ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδηγίες για τη Δημιουργία Portal με το PHP Mambo στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

Εφόσον είμαστε χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUnet), έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα Portal (Δικτυακή Πύλη) με διάφορα από τα έτοιμα προγράμματα που υπάρχουν στο Internet, όπου ένα απ' αυτά είναι και το Mambo.

Πριν ασχοληθούμε με το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης της MySQL βάσης δεδομένων που μας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (EDUnet) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς, ανάλογα βέβαια με τους κωδικούς του σχολείου ή του εκπαιδευτικού που διαθέτουμε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορούμε να επισκεφθούμε την σχετική ιστοσελίδα για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Mambo, αλλά μπορούμε και να κατεβάσουμε (download) στον υπολογιστή μας το zip αρχείο του Mambo από εδώ καθώς και το αρχείο zip για την ελληνική γλώσσα από εδώ.

Αφού κατεβάσουμε τα παραπάνω αρχεία zip στον υπολογιστή μας, τα τοποθετούμε σε ξεχωριστούς καταλόγους και τα αποσυμπιέζουμε (unzip) με την επιλογή Extract του WinZip σε ειδικούς φακέλους που έχουμε δημιουργήσει. Τα αρχεία για την ελληνική γλώσσα που δημιουργούνται κατά την αποσυμπίεση είναι τρία και μπορούμε να τα μεταφέρουμε από τώρα μέσα στον φάκελο language στη δομή υποκαταλόγων που έχει δημιουργηθεί με το unzip.

Μετά ανοίγουμε ένα πρόγραμμα FTP και δημιουργούμε έναν φάκελο (κατάλογο) όπου εκεί μέσα θα στηθεί το Portal που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε. Για παράδειγμα, αν είμαστε οι χρήστες του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας, τότε το όνομα του Web server είναι το 1gym-florin.flo.sch.gr και έτσι μπορούμε εκεί μέσα να δημιουργήσουμε έναν φάκελο με όνομα Portal ή Mambo ή ό,τι εμείς θέλουμε. Η διαδρομή συνεπώς του Portal που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε θα είναι η εξής : 1gym-florin.flo.sch.gr/Portal/

Αντιγράφουμε μετά με το FTP πρόγραμμα όλη τη δομή των καταλόγων και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από την αποσυμπίεση, μέσα στον παραπάνω κατάλογο του Portal στον Web server.

Πηγαίνουμε μετά από έναν φυλλομετρητή στη διεύθυνση 1gym-florin.flo.sch.gr/Portal/ ή στη διεύθυνση 1gym-florin.flo.sch.gr/Portal/installation/index.php για να δούμε μια σελίδα με την ονομασία pre-installation check. Το πρώτο μέρος της σελίδας αυτής ελέγχει αν το σύστημά μας είναι σε θέση να τρέξει το Mambo, το δεύτερο μέρος εμφανίζει μερικές ρυθμίσεις (settings) του PHP και το τρίτο μέρος ελέγχει άδειες (permissions) αρχείων και καταλόγων.

Στο τρίτο μέρος (Directory and File Permissions) θα πρέπει να είναι όλες οι επιλογές να είναι πράσινες και με το κείμενο Writeable. Αν κάποιες είναι κόκκινες και με το κείμενο Unwriteable, θα πρέπει να πάμε στο FTP πρόγραμμα και να αλλάξουμε τα δικαιώματα των αντίστοιχων φακέλων σε 777 (-rwxrwxrwx). Μετά πάμε στην ιστοσελίδα και κάνουμε ανανέωση (Refresh).

Αν μερικές επιλογές είναι ακόμα με κόκκινο χρώμα, τις αφήνουμε όπως είναι και θα πρέπει να ελέγχουμε τις οδηγίες του προγράμματος.

Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Next και η επόμενη σελίδα εμφανίζει την άδεια (license) του Mambo. Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου (checkbox) I Accept the GPL License και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Next.

Είμαστε τώρα στο Βήμα 1 (step 1) της εγκατάστασης και πρέπει να καταχωρήσουμε τα εξής στοιχεία της Βάσης Δεδομένων :

Δεν επιλέγουμε κανένα από τα πλαίσια ελέγχου Drop Existing Tables, Backup Tables και Install Sample Data και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Next. Αν εμφανίσει κάποιο πρόβλημα, γυρίζουμε στο προηγούμενο Βήμα 1 και επιλέγουμε σαν πρόθεμα (prefix) το mambo_ ή κάτι άλλο.

Στο Βήμα 2 (step 2) θα μας ζητήσει το όνομα του Mambo Site που θα φαίνεται στο Portal. Δίνουμε ό,τι θέλουμε, π.χ. Mambo - 1o Gymnasio Florinas.

Στο Βήμα 3 (step 3) θα μας ζητήσει τα εξής στοιχεία :

Το user name είναι το Admin και για password μπορούμε να κρατήσουμε αυτό που έβγαλε το σύστημα ή να γράψουμε κάτι δικό μας. Δίνουμε ένα δικό μας e-mail για να λαμβάνουμε μηνύματα και αυτό που θέλει δουλειά για να το βρούμε είναι το Path.

Για να βρούμε το Path, κάνουμε τα εξής :

Στο Βήμα 4 (step 4) έχουμε τα εξής :

Σ' ένα πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται ένα κώδικας σε PHP, τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλον copy, να τον αποθηκεύσουμε με το όνομα configuration.php και να το κάνουμε upload αυτό το αρχείο με το FTP πρόγραμμα στον φάκελο που βάλαμε το Mambo, δηλ. στον Portal.

Προσοχή : Μας ειδοποιεί να διαγράψουμε τον κατάλογο Installation από τον Web server.

Στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης βλέπουμε δύο πλήκτρα, το View Site και το Administration, όπου το πρώτο μας πηγαίνει στο Portal που έχει ήδη δημιουργηθεί και το δεύτερο στις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε σαν Administrator. Στη δεύτερη περίπτωση θα χρειασθεί να δώσουμε το user name και το password.

Για να μπορούμε να πάμε αργότερα στις ρυθμίσεις του Administrator, θα πρέπει να πάμε στην εξής διεύθυνση :

http://1gym-florin.flo.sch.gr/Portal/administrator/


 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή