ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Κείμενο (Text Events)

 


Αλλαγή ενός κειμένου

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτό το κείμενο

 

Αλλαγή της θέσης ενός κειμένου

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω απ' αυτό το κείμενο

 

Κείμενο επεξήγησης (ToolTip)

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα παρακάτω ποτά :

Coffee

Milk

Hallo

 

Εφέ γραφομηχανής

 

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου

 

Κεφαλίδα που αναβοσβήνει (blinking header)

 

Κεφαλίδα που αστράφτει (glowing header)

 

Κεφαλίδα με πίπτουσα σκιά (drop shadow header)


Επιστροφή