνιση με σκίαση και συνήθως χρησιμοποιείται σε κείμενο για να τραβήξει την προσοχή. Όταν επιλέξουμε να δώσουμε το εφέ της ανύψωσης σ’ ένα αντικείμενο, μπορούμε να ορίσουμε ένα σημείο εξαφάνισης στο εφέ, να περιστρέψουμε το αντικείμενο, να βάλουμε φωτισμό σε διάφορες γωνίες, να επεξεργαστούμε τα χρώματά του και να προσθέσουμε τρισδιάστατη όψη.

Για να εφαρμόσουμε το εφέ της ανύψωσης, επιλέγουμε ένα καλλιτεχνικό κείμενο και μετά Extrude... από το μενού Effects. Θα εμφανισθεί το rollup Extrude, το οποίο περιέχει πέντε καρτέλες.

Από την πρώτη καρτέλα μπορούμε να ρυθμίσουμε την προοπτική, επιλέγοντας μια τιμή στο πλαίσιο κειμένου Depth. Μπορούμε ακόμα να επιλέξουμε τη μορφή της προοπτικής από μια πτυσσόμενη λίστα και για να εφαρμόσουμε τις επιλογές μας κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply.

Από τη δεύτερη καρτέλα μπορούμε να ρυθμίσουμε την περιστροφή του αντικειμένου. Εμφανίζεται ένας δακτύλιος που μοιάζει με στρογγυλό τηλεφωνικό επιλογέα, στον οποίο μπορούμε να κάνουμε κλικ με το ποντίκι για να τον περιστρέψουμε και για να πάρει το αντικείμενο τη θέση που θέλουμε κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Apply.

Στην τρίτη καρτέλα μπορούμε να ορίσουμε τη θέση και την ένταση τριών φωτεινών πηγών για να δώσουμε ανάλογη σκίαση στο αντικείμενο. Στην τέταρτη καρτέλα μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα τρία πλήκτρα επιλογής, Use object fill, Solid fill και Shade, και ανάλογα χρώματα για να δώσουμε χρωματισμό στο αντικείμενο.

Στην τελευταία καρτέλα μπορούμε να μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου Use Bevel και να ρυθμίσουμε τις τιμές στα πλαίσια κειμένου Bevel depth και Bevel angle ή να σύρουμε με το ποντίκι την άκρη ενός σχήματος για να δώσουμε τρισδιάστατο εφέ στο αντικείμενο.

Για να αφαιρέσουμε τα εφέ ανύψωσης που έχουμε εφαρμόσει σ’ ένα αντικείμενο, επιλέγουμε το αντικείμενο και στη συνέχεια Clear Extrude από το μενού Effects όσες φορές χρειαστεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το εφέ Extrude έχει πάρα πολλές επιλογές και δυνατότητες.

 

Το Κείμενο Παραγράφου

Για να δημιουργήσουμε κείμενο παραγράφου, επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου και σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο στο παράθυρο σχεδιασμού. Σ’ ένα κείμενο παραγράφου μπορούμε να κάνουμε ορθογραφικό έλεγχο, να ρυθμίσουμε τα διαστήματα λέξεων, γραμμών, γραμμάτων και παραγράφων, να αλλάξουμε τη μορφή του πλαισίου που περιέχει το κείμενο και να κατευθύνουμε τη ροή του κειμένου για να συνεχίσει σ’ άλλα πλαίσια.

Το CorelDRAW κάνει ορθογραφικό έλεγχο στο κείμενο παραγράφου και τοποθετεί μια κυματοειδή κόκκινη υπογράμμιση στις λέξεις που δεν αναγνωρίζει. Μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ σε μια τέτοια λέξη και να επιλέξουμε τη σωστή από το μενού συντόμευσης ή να επιλέξουμε Ignore All για να αγνοηθούν όλες οι εμφανίσεις της λέξης αυτής.

Σ’ ένα κείμενο παραγράφου μπορούμε να δώσουμε χρώμα γεμίσματος, χρώμα περιγράμματος ή και γέμισμα ντεγκραντέ. Μπορούμε να επιλέξουμε με το εργαλείο κειμένου ένα μέρος ή και όλο το κείμενο και να αλλάξουμε τη μορφοποίησή του ή να εμφανίσουμε τα πλαίσια διαλόγου Format Text και Edit Text από τις αντίστοιχες επιλογές του μενού Text.

Όταν επιλέγουμε ένα κείμενο παραγράφου με το εργαλείο επιλογής, εμφανίζονται δύο λαβές αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του. Αν σύρουμε την κάτω λαβή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το διάστημα μεταξύ των γραμμών, ενώ αν σύρουμε τη δεξιά λαβή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το διάστημα μεταξύ των γραμμάτων.

Αν κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control ενώ σύρουμε τη δεξιά λαβή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το διάστημα μεταξύ των λέξεων, ενώ αν κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Control ενώ σύρουμε την κάτω λαβή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το διάστημα μεταξύ των παραγράφων του κειμένου.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Interactive Envelope Tool για να επεξεργαστούμε τα σημεία ορισμού και να αλλάξουμε το σχήμα του πλαισίου ενός κειμένου παραγράφου.

Όταν το κείμενο παραγράφου δεν χωρά στο πλαίσιο, η κάτω λαβή μεγέθους του έχει σχήμα τριγώνου και όχι ανοικτού τετραγώνου. Για να δημιουργήσουμε ένα άλλο πλαίσιο και να υπάρχει ροή του κειμένου από το αρχικό πλαίσιο στο καινούργιο, κάνουμε κλικ στο τρίγωνο και ο δρομέας παίρνει το σχήμα σελίδας.

Σχεδιάζουμε ένα νέο πλαίσιο κειμένου και το CorelDRAW εμφανίζει μια γραμμή που συνδέει το αρχικό πλαίσιο με το καινούργιο. Όταν η κάτω λαβή μεγέθους του τελικού πλαισίου πάρει το σχήμα ανοικτού τετραγώνου, αυτό σημαίνει ότι έχει χωρέσει όλο το κείμενο. Για να αλλάξουμε μέγεθος σ’ ένα κείμενο παραγράφου ώστε να χωρά σ’ ένα πλαίσιο κειμένου, επιλέγουμε το πλαίσιο κειμένου και μετά Fit Text Τo Frame από το μενού Text.

 

Δουλεύοντας με Πολλές Σελίδες

Σ’ ένα σχέδιο του CorelDRAW μπορούμε να έχουμε πολλές σελίδες (pages) και σε κάθε σελίδα να δημιουργούμε διαφορετικά αντικείμενα. Για κάθε σελίδα εμφανίζεται μια καρτέλα στο κάτω μέρος της οθόνης με την ονομασία Page 1, Page 2 κοκ, αλλά μπορούμε να δώσουμε και δικά μας ονόματα στις σελίδες.

Για να επεξεργαστούμε τις σελίδες, μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ στην καρτέλα μιας σελίδας και από το πτυσσόμενο μενού να επιλέξουμε Rename Page, Insert Page After, Insert Page Before ή Delete Page.

Για να προσθέσουμε μια ή περισσότερες σελίδες, μπορούμε να επιλέξουμε Insert Page... από το μενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Insert Page να γράψουμε πόσες σελίδες θέλουμε να εισάγουμε στο πλαίσιο κειμένου Insert και να επιλέξουμε ένα από τα πλήκτρα επιλογής Before ή After για το αν τοποθετηθούν οι καινούργιες σελίδες πριν ή μετά από την τρέχουσα επιλεγμένη σελίδα.

Για να διαγράψουμε μια ή περισσότερες σελίδες, μπορούμε να επιλέξουμε Delete Page... από το μενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Delete Page να γράψουμε από ποια μέχρι και ποια σελίδα θέλουμε να διαγράψουμε στα πλαίσια κειμένου Delete page και Through to page αντίστοιχα.

Για να αλλάξουμε όνομα σε μια σελίδα, επιλέγουμε Rename Page... από το μενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Rename Page γράφουμε το καινούργιο όνομα της σελίδας στο πλαίσιο κειμένου Page name. Το CorelDRAW θα προσθέσει την αρίθμηση της σελίδας, 1:, 2: κοκ, πριν από την ονομασία που δώσαμε στη σελίδα.

Για να δούμε τα περιεχόμενα μιας σελίδας του σχεδίου μας, μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω της με το ποντίκι ή να επιλέξουμε Go To Page... από το μενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Go To Page να γράψουμε την αρίθμηση της σελίδας στο πλαίσιο κειμένου Go to page.

Για να αλλάξουμε τη διαρρύθμιση μιας σελίδας, πρέπει να επιλέξουμε Page Setup... από το μενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Options υπάρχουν αναρίθμητες επιλογές.

 

Ο Object Manager

Ο Object Manager είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε άνετα και εύκολα τις σελίδες και τα αντικείμενα των σελίδων ενός σχεδίου. Για να το εμφανίσουμε, επιλέγουμε Object Manager... από το μενού Layout.

Θα δούμε σε κατακόρυφη διάταξη όλες τις σελίδες του σχεδίου μας με τα αντικείμενά τους και στο κάτω μέρος της λίστας μια επιπλέον σελίδα που ονομάζεται Master Page (Πρωτεύουσα Σελίδα). Η σελίδα αυτή έχει την ιδιότητα τα αντικείμενά της να εμφανίζονται σ’ όλες τις σελίδες.

Μέσα σε κάθε σελίδα μπορούμε να έχουμε πολλά επίπεδα (Layers) και μπορούμε να ορίσουμε το κάθε επίπεδο να είναι ορατό ή όχι, εκτυπώσιμο ή όχι και επεξεργάσιμο ή όχι, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα εικονίδια που έχουν το σχήμα ματιού, εκτυπωτή και μολυβιού δίπλα σε κάθε επίπεδο.

Οι ιδιότητες ενός επιπέδου που δεν είναι ενεργές, έχουν γκρίζο χρώμα, ενώ το τρέχον επιλεγμένο επίπεδο έχει κόκκινο χρώμα. Αν κάνουμε δεξί κλικ σε κάποιο επίπεδο, από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε να επιλέξουμε Visible, Printable, Editable, Master, Delete, Rename, What’s this? και Properties.

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο επίπεδο σε μια σελίδα, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο New Layer που υπάρχει στο πάνω αριστερά μέρος του Object Manager. Το CorelDRAW θα του δώσει αυτόματα το όνομα Layer2, Layer3 κοκ, αλλά μπορούμε να γράψουμε και εμείς ό,τι όνομα θέλουμε για το νέο επίπεδο εκείνη τη στιγμή.

Τα αντικείμενα που σχεδιάζουμε δημιουργούνται στο τρέχον επίπεδο της τρέχουσας σελίδας και μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ πάνω τους για να εμφανισθεί ένα πτυσσόμενο μενού με πολλές επιλογές ή να κάνουμε κλικ δύο φορές σταδιακά για να τους αλλάξουμε όνομα.

Αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Show Object Properties που υπάρχει στο πάνω αριστερά μέρος του Object Manager, θα μπορούμε να εμφανίζουμε ή να κρύβουμε τις ιδιότητες των αντικειμένων.

Τα αντικείμενα που υπάρχουν στο Πρωτεύον Επίπεδο (Master Layer) εμφανίζονται σε κάθε σελίδα του σχεδίου. Το προκαθορισμένο πρωτεύον επίπεδο που δημιουργείται με κάθε νέο σχέδιο περιλαμβάνει πρωτεύον πλέγμα (Master Grid), πρωτεύοντες οδηγούς-γραμμές (Master Guides) και πρωτεύοντα επίπεδα επιφάνειας εργασίας (Master Desktop).

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο επίπεδο σε μια σελίδα και να το ορίσουμε σαν πρωτεύον επίπεδο, κάνοντας δεξί κλικ πάνω του και επιλέγοντας Master από το πτυσσόμενο μενού. Ό,τι αντικείμενα δημιουργήσουμε από δω και πέρα στο επίπεδο αυτό, θα εμφανίζονται σ’ όλες τις σελίδες του σχεδίου.

 

Οι Εκτυπώσεις στο CorelDRAW

Για να εκτυπώσουμε το σχέδιο του CorelDRAW με το οποίο δουλεύουμε, επιλέγουμε Print... από το μενού File. Θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Print με τις εξής πέντε καρτέλες : General, Layout, Separations, Prepress και Miscellaneous.

Στην καρτέλα General μπορούμε να επιλέξουμε έναν εκτυπωτή από τη λίστα Name και να δούμε τις ρυθμίσεις του (ιδιότητες) κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Properties.

Στην ενότητα Print range υπάρχουν τα εξής πλήκτρα επιλογής :

Στην ενότητα Copies μπορούμε να ορίσουμε το πλήθος των αντιγράφων στο πλαίσιο κειμένου Number of copies και αν θα υπάρχει συρραφή, μαρκάροντας το πλαίσιο ελέγχου Collate. Αν μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου Print to file, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο εκτύπωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή που έχουμε επιλέξει.

 

Εκτύπωση Καρτών και Ετικετών

Για να εκτυπώσουμε κάρτες ή ετικέτες, επιλέγουμε πρώτα τη διάταξη που θέλουμε, δημιουργούμε το κείμενο και τα γραφικά σ’ ένα υπόδειγμα ετικέτας που μας παρουσιάζει το CorelDRAW και όταν δώσουμε εντολή για εκτύπωση, θα γεμίσει όλη η σελίδα με τις ετικέτες ή τις κάρτες που επιλέξαμε και με τα αντικείμενα που δημιουργήσαμε μέσα σε κάθε ετικέτα ή κάρτα.

Επιλέγουμε Page Setup... από το μενού Layout και στο πλαίσιο διαλόγου Options και στην ενότητα Label κάνουμε κλικ στο πλήκτρο επιλογής Labels. Επιλέγουμε έναν φάκελο με ετικέτες, τον τύπο της ετικέτας που θέλουμε, κάνουμε αν χρειαστεί κλικ στο πλήκτρο Customize Label... για να κάνουμε αλλαγές στον αριθμό των ετικετών, στο πλάτος και στο ύψος τους ή και άλλες ρυθμίσεις, και όταν είμαστε έτοιμοι κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ.

Στο παράθυρο σχεδίασης θα υπάρχει ένα υπόδειγμα της ετικέτας που επιλέξαμε, στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι αντικείμενα θέλουμε και να τα διαμορφώσουμε όπως θέλουμε. Για να εκτυπώσουμε, επιλέγουμε Print... από το μενού File και στο πλαίσιο διαλόγου Print κάνουμε κλικ πρώτα στο πλήκτρο Print Preview για να έχουμε μια εικόνα της εκτύπωσης και μετά κλικ στο πλήκτρο Print.

 

Οι Διαχωρισμοί Χρωμάτων

Οι δύο τρόποι για να διαχωρίσουμε τα χρώματα ενός σχεδίου για έγχρωμη εκτύπωση είναι το spot μοντέλο, για δίχρωμη εκτύπωση, και το process μοντέλο, για τετράχρωμη εκτύπωση. Το μοντέλο process περιλαμβάνει τον συνδυασμό τεσσάρων έγχρωμων φύλλων, του κυανού (Cyan), του ιώδους (Magenta), του κίτρινου (Yellow) και του μαύρου (Black), δηλ. το CMYK.

Για να κάνουμε σωστή δίχρωμη spot εκτύπωση, πρέπει όλα τα γεμίσματα και τα περιγράμματα να έχουν γίνει σε δύο χρώματα. Επιλέγουμε τα δύο ΡΑΝΤΟΝΕ spot χρώματα που θα δώσουμε στα αντικείμενα και, αν χρειαστεί, αλλάζουμε τα χρώματα όλων των αντικειμένων σ’ αυτά τα δύο χρώματα. Για να ελέγξουμε ποια χρώματα έχουν δοθεί σε κάθε αντικείμενο, μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο Object Μanager.

Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Print και επιλέγουμε την καρτέλα Separations, όπου μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου Print separations. Στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου μπορούμε να δούμε τα δύο χρώματα που επιλέξαμε γι’ όλα τα αντικείμενα του σχεδίου. Αν μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου Print empty plates, θα εκτυπωθούν δύο πρωτεύοντα φύλλα για κάθε σελίδα.

Η εκτύπωση των έγχρωμων process διαχωρισμών είναι παρόμοια με τον spot διαχωρισμό, με τη διαφορά ότι έχουμε τέσσερα χρώματα, δηλ. τέσσερα φύλλα ανά σελίδα εκτύπωσης. Αν έχουμε αναμείξει spot και process χρώματα, πρέπει να μαρκάρουμε το πλαίσιο ελέγχου Convert spot colors to CMYK. Αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Print Preview, μπορούμε να δούμε πώς θα εμφανίζονται οι διαχωρισμοί των χρωμάτων σε προεπισκόπηση στις διάφορες σελίδες.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή