ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την PHP

 

Εφαρμογή σε PHP Πηγαίος Κώδικας (Source Code)
Απλή Εφαρμογή με PHP και MySQL Απλή Εφαρμογή με PHP και MySQL (το αρχείο .php σε μορφή .zip)
Προσθήκη Στοιχείων Φόρμας σε Βάση Δεδομένων της MySQL Προσθήκη Στοιχείων Φόρμας σε Βάση Δεδομένων της MySQL (το αρχείο .php σε μορφή .zip)
Αποστολή e-mail Αποστολή e-mail (τα αρχεία .html και .php σε μορφή .zip)
Προσθήκη Εγγραφής σε Βάση Δεδομένων της MySQL Προσθήκη Εγγραφών σε Βάση Δεδομένων της MySQL (τα αρχεία .html και .php σε μορφή .zip)
Αναζήτηση Εγγραφών σε Βάση Δεδομένων της MySQL Αναζήτηση Εγγραφών σε Βάση Δεδομένων της MySQL (τα αρχεία .html και .php σε μορφή .zip)
GuestBook με Αρχεία Κειμένου GuestBook με Αρχεία Κειμένου (τα αρχεία .html και .php σε μορφή .zip)

 

Επιστροφή