ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα με Πλήκτρα Επιλογής
(Radio Button Events)


Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλήκτρου επιλογής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία έγχρωμα κελιά του παρακάτω πίνακα και το φόντο του πλήκτρου εντολής θα αλλάξει χρώμα

     

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα χρώματα

 

Εισαγωγή εικόνας φόντου σ' ένα πλήκτρο επιλογής

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τα τρία κελιά του παρακάτω πίνακα και το πλήκτρο επιλογής θα αποκτήσει μια εικόνα φόντου

     

Μετακινείστε το ποντίκι πάνω από τις εικόνες

 


Επιστροφή