ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Λίστες Επιλογής
(Select Option Events)

 


Αλλαγή του χρώματος φόντου μιας λίστας επιλογής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και το φόντο της λίστας επιλογής θα αλλάξει χρώμα

     

 

Αλλαγή του χρώματος κειμένου μιας λίστας επιλογής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και τα γράμματα της λίστας επιλογής θα αλλάξουν χρώμα

     

 

Επιστροφή