ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα Πληκτρολογίου (Keyboard Events)


Τα συμβάντα πληκτρολογίου είναι τα εξής :

onkeydown Λαμβάνει χώρα τη στιγμή που πατάμε ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο
onkeyup Λαμβάνει χώρα τη στιγμή που αφήνουμε ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο
onkeypress Λαμβάνει χώρα όταν πατάμε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο

Το συμβάν onkeydown

Γράψτε κάτι στο πρώτο πεδίο κειμένου και παρατηρήστε πως ό,τι γράφετε θα εμφανίζεται και στο δεύτερο πεδίο κειμένου :

Γράψτε το όνομά σας :

 

Το συμβάν onkeyup

Γράψτε κάτι στο πρώτο πεδίο κειμένου και παρατηρήστε πως ό,τι γράφετε θα εμφανίζεται και στο δεύτερο πεδίο κειμένου :

Γράψτε το όνομά σας :

 

Τα συμβάντα onkeydown και onkeyup μαζί

Γράψτε κάτι :

 

Το συμβάν onkeypress

Πατήστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου

 

Επιστροφή