ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδηγίες για τη Δημιουργία MySQL Βάσης Δεδομένων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

Εφόσον είμαστε χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUnet), έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε μια βάση δεδομένων σε MySQL που υπάρχει ήδη δημιουργημένη για εμάς αλλά αρχικά είναι κενή.

Η πρώτη μας δουλειά θα είναι να μάθουμε τους ειδικούς κωδικούς (username και password) για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την MySQL βάση δεδομένων που ήδη υπάρχει για μας στο ΠΣΔ.

Πηγαίνουμε στη γνωστή ιστοσελίδα http://www.sch.gr/ και στα πλαίσια κειμένου Όνομα Χρήστη και Κωδικός γράφουμε τους γνωστούς κωδικούς που χρησιμοποιούμε για σύνδεση με το ΠΣΔ, για FTP, για e-mail κλπ.

Κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο mySch και μετά στον σύνδεσμο Ο Δικτυακός μου Τόπος. Επιλέγουμε το link Στοιχεία δικτυακού τόπου και Βάσης Δεδομένων και στην ενότητα MySQL Βάση δεδομένων βλέπουμε το Όνομα χρήστη, τον Κωδικό πρόσβασης MySQL και το Όνομα της βάσης δεδομένων που μας έχει εκχωρηθεί στο ΠΣΔ.

Καταγράφουμε κάπου τους κωδικούς και μπορούμε να κάνουμε κλικ στο link Οδηγίες δημοσίευσης δυναμικών ιστοσελίδων για να πάρουμε μια λίστα με Συνηθισμένες Ερωτήσεις (FAQs) για το θέμα ή να κάνουμε κλικ στο link Διαχείριση Βάσης Δεδομένων για να ξεκινήσουμε τη διαχείριση της βάσης δεδομένων μας.

Μπορούμε να πάμε και απευθείας στην ιστοσελίδα http://www.<nomos>.sch.gr/phpmyadmin/, όπου στο <nomos> βάζουμε το πρόθεμα του νομού μας, π.χ. flo για τον Νομό Φλώρινας, koz για τον Νομό Κοζάνης κοκ, για να διαχειριστούμε τη βάση δεδομένων μας. Το όνομα του database server είναι το userdb και είναι το ίδιο για όλους τους χρήστες του ΠΣΔ.

Θα μας ζητηθεί αμέσως ο κωδικός πρόσβασης δικτύου σ' ένα πλαίσιο διαλόγου, δηλ. το username και το password που έχουμε ειδικά για τη διαχείριση της MySQL βάσης δεδομένων μας στο ΠΣΔ.

Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μία μόνο βάση δεδομένων, η οποία έχει συγκεκριμένο όνομα, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε δικούς μας πίνακες και να καταχωρήσουμε ό,τι στοιχεία (πεδία και τιμές) θέλουμε. Το όνομα της βάσης δεδομένων θα είναι της μορφής dideflor-db1, όπου το επίθεμα db1 είναι το ίδιο για όλους τους χρήστες του ΠΣΔ και το dideflor είναι το user name που έχουμε στο ΠΣΔ.

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα με κώδικα PHP, δηλ. με επέκταση .php, και να συνδυάσουμε κώδικα HTML, κώδικα PHP και σύνδεση με τη βάση δεδομένων MySQL.

Τον κώδικα της ιστοσελίδας μπορούμε να τον γράψουμε και με το γνωστό Σημειωματάριο (Notepad) των Windows, αρκεί να μην ξεχάσουμε να χρησιμοποιήσουμε την επέκταση .php κατά την αποθήκευση του αρχείου.

Ακολουθεί ο PHP κώδικας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της δυναμικής ιστοσελίδας http://dide.flo.sch.gr/Plinet/PHP/php01.php του Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας για την εμφάνιση των περιεχομένων του πεδίου name του πίνακα persons της βάσης δεδομένων dideflor-db1. Ο κωδικός πρόσβασης στη βάση δεδομένων έχει αποκρυφθεί. Ολόκληρο τον κώδικα της δυναμικής ιστοσελίδας μπορείτε να τον κατεβάσετε σε zip μορφή από εδώ : http://dide.flo.sch.gr/Plinet/PHP/php01.zip.

 

<?php
mysql_connect("userdb","dideflor","*
*******
");

mysql_select_db("dideflor-db1");


$result = mysql_query("SHOW TABLES;");

while ($row = mysql_fetch_row($result)) {

echo "<br><b>Πίνακας : $row[0]\n </b>";

}
echo "<br>";
echo "<b>Περιεχόμενα του πεδίου name του πίνακα persons : </b>";
echo "<br>";

$result = mysql_query("SELECT name FROM persons");

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo("<P>" . $row["name"] . "</P>");
}

mysql_close();

?>

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή