ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα Φόρμας (Form Events)


Τα συμβάντα φόρμας είναι τα εξής :

onchange Λαμβάνει χώρα μόλις κάνουμε αλλαγή σε κάποιο στοιχείο της φόρμας
onsubmit Λαμβάνει χώρα μόλις υποβάλλουμε μια φόρμα
onreset Λαμβάνει χώρα μόλις μηδενίσουμε μια φόρμα
onselect Λαμβάνει χώρα μόλις επιλέξουμε κάτι σε μια φόρμα
onblur Λαμβάνει χώρα μόλις αφήσουμε ένα αντικείμενο
onfocus Λαμβάνει χώρα μόλις κάνουμε ένα αντικείμενο ενεργό

 


Γράψτε το όνομά σας :


Γράψτε το όνομά σας :


Επιλέξτε τα περιεχόμενα του παρακάτω πεδίου κειμένου :


Γράψτε το όνομά σας και κάντε κλικ εκτός :


Κάντε κλικ μέσα στο πεδίο κειμένου :


Επιστροφή