ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα Επικοινωνίας NetMeeting

 

Τι Είναι το NetMeeting

            Το NetMeeting είναι ένα πρόγραμμα που μας προσφέρει έναν εντελώς νέο τρόπο επικοινωνίας. Με το NetMeeting μπορούμε να συμμετέχουμε σε διασκέψεις, να συνεργαζόμαστε σε αρχεία χρησιμοποιώντας τις δυνατότητές του και να χρησιμοποιούμε από κοινού πληροφορίες μέσω του Internet ή του εταιρικού μας δικτύου (Intranet).

 

Τι Νέο Υπάρχει στο NetMeeting

Η τελευταία έκδοση του NetMeeting 3.01 περιέχει νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες.

 

Οι Δυνατότητες του NetMeeting

Οι δυνατότητες του NetMeeting μάς επιτρέπουν να πραγματοποιούμε κλήσεις χρησιμοποιώντας διακομιστές καταλόγου χρηστών, διακομιστές διασκέψεων καθώς και ιστοσελίδες. Το NetMeeting διευκολύνει την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Internet, του εσωτερικού δικτύου της εταιρείας μας καθώς και των τηλεφώνων. Εύκολη συνεργασία μ’ άλλους συμμετέχοντες στη διάσκεψη μέσω της κοινής χρήσης των προγραμμάτων. Μόνο ένας υπολογιστής είναι απαραίτητο να διαθέτει το πρόγραμμα και έτσι όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες να εργάζονται ταυτόχρονα στο έγγραφο. Επιπλέον, είναι δυνατή η αποστολή και η λήψη αρχείων από τους χρήστες για να εργαστούν σ’ αυτά.

Οι δυνατότητες ήχου και βίντεο του NetMeeting μάς επιτρέπουν να δούμε και να ακούσουμε άλλα άτομα. Ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα μετάδοσης βίντεο, μπορούμε να λαμβάνουμε κλήσεις βίντεο στο παράθυρο βίντεο του NetMeeting. Μέσω της δυνατότητας της Συνομιλίας, μπορούμε να ομιλούμε με πολλά άτομα. Επιπλέον, οι κλήσεις Συνομιλίας είναι δυνατό να κρυπτογραφηθούν, εξασφαλίζοντας έτσι την εμπιστευτικότητα των διασκέψεών μας.

Με τη βοήθεια του Πίνακα, μπορούμε να εξηγήσουμε έννοιες, δημιουργώντας διαγράμματα πληροφοριών, χρησιμοποιώντας σχέδια ή εμφανίζοντας γραφικά. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να αντιγράψουμε περιοχές της επιφάνειας εργασίας μας ή των παραθύρων μας και να τις επικολλήσουμε μετά στον Πίνακα. Το Microsoft NetMeeting προσφέρει σε όλον τον κόσμο έναν ολοκληρωτικά νέο τρόπο ομιλίας, διάσκεψης, εργασίας, καθώς και κοινής χρήσης προγραμμάτων στο Internet.

Με τη χρήση του NetMeeting έχουμε τη δυνατότητα να :

Πραγματοποιούμε κλήσεις σ' όσους χρησιμοποιούν Internet ή τοπικό δίκτυο (intranet)

Με το NetMeeting, μπορούμε να καλούμε άτομα σ' άλλους υπολογιστές μέσω ενός τοπικού δικτύου (LAN), μέσω του Internet ή με modem. Μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, αν διαθέτουν το NetMeeting ή κάποιο από τα λογισμικά διασκέψεων που βασίζονται σε πρότυπα.

Συνομιλούμε μ' άλλα άτομα μέσω του Internet ή του τοπικού δικτύου (intranet)

Για συζητήσεις μέσω του Internet, θα πρέπει υπολογιστής μας να διαθέτει κάρτα ήχου συνδεδεμένη με μικρόφωνο και ηχεία. 

Βλέπουμε τα άτομα που καλούμε

Με το NetMeeting, μπορούμε να στέλνουμε μια εικόνα βίντεο. Είναι απαραίτητο να διαθέτουμε μια κάρτα καταγραφής βίντεο και μια βιντεοκάμερα ή μια βιντεοκάμερα με υποστήριξη Video for Windows ή και μια απλή seb camera. Μπορούμε να λαμβάνουμε βίντεο ακόμη κι αν δεν διαθέτουμε εξοπλισμό βίντεο.

Συνεργαζόμαστε μ' άλλους σε κοινόχρηστες εφαρμογές

Μπορούμε να ανοίξουμε μια από τις εφαρμογές και να την θέσετε σε κοινή χρήση, ώστε οι άλλοι συμμετέχοντες να μπορούν να την βλέπουν καθώς εμείς εργαζόμαστε. Μπορούμε επίσης να τους επιτρέπουμε να εργάζονται στην εφαρμογή μας.

Χρησιμοποιούμε τον Πίνακα για να σχεδιάζουμε κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής διάσκεψης

Κατά τη συνεργασία σε μια κοινόχρηστη εφαρμογή, μόνο ένα άτομο μπορεί να έχει τον έλεγχο του δρομέα τη φορά. Συχνά προκύπτει η ανάγκη για κάποιο περιβάλλον διάσκεψης όπου ο καθένας να έχει τη δυνατότητα εργασίας ταυτόχρονα με τους άλλους συμμετέχοντες. Ο Πίνακας είναι η απάντηση—παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε μια ηλεκτρονική διάσκεψη να σχεδιάζουν, να πληκτρολογούν καθώς και να βλέπουν τα αποτελέσματα ταυτόχρονα.

Ελέγχουμε τη λίστα με τις μνήμες για να δούμε ποιοι φίλοι μας είναι συνδεδεμένοι

Η λίστα με τις μνήμες για τους φίλους και συνεργάτες μας, μας ενημερώνει ποιοι απ' αυτούς είναι συνδεδεμένοι κάθε στιγμή. 

Πληκτρολογούμε μηνύματα και να τα στέλνουμε με τη Συνομιλία

Η Συνομιλία επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε μια ηλεκτρονική διάσκεψη να πληκτρολογούν και να ανταλλάσσουν μηνύματα σε πραγματικό χρόνο. Όταν ένα άτομο σε μια διάσκεψη αρχίζει να χρησιμοποιεί τη Συνομιλία, αυτή εμφανίζεται στις οθόνες όλων. Εφόσον μόνο δύο άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν ήχο και βίντεο κάθε στιγμή, η Συνομιλία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες στην ίδια διάσκεψη. 

Στέλνουμε αρχεία σ' άλλους που συμμετέχουν σε μια διάσκεψη

Μπορούμε να στείλουμε ένα αρχείο σ' όλους τους συμμετέχοντες σε μια διάσκεψη, σύροντας απλά το αρχείο πάνω στα ονόματά τους, στην καρτέλα Τρέχουσα κλήση,

 

Πραγματοποίηση Κλήσεων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το NetMeeting για να καλούμε άτομα μέσω του Internet, ενός εταιρικού δικτύου ή απευθείας χρησιμοποιώντας μια σύνδεση modem. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το άτομο που καλούμε δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει το NetMeeting. Πολλά προϊόντα λογισμικού που βασίζονται σε πρότυπα διαφορετικά από αυτά του NetMeeting μπορούν να λαμβάνουν κλήσεις NetMeeting.

Έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε κλήσεις με το NetMeeting σύμφωνα με τους εξής τρόπους :

 

Πραγματοποίηση Κλήσης

Για να πραγματοποιήσουμε μια κλήση, στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογούμε ένα από τα ακόλουθα :

και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πραγματοποίηση κλήσης, που περιέχει ένα εικονίδιο τηλεφώνου. Αν το NetMeeting διαθέτει τη δυνατότητα προσδιορισμού του τρόπου πραγματοποίησης μιας κλήσης, τότε πραγματοποιεί την κλήση αυτόματα. Αλλιώς, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πραγματοποίηση κλήσης, όπου στη λίστα Με, επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο σύνδεσης.

Αν επιλέξουμε ασφάλεια ανά κλήση, πραγματοποιούμε τις κλήσεις μας μέσω του πλήκτρου Πραγματοποίηση κλήσης αντί της γραμμής διευθύνσεων ή αντί μιας μνήμης. Η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω της γραμμής διευθύνσεων και των μνημών δεν εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Πραγματοποίηση κλήσης το οποίο εμφανίζει την εντολή πλαισίου ελέγχου Απαιτείται ασφάλεια για αυτήν την κλήση.

Για να εμφανίσουμε τη λίστα των ατόμων που καλέσαμε πρόσφατα, κάνουμε κλικ στο βέλος δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μνήμη για τα άτομα που καλούμε συχνά. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε κλήσεις χρησιμοποιώντας τη λίστα επαφών της υπηρεσίας MSN Messenger και τον κατάλογο Internet της Microsoft στο NetMeeting.

 

Κλήσεις Μέσω Τηλεφώνου

Για να πραγματοποιήσουμε κλήσεις μέσω τηλεφώνου, επιλέγουμε Επιλογές… από το μενού Εργαλεία και στην καρτέλα Γενικά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κλήση για προχωρημένους… Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές κλήσης για προχωρημένους και στην ενότητα Ρυθμίσεις πύλης επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πύλης για τις κλήσεις τηλεφωνικών και βιντεοσκοπικών συστημάτων διάσκεψης. Στο πλαίσιο κειμένου Πύλη γράφουμε το όνομα του υπολογιστή. Ορισμένοι υπολογιστές ελεγκτές πυλών μπορούν επίσης να μας επιτρέψουν τη χρήση του NetMeeting για να πραγματοποιήσουμε μια τηλεφωνική κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον διαχειριστή του συστήματός μας.

 

Κλήσεις από το Πλήκτρο ‘Έναρξη’

Για να πραγματοποιήσουμε μια κλήση από το πλήκτρο Έναρξη, κάνουμε στο πλήκτρο Έναρξη και μετά στην εντολή Εκτέλεση… Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση, γράφουμε ένα από τα ακόλουθα :

callto:όνομα υπολογιστή ή διεύθυνση IP

callto:όνομα διακομιστή/ηλεκτρονική διεύθυνση

Για παράδειγμα :

callto:ils.microsoft.com/maria@microsoft.com

callto:ηλεκτρονική διεύθυνση

Για να χρησιμοποιήσουμε μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι απαραίτητο εμείς και το άτομο που καλούμε να είμαστε συνδεδεμένοι στον ίδιο διακομιστή.

            callto:αριθμός τηλεφώνου+τύπος=αριθμός τηλεφώνου+πύλη=όνομα πύλης

 

Κλήσεις Μέσω Αυτόματου Τηλεφωνικού Συστήματος

Για να πραγματοποιήσουμε κλήσεις μέσω ενός αυτόματου τηλεφωνικού συστήματος, από το μενού Προβολή επιλέγουμε Πληκτρολόγιο κλήσης ή πατάμε τα πλήκτρα Control+D και σχηματίζουμε τον κύριο αριθμό τηλεφώνου, κάνοντας κλικ στα πλήκτρα του πληκτρολογίου κλήσης ή του πληκτρολογίου του υπολογιστή μας και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πραγματοποίηση κλήσης.

Μετά την απάντηση της κλήσης από το αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα, χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο κλήσης για να εισάγουμε την επέκταση αριθμού ή την επιλογή μενού. Για να πραγματοποιήσουμε μια τηλεφωνική κλήση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μια πύλη ή έναν ελεγκτή πύλης. Εάν ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Πραγματοποίηση κλήσης, κάνουμε κλικ στην επιλογή Αριθμός τηλεφώνου στη λίστα Με.

Στοιχεία επέκτασης ή μενού αποστέλλονται στο αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα καθώς τα πληκτρολογούμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κλικ ξανά στο κουμπί Πραγματοποίηση κλήσης μετά την εισαγωγή αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης και δεν επιτρέπεται να γράψουμε γράμματα στο πληκτρολόγιο κλήσης.

 

Κλήσεις με Χρήση Διακομιστή Καταλόγου

Για να χρησιμοποιήσουμε έναν διακομιστή καταλόγου για την πραγματοποίηση κλήσεων, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και από την πτυσσόμενη λίστα Κατάλογος της ομάδας επιλογών Ρυθμίσεις καταλόγου της καρτέλας Γενικά γράφουμε ή επιλέγουμε το όνομα του διακομιστή καταλόγου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι σ’ έναν διακομιστή καταλόγου, οι άλλοι χρήστες μπορούν ακόμα να έλθουν σ’ επαφή μαζί μας, εφόσον γνωρίζουν τη δική μας διεύθυνση IP. Αν επιθυμούμε να συνδεθούμε αυτόματα, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με ένα διακομιστή καταλόγου χρηστών κατά την εκκίνηση του NetMeeting.

            Αν δεν επιθυμούμε το όνομά μας ή η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας να εμφανίζεται στη λίστα καταλόγου χρηστών όταν είμαστε συνδεδεμένοι μ’ έναν διακομιστή καταλόγου, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Να μην εμφανίζεται το όνομά μου στον κατάλογο. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν προσαρμοσμένο κατάλογο Internet της Microsoft, δημιουργούμε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hotmail για μας και εγκαθιστούμε την υπηρεσία MSN Messenger. Το NetMeeting και η υπηρεσία MSN Messenger συνεργάζονται για να μας παρέχουν τη λίστα επαφών μας.

Για να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό Hotmail, ακολουθούμε τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.hotmail.com/, ενώ για να εγκαταστήσουμε την υπηρεσία MSN Messenger, ακολουθούμε τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση http://messenger.msn.com/.

Στη συνέχεια, μπορούμε να προσθέσουμε οποιονδήποτε χρήστη διαθέτει λογαριασμό Hotmail στη λίστα επαφών της υπηρεσίας MSN Messenger. Αυτές οι επαφές εμφανίζονται στον κατάλογο Internet της Microsoft, όταν χρησιμοποιούμε το NetMeeting. Χρησιμοποιώντας τον κατάλογο Internet της Microsoft, μπορούμε στη συνέχεια να πραγματοποιούμε κλήσεις σ’ οποιαδήποτε από τις επαφές μας έχει εγκαταστήσει την υπηρεσία MSN Messenger.

Για να χρησιμοποιήσουμε έναν ελεγκτή πύλης με σκοπό την πραγματοποίηση κλήσης, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην καρτέλα Γενικά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Για προχωρημένους… Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές κλήσης για προχωρημένους, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση ελεγκτή πύλης για πραγματοποίηση κλήσεων. Στο πλαίσιο κειμένου Ελεγκτής πύλης γράφουμε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή ελεγκτή πύλης. Εάν πραγματοποιούμε κλήση σ’ έναν διακομιστή διασκέψεων, πληκτρολογούμε το όνομα του MCU.

Αν συνδεθούμε με τον ελεγκτή πύλης της εταιρείας μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση χρησιμοποιώντας το όνομα λογαριασμού μου. Αλλιώς, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής και πληκτρολογούμε τον αριθμό τηλεφώνου στο πλαίσιο κειμένου Αριθμός τηλεφώνου. Αν δεν γνωρίζουμε το όνομα υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του ελεγκτή πύλης, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον διαχειριστή του δικτύου μας. Αν πραγματοποιούμε κλήσεις μέσω ενός ελεγκτή πύλης, οι διακομιστές καταλόγου χρηστών δεν εμφανίζονται στην πτυσσόμενη λίστα Κατάλογος.

 

Μεταφορά Τηλεφωνικής Κλήσης στο NetMeeting

Για να μεταφέρουμε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να χρησιμοποιούμε την έκδοση NetMeeting 3.1. Για να μεταφέρουμε μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, από το μενού Κλήση κάνουμε κλικ στην εντολή Κλήση εικονοτηλεφώνου και στη συνέχεια κάνουμε ένα από τα παρακάτω :

Και οι δύο συμμετέχοντες στην κλήση πρέπει να κάνουν κλικ στην εντολή Κλήση εικονοτηλεφώνου, για να επιτύχει η μεταφορά της κλήσης. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά της κλήσης στο NetMeeting, εμείς και ο άλλος χρήστης δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς.

Αφού μεταφερθεί η τηλεφωνική μας κλήση στο NetMeeting, η Συνομιλία, ο Πίνακας, η δυνατότητα κοινής χρήσης προγραμμάτων και η μεταφορά αρχείων δεν θα είναι διαθέσιμες. Όταν βρισκόμαστε σε κλήση εικονοτηλεφώνου, δεν μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα άτομα στην κλήση. Για να πραγματοποιηθεί μια κλήση εικονοτηλεφώνου και οι δύο πλευρές πρέπει να διαθέτουν ένα μόντεμ διάσκεψης με βίντεο V.80.

 

Αποδοχή ή Απόρριψη Κλήσης

            Όταν κάποιος μας καλεί, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισερχόμενες κλήσεις. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή ή Απόρριψη. Αν η κλήση είναι ασφαλής, εμφανίζεται επίσης το πλήκτρο Λεπτομέρειες. Κάνουμε κλικ σ’ αυτό για να δούμε τον τρόπο χρήσης της ασφάλειας και του πιστοποιητικού.

Για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τον διακομιστή καταλόγου, χωρίς όμως να είμαστε διαθέσιμοι για κλήσεις, πρέπει να κάνουμε κλικ στην εντολή Μην ενοχλείτε του μενού Κλήση. Μπορούμε επίσης να ρυθμίσουμε το NetMeeting ώστε να λαμβάνει αυτόματα κλήσεις.

 

Δημιουργία Κλήσης σε Ιστοσελίδα

Για να δημιουργήσουμε σε μια ιστοσελίδα μια σύνδεση για κλήση, στον κώδικα HTML της ιστοσελίδας πρέπει να γράψουμε τα εξής :

callto:όνομα διακομιστή /ηλεκτρονική διεύθυνση

Για παράδειγμα, για να τοποθετήσουμε στην ιστοσελίδα μας μια σύνδεση για κλήση, γράφουμε το ακόλουθο κείμενο :

Πραγματοποίηση κλήσης με το NetMeeting στο

<A HREF="callto:ils.microsoft.com/someone@microsoft.com">
ils.microsoft.com/someone@microsoft.com </A>

Για να διακόψουμε μια κλήση, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Λήξη κλήσης.

 

Εύρεση Ατόμων

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση κάποιου, μπορούμε να δούμε τους διακομιστές καταλόγου χρηστών και τις λίστες διευθύνσεων παρέχοντας τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ατόμων που επιθυμούμε να καλέσουμε. Μπορούμε να αναζητήσουμε ονόματα από βιβλία διευθύνσεων, διακομιστές καταλόγου χρηστών και το Internet.

Οι διευθύνσεις Web μπορεί να αλλάξουν και έτσι ίσως να μην μπορούμε να συνδεθούμε στην τοποθεσία Web που αναφέρεται εδώ. Για να βρούμε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας καταλόγους ή βιβλία διευθύνσεων, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Εύρεση κάποιου στον κατάλογο. Στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση κάποιου και στην πτυσσόμενη λίστα Επιλέξτε έναν κατάλογο, κάνουμε κλικ σ’ ένα βιβλίο διευθύνσεων ή σ’ έναν κατάλογο. Γράφουμε το όνομα του ατόμου που επιθυμούμε να καλέσουμε ή το επιλέγουμε από τη λίστα. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κλήση.

Αν επιλέξουμε Κατάλογος Internet της Μicrosoft από την πτυσσόμενη λίστα, θα μας ζητηθεί να συνδεθούμε με την υπηρεσία MSN Messenger. Στη συνέχεια, μπορούμε να πραγματοποιούμε κλήσεις με το NetMeeting στις επαφές μας Hotmail που είναι καταχωρημένες στην υπηρεσία MSN Messenger. Αν χρησιμοποιούμε το NetMeeting μέσω ενός τοπικού δικτύου (LAN) ή ενός ελεγκτή πύλης, οι διακομιστές καταλόγου δεν εμφανίζονται στη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον διαχειριστή του δικτύου μας.

Μπορούμε επίσης να συνδεθούμε με διακομιστές καταλόγου, οι οποίοι παρέχονται και συντηρούνται από άλλες εταιρείες. Για να δούμε μια λίστα με τους διαθέσιμους διακομιστές, πρέπει να επισκεφθούμε την τοποθεσία The NetMeeting Zone στη διεύθυνση http://www.netmeet.net. Οι διευθύνσεις Web μπορεί να αλλάξουν και έτσι ίσως να μην μπορούμε να συνδεθούμε με την τοποθεσία Web που αναφέρεται εδώ.

 

Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

Για να αλλάξουμε τα προσωπικά μας στοιχεία στη λίστα καταλόγου, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην καρτέλα Γενικά κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Για να αλλάξουμε τον προεπιλεγμένο διακομιστή καταλόγου χρηστών, στην καρτέλα Γενικά και στην ομάδα επιλογών Ρυθμίσεις καταλόγου γράφουμε ή κάνουμε κλικ σ’ ένα νέο όνομα διακομιστή καταλόγου χρηστών στην πτυσσόμενη λίστα Κατάλογος.

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αν πραγματοποιούμε κλήσεις μέσω ενός ελεγκτή πύλης, οι διακομιστές καταλόγου χρηστών δεν εμφανίζονται στην πτυσσόμενη λίστα Κατάλογος.

 

Σύνδεση σ’ έναν Διακομιστή Καταλόγου

Για να συνδεθούμε ή να αποσυνδεθούμε από έναν διακομιστή καταλόγου, στο μενού Κλήση κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση: <όνομα διακομιστή καταλόγου> ή Σύνδεση: <όνομα διακομιστή καταλόγου>. Η προεπιλογή είναι να συνδεόμαστε στον διακομιστή καταλόγου κατά την εκκίνηση του NetMeeting. Με τη σύνδεση ή την αποσύνδεση ενός διακομιστή καταλόγου δεν συνδεόμαστε ή αποσυνδεόμαστε από την υπηρεσία MSN Messenger.

 

Κατάργηση Ονόματος

Για να καταργήσουμε το όνομά μας από τη λίστα διακομιστή καταλόγου χρηστών, στο μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην καρτέλα Γενικά και στην ομάδα επιλογών Ρυθμίσεις καταλόγου επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Να μην εμφανίζεται το όνομά μου στον κατάλογο.

Η κατάργηση του ονόματός μας από τη λίστα του διακομιστή καταλόγου χρηστών είναι παρόμοιο με τον απόρρητο αριθμό τηλεφώνου μας που δεν είναι καταχωρημένος στους καταλόγους. Η κατάργηση του ονόματός μας από τη λίστα του διακομιστή καταλόγου χρηστών δεν το καταργεί και από την υπηρεσία MSN Messenger.

 

Κατάλογος Internet της Microsoft

O Κατάλογος Internet της Microsoft είναι μια δυνατότητα του NetMeeting που υποστηρίζει την Υπηρεσία MSN Messenger, ένα πρόγραμμα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων που μας ενημερώνει όταν οι φίλοι και οι συγγενείς μας είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Τα άτομα που καταχωρούμε στη λίστα επαφών της υπηρεσίας MSN Messenger εμφανίζονται ως επαφές στον Κατάλογο Internet της Microsoft στο NetMeeting.

Με τον Κατάλογο Internet της Microsoft μπορούμε να δούμε αν κάποιοι από τη λίστα των επαφών μας είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο για άμεση επικοινωνία, χρησιμοποιώντας είτε την υπηρεσία MSN Messenger είτε το NetMeeting. Μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε κλήσεις NetMeeting σε επαφές του Hotmail κατευθείαν από την Υπηρεσία MSN Messenger. Για να προσαρμόσουμε τον δικό μας κατάλογο Internet της Microsoft, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Hotmail και να εγκαταστήσουμε την Υπηρεσία MSN Messenger. Το NetMeeting και η Υπηρεσία MSN Messenger συνεργάζονται με το Hotmail και μας παρέχουν τη λίστα των επαφών μας.

Για να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό Hotmail, ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα http://www.hotmail.com/, ενώ για να εγκαταστήσουμε την Υπηρεσία MSN Messenger, ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα http://messenger.msn.com/. Αφού ρυθμίσουμε τον λογαριασμό μας στο Hotmail και εγκαταστήσουμε την Υπηρεσία MSN Messenger, μπορούμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε άτομα στη λίστα επαφών της Υπηρεσίας MSN Messenger. Στη λίστα επαφών μας μπορούμε να προσθέσουμε οποιονδήποτε χρήστη έχει έναν λογαριασμό Hotmail. Οι επαφές που έχουμε καταχωρήσει στην Υπηρεσία MSN Messenger εμφανίζονται στον Κατάλογο Internet της Microsoft στο NetMeeting.

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κλήσεις NetMeeting σε επαφές του Hotmail κατευθείαν από τον Κατάλογο Internet της Microsoft και από την Υπηρεσία MSN Messenger. Αφού δημιουργήσουμε την προσωπική μας λίστα επαφών, τα ονόματα που περιέχει θα εμφανίζονται στον Κατάλογο Internet της Microsoft, όταν συνδεθούμε με την Υπηρεσία MSN Messenger. Αν δεν έχουμε συνδεθεί με την υπηρεσία MSN Messenger, θα μας ζητηθεί να συνδεθούμε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας MSN Messenger, μπορούμε να επισκεφθούμε την τοποθεσία της στο Web, στη διεύθυνση http://messenger.msn.com/.

 

Προσθήκη επαφών Hotmail στον MSN Messenger

Στην Υπηρεσία MSN Messenger και στο μενού Αρχείο κάνουμε κλικ στην εντολή Προσθήκη επαφής και ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια κλήση NetMeeting σε επαφή του Hotmail κατευθείαν από τον Κατάλογο Internet της Microsoft στο NetMeeting και από την Υπηρεσία MSN Messenger. Τα άτομα που προσθέτουμε στη λίστα των επαφών μας πρέπει να έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hotmail.

 

Κλήση επαφής Hotmail από το NetMeeting

Στο NetMeeting, κάνουμε κλικ στο κουμπί Εύρεση κάποιου στον κατάλογο και από την πτυσσόμενη λίστα Επιλέξτε έναν κατάλογο επιλέγουμε Κατάλογος Internet της Microsoft. Στην περιοχή Επαφές που είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή, κάνουμε κλικ στην επαφή του Hotmail που θέλουμε να καλέσουμε. Για να πραγματοποιήσουμε μια κλήση NetMeeting από την Υπηρεσία MSN Messenger στην Υπηρεσία MSN Messenger, στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή πρόσκλησης, κάνουμε κλικ στην εντολή Εκκίνηση του NetMeeting και στη συνέχεια κάνουμε ένα από τα παρακάτω :

Αν συμμετέχουμε σε μια συνομιλία μέσα από την υπηρεσία του MSN Messenger και θέλουμε να ξεκινήσουμε μια κλήση σε επαφή του Hotmail, στο μενού Αρχείο, τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Πρόσκληση και κάνουμε κλικ στην εντολή Εκκίνηση του NetMeeting.

 

Σύγκληση και Συμμετοχή σε Διάσκεψη

Το NetMeeting μάς επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φίλων και συνεργατών με σκοπό τη συνεργασία σε έργα, διδασκαλία τάξης καθώς και παρουσιάσεις. Κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων, μπορούμε να δημιουργούμε μαζί μ’ άλλους έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα ή άλλα αρχεία χωρίς να είναι απαραίτητο να διαθέτει ο κάθε υπολογιστής το αντίστοιχο πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούμε να στέλνουμε αρχεία σ’ έναν ή σ’ όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης.

Οι διασκέψεις είναι δυνατό να έχουν οικοδεσπότη από τον υπολογιστή μας ή από έναν υπολογιστή που ονομάζεται διακομιστής διάσκεψης μέσω εικόνων βίντεο. Όταν είμαστε οικοδεσπότης διάσκεψης, μπορούμε να επιλέξουμε το όνομα της διάσκεψης, τον κωδικό πρόσβασης, το επίπεδο ασφαλείας καθώς και ποιος θα συμμετέχει στη διάσκεψη.

Όταν είμαστε οικοδεσπότης διάσκεψης, από έναν διακομιστή διάσκεψης μέσω βίντεο, μπορούμε να προσπελάσουμε τον διακομιστή και μετά να επιλέξουμε μια διάσκεψη από μια λίστα. Αν μια διάσκεψη δεν διαθέτει όνομα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προεπιλεγμένο όνομα Προσωπική διάσκεψη ή να δώσουμε ένα δικό μας. Μπορούμε ακόμα να έχουμε ασφαλείς διασκέψεις, να περιορίσουμε τα άτομα που μπορούν να αποδεχτούν ή να αποβάλλουν άλλα άτομα στη διάσκεψη καθώς και να ορίζουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, όπως τον Πίνακα και τη Συνομιλία.

Οι ασφαλείς κλήσεις χρησιμοποιούν μόνο δεδομένα κάνοντας κρυπτογράφηση δεδομένων, επαλήθευση ταυτότητας καθώς και προστασία κωδικού πρόσβασης. Το NetMeeting δεν κρυπτογραφεί δεδομένα ήχου και βίντεο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προστασία κωδικού πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης μπορούμε να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας τη Συνομιλία με ήχο και εικόνα, τον Πίνακα, να μεταφέρουμε αρχεία καθώς και να έχουμε πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστές χρησιμοποιώντας την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας.

 

Σύγκληση Διάσκεψης ως Οικοδεσπότης

Για να συγκαλέσουμε μια διάσκεψη ως οικοδεσπότης, από το μενού Κλήση επιλέγουμε Οικοδεσπότης σύσκεψης και στο πλαίσιο Όνομα σύσκεψης γράφουμε το όνομα της σύσκεψης ή αφήνουμε την επιλογή "Προσωπική διάσκεψη". Στο πλαίσιο κειμένου Κωδικός πρόσβασης σύσκεψης γράφουμε τον κωδικό πρόσβασης σύσκεψης και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ για να ξεκινήσει η σύσκεψη.

Ειδοποιούμε τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη σχετικά με τον χρόνο της σύσκεψη, τον κωδικό πρόσβασης της σύσκεψη και επίσης το αν η σύσκεψη αυτή θα είναι ασφαλής. Για να δημιουργήσουμε μια ασφαλή σύσκεψη, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται ασφάλεια για αυτήν τη σύσκεψη. Ασφαλείς συσκέψεις είναι αυτές που χρησιμοποιούν μόνο δεδομένα. Για να παρακολουθούμε ποιος συμμετέχει στη διάσκεψη, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μόνο εσείς μπορείτε να δεχτείτε εισερχόμενες κλήσεις.

Για να αποτρέψουμε τους συμμετέχοντες από το να προσκαλούν άλλα άτομα, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μόνο εσείς μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις. Για να περιορίσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε μια διάσκεψη, επιλέγουμε μια από τις παρακάτω επιλογές στην ομάδα επιλογών Εργαλεία σύσκεψης. Αν είμαστε οικοδεσπότης σε μια ασφαλή διάσκεψη, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες ήχου και βίντεο. Έχουμε τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των εργαλείων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

 

Συμμετοχή σε Διάσκεψη

Για να συμμετάσχουμε σε μια διάσκεψη, καλούμε τον οικοδεσπότη της διάσκεψης ή οποιονδήποτε συμμετέχοντα της διάσκεψης. Αν καλέσουμε έναν συμμετέχοντα της διάσκεψης ο οποίος δεν είναι οικοδεσπότης, ενδέχεται να αποτύχει η κλήση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, καλούμε τον οικοδεσπότη της διάσκεψης για να συμμετέχει στη διάσκεψη. Όταν καλέσουμε έναν συμμετέχοντα, θα παραμείνουμε συνδεδεμένοι όσο παραμένει συνδεδεμένο το άτομο που καλέσαμε. Όταν αυτό το άτομο αποχωρήσει από τη διάσκεψη ή αποσυνδεθεί, θα διακοπεί επίσης η σύνδεσή μας μαζί του.

Για να αποβάλουμε έναν χρήστη από μια σύσκεψη, κάνουμε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο όνομα του συμμετέχοντα στη σύσκεψη και μετά επιλέγουμε Αποβολή από τη σύσκεψη. Μπορούμε να πατήσουμε τα πλήκτρα Shift+F10 για να αποβάλουμε έναν συμμετέχοντα στη σύσκεψη. Τη δυνατότητα αποβολής ενός συμμετέχοντα από τη διάσκεψη έχει μόνο ο οικοδεσπότης της σύσκεψης ή το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση.

 

Ασφάλεια του NetMeeting

Το NetMeeting μάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν η κλήση ή η διάσκεψή μας θα είναι ασφαλής ή όχι. Το NetMeeting πραγματοποιεί μη ασφαλείς κλήσεις από προεπιλογή. Μέσω μιας ασφαλούς κλήσης του NetMeeting, είναι δυνατή η κρυπτογράφηση δεδομένων και ο έλεγχος της ταυτότητας των συμμετεχόντων σε μια διάσκεψη, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας με προστασία κωδικού πρόσβασης.

Κατά την ανταλλαγή δεδομένων σε μια ασφαλή κλήση ή διάσκεψη, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται έτσι ώστε μόνο οι παραλήπτες για τους οποίους προορίζονται αυτά να έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν. Το NetMeeting παρέχει ένα πιστοποιητικό εμπιστευτικότητας μέσω του οποίου οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται κατά την αποστολή τους και μετά αποκρυπτογραφούνται στον υπολογιστή του παραλήπτη.

Με τον έλεγχο ταυτότητας γίνεται επαλήθευση των στοιχείων του ατόμου με το οποίο νομίζουμε ότι επικοινωνούμε. Η πιο κοινή μέθοδος ελέγχου ταυτότητας είναι η χρήση πιστοποιητικών. Ένα πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο προσδιορίζει ένα άτομο. Ένας αξιόπιστος οργανισμός ή οντότητα, γνωστή ως αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, εκδίδει το πιστοποιητικό μετά από την επαλήθευση της ταυτότητας του ατόμου.

Τα πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την κρυπτογράφηση πληροφοριών, εξασφαλίζοντας έτσι τη χρήση του ίδιου κλειδιού κρυπτογράφησης από τον αποστολέα και από τον παραλήπτη.

Ασφαλείς κλήσεις είναι αυτές που χρησιμοποιούν μόνο δεδομένα. Σε μια ασφαλή κλήση μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη Συνομιλία και τον Πίνακα, κοινόχρηστα προγράμματα καθώς και να μεταφέρουμε αρχεία, αλλά χωρίς να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήχο και βίντεο, γιατί αυτές οι μεταδόσεις δεν είναι κρυπτογραφημένες. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ασφαλείς και μη ασφαλείς κλήσεις ταυτόχρονα σε μια διάσκεψη. Όλες οι κλήσεις πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατέψουμε το απόρρητο των ηλεκτρονικών μας διασκέψεων. Κατά τον προγραμματισμό μιας διάσκεψης, επιλέγουμε έναν κωδικό πρόσβασης και δίνουμε τον κωδικό στους άλλους συμμετέχοντες. Κατά την έναρξη μιας διάσκεψης, για να συμμετέχει ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον κωδικό πρόσβασης. Η χρήση κωδικού πρόσβασης είναι ένας εύχρηστος και εύκολος τρόπος για την παρακολούθηση συμμετοχής στη διάσκεψη.

 

Πραγματοποίηση Ασφαλούς Κλήσης

Για να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή κλήση, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πραγματοποίηση κλήσης και στο πλαίσιο κειμένου Προς γράφουμε ένα από τα ακόλουθα :

Από την πτυσσόμενη λίστα Χρήση επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο σύνδεσης. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Απαίτηση ασφάλειας για την κλήση (δεδομένα μόνο) και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κλήση. Αν επιλέξουμε ασφάλεια ανά κλήση, πραγματοποιούμε τότε τις κλήσεις μας μέσω του πλήκτρου Πραγματοποίηση κλήσης αντί της γραμμής διευθύνσεων ή αντί μιας μνήμης. Η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω της γραμμής διευθύνσεων και των μνημών δεν εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Πραγματοποίηση κλήσης το οποίο εμφανίζει το πλαίσιο ελέγχου Απαίτηση ασφάλειας για την κλήση (δεδομένα μόνο).

Μπορούμε να ορίσουμε τις παραμέτρους ασφαλείας, ώστε οι κλήσεις που πραγματοποιούνται να είναι ασφαλείς. Όταν μια κλήση είναι ασφαλής από προεπιλογή, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή κλήση μέσω της γραμμής διευθύνσεων, της μνήμης ή του πλήκτρου Πραγματοποίηση κλήσης. Για να ορίσουμε ή να αλλάξουμε τις παραμέτρους ασφαλείας, από το μενού Εργαλεία επιλέγουμε Επιλογές... και στην ομάδα επιλογών Γενικά της καρτέλας Ασφάλεια, κάνουμε ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα :

Κάθε φορά που πραγματοποιούμε μια κλήση μέσω του πλήκτρου Πραγματοποίηση κλήσης, μπορούμε να ζητήσουμε ασφάλεια και κάθε φορά που συγκαλούμε μια διάσκεψη ως οικοδεσπότης, μπορούμε να ζητήσουμε ασφάλεια. Σε μια ασφαλή κλήση, το NetMeeting κρυπτογραφεί όλα τα αποσταλμένα και ληφθέντα δεδομένα με χρήση του Chat, Πίνακας, κοινόχρηστων προγραμμάτων καθώς και των αρχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι δυνατότητες ήχου και βίντεο δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια ασφαλών κλήσεων, γιατί το NetMeeting δεν κρυπτογραφεί δεδομένα ήχου και βίντεο. Για να καταργήσουμε τις δυνατότητες ήχου και βίντεο από το παράθυρο του NetMeeting, πηγαίνουμε στο μενού Προβολή και επιλέγουμε Μόνο δεδομένα. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ασφαλείς και μη ασφαλείς κλήσεις ταυτόχρονα σε μια διάσκεψη. Όλες οι κλήσεις πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας.

 

Επιλογή Πιστοποιητικού Ασφαλείας

Για να επιλέξουμε το πιστοποιητικό ασφαλείας μας, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στο Επιλογές… και στην ομάδα επιλογών Πιστοποιητικό της καρτέλας Ασφάλεια κάνουμε ένα από τα εξής :

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλήκτρο επιλογής Εξασφάλιση απορρήτου (κρυπτογράφηση) μόνο. Το NetMeeting χρησιμοποιεί το δικό του πιστοποιητικό για την κρυπτογράφηση δεδομένων, αλλά χωρίς να έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητάς μας. Αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Χρήση του πιστοποιητικού για εξασφάλιση απορρήτου και έλεγχο ταυτότητας, τότε το πιστοποιητικό που έχουμε επιλέξει θα κρυπτογραφήσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και θα παρέχει επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας. Τα πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας εκδίδονται από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

 

Χρήση Κωδικού Πρόσβασης Σύσκεψης

Για να χρησιμοποιήσουμε έναν κωδικό πρόσβασης σύσκεψης, από το μενού Κλήση επιλέγουμε Οικοδεσπότης σύσκεψης και στο πλαίσιο κειμένου Όνομα σύσκεψης γράφουμε το όνομα της σύσκεψης ή αφήνουμε το προεπιλεγμένο όνομα "Προσωπική διάσκεψη". Στο πλαίσιο κειμένου Κωδικός πρόσβασης γράφουμε τον κωδικό πρόσβασης σύσκεψης και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ.

Πριν από την έναρξη της σύσκεψης, στέλνουμε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης της σύσκεψης στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Όταν κάποιος καλεί για να συμμετέχει σε μια σύσκεψη, εμφανίζεται στην οθόνη του ένα παράθυρο διαλόγου ζητώντας του τον κωδικό πρόσβασης. Για να ελέγξουμε το πιστοποιητικό ασφαλείας μιας εισερχόμενης κλήσης, στο εισερχόμενο μήνυμα κλήσης κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Λεπτομέρειες για να εμφανιστεί το πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας του καλούντα. Αν το πιστοποιητικό είναι το κατάλληλο, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή, αλλιώς, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Παράβλεψη.

Για να ελέγξουμε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης, στη λίστα των συμμετεχόντων, κάνουμε δεξί κλικ στο όνομα του ατόμου και μετά κάνουμε κλικ στην εντολή Ιδιότητες. Μπορούμε να κάνουμε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, για να δούμε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του ατόμου. Αν είμαστε ο οικοδεσπότης μιας διάσκεψης ή καλούμε μια διάσκεψη χωρίς οικοδεσπότη, μπορούμε να αποβάλουμε ένα άτομο κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο όνομα του ατόμου και μετά επιλέγοντας την εντολή Αποβολή από τη σύσκεψη.

 

Επικοινωνία με Χρήση Ήχου

Το NetMeeting παρέχει πλήρεις δυνατότητες ήχου. Η δυνατότητα ήχου υποστηρίζει μικρόφωνα, ηχεία καθώς και τηλέφωνα. Αν χρησιμοποιούμε μικρόφωνο και ηχεία, ο ήχος μπορεί να είναι είτε πλήρως αμφίδρομος είτε απλά αμφίδρομος. Με απλά αμφίδρομο ήχο, μόνο ένα άτομο επιτρέπεται να μιλεί τη φορά. Με πλήρως αμφίδρομο ήχο, δύο άτομα μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα. Πρέπει να ελέγξουμε τον κατασκευαστή της κάρτας ήχου, για να προσδιορίσουμε τις δυνατότητες της κάρτας ήχου.

Εάν η εταιρεία μας διαθέτει μια πύλη ήχου για την πραγματοποίηση κλήσεων, μπορούμε τότε να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνό μας αντί του μικροφώνου και των ηχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πύλες ήχου, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον διαχειριστή του συστήματός μας. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ήχου, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην καρτέλα Ήχος εφαρμόζουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Αν ο υπολογιστής μας δεν διαθέτει κάρτα ήχου, τότε η καρτέλα Ήχος δεν θα είναι ορατή.

Αν το πλαίσιο ελέγχου Με πλήρως αμφίδρομο ήχο ώστε να μιλάτε και να λαμβάνετε ήχο ταυτόχρονα είναι ανενεργό, τότε η κάρτα ήχου μας δεν υποστηρίζει διπλά αμφίδρομο ήχο. Η αυτόματη ρύθμιση απολαβής είναι μια δυνατότητα της κάρτας ήχου και του προγράμματος οδήγησης, μέσω της οποίας ρυθμίζεται αυτόματα η ένταση του μικροφώνου. Η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης απολαβής δεν είναι διαθέσιμη σ’ όλες τις κάρτες ήχου. Το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη διόρθωση έντασης μικροφώνου στην κλήση επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα όπως όταν η κάρτα ήχου δεν διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης απολαβής.

Η δυνατότητα DirectSound βελτιώνει την απόδοση του ήχου, μειώνοντας τον χρόνο μεταξύ της αποστολής και λήψης του ήχου. Για να καθορίσουμε εμείς τις ρυθμίσεις συμπίεσης, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Για προχωρημένους… και μετά στο πλαίσιο ελέγχου Καθορισμός των ρυθμίσεων συμπίεσης από το χρήστη. Στην πτυσσόμενη λίστα Προτιμώμενος κωδικοποιητής για συμπίεση ήχου, επιλέγουμε μια διαθέσιμη επιλογή.

Για να ρυθμίσουμε την ένταση του μικροφώνου και του μεγαφώνου, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Προσαρμογή έντασης ήχου και να μετακινήσουμε το ρυθμιστικό του μικροφώνου ή του ήχου, για να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε την ένταση. Για να κλείσουμε το μικρόφωνο ή τα ηχεία, καταργούμε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα από τα εικονίδια του μικροφώνου ή των ηχείων. Το NetMeeting αποκόπτει αυτόματα το θόρυβο.

Για να απενεργοποιήσουμε τον διπλά αμφίδρομο ήχο, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην καρτέλα Ήχος καταργούμε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Με πλήρως αμφίδρομο ήχο ώστε να μιλάτε και να λαμβάνετε ήχο ταυτόχρονα. Αν ο υπολογιστής μας διαθέτει δυνατότητες πλήρως αμφίδρομου ήχου, το NetMeeting τις χρησιμοποιεί αυτόματα, αλλά αν έχουμε κακή ποιότητα ήχου, πρέπει να απενεργοποιήσουμε την επιλογή.

Αν η κάρτα ήχου μας υποστηρίζει την κατάσταση λειτουργίας πλήρως αμφίδρομης επικοινωνίας, αλλά δεν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου Με πλήρως αμφίδρομο ήχο ώστε να μιλάτε και να λαμβάνετε ήχο ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουμε ή να επαναλάβουμε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για τον πλήρως αμφίδρομο ήχο.

Για να εκτελέσουμε τον Οδηγό ρύθμισης ήχου, από το μενού Εργαλεία επιλέγουμε Οδηγός ρύθμισης ήχου… και μετά ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του οδηγού μέχρι να πραγματοποιήσουμε μια κλήση. Αν η επιλογή Οδηγός ρύθμισης ήχου… δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Λήξη κλήσης. Αν χρησιμοποιούμε διπλά αμφίδρομο ήχο και έχουμε κακή ποιότητα ήχου, πρέπει να δοκιμάσουμε να περάσουμε σε απλά αμφίδρομο ήχο.

 

Επικοινωνία με Χρήση Βίντεο

Με το NetMeeting μπορούμε να στέλνουμε σ’ άλλους συμμετέχοντες της διάσκεψης μια εικόνα βίντεο του εαυτού μας ή ενός αντικειμένου για το οποίο συζητάτε. Για να αποστείλουμε μια εικόνα βίντεο, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε μια κάρτα καταγραφής βίντεο και μια βιντεοκάμερα ή μια βιντεοκάμερα με υποστήριξη Video for Windows. Μπορούμε να λαμβάνουμε και να προβάλουμε βίντεο ακόμη και αν δεν διαθέτουμε εξοπλισμό βίντεο. Αν και μπορεί να υπάρχουν πολλά άτομα σε μια διάσκεψη, έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής εικόνων βίντεο μόνο μ’ ένα άτομο. Για να αποστείλουμε εικόνα βίντεο κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη βίντεο.

Για να αποστείλουμε μια εικόνα βίντεο, επιλέγουμε Εικόνα βίντεο από το μενού Εργαλεία, τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εικόνα βίντεο και μετά κάνουμε κλικ στην εντολή Αποστολή. Μετά την έναρξη αποστολής εικόνας βίντεο, το όνομα του πλήκτρου αλλάζει σε Διακοπή βίντεο. Για να διακόψουμε την αποστολή εικόνας βίντεο, πρέπει να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Διακοπή βίντεο.

Για να λάβουμε εικόνα βίντεο, επιλέγουμε Εικόνα βίντεο από το μενού Εργαλεία και μετά κάνουμε κλικ στην εντολή Λήψη. Για να αποστείλουμε αυτόματα εικόνα βίντεο, επιλέγουμε Επιλογές… από το μενού Εργαλεία και στην καρτέλα Εικόνα βίντεο, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αποστολή εικόνας βίντεο ξεκινώντας η κλήση. Αν δεν αποστέλλουμε αυτόματα εικόνα βίντεο, μπορούμε να στείλουμε εικόνα βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Αποστολή βίντεο. Αν και μπορεί να υπάρχουν πολλά άτομα σε μια σύσκεψη, έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής εικόνων βίντεο μόνο μ’ ένα άτομο.

Για να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους εικόνας βίντεο, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην καρτέλα Εικόνα βίντεο εφαρμόζουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Για να αλλάξουμε τις ιδιότητες της βιντεοκάμεράς μας, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Προέλευση, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχουμε σε προβολή την τοπική εικόνα βίντεο.

Για να προβάλουμε την εικόνα βίντεο που στέλνουμε, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Εικόνα μέσα σε εικόνα. Η εικόνα που αποστέλλουμε εμφανίζεται σ’ ένα μικρό παράθυρο βίντεο που είναι ένθετο στο κύριο παράθυρο βίντεο. Αν βλέπουμε την τοπική σας εικόνα βίντεο πριν από την πραγματοποίηση της κλήσης, το NetMeeting ξεκινά την αποστολή της εικόνας μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Αν επιθυμούμε να δούμε την εικόνα που αποστέλλουμε σε ξεχωριστό παράθυρο βίντεο, πρέπει να κάνουμε κλικ στην εντολή Βίντεο (νέο παράθυρο) από το μενού Προβολή. Για να προβάλουμε την προεπισκόπηση αντικατοπτρισμού εικόνας, από την καρτέλα Εικόνα βίντεο του μενού Επιλογές επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εικόνας σε παράθυρο προεπισκόπησης βίντεο.

Η εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται σαν καθρέφτης, με την αριστερή και τη δεξιά πλευρά ανάποδα. Η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν οι άλλοι χρήστες τη δική μας εικόνα βίντεο ή την εμφάνιση των εικόνων που λαμβάνουμε. Για να μεγεθύνουμε ή να σμικρύνουμε το δικό μας παράθυρο εικόνας βίντεο, επιλέγουμε Εικόνα βίντεο από το μενού Εργαλεία, μετά την εντολή Μέγεθος παραθύρου και μετά επιλέγουμε το μέγεθος που επιθυμούμε.

 

Χρήση της Συνομιλίας

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη έχουν τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ τους ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τη Συνομιλία. Εφόσον μόνο δύο άτομα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με ήχο και βίντεο, η Συνομιλία είναι χρήσιμη σε μια ομαδική διάσκεψη, γιατί όλοι μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτήν. Όταν κάποιος μας στέλνει ένα μήνυμα συνομιλίας, το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στο παράθυρο συνομιλίας. Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Συνομιλία.

Για να αποστείλουμε ένα μήνυμα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Συνομιλία για να ανοίξει η Συνομιλία. Στο πλαίσιο κειμένου Μήνυμα γράφουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και μετά κάνουμε ένα από τα εξής :

Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δυνατότητες ήχου και εικόνας. Για να αλλάξουμε τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στη Συνομιλία, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Συνομιλία για να ανοίξει η Συνομιλία. Στο μενού Προβολή κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στην ενότητα Γραμματοσειρές κάνουμε κλικ στο κατάλληλο πλήκτρο και εφαρμόζουμε τις αλλαγές.

Για να αλλάξουμε την εμφάνιση των πληροφοριών, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Συνομιλία για να ανοίξει η Συνομιλία. Στο μενού Προβολή κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στην ενότητα Εμφάνιση πληροφοριών εφαρμόζουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Για να αλλάξουμε τη μορφή του μηνύματος, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Συνομιλία για να ανοίξει η Συνομιλία. Στο μενού Προβολή κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές… και στο παράθυρο διαλόγου Μορφή μηνύματος κάνουμε κλικ σ’ ένα από τα εξής :

Αν επιλέξουμε το πλήκτρο επιλογής Ολόκληρο το μήνυμα σε μία γραμμή, το μήνυμα ενδέχεται να εκτείνεται πέρα από την ορατή περιοχή της οθόνης. Μια οριζόντια γραμμή κύλισης εμφανίζεται καθώς μετακινούμαστε με κύλιση προς το τέλος του μηνύματος.

 

Χρήση του Πίνακα

Ο Πίνακας επιτρέπει σ’ όλους τους συμμετέχοντες σε μια διάσκεψη να σχεδιάζουν και να πληκτρολογούν ταυτόχρονα. Μπορούμε να προσθέσουμε και να διαγράψουμε σελίδες του Πίνακα, να σχεδιάσουμε σχήματα, να πληκτρολογήσουμε κείμενο και να επισημάνουμε ένα στοιχείο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επισήμανσης και απομακρυσμένου δείκτη.

Μπορούμε να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε στοιχεία μεταξύ του Πίνακα και άλλων προγραμμάτων καθώς και από παράθυρα και περιοχές της επιφάνειας εργασίας στον Πίνακα. Στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του Πίνακα για να απεικονίσουμε περαιτέρω τα αντικείμενα. Οι άλλοι συμμετέχοντες στη διάσκεψη μπορούν να δουν την εργασία μας χωρίς να έχουν πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας μας.

Ο συγχρονισμός επιτρέπει αυτόματα σ’ όλους τους συμμετέχοντες να βλέπουν την ίδια σελίδα του Πίνακα. Αν θέλουμε να εργαστούμε σε μια σελίδα χωρίς να μας βλέπουν οι άλλοι, μπορούμε να καταργήσουμε τον συγχρονισμό για να διακοπεί η αυτόματη εμφάνιση της σελίδας, εντούτοις όμως οι άλλοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα με περιήγηση να ανοίξουν τη σελίδα με μη αυτόματο τρόπο. Η κατάργηση του συγχρονισμού δεν επηρεάζει την προβολή της τρέχουσας σελίδας στους υπολογιστές των άλλων συμμετεχόντων.

Το NetMeeting 3.1 διαθέτει δύο εκδόσεις του Πίνακα : την τυπική έκδοση και την έκδοση NetMeeting 2.x του Πίνακα. Η τυπική έκδοση του Πίνακα ακολουθεί τα πρότυπα βιομηχανίας, αν και οι δύο εκδόσεις περιλαμβάνουν τις ίδιες δυνατότητες. Αν όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη χρησιμοποιούν το Netmeeting 3.0 ή κάποια νεότερη έκδοση, τότε χρησιμοποιείται η τυπική έκδοση του Πίνακα. Αν ένας συμμετέχων στη σύσκεψη, που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση του NetMeeting, ξεκινήσει τον Πίνακα, χρησιμοποιείται ο Πίνακας έκδοσης 2.x από προεπιλογή.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του NetMeeting δεν θα μπορούν να δουν τον Πίνακα, αν κάποιος που χρησιμοποιεί το NetMeeting 3.0 ή νεότερη έκδοση ξεκινήσει την τυπική έκδοση του Πίνακα. Για να το αποφύγουμε αυτό, ξεκινούμε τον Πίνακα κάνοντας κλικ στο μενού Εργαλεία και κατόπιν στην εντολή Πίνακας(1.0 - 2.x). Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δυνατότητες ήχου και εικόνας. Για να ανοίξουμε τον Πίνακα έκδοσης 2.x., στο μενού Εργαλεία του NetMeeting, κάντε κλικ στην εντολή Πίνακας (1.0 - 2.x).

Αν ένας συμμετέχων στη διάσκεψη κάνει εκκίνηση του Πίνακα από το NetMeeting 3.0 ή από νεότερη έκδοση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του Πίνακα, ξεκινά η τυπική έκδοση του Πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη που χρησιμοποιούν προγενέστερες εκδόσεις του NetMeeting δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Πίνακα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον Πίνακα έκδοσης 2.x.

 

Προσθήκη Σελίδων στον Πίνακα

Για να προσθέσουμε σελίδες στον Πίνακα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πίνακας για να ανοίξει ο Πίνακας και μετά στο πλήκτρο Εισαγωγή νέας σελίδας. Για να μεταβούμε σε μια διαφορετική σελίδα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πίνακας για να ανοίξει ο Πίνακας και μετά στα πλήκτρα Επόμενη και Προηγούμενη σελίδα για να μετακινηθούμε μεταξύ των σελίδων.

Από προεπιλογή, οι σελίδες του Πίνακα είναι συγχρονισμένες. Αν ένας από τους συμμετέχοντες μετακινείται σ’ άλλη σελίδα, τότε και όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες βλέπουν αυτή τη νέα σελίδα.

 

Σχεδίαση και Εργασία στον Πίνακα

Για να γράψουμε κείμενο, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πίνακας για να ανοίξει ο Πίνακας και στην εργαλειοθήκη του Πίνακα κάνουμε κλικ στο εργαλείο Κείμενο (Α). Κάνουμε κλικ στον Πίνακα για να εμφανιστεί το πλαίσιο κειμένου και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε την πληκτρολόγηση. Για να καθορίσουμε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα του κειμένου, στο μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Γραμματοσειρά… Για να σχεδιάσουμε ένα σχήμα, κάνουμε κλικ σ’ ένα από τα εξής εργαλεία σχημάτων :

Σύρουμε το εργαλείο για να σχεδιάσουμε ένα σχήμα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα για το σχήμα, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο χρωμάτων. Για να σχεδιάσουμε μια γραμμή, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Γραμμή και το σύρουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε το πλάτος γραμμής και το χρώμα αφού κάνουμε πρώτα κλικ στο εργαλείο Γραμμή. Για να σχεδιάσουμε ένα ελεύθερο σχέδιο, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Πένα και το σύρουμε για να σχεδιάσουμε ελεύθερα. Μπορούμε να επιλέξουμε το πλάτος γραμμής και το χρώμα αφού κάνουμε πρώτα κλικ στο εργαλείο Πένα.

Για να επισημάνουμε κείμενο ή γραφικά στον Πίνακα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Εργαλείο επισήμανσης. Σύρουμε το εργαλείο για να επισημάνουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα για το εργαλείο επισήμανσης, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο χρωμάτων. Για να διαγράψουμε ένα αντικείμενο, από το μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Γόμα και μετά κάνουμε κλικ οπουδήποτε πάνω στο αντικείμενο. Ολόκληρο το αντικείμενο που επιλέξαμε με τη γόμα εξαφανίζεται. Τα αντικείμενα στο εσωτερικό, μπροστά ή πίσω απ’ αυτό το αντικείμενο παραμένουν.

Για να διαγράψουμε μεμονωμένα γράμματα αντί ενός ολόκληρου τμήματος κειμένου, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Κείμενο στην εργαλειοθήκη και μετά στο κείμενο. Για να επικολλήσουμε αντικείμενα στον Πίνακα, από το μενού Επεξεργασία πάμε στην εντολή Επικόλληση ή πατάμε τα πλήκτρα Control+V. Ο Πίνακας μπορεί να εμφανίσει μόνο κείμενο χωρίς μορφοποίηση. Η οποιαδήποτε ειδική μορφοποίηση στο αρχικό κείμενο χάνεται όταν το επικολλήσουμε στον Πίνακα. Το στοιχείο αντιγραφής εμφανίζεται αυτόματα στην άνω αριστερή γωνία του Πίνακα.

Για να χρησιμοποιήσουμε τον απομακρυσμένο δείκτη, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Ενεργοποίηση απομακρυσμένου δείκτη. Σύρουμε τον απομακρυσμένο δείκτη στο στοιχείο που θέλουμε να καταδείξουμε. Για να απενεργοποιήσουμε τον απομακρυσμένο δείκτη, κάνουμε κλικ ξανά στο ίδιο εργαλείο. Όταν μετακινούμαστε σε διαφορετικές σελίδες του Πίνακα, μετακινείται επίσης και το εργαλείο του απομακρυσμένου δείκτη. Για να μεγεθύνουμε και να σμικρύνουμε, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Ζουμ. Για να καταργήσουμε το συγχρονισμό στις σελίδες του Πίνακα, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Αποσυγχρονισμός.

Από προεπιλογή, οι σελίδες του Πίνακα είναι συγχρονισμένες. Ο συγχρονισμός δεν επηρεάζει την προβολή της τρέχουσας σελίδας στους άλλους υπολογιστές. Αν απενεργοποιήσουμε τον συγχρονισμό και συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην τρέχουσα σελίδα, οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να βλέπουν τις ενέργειές μας. Για να κλειδώσουμε και να ξεκλειδώσουμε τα περιεχόμενα του Πίνακα, κάνουμε κλικ στο εργαλείο Κλείδωμα περιεχομένων. Αν το εργαλείο Κλείδωμα περιεχομένων εμφανίζεται γκρίζο, η σελίδα δεν είναι συγχρονισμένη. Πρέπει πρώτα να κάνουμε κλικ στο εργαλείο Συγχρονισμός.

Μπορούμε επίσης να κλειδώσουμε ή να ξεκλειδώσουμε τα περιεχόμενα του Πίνακα, κάνοντας κλικ στο μενού Προβολή του Πίνακα και μετά στην εντολή Κλείδωμα περιεχομένων. Μόνο το άτομο που κλείδωσε τον Πίνακα, μπορεί να τον ξεκλειδώσει.

 

Κοινή Χρήση Προγραμμάτων σε Διάσκεψη

Τα κοινόχρηστα προγράμματα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες μιας διάσκεψης να προβάλουν και να εργάζονται ταυτόχρονα σε αρχεία. Για παράδειγμα, έχουμε ένα έγγραφο του Microsoft Word στο οποίο είναι ανάγκη να εργαστούν πολλά άτομα. Μπορούμε να ανοίξουμε το έγγραφο στον υπολογιστή μας, να το θέσουμε σε κοινή χρήση και μετά όλοι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τα σχόλιά τους απευθείας μέσα στο έγγραφο.

Μόνο το άτομο που άνοιξε το αρχείο είναι απαραίτητο να διαθέτει το πρόγραμμα στον υπολογιστή του. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν στο έγγραφο χωρίς να είναι απαραίτητο να διαθέτουν το πρόγραμμα. Μόνο ένα άτομο μπορεί να έχει τον έλεγχο ενός κοινόχρηστου προγράμματος τη φορά. Αν η ένδειξη ελέγχεται εμφανιστεί στη γραμμή τίτλου στο παράθυρο του κοινόχρηστου προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι το άτομο που έθεσε σε κοινή χρήση το πρόγραμμα έχει τον έλεγχο και επιτρέπει σ’ άλλους χρήστες να εργαστούν στο πρόγραμμα. Αν ο δείκτης του ποντικιού έχει σχήμα τετράγωνο με αρχικά στο εσωτερικό του, αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος συμμετέχοντας έχει τον έλεγχο του προγράμματος.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη μπορούν να θέσουν σε κοινή χρήση προγράμματα κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης. Τα κοινόχρηστα προγράμματα του κάθε συμμετέχοντα εμφανίζονται σε ξεχωριστά παράθυρα κοινόχρηστων προγραμμάτων στις επιφάνειες εργασίας των άλλων συμμετεχόντων. Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δυνατότητες ήχου και βίντεο. Για να θέσουμε σε κοινή χρήση ένα πρόγραμμα, ανοίγουμε το αρχείο ή το πρόγραμμα που θέλουμε να θέσουμε σε κοινή χρήση και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κοινή χρήση προγράμματος. Στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση κάνουμε κλικ στο όνομα του προγράμματος που επιθυμούμε να θέσουμε σε κοινή χρήση και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κοινή χρήση.

Αν έχουμε σε κοινή χρήση ένα παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows, όπως το "Ο Υπολογιστής μου", ο Πίνακας Ελέγχου ή έναν φάκελο στον υπολογιστή μας, τότε θα έχουμε σε κοινή χρήση όλα τα παράθυρα της Εξερεύνησης των Windows που είναι ανοικτά. Επίσης, από τη στιγμή που έχουμε θέσει σε κοινή χρήση ένα τέτοιο παράθυρο, κάθε πρόγραμμα που ξεκινάμε την ώρα που συμμετέχουμε στη διάσκεψη τίθεται αυτόματα σε κοινή χρήση γι’ όλα τα μέλη της διάσκεψης.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο NetMeeting στην περιοχή κατάστασης της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια στο πλήκτρο Κοινή χρήση προγράμματος στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Μπορούμε να θέσουμε σε κοινή χρήση περισσότερα από ένα προγράμματα τη φορά, ενώ πολλά άτομα έχουν τη δυνατότητα κοινής χρήσης προγραμμάτων ταυτόχρονα.

Αν ανοίξουμε ένα πρόγραμμα μετά το άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Κοινή χρήση, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κοινή χρήση προγράμματος ξανά, για να προσθέσουμε το νέο πρόγραμμα στη λίστα. Προτείνεται να μην επιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου Το κοινόχρηστο στοιχείο με φυσικά χρώματα. Η επιλογή για φυσικά χρώματα κατά την κοινή χρήση προγραμμάτων, και ειδικότερα για συνδέσεις μέσω τηλεφώνου, έχει ως αποτέλεσμα την αργή εκτέλεση των προγραμμάτων.

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη που διαθέτουν NetMeeting έκδοση 2.1 ή νεότερη, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τις κοινόχρηστες επιφάνειες εργασίας των συμμετεχόντων που διαθέτουν NetMeeting έκδοση 3.0 ή νεότερη. Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή χρήση προγράμματος. Για να θέσουμε σε κοινή χρήση την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας, κάνουμε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση  και στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση κάνουμε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κοινή χρήση.

Αν η επιλογή Επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται γκρίζα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε θέσει σε κοινή χρήση κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να έχουμε σε κοινή χρήση την επιφάνεια εργασίας μας ταυτόχρονα μ’ άλλα προγράμματα. Θέτοντας σε κοινή χρήση την επιφάνεια εργασίας μας είναι σαν να έχουμε θέσει σε κοινή χρήση τον υπολογιστή μας.

Για να επιτρέψουμε σ’ άλλους συμμετέχοντες στη διάσκεψη να εργαστούν στον κοινόχρηστο υπολογιστή μας, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Δυνατότητα ελέγχου στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση. Όταν παραχωρούμε τον έλεγχο, οι άλλοι συμμετέχοντες στη διάσκεψη που διαθέτουν το NetMeeting έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση, έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα του υπολογιστή μας. Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη με νεότερες εκδόσεις του NetMeeting δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου ενός προγράμματος ή υπολογιστή που είναι σε κοινή χρήση με κάποιον που διαθέτει το NetMeeting έκδοση 3.0 ή νεότερη.

Για να παραχωρήσουμε τον έλεγχο ενός κοινόχρηστου προγράμματος, στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση κάνουμε κλικ στην εντολή Δυνατότητα ελέγχου. Στο κύριο παράθυρο του NetMeeting, κάνουμε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο όνομα του προσώπου που επιθυμούμε να εργαστεί στο πρόγραμμα και μετά επιλέγουμε την εντολή Παραχώρηση ελέγχου. Αν η επιλογή Παραχώρηση ελέγχου είναι γκρίζα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε θέσει σε κοινή χρήση ένα πρόγραμμα. Για να μπορούμε να παραχωρήσουμε τον έλεγχο, είναι απαραίτητο να θέσουμε πρώτα σε κοινή χρήση ένα πρόγραμμα ή την επιφάνεια εργασίας μας.

Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Δυνατότητα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Όταν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο, το όνομά του αλλάζει σε Αποτροπή ελέγχου. Αν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποτροπή ελέγχου, οι άλλοι συμμετέχοντες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σ’ ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα μέχρι να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Δυνατότητα ελέγχου ξανά.

Όταν ένας συμμετέχοντας αιτήσει έλεγχο, το NetMeeting εμφανίζει ένα μήνυμα ζητώντας την άδειά μας. Αν επιθυμούμε να παραχωρήσουμε αυτόματα την άδειά μας, στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων για έλεγχο. Αν δεν επιθυμούμε να παραχωρήσουμε τον έλεγχο σ’ ένα άλλο άτομο απ’ αυτό που ήδη έχει τον έλεγχο, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Χωρίς ενόχληση με αιτήσεις ελέγχου αυτήν τη στιγμή.

Για να ανακτήσουμε τον έλεγχο του προγράμματος που μόλις θέσαμε σε κοινή χρήση, κάνουμε κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας μας. Μόνο ένα άτομο έχει τη δυνατότητα ελέγχου ενός προγράμματος τη φορά. Για να προωθήσουμε τον έλεγχο ενός κοινόχρηστου προγράμματος, από το μενού Έλεγχος στο παράθυρο του κοινόχρηστου προγράμματος κάνουμε κλικ στην επιλογή Προώθηση ελέγχου και μετά σ’ ένα όνομα στη λίστα.

Μπορούμε να προωθήσουμε τον έλεγχο ενός προγράμματος σε συμμετέχοντες που διαθέτουν το NetMeeting 3.0 ή νεότερη έκδοση. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε τον έλεγχο ενός προγράμματος σ’ έναν συμμετέχοντα που διαθέτει παλαιότερες εκδόσεις. Το NetMeeting εμφανίζει ένα μήνυμα στην επιφάνεια εργασίας του ατόμου που έθεσε σε κοινή χρήση το πρόγραμμα, ζητώντας άδεια για προώθηση ελέγχου. Αν επιθυμούμε να παραχωρήσουμε αυτόματα την άδειά μας, στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων για έλεγχο.

Για να εργαστούμε σ’ ένα πρόγραμμα που έχει τεθεί σε κοινή χρήση από κάποιον άλλον, στο μενού Έλεγχος στο παράθυρο του κοινόχρηστου προγράμματος, κάνουμε κλικ στην εντολή Αίτηση ελέγχου. Μόνο οι συμμετέχοντες που διαθέτουν NetMeeting έκδοση 3.0 ή νεότερη μπορούν να εργαστούν σ’ ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα. Το άτομο που έθεσε σε κοινή χρήση το πρόγραμμα πρέπει πρώτα να κάνει κλικ στο πλήκτρο Δυνατότητα ελέγχου στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση πριν να κάνουμε εμείς κλικ στην εντολή Αίτηση ελέγχου.

Όταν κάνουμε κλικ στην εντολή Αίτηση ελέγχου, τότε το άτομο που έθεσε σε κοινή χρήση το πρόγραμμα λαμβάνει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή, ώστε να μπορούμε να εργαστούμε στο κοινόχρηστο πρόγραμμα. Αν ένα αρχείο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας, τότε μόνο το άτομο που έθεσε σε κοινή χρήση το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να διανέμει το αρχείο.

Για να αυξήσουμε την προβολή ενός κοινόχρηστου προγράμματος, στο μενού Προβολή στο παράθυρο του κοινόχρηστου προγράμματος, κάνουμε κλικ στην εντολή Πλήρης οθόνη. Αν η επιλογή Πλήρης οθόνη εμφανίζεται γκρίζα, τότε είτε ο υπολογιστής μας και ο υπολογιστής με το κοινόχρηστο πρόγραμμα δεν διαθέτουν το ίδιο μέγεθος επιφάνειας εργασίας ή και οι δύο υπολογιστές δεν χρησιμοποιούν το NetMeeting έκδοση 3.0 ή νεότερη.

Για να ρυθμίσουμε την επιφάνεια εργασίας μας, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη, τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ρυθμίσεις, κάνουμε κλικ στην εντολή Πίνακας Ελέγχου και στη συνέχεια διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις μετακινούμε ανάλογα το ρυθμιστικό στην Περιοχή οθόνης. Για να επιστρέψουμε σε κανονική προβολή, πατάμε το πλήκτρο Esc ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Επαναφορά προβολής, το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν βρισκόμαστε σε προβολή πλήρους οθόνης.

Για να διακόψουμε την εργασία κάποιου σ’ ένα πρόγραμμα που έχουμε θέσει εσείς σε κοινή χρήση, στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποτροπή ελέγχου ή πατάμε το πλήκτρο Esc. Για να διακόψουμε την κοινή χρήση ενός προγράμματος, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κοινή χρήση προγράμματος και στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Χωρίς κοινή χρήση για να διακόψουμε την κοινή χρήση ενός προγράμματος ή στο πλήκτρο Χωρίς κοινή χρήση σε κανένα για να διακόψουμε την κοινή χρήση όλων των προγραμμάτων.

Αν δεν έχουμε τον έλεγχο του δείκτη του ποντικιού μας, κάνουμε κλικ ή πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Μόνο το άτομο που έθεσε αρχικά σε κοινή χρήση ένα πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να διακόψει την κοινή χρήση του. Για να διακόψουμε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή μας, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κοινή χρήση προγράμματος και στο πλαίσιο διαλόγου Κοινή χρήση κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Χωρίς κοινή χρήση.

Αν δεν έχουμε τον έλεγχο του δείκτη του ποντικιού μας, κάνουμε κλικ ή πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Αν κλείσουμε τη γραμμή κατά τη διάρκεια της κοινής χρήσης του υπολογιστή μας, η κοινή χρήση διακόπτεται αμέσως.

 

Απομακρυσμένη Κοινή Χρήση Επιφάνειας Εργασίας

Η Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας μάς επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σ’ έναν υπολογιστή σε μια τοποθεσία από έναν υπολογιστή άλλης τοποθεσίας. Μπορούμε να θέσουμε σε κοινή χρήση τον υπολογιστή της εργασίας μας και να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτόν από το σπίτι μας. Μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας για τεχνική υποστήριξη. Αν έχουμε ένα πρόβλημα στον υπολογιστή, ένα άτομο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να έχει πρόσβασης στον υπολογιστή μας και στη συνέχεια διόρθωσης του προβλήματος καθώς εμείς παρακολουθούμε.

Για να χρησιμοποιήσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας, την ενεργοποιούμε στο NetMeeting και στη συνέχεια κλείνουμε το NetMeeting. Η Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας δεν λειτουργεί αν το NetMeeting εκτελείται στον υπολογιστή. Μόλις ρυθμίσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας και κλείσουμε το NetMeeting, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτό από οποιαδήποτε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Για να εγκαταστήσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας, στο μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας και μετά ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Τερματίζουμε το NetMeeting και κάνουμε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο του NetMeeting που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και μετά στην εντολή Ενεργοποίηση Aπομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας.

            Αν έχουμε ήδη εκτελέσει τον "Οδηγό απομακρυσμένης κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας", ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις Απομακρυσμένης κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας, να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης και να εκτελέσουμε τον οδηγό ξανά. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας στο μενού Κλήση, κάνοντας κλικ στην εντολή Έξοδος και ενεργοποίηση της Aπομακρυσμένης κοινής χρήση της επιφάνειας εργασίας.

Μετά την εγκατάσταση της Απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζονται δύο εικονίδια στη γραμμή κατάστασης, το εικονίδιο του NetMeeting και το εικονίδιο της Απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας του NetMeeting. Όταν βγούμε από το NetMeeting, το εικονίδιο της Απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας του NetMeeting παραμένει στη γραμμή κατάστασης.

Προτείνεται να αποσυνδεθούμε από τον υπολογιστή και να απενεργοποιήσουμε την οθόνη μετά την ενεργοποίηση της Απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας. Για να συνδεθούμε στον υπολογιστή μας από μια απομακρυσμένη θέση, πρέπει να γνωρίζουμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε.

Για να βρούμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή μας, στο μενού Βοήθεια κάνουμε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Windows NetMeeting. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή μας εμφανίζεται στο κατώτερο τμήμα του πλαισίου. Διεύθυνση IP ενός υπολογιστή αποτελεί η διεύθυνση του πρωτοκόλλου Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Η κάθε διεύθυνση IP πρέπει να είναι μοναδική.

Αν δεν έχουμε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Winsock 2, δεν εμφανίζεται η διεύθυνση IP στο πλαίσιο Πληροφορίες για το Windows NetMeeting. Χρησιμοποιούμε μια από τις ακόλουθες μεθόδους για να βρούμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή μας :

Για να αλλάξουμε έναν κωδικό πρόσβασης για την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας, στο μενού Εργαλεία κάνουμε κλικ στην εντολή Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις Απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης και να εισάγουμε τον κωδικό πρόσβασής μας.

Την πρώτη φορά που κάνουμε κλικ στην εντολή Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας στο μενού Εργαλεία, ξεκινά ο Οδηγός απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας. Αν έχουμε εκτελέσει τον οδηγό ξανά, ανοίγει τότε το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις Απομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας. Το πλήκτρο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης εμφανίζεται μόνο σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows 95 ή Windows 98.

Για υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα Windows NT 4.0, οι διαχειριστές παρέχουν τη δυνατότητα "Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας" σε χρήστες, χωρίς όμως να παρέχουν λογαριασμούς με δικαιώματα διαχείρισης. Για να το επιτύχουμε αυτό, δημιουργούμε έναν λογαριασμό ομάδας χρηστών με το όνομα Χρήστες RDS του NetMeeting και μετά προσθέτουμε χρήστες σ’ αυτόν. Το όνομα της ομάδας χρηστών έχει διάκριση πεζών κεφαλαίων.

Για να συνδεθούμε σ’ έναν υπολογιστή από άλλη τοποθεσία, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Πραγματοποίηση κλήσης και στο πλαίσιο κειμένου Προς γράφουμε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αν το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται ασφάλεια για αυτήν την κλήση δεν είναι επιλεγμένο, κάνουμε κλικ σ’ αυτό για να ενεργοποιήσουμε την ασφάλεια. Γράφουμε τον κωδικό πρόσβασης της Aπομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας.

Οι κλήσεις Aπομακρυσμένης κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι ασφαλείς κλήσεις. Για να συνδεθούμε στον υπολογιστή μας από μια απομακρυσμένη θέση, πρέπει να γνωρίζουμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε. Αν χρησιμοποιούμε Windows 95 ή Windows 98, κατά την εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Κωδικός πρόσβασης, γράφουμε τον κωδικό πρόσβασης για την Aπομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας. Αν είναι απαραίτητο να συνδεθούμε με τον υπολογιστή, γράφουμε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης του υπολογιστή στο πλαίσιο κειμένου Κωδικός πρόσβασης.

Αν χρησιμοποιούμε Windows NT 4.0, όταν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Σύνδεση RDS, γράφουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού διαχειριστή που βρίσκεται στον υπολογιστή με τον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε. Αν είναι απαραίτητο να συνδεθούμε με τον υπολογιστή, στο μενού Έλεγχος κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποστολή Ctrl+Alt+Del και γράφουμε μετά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο κειμένου Κωδικός πρόσβασης. Δεν πρέπει να πατήσουμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+Del στο πληκτρολόγιό μας.

Για να τερματίσουμε την Απομακρυσμένη κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας, στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή με τον οποίο έχουμε συνδεθεί, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη και μετά στην εντολή Αποσύνδεση ή Τερματισμός. Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην περίπτωση που ξεχάσουμε να αποσυνδεθούμε, το NetMeeting ξεκινά το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης το οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, αμέσως μετά το κλείσιμο της γραμμής. Το κλείσιμο της γραμμής ούτε μας αποσυνδέει, αλλά ούτε τερματίζει τη λειτουργία του υπολογιστή με τον οποίο συνδεθήκαμε.

Επίσης, το NetMeeting ξεκινά το προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης αν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή τη στιγμή που γίνεται πρόσβαση σ’ αυτόν.

 

Ανταλλαγή Αρχείων σε Διάσκεψη

Για να αποστείλουμε ένα αρχείο, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Μεταφορά αρχείων και στο πλαίσιο διαλόγου Μεταφορά αρχείων κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη αρχείων και επιλέγουμε τα αρχεία που επιθυμούμε να αποστείλουμε. Κάνουμε κλικ στο όνομα του ατόμου που επιθυμούμε να αποστείλουμε το αρχείο ή στην επιλογή Όλοι για να το αποστείλουμε σ’ όλους τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποστολή όλων.

Για να ακυρώσουμε μια μεταφορά αρχείου πριν από την ολοκλήρωσή της, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Διακοπή αποστολής. Για να καταργήσουμε ένα αρχείο από τη λίστα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κατάργηση αρχείων. Μπορούμε να αποστείλουμε ένα καταχωρημένο αρχείο μόνο μία φορά. Για να το στείλουμε ξανά, κάνουμε κλικ στο κουμπί Προσθήκη αρχείων και επιλέγουμε το αρχείο ξανά.

Αν ένα αρχείο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια εργασίας σ’ ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα, τότε μόνο το άτομο που έθεσε σε κοινή χρήση το πρόγραμμα μπορεί να διανέμει το αρχείο. Αν έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή από μια απομακρυσμένη τοποθεσία, τότε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή που έχουμε αποκτήσει πρόσβαση, κάνουμε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του NetMeeting στη γραμμή κατάστασης και μετά στην επιλογή Αποστολή αρχείων.

Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δυνατότητες ήχου και βίντεο. Για να λάβουμε ένα αρχείο κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή για να λάβουμε το αρχείο και να κλείσει το πλαίσιο διαλόγου. Αν δεν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ενός αρχείου, τότε το όνομα του πλήκτρου αλλάζει σε Κλείσιμο μετά τη λήψη του αρχείου. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κλείσιμο για να κλείσει το πλαίσιο διαλόγου.

Για να απορρίψουμε το αρχείο, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Διαγραφή. Το NetMeeting τοποθετεί το αρχείο στον φάκελο NetMeeting\"Ληφθέντα αρχεία" στον σκληρό μας δίσκο. Αν έχουμε μεταφέρει μια τηλεφωνική κλήση στο NetMeeting, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δυνατότητες ήχου και βίντεο. Για να καθορίσουμε τη θέση αποθήκευσης των ληφθέντων αρχείων, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Μεταφορά αρχείων για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Μεταφορά αρχείων. Στο μενού Αρχείο κάνουμε κλικ στην επιλογή Αλλαγή φακέλου και μετά στον φάκελο όπου θέλουμε το NetMeeting να αποθηκεύσει τα ληφθέντα αρχεία.

Από προεπιλογή, τα αρχεία μας αποθηκεύονται στον φάκελο NetMeeting\"Ληφθέντα αρχεία" στον σκληρό μας δίσκο. Για να ξεκινήσουμε μια σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Microsoft Office 2000, ανοίγουμε το αρχείο που θέλουμε να θέσουμε σε κοινή χρήση. Στο μενού Εργαλεία του προγράμματος που εκτελεί το αρχείο, τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ηλεκτρονική συνεργασία και μετά κάνουμε ένα από τα εξής :

Για να προγραμματίσουμε μια σύσκεψη σε μεταγενέστερο χρόνο, είναι απαραίτητο να έχουμε εγκατεστημένο το Microsoft Outlook. Εάν δεν είναι εγκατεστημένο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σύσκεψη τώρα, αλλά χωρίς να μπορούμε να την προγραμματίσουμε για αργότερα.

Τα προγράμματα της Microsoft που έχουν την εντολή Ηλεκτρονική συνεργασία στο μενού Εργαλεία περιλαμβάνουν τα εξής : Word, Excel, Access και PowerPoint. Αν είμαστε οικοδεσπότης σε μια σύσκεψη και δεν έχουμε το NetMeeting ανοικτό όταν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Συνάντηση τώρα, το NetMeeting ξεκινά αυτόματα. Αυτό δεν ισχύει όμως και στους υπολογιστές των άλλων συμμετεχόντων.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή