ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Πρόγραμμα Authorware
(Μέρος 2 - Εικονίδια)

 

Το Εικονίδιο Wait

Το εικονίδιο wait μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να σταματήσουμε (pause) ένα piece για όση διάρκεια καθορίσουμε ή για να σταματήσουμε όλη την εφαρμογή μέχρι να κάνουμε κλικ με το ποντίκι ή να πατήσουμε ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο για να συνεχίσει. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο wait από την παλέτα εικονιδίων στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο display Text2 και το ονομάζουμε 1 sec. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Wait Icon.

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις εμφανίζουν ένα πλήκτρο Continue στην οθόνη και μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το piece κάνοντας κλικ στο πλήκτρο αυτό ή πατώντας ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο. Ο τίτλος του εικονιδίου, 1 sec, εμφανίζεται σ’ ένα πλαίσιο κειμένου στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου. Αφαιρούμε τις επιλογές από τα πλαίσια ελέγχου Key Press και Show Button και γράφουμε 1 στο πλαίσιο κειμένου Time Limit ... Seconds. Μπορούμε να γράψουμε και δεκαδικά, όπως 1.2 seconds. Αν δεν εισάγουμε έναν αριθμό, το AuthorWare θα αγνοήσει το εικονίδιο wait και θα πάει κατευθείαν στο επόμενο εικονίδιο στη γραμμή ροής.

 

Το Εικονίδιο Motion

Με το εικονίδιο motion μπορούμε να δημιουργήσουμε πέντε είδη path animation για τα αντικείμενα ενός piece. Η απλούστερη μορφή, Direct to Point, μετακινεί ένα αντικείμενο κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής από ένα σημείο σ’ ένα άλλο για όσο χρονικό διάστημα ορίσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονίδιο motion και για να μετακινήσουμε αντικείμενα κατά μήκος μιας καμπύλης διαδρομής ή κατά μήκος μιας διαδρομής που δημιουργείται από τις αποκρίσεις του χρήστη.

Θα χρησιμοποιήσουμε το Direct to Point animation για να μετακινήσουμε τη γραμμή κειμένου Florina προς τα αριστερά. Όταν θα εισάγουμε ένα γραφικό με τη λέξη ΝΟΤ αργότερα, θα φαίνεται σαν το ΝΟΤ να σπρώχνει τη Florina εκτός οθόνης. Σύρουμε ένα εικονίδιο motion στο τέλος της γραμμής ροής και το ονομάζουμε Move Text1. Αναπαράγουμε το piece και μόλις φθάσει στο εικονίδιο motion, το AuthorWare σταματάει και ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Motion Icon.

Στο παράθυρο παρουσίασης, κάνουμε κλικ στη γραμμή κειμένου Florina και τη σύρουμε προς τα αριστερά μέχρι να συναντήσει την άκρη του παραθύρου. Το AuthorWare καταγράφει τη διαδρομή που ακολουθούμε όταν σύρουμε το αντικείμενο. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Preview για να δούμε το animation που δημιουργήθηκε. Η λέξη Florina πρέπει να κινηθεί στην οθόνη κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθήσαμε σε χρόνο 1 δευτερολέπτου, που είναι μια εξ ορισμού ρύθμιση του AuthorWare.

Μπορούμε να την αλλάξουμε, στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται κάτω από την πτυσσόμενη λίστα Timing, και να γράψουμε π.χ. 0,1. Έτσι, η κίνηση του κειμένου θα ολοκληρωθεί σε 1/10 του δευτερολέπτου. Αν επιλέξουμε Rate (sec/in) από την πτυσσόμενη λίστα Timing, τότε το αντικείμενο θα μετακινείται με ταχύτητα 0,1 δευτερόλεπτα ανά ίντσα. Από την πτυσσόμενη λίστα Concurrency, επιλέγουμε Concurrent και αυτό για να συνεχιστεί η ροή κατά μήκος της γραμμής ροής ενώ παίζει το animation. Έτσι, το γραφικό που θα εισάγουμε αργότερα θα εμφανίζεται την ίδια σχεδόν στιγμή με το animation. Αν είχαμε επιλέξει το Wait Until Done, η ροή δεν θα πήγαινε στο επόμενο εικονίδιο στη γραμμή ροής μέχρι να τελειώσει το animation.

Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display από την παλέτα εικονιδίων στη γραμμή ροής και το ονομάζουμε Not. Δημιουργούμε σ’ ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών τη λέξη ΝΟΤ και την εισάγουμε στο εικονίδιο αυτό. Το τοποθετούμε στο σημείο που θέλουμε και όταν αναπαράγεται η εφαρμογή, το γραφικό αυτό θα εμφανίζεται στην οθόνη ταυτόχρονα με το animation που δημιουργήσαμε προηγουμένως.

Για το γραφικό αυτό, μπορούμε να επιλέξουμε το εφέ εναλλαγής Push Left, έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι εισέρχεται από τη δεξιά πλευρά της οθόνης. Επιλέγουμε την ίδια διάρκεια που είχαμε επιλέξει και για το animation του κειμένου και σαν αποτέλεσμα, θα φαίνεται ότι το γραφικό θα σπρώχνει το κείμενο προς τα αριστερά καθώς θα εισέρχεται στη σκηνή. Υπάρχουν λοιπόν κάποια εφέ εναλλαγής που δίνουν την αίσθηση του animation.

 

Εισαγωγή Αρχείου Ήχου

Θα εισάγουμε έναν ήχο που θα παίζει ενώ η γραμμή κειμένου μετακινείται προς τα αριστερά. Το εικονίδιο ήχου θα εισαχθεί πριν από το εικονίδιο motion έτσι ώστε ο ήχος να αναπαραχθεί μαζί με το animation. Σύρουμε ένα εικονίδιο ήχου στη γραμμή ροής ανάμεσα στο εικονίδιο wait και το εικονίδιο motion. Για να είμαστε σίγουροι για την τοποθέτησή του, το αφήνουμε ανάμεσα στους τίτλους των δύο εικονιδίων.

Του δίνουμε το όνομα Sound1 και κάνουμε διπλό κλικ πάνω του για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Sound Icon. Για να εισάγουμε ένα αρχείο ήχου, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import... για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Import which file?. Επιλέγουμε το αρχείο ήχου που θέλουμε να εισάγουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Import. Στο πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων Properties: Sound Icon εμφανίζονται τώρα πληροφορίες για το αρχείο ήχου, όπως το μέγεθός του, η μορφή του, αν είναι stereo ή mono, το μέγεθος δείγματος, η συχνότητα δειγματοληψίας καθώς και ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (Data Rate) σε bytes/sec.

Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πλήκτρο4που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του πλαισίου διαλόγου για να ακούσουμε τον ήχο. Στην καρτέλα Timing υπάρχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο αναπαραγωγής του ήχου. Για την ώρα, θα αλλάξουμε μόνο την επιλογή στην πτυσσόμενη λίστα Concurrency, απ’ όπου επιλέγουμε Concurrent. Τώρα, ενώ θα παίζει ο ήχος, θα εκτελείται και το animation του κειμένου. Με την επιλογή Wait Until Done, θα έπρεπε να τελειώσει ο ήχος πριν ξεκινήσει το animation. Αν αναπαράγουμε τώρα το piece, ο ήχος θα αναπαράγεται την ίδια περίπου χρονική στιγμή που η γραμμή κειμένου μετακινείται και εμφανίζεται το ΝΟΤ.

 

Το Εικονίδιο Erase

Θα χρησιμοποιήσουμε το εικονίδιο erase για να απομακρύνουμε όλο το κείμενο από την οθόνη και να εφαρμόσουμε ένα εφέ εναλλαγής το οποίο θα απομακρύνει την εικόνα από την οθόνη. Σύρουμε και αφήνουμε ένα εικονίδιο erase στο τέλος της γραμμής ροής και το ονομάζουμε -All Text. Το σύμβολο - σημαίνει ότι αυτό το εικονίδιο απομακρύνει κάποιο περιεχόμενο. Αναπαράγουμε το piece ή κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο erase, ώστε να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Erase Icon, στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ένα εφέ εναλλαγής οθόνης για διαγραφή και να δείξουμε τα αντικείμενα που θέλουμε να απομακρύνουμε.

Κάνουμε κλικ δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Transition στις τρεις τελείες ... για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Erase Transition, στο οποίο επιλέγουμε την κατηγορία [internal] και το εφέ εναλλαγής Mosaic. Αυτό το εφέ θα απομακρύνει την εικόνα από την οθόνη με μικρά τετραγωνάκια. Το όνομα του εφέ που επιλέξαμε εμφανίζεται δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Transition. Πάμε στην καρτέλα Icons και επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Icons to Erase και όχι το Icons to Preserve. Μπορούμε να πούμε στο AuthorWare να διαγράψει μόνο τα επιλεγμένα αντικείμενα ή μόνο τα μη επιλεγμένα αντικείμενα.

Για να διαγράψουμε τα πάντα από την οθόνη, επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Icons to Preserve και δεν επιλέγουμε τίποτα. Η χρήση αυτού του πλήκτρου πάντως είναι επικίνδυνη, γιατί μπορεί κάποιο αντικείμενο να είναι κρυμμένο και να μην το επιλέξουμε για να διατηρηθεί και έτσι να διαγραφεί άθελά μας. Επιλέγουμε τις δύο γραμμές κειμένου και το γραφικό ΝΟΤ. Καθώς κάνουμε κλικ σε καθένα απ’ αυτά τα αντικείμενα στο παράθυρο παρουσίασης, βλέπουμε να εφαρμόζεται το εφέ που επιλέξαμε προηγουμένως και ο τίτλος του αντικειμένου εμφανίζεται στη λίστα των διαγραμμένων εικονιδίων στο πλαίσιο διαλόγου Properties: Erase Icon. Για να δούμε το εφέ εναλλαγής να εφαρμόζεται και στα τρία αντικείμενα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Preview.

Αν αναπαράγουμε τώρα το piece, θα παίξει το animation του κειμένου και θα διαγραφούν τα τρία αντικείμενα με το εφέ Mosaic. Το κείμενο, όμως, δεν παραμένει στην οθόνη για αρκετό χρονικό διάστημα πριν απομακρυνθεί. Θα πρέπει να εισάγουμε ένα εικονίδιο wait για 1 δευτερόλεπτο πριν από το εικονίδιο erase, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να διαβάσουν το κείμενο πριν αυτό εξαφανισθεί.

Επιλέγουμε το εικονίδιο wait που τοποθετήσαμε νωρίτερα στη γραμμή ροής, το αντιγράφουμε στο Πρόχειρο, κάνουμε κλικ ανάμεσα στο εικονίδιο Not και στο εικονίδιο erase -All Text και επικολλάμε το εικονίδιο wait. Εισάγουμε και ένα δεύτερο εικονίδιο ήχου με όνομα Sound2 ανάμεσα στο δεύτερο εικονίδιο wait και στο εικονίδιο erase. Έτσι, θα ακούγεται ένας ήχος παράλληλα με τη διαγραφή των αντικειμένων.

 

Οι Αλληλεπιδράσεις (Interactions)

Η καρδιά του AuthorWare είναι η αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), δηλ. η ικανότητα μιας εφαρμογής να αντιδρά ανάλογα με το ποια κλικ κάνουμε στην οθόνη ή ποια πλήκτρα πατάμε. Το AuthorWare μάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 11 είδη αλληλεπιδράσεων χωρίς να γράψουμε κώδικα ή scripts. Το εργαλείο-κλειδί για τη δημιουργία αλληλεπίδρασης στο AuthorWare είναι το εικονίδιο interaction, ένα ισχυρό εικονίδιο που ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά αρκετών άλλων εικονιδίων.

Μπορεί να περιέχει εικόνες, όπως ένα εικονίδιο display, μπορεί να διακλαδώσει σε διάφορα σημεία, όπως ένα εικονίδιο decision, μπορεί να σταματήσει τη ροή μέχρι ο χρήστης να αντιδράσει, όπως ένα εικονίδιο wait και μπορεί να απομακρύνει αντικείμενα από την οθόνη, όπως ένα εικονίδιο erase. Τα τρία είδη αλληλεπιδράσεων που θα χρησιμοποιήσουμε στο AuthorWare είναι τα εξής :

 

Τα Στυλ Κειμένου

Χρησιμοποιώντας στυλ κειμένου (text styles), δηλ. σύνολα ιδιοτήτων κειμένου, μπορούμε να γλιτώσουμε από πολλή δουλειά και να έχουμε μια ομοιόμορφη εμφάνιση στη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα του κειμένου σε μια εφαρμογή. Για να ορίσουμε στυλ κειμένου, επιλέγουμε Define Styles... από το μενού Text ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Shift+Y για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Define Styles, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε στυλ κειμένου και ενεργό κείμενο (hot text), δηλ. κείμενο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε κλικ για να πάμε σ’ ένα άλλο σημείο μιας εφαρμογής.

Όταν δημιουργούμε κείμενο που είναι διαφορετικό από το προκαθορισμένο (default style) του AuthorWare, το AuthorWare καταγράφει τις ρυθμίσεις που κάνουμε και τις εμφανίζει μέσα σε παρενθέσεις σε μια λίστα στα αριστερά του πλαισίου διαλόγου Define Styles, όπως για παράδειγμα Times 36 Color. Για να μετατρέψουμε μια τέτοια επιλογή που είναι μέσα σε παρενθέσεις σ’ ένα στυλ κειμένου που να μπορούμε να εφαρμόσουμε σ’ ένα άλλο κείμενο, επιλέγουμε το στυλ αυτό, γράφουμε το όνομα που θέλουμε να έχει στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τη λίστα και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Modify.

Για να προσθέσουμε ένα καινούργιο στυλ στη λίστα, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add, οπότε εμφανίζεται ένα νέο στυλ με το όνομα New Style. Κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε στη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα του κειμένου, σβήνουμε το New Style, γράφουμε το όνομα του στυλ που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Modify για να οριστεί το νέο στυλ. Για να έχει το καινούργιο στυλ που δημιουργούμε τα χαρακτηριστικά ενός υπάρχοντος στυλ, πρώτα επιλέγουμε αυτό το στυλ και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Add.

 

Το Εικονίδιο Interaction

Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο interaction στο τέλος της γραμμής ροής και του δίνουμε το όνομα Keypress. Επιλέγουμε αυτό το εικονίδιο και πάμε στην επιλογή Properties... του υπομενού Icon4του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+I. Στο πλαίσιο διαλόγου Properties: Interaction Icon που εμφανίζεται, μπορούμε να ορίσουμε διάφορες επιλογές σχετικά με την εμφάνιση και τη συμπεριφορά των αλληλεπιδράσεων. Εδώ, θα καθορίσουμε τι συμβαίνει όταν ο χρήστης εξέρχεται απ’ αυτό το interaction.

Στην καρτέλα Interaction, η πτυσσόμενη λίστα Erase ελέγχει πότε το AuthorWare διαγράφει το κείμενο και τα γραφικά που εμφανίζονται στο interaction, δηλ. το περιεχόμενο που προσθέτουμε στο εικονίδιο interaction. Θα χρησιμοποιήσουμε την προκαθορισμένη επιλογή Upon Exit, που σημαίνει ότι η ερώτηση θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι ένα από τα εικονίδια απόκρισης εξέλθει από το interaction. Επιλέγουμε τα πλαίσια ελέγχου Pause Before Exiting και Show Button, όπου το πρώτο αναγκάζει τη ροή να σταματήσει καθώς βγαίνουμε από το interaction και ο χρήστης πρέπει να πατήσει ένα πλήκτρο ή να κάνει κλικ στην οθόνη για να συνεχίσει.

Το δεύτερο πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αν έχουμε επιλέξει το πρώτο και όταν είναι κι αυτό επιλεγμένο, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ σ’ ένα πλήκτρο Continue ή να πατήσει ένα πλήκτρο για να συνεχίσει. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και ανοίγουμε το παράθυρο παρουσίασης. Σύρουμε και μεταφέρουμε το πλήκτρο Continue στο κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου για να μην εμποδίζεται από τα άλλα αντικείμενα της οθόνης.

Θα δημιουργήσουμε τώρα μια αλληλεπίδραση, όπου όταν οι χρήστες επιλέγουν τη σωστή απάντηση, θα εξέρχονται από το interaction, αλλά πριν εξέλθουν και πάνε στο επόμενο εικονίδιο της γραμμής ροής, θα πρέπει να κάνουν κλικ στο πλήκτρο Continue. Ένα εικονίδιο interaction, όπως ένα εικονίδιο display, μπορεί να περιέχει κείμενο και γραφικά. Εδώ, θα συμπεριλάβουμε κείμενο στο εικονίδιο interaction για μια ερώτηση στην οποία θα μπορούν να απαντούν οι χρήστες πατώντας ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο.

Το AuthorWare μάς παρέχει τη δυνατότητα να βλέπουμε τα περιεχόμενα πολλών εικονιδίων display åíώ δημιουργούμε κείμενο ή γραφικά σ’ ένα άλλο εικονίδιο. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνουμε διπλό κλικ σε κάθε εικονίδιο. Τα περιεχόμενα όλων των εικονιδίων θα εμφανισθούν στο παράθυρο παρουσίασης. Στο παράθυρο σχεδίασης, κάνουμε διπλό στο εικονίδιο Box, που βρίσκεται στην κορυφή της γραμμής ροής και μετά κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction Keypress. Ανοίγει το toolbox για το Keypress και η εικόνα του εικονιδίου Box παραμένει στην οθόνη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το κείμενο της ερώτησης.

Στο παράθυρο παρουσίασης, επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου του toolbox και κάνουμε κλικ μέσα στο παράθυρο για να δείξουμε πού θα εισάγουμε το κείμενο. Για να εφαρμόσουμε ένα στυλ κειμένου, πάμε στην επιλογή Apply Styles... του μενού Text ή πατάμε τα πλήκτρα Control+Alt+Y για να ανοίξει το παράθυρο Apply Styles και επιλέγουμε ένα στυλ κειμένου. Με τις επιλογές του υπομενού Alignment4του μενού Text (Left, Center, Right, Justify) μπορούμε να στοιχίσουμε το κείμενο όπως θέλουμε. Για να ορίσουμε θέσεις στηλοθέτη (tab) στο κείμενό μας, κάνουμε κλικ λίγο πάνω από τη γραμμή paragraph ruler και το AuthorWare τοποθετεί μικρά τριγωνάκια στις αντίστοιχες θέσεις.

Γράφουμε το παρακάτω κείμενο. Πατάμε enter στο τέλος της κάθε γραμμής και tab στην αρχή των τριών γραμμών που παριστάνουν τις επιλογές. Προσθέτουμε μία επιπλέον κενή γραμμή πριν από την τελευταία γραμμή.

            Where is Florina located ?

Α. In Central Macedonia.

Β. In East Macedonia.

C. In West Macedonia.

            To answer, press A, B, or C on your keyboard.

Μπορούμε να επιλέξουμε το εργαλείο επιλογής του toolbox και να μετακινήσουμε το κείμενο ή να του αλλάξουμε και μέγεθος.

 

Το Εικονίδιο Response

Τώρα που δημιουργήσαμε μια ερώτηση, μπορούμε να ετοιμάσουμε την ανάδραση ή αντίδραση (feedback) για την κάθε πιθανή απάντηση του χρήστη σ’ ένα εικονίδιο response, που είναι ένα εικονίδιο που θα προσθέσουμε στο εικονίδιο interaction και το οποίο θα παρέχει μία από τις δυνατές απαντήσεις. Θα δημιουργήσουμε αντίστοιχο κείμενο όταν ο χρήστης θα πατάει ένα από τα πλήκτρα A, B ή C. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στη δεξιά πλευρά του εικονιδίου interaction. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Response Type, όπου μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της απόκρισης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Το AuthorWare ανοίγει αυτό το πλαίσιο διαλόγου μόνο αφού τοποθετήσουμε ένα εικονίδιο αμέσως δεξιά ενός εικονιδίου interaction. Αν ορίσουμε επιπλέον εικονίδια response στο ίδιο interaction στα δεξιά του πρώτου εικονιδίου response, το AuthorWare τούς εκχωρεί τον ίδιο τύπο με το πρώτο εικονίδιο response. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη ρύθμιση, αν θέλουμε, ή μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα εικονίδιο αμέσως δεξιά ενός εικονιδίου interaction, να επιλέξουμε τον τύπο απόκρισής του με το πλαίσιο διαλόγου Response Type και μετά να το μετακινήσουμε εκεί που θέλουμε ανάμεσα στα άλλα εικονίδια response.

Επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Keypress στο πλαίσιο διαλόγου Response Type και πατάμε ΟΚ. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο που βρίσκεται πάνω από το εικονίδιο display και που μοιάζει με πλήκτρο πληκτρολογίου. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου περιέχει δύο καρτέλες : η καρτέλα Keypress περιέχει τις ρυθμίσεις γι’ αυτόν τον τύπο απόκρισης και η καρτέλα Response περιέχει αρκετές ρυθμίσεις που είναι κοινές γι’ όλους τους τύπους απόκρισης.

Πρώτα απ’ όλα, θα ορίσουμε ποια πλήκτρα θα συνδεθούν μ’ αυτή την απόκριση. Στην καρτέλα Keypress και στο πλαίσιο κειμένου Key(s) γράφουμε το γράμμα a. Έτσι, όταν ο χρήστης πατήσει το γράμμα a, το AuthorWare θα διακλαδώσει στο εικονίδιο display που έχουμε επισυνάψει. Επειδή ο τύπος απόκρισης keypress διαφέρει ως προς τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα, θα πρέπει να δηλώσουμε και το κεφαλαίο γράμμα Α. Στο ίδιο πλαίσιο κειμένου, γράφουμε τον χαρακτήρα | και μετά το Α χωρίς κενό. Ο χαρακτήρας | παίζει τον ρόλο του Or στο AuthorWare. Ο τίτλος αυτής της απόκρισης έχει γίνει ίσος με a|A.

Τώρα, για να ορίσουμε τι θα γίνεται όταν ο χρήστης θα πατάει ένα από τα γράμματα a ή A, θα χρησιμοποιήσουμε την καρτέλα Response. Οι τέσσερις επιλογές της πτυσσόμενης λίστας Erase ελέγχουν πότε διαγράφεται το περιεχόμενο αυτής της απόκρισης και είναι οι εξής :

Εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε την προεπιλογή, After Next Entry. Θέλουμε ό,τι αντίδραση (feedback) εμφανισθεί όταν ο χρήστης πατήσει ένα πλήκτρο να παραμείνει στην οθόνη μέχρι να πατήσει ένα άλλο πλήκτρο.

Η καρτέλα Response περιέχει επίσης τις εξής τρεις επιλογές για την πτυσσόμενη λίστα Branch :

Εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι την προεπιλογή, Try Again.

Για να δημιουργήσουμε τις αποκρίσεις όταν ο χρήστης πατάει τα πλήκτρα B ή C, στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά της απόκρισης a|A. Σβήνουμε το όνομα Untitled και γράφουμε b|B χωρίς κενά. Το όνομα που δίνουμε σε μια απόκριση keypress φανερώνει τα πλήκτρα που ενεργοποιούν την απόκριση. Για να το δούμε αυτό, κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο του μικρού πλήκτρου για το b|B για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response.

Σύρουμε και ένα άλλο εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου b|B και το ονομάζουμε c|C. Επειδή η απόκριση για το πλήκτρο C είναι η σωστή απάντηση, θα ορίσουμε αυτό το εικονίδιο response να διακλαδώνει διαφορετικά από τα άλλα δύο που είναι για τις λάθος απαντήσεις. Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response για το c|C. Στην καρτέλα Response και στην πτυσσόμενη λίστα Branch επιλέγουμε Exit Interaction και πατάμε ΟΚ. Τα βελάκια που υπάρχουν στα εικονίδια response δεξιά από το εικονίδιο interaction φανερώνουν τη ροή ανάλογα με το πλήκτρο που πατάμε.

Αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο C και δει την αντίδραση για τη σωστή απάντηση, θα φύγει απ’ αυτό το interaction και θα πάει στο επόμενο εικονίδιο στην κύρια γραμμή ροής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι θα πρέπει να κάνει κλικ και σ’ ένα πλήκτρο Continue πριν φύγει, επειδή αυτό ορίσαμε γι’ όλο το interaction. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα εικονίδια που δεν μπορούμε να προσθέσουμε σ’ ένα εικονίδιο interaction σαν εικονίδια απόκρισης είναι τα interaction, decision και framework. Όμως, μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε μέσα σ’ ένα εικονίδιο map, το οποίο να προσθέσουμε σ’ ένα εικονίδιο interaction. Θα πρέπει να γράψουμε και το κείμενο για την κάθε απόκριση, έτσι ώστε οι χρήστες να βλέπουν διαφορετικά μηνύματα ανάλογα με το πλήκτρο που θα πατάνε.

Αναπαράγουμε το piece από την αρχή. Όταν η ροή φθάσει στο εικονίδιο απόκρισης Keypress, το AuthorWare περιμένει από εμάς να πατήσουμε ένα πλήκτρο που να ταιριάζει με μία από τις τρεις αποκρίσεις. Για να γράψουμε την απάντηση, δεν έχουμε παρά να πατήσουμε το αντίστοιχο πλήκτρο. Έτσι, πατάμε το a ή το A για το πρώτο εικονίδιο απόκρισης και το AuthorWare σταματάει και ανοίγει το εικονίδιο display a|A. Επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου από το toolbox και γράφουμε κάπου την απάντηση. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα στυλ κειμένου και να γράψουμε ένα κείμενο ως εξής :

            Sorry, Florina isn’t located in Central Macedonia!

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επιλογής και μετακίνησης του toolbox για να μετακινήσουμε το κείμενο και να το κάνουμε διαφανές ως προς το background με το Modes Inspector. Για να γράψουμε το κείμενο που θα εμφανίζεται όταν οι χρήστες θα πατάνε κάποιο από τα άλλα πλήκτρα και για να εμφανίζεται στην ίδια θέση με το αρχικό κείμενο, στο παράθυρο σχεδίασης, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο display b|B.

Εμφανίζεται το παράθυρο παρουσίασης και βλέπουμε όλα όσα εμφανίσθηκαν προηγουμένως ενώ γράφουμε το νέο κείμενο. Επιλέγουμε το ίδιο στυλ κειμένου όπως προηγουμένως και γράφουμε τα εξής :

            Sorry, Florina isn’t located in East Macedonia!

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επιλογής και μετακίνησης του toolbox για να μετακινήσουμε το νέο κείμενο και να το κάνουμε να συμπέσει με το πρώτο κείμενο που γράψαμε, έτσι ώστε να εμφανίζονται στην ίδια ακριβώς θέση. Στο παράθυρο σχεδίασης, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο display c|C. Εμφανίζεται το παράθυρο παρουσίασης και βλέπουμε όλα όσα εμφανίσθηκαν προηγουμένως ενώ γράφουμε το νέο κείμενο. Επιλέγουμε το ίδιο στυλ κειμένου όπως προηγουμένως και γράφουμε τα εξής :

            That’s right! Florina is located in West Macedonia!

Όπως και προηγουμένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επιλογής και μετακίνησης του toolbox για να μετακινήσουμε το νέο κείμενο και να το κάνουμε να συμπέσει με τα άλλα κείμενα που γράψαμε, έτσι ώστε να εμφανίζονται στην ίδια ακριβώς θέση.

 

Το Εικονίδιο Map

Ο σκοπός ενός εικονιδίου map είναι να περιέχει άλλα εικονίδια και έτσι να χωρίζει τη γραμμή ροής σε μικρά και εύκολα διαχειρίσιμα τμήματα. Στο παράθυρο σχεδίασης, τοποθετούμε το ποντίκι πάνω και αριστερά από το δεύτερο εικονίδιο display, το Text1, και σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο γύρω από την πρώτη ομάδα των εικονιδίων που θέλουμε να τοποθετήσουμε σ’ ένα εικονίδιο map, η οποία καλύπτει μέχρι και το εικονίδιο -All Text. Όταν αφήσουμε το ποντίκι, τα επιλεγμένα εικονίδια μαυρίζουν και αυτός ο τρόπος επιλογής αποκαλείται marquee selection. Για να δημιουργήσουμε ένα εικονίδιο map γι’ αυτά τα εικονίδια, επιλέγουμε Group από το μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+G. Τώρα ένα εικονίδιο map θα περιέχει τα επιλεγμένα εικονίδια και η γραμμής ροής γίνεται έτσι πολύ μικρότερη.

Δίνουμε στο εικονίδιο map το όνομα Opening και μπορούμε να κάνουμε διπλό πάνω του για να δούμε ποια εικονίδια περιέχει. Η χρήση εικονιδίων map είναι η κύρια τεχνική που θα χρησιμοποιούμε για να οργανώνουμε και να συμπυκνώνουμε τη γραμμή ροής στο AuthorWare. Επιλέγουμε με παρόμοιο τρόπο όλα τα εικονίδια που υπάρχουν στο εικονίδιο interaction Keypress και δημιουργούμε ένα δεύτερο εικονίδιο map, το οποίο αποκτά αυτόματα τον τίτλο Keypress.

 

Το Εικονίδιο Decision

Το εικονίδιο decision χρησιμοποιείται για να διακλαδώνουμε ή να επιλέγουμε μια διαδρομή βασισμένοι σε μια τιμή ή σε μια έκφραση, όπως το σκορ ενός χρήστη σ’ ένα τεστ ή ο τύπος του υπολογιστή όπου τρέχει η εφαρμογή. Εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε ένα εικονίδιο decision για να αποθηκεύσουμε προσωρινά κάποια στοιχεία εκτός της γραμμής ροής. Το εικονίδιο decision δεν θα κάνει καθόλου διακλάδωση. Προσθέτουμε εικονίδια σ’ ένα εικονίδιο decision όπως και σ’ ένα εικονίδιο interaction. Σύρουμε ένα εικονίδιο decision στη γραμμή ροής κάτω ακριβώς από το εικονίδιο map Keypress και το ονομάζουμε Temp.Storage. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο decision για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Decision Icon.

Η δύναμη ενός εικονιδίου decision βρίσκεται κυρίως στις επιλογές διακλάδωσης (branching options) που ορίζουμε. Πριν προσθέσουμε εικονίδια σ’ ένα εικονίδιο decision, μπορούμε να επιλέξουμε τις επιλογές διακλάδωσης που θα καθορίζουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσει η γραμμή ροής. Το πρώτο εικονίδιο που προστίθεται σ’ ένα εικονίδιο decision θεωρείται σαν η διαδρομή (path) 1, το δεύτερο εικονίδιο η διαδρομή 2 κοκ. Η πτυσσόμενη λίστα Branch περιέχει τέσσερις επιλογές και η επιλογή που κάνουμε δείχνεται μ’ ένα γράμμα πάνω στο εικονίδιο decision.

Οι επιλογές της πτυσσόμενης λίστας Branch είναι οι εξής :

Επιλέγουμε το To Calculated Path και εισάγουμε 0 στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται κάτω από την πτυσσόμενη λίστα Branch. Η τιμή 0 δεν ορίζει ουσιαστικά κάποια διαδρομή και έτσι το AuthorWare θα αγνοήσει τα εικονίδια που έχουμε προσθέσει σ’ αυτό το εικονίδιο decision. Τώρα θα προσθέσουμε στο εικονίδιο decision τα δύο εικονίδια map που δημιουργήσαμε νωρίτερα, δημιουργώντας έτσι τις διαδρομές 1 και 2. Σύρουμε τα εικονίδια map Opening και Keypress στα δεξιά του εικονιδίου decision Temp.Storage, όπως κάνουμε με τα εικονίδια interaction.

Όταν προσθέτουμε ένα εικονίδιο σ’ ένα εικονίδιο decision, η δομή της γραμμής ροής που προκύπτει παριστάνει τη διαδρομή από το εικονίδιο decision, μέσω του εικονιδίου που προσθέσαμε και ξανά πίσω στη γραμμή ροής. Όσο το calculated path έχει τεθεί ίσο με 0, το AuthorWare θα προσπερνάει και τα δύο εικονίδια map που έχουμε προσθέσει στο εικονίδιο decision Temp.Storage. Στην ουσία έχουμε απομονώσει κάποια δουλειά που έχουμε κάνει στο AuthorWare, αλλά μπορούμε να την επαναφέρουμε πολύ εύκολα, σύροντας απλά τα εικονίδια map πίσω στη θέση τους.

 

Το Hot Spot Interaction

Θα σύρουμε ένα εικονίδιο interaction στη γραμμή ροής και θα γράψουμε το κείμενο για μια ερώτηση που θα ζητά από τον χρήστη να κάνει κλικ σε αντίστοιχα γραφικά στην οθόνη. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο interaction στη γραμμή ροής κάτω από το εικονίδιο decision και το ονομάζουμε Hot Spot. Με επιλεγμένο το εικονίδιο interaction Hot Spot, πάμε στην επιλογή Properties... του υπομενού Icon4του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+I. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Interaction Icon. Στην καρτέλα Interaction επιλέγουμε τα πλαίσια ελέγχου Pause Before Exiting και Show Button και κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

Είναι οι ίδιες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσαμε και στο Keypress interaction και σύμφωνα μ’ αυτές, το AuthorWare θα σταματήσει όταν η διακλάδωση για μια από τις αποκρίσεις βγει από το interaction και ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ σ’ ένα πλήκτρο Continue για να πάει ξανά πίσω στην κύρια γραμμή ροής. Στο παράθυρο παρουσίασης, σύρουμε το πλήκτρο Continue στο κάτω δεξιά μέρος του. Αναπαράγουμε το piece από την αρχή και όταν σταματήσει, πηγαίνουμε στο παράθυρο σχεδίασης και με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction Hot Spot. Τώρα θα γράψουμε το κείμενο της ερώτησης.

Επιλέγουμε ένα στυλ κειμένου, αριστερή στοίχιση και transparent mode και γράφουμε το εξής κείμενο :

            Which of the above is the greek flag ?

            Click your choice.

Θα πρέπει να έχουμε ήδη εισάγει τρία γραφικά σε αντίστοιχα εικονίδια display με τις αντίστοιχες σημαίες, π.χ. Ελλάδας, Ιταλίας και Ουγγαρίας. Ένα hot spot (ενεργό ή θερμό σημείο) είναι ένα αόρατο ορθογώνιο που παράγει μια απόκριση όταν κάνουμε κλικ πάνω του. Θα δημιουργήσουμε ένα hot spot που θα καλύπτει ένα εικονίδιο display που περιέχει μια σημαία. Όταν θα κάνουμε κλικ σ’ αυτό το εικονίδιο σαν απόκριση σε μια ερώτηση, θα υπάρχει μια αντίδραση (feedback) που θα λέει ότι πρόκειται για λάθος απάντηση.

Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου interaction Hot Spot. Στο πλαίσιο διαλόγου Response Type, που θα εμφανισθεί, επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Hot Spot. Το σύμβολο απόκρισης για ένα hot spot είναι ένα μικρό ορθογώνιο με διακεκομμένες γραμμές. Στο εικονίδιο δίνουμε το όνομα Italian Icon Choice. Το πρώτο hot spot θα τοποθετηθεί πάνω από τη σημαία της Ιταλίας και όταν θα κάνουμε κλικ πάνω του, θα λαμβάνουμε την απάντηση που θα δημιουργήσουμε. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του hot spot (το μικρό ορθογώνιο) για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response.

Στην καρτέλα Hot Spot και στα τα πεδία κειμένου Size και Location, μπορούμε να καθορίσουμε τις ακριβείς συντεταγμένες στην οθόνη για το μέγεθος και τη θέση του hot spot ενώ η πτυσσόμενη λίστα Match ορίζει την ενέργεια του ποντικιού που θα ενεργοποιήσει την απόκριση : Single-click, Double-click ή Cursor in Area (ο δρομέας βρίσκεται από πάνω αλλά δεν κάνουμε κλικ στο hot spot). Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Highlight on Match και έτσι όταν θα κάνουμε κλικ σ’ αυτό το hot spot, το AuthorWare θα το εμφανίσει με ανάστροφο χρωματισμό. Κάνουμε κλικ στις τρεις τελείες ... στα δεξιά του πλαισίου κειμένου Cursor για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Cursors. Επιλέγουμε τον δρομέα που έχει σχήμα χεριού και βρίσκεται στη θέση 6.

Κλείνουμε αυτό το πλαίσιο διαλόγου και με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction για να ανοίξει το παράθυρο παρουσίασης. Το hot spot του Italian Icon Choice εμφανίζεται με διακεκομμένες γραμμές και με γκρι λαβές. Το μετακινούμε και του αλλάζουμε μέγεθος έτσι ώστε να καλύψει μόνο το μέρος που μας ενδιαφέρει, δηλ. το γραφικό της σημαίας της Ιταλίας.

Θα δημιουργήσουμε τώρα το κείμενο που θα εμφανίζεται όταν θα κάνουμε κλικ σ’ αυτό το hot spot. Αναπαράγουμε το piece από την αρχή. Το hot spot είναι αόρατο όταν αναπαράγεται το piece, αλλά αν μετακινήσουμε το ποντίκι πάνω από τη σημαία της Ιταλίας, ο δρομέας γίνεται χεράκι. Στο παράθυρο παρουσίασης, κάνουμε κλικ στη σημαία της Ιταλίας. Το AuthorWare διακλαδώνει στο εικονίδιο απόκρισης του Italian Icon Choice. Γράφουμε το εξής κείμενο :

            No, thats the italian flag!

Αν αναπαράγουμε τώρα το piece και κάνουμε κλικ στη σημαία της Ιταλίας, θα εμφανισθεί το παραπάνω κείμενο. Το piece περιμένει τώρα να κάνουμε κλικ πάλι κάπου αλλού εξαιτίας της επιλογής Try Again που υπάρχει στην πτυσσόμενη λίστα Branch εξ ορισμού. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του Italian Icon Choice και το ονομάζουμε Hungarian Icon Choice. Το AuthorWare αυτόματα εκχωρεί τον ίδιο τύπο απόκρισης και διακλάδωσης που ορίσαμε για το προηγούμενο εικονίδιο καθώς και τον ίδιο τύπο δρομέα και μας απαλλάσσει έτσι από επιπλέον δουλειά.

Με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction για να ανοίξει το παράθυρο παρουσίασης. Το AuthorWare έχει αντιγράψει το μέγεθος από το πρώτο hot spot για το νέο hot spot και το έχει τοποθετήσει λίγο πιο κάτω. Το σύρουμε και το τοποθετούμε εκεί που θέλουμε. Πάμε στο παράθυρο σχεδίασης και με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Hungarian Icon Choice και γράφουμε το παρακάτω κείμενο :

            No, that’s the hungarian flag!

Για να δημιουργήσουμε το hot spot για τη σωστή απάντηση, στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα άλλο εικονίδιο display στα δεξιά του Hungarian Icon Choice και το ονομάζουμε Greek Icon Choice. Ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response για το εικονίδιο αυτό κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του εικονιδίου (το μικρό ορθογώνιο). Πάμε στην καρτέλα Response και επιλέγουμε Exit Interaction από την πτυσσόμενη λίστα Branch και αυτό γιατί αν επιλέξουμε αυτό το hot spot, που είναι η σωστή απάντηση, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνουμε στο interaction.

Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction. Στο παράθυρο παρουσίασης, τοποθετούμε το καινούργιο hot spot εκεί που θέλουμε. Στο παράθυρο σχεδίασης, με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Greek Icon Choice και στο παράθυρο παρουσίασης γράφουμε το εξής κείμενο :

            You’re right! This is the greek flag!

Μπορούμε να αναπαράγουμε τώρα το piece και να δοκιμάσουμε όλες τις επιλογές. Αν επιλέξουμε την ελληνική σημαία, το piece θα σταματήσει.

 

Το Catch-All Hot Spot

Αν έχουμε πολλές σημαίες για τις οποίες πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό hot spot, θα ήταν καλύτερα να δημιουργήσουμε ένα hot spot που να καλύπτει όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν καλύπτουν τα τρία αρχικά hot spots. Αυτό αποκαλείται catch-all hot spot και τοποθετείται τελευταίο στη γραμμή ροής του interaction. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του Greek Icon Choice και το ονομάζουμε Any Other Choice. Για να αλλάξουμε την επιλογή Branch γι’ αυτό το εικονίδιο χωρίς να ανοίξουμε το σχετικό πλαίσιο διαλόγου, μπορούμε να κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο Control και να κάνουμε κλικ δύο φορές (όχι διπλό κλικ) στο σύμβολο διακλάδωσης. Η επιλογή για το Branch θα είναι τώρα η Try Again.

Με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction και στο παράθυρο παρουσίασης, σύρουμε και αλλάζουμε μέγεθος στο εικονίδιο Any Other Choice, έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις άλλες σημαίες. Μπορεί να καλύπτει και τις τρεις αρχικές σημαίες, χωρίς αυτό να έχει κάποια επίπτωση στα πρώτα hot spots που δημιουργήσαμε και αυτό γιατί αυτό το hot spot είναι το τελευταίο στη σειρά. Στο παράθυρο σχεδίασης, με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Any Other Choice και στο παράθυρο παρουσίασης γράφουμε το εξής κείμενο :

            No, you have clicked a wrong flag. Please, try again.

 

Το Text Entry Interaction

Ένα text entry interaction ζητάει από τον χρήστη να απαντήσει σε μια ερώτηση γράφοντας μια απάντηση σ’ ένα πεδίο κειμένου. Το AuthorWare μάς παρέχει μεγάλη ευελιξία στη χρήση των text entry interactions. Μπορούμε να αναζητάμε μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση ή αρκετές παραλλαγές μιας λέξης ή φράσης, μπορούμε να αγνοήσουμε τα επιπλέον κενά ή τα κεφαλαία γράμματα και μπορούμε να αποδεχθούμε όλο το κείμενο που καταχωρεί ο χρήστης, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ (wildcard character).

Εδώ, το text entry interaction που θα δημιουργήσουμε, θα ζητάει από τον χρήστη να γράψει το όνομα μιας χώρας σαν απάντηση σε μια ερώτηση. Θα δημιουργήσουμε αντίδραση (feedback) για τη σωστή απάντηση και γι’ όλες τις άλλες απαντήσεις. Θα προσθέσουμε και έναν tries limit τύπο απόκρισης στο interaction, το οποίο θα εμφανίζει τη σωστή απάντηση αν ο χρήστης αποτύχει να καταχωρήσει το σωστό κείμενο μετά από τρεις προσπάθειες.

Πρώτα απ’ όλα, θα μαζέψουμε όλα τα εικονίδια από την προηγούμενη εργασία σ’ ένα εικονίδιο map και μετά θα προσθέσουμε αυτό το εικονίδιο map στο εικονίδιο decision Temp.Storage. Έτσι, θα τοποθετήσουμε το hot spot interaction εκτός της κύριας γραμμής ροής. Στο παράθυρο σχεδίασης, επιλέγουμε με το ποντίκι το εικονίδιο interaction Hot Spot καθώς και τα εικονίδια που έχουμε προσθέσει σ’ αυτό. Μετά, πηγαίνουμε στην επιλογή Group του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+G για να ομαδοποιήσουμε την επιλογή μας σ’ ένα εικονίδιο map.

Προσθέτουμε το νέο εικονίδιο map με όνομα Hot Spot στο εικονίδιο decision Temp.Storage, σύροντάς το δεξιά από το εικονίδιο map Keypress. Τώρα, που το περιεχόμενο της προηγούμενης ενότητας είναι προσωρινά εκτός κύριας γραμμής ροής, μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα text entry interaction. Σύρουμε ένα εικονίδιο interaction στη γραμμής ροής κάτω από το εικονίδιο decision Temp.Storage και το ονομάζουμε Text Entry. Με επιλεγμένο το εικονίδιο interaction, πάμε στην επιλογή Properties... του υπομενού Icon4 του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+I για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Interaction Icon.

Στην καρτέλα Interaction, επιλέγουμε τα πλαίσια ελέγχου Pause Before Exiting και Show Button και κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Αναπαράγουμε το piece, πάμε στο παράθυρο σχεδίασης και με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο interaction Text Entry. Επιλέγουμε ένα στυλ κειμένου και αριστερή στοίχιση και γράφουμε το εξής κείμενο :

            This map is of the

            country.

            Type your answer and press Enter.

Θα δημιουργήσουμε τώρα ένα βελάκι που θα δείχνει προς την εικόνα που αναφέρεται στην ερώτηση. Επιλέγουμε το εργαλείο straight line από το toolbox και σύρουμε για να σχεδιάσουμε μια οριζόντια γραμμή ανάμεσα στην εικόνα και το κείμενο της ερώτησης. Για να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμμής, επιλέγουμε Lines από το υπομενού Inspectors4του μενού Window ή πατάμε τα πλήκτρα Control+L για να εμφανισθεί ο Lines Inspector και επιλέγουμε ένα μεγαλύτερο μέγεθος γραμμής καθώς και ένα βέλος στην άκρη που δείχνει προς την εικόνα.

Τώρα, θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα πεδίο κειμένου στο παράθυρο παρουσίασης και να το ετοιμάσουμε να δεχθεί την επιθυμητή απόκριση. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου interaction Text Entry και στο πλαίσιο διαλόγου Response Type επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Text Entry. Το όνομα στο εικονίδιο response θα δοθεί αυτόματα όταν γράψουμε το σωστό κείμενο. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του text entry, που είναι τρεις τελείες, για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response. Στην καρτέλα Text Entry υπάρχουν πολλά πλαίσια ελέγχου σχετικά με το κείμενο που μπορούμε να καταχωρήσουμε σαν απόκριση.

Για παράδειγμα, οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις αγνοούν τα κεφαλαία γράμματα, τις επιπλέον λέξεις και τη σειρά των λέξεων στην αποδοχή των καταχωρήσεων του χρήστη. Στο πεδίο κειμένου Pattern διαγράφουμε τη λέξη Untitled και γράφουμε Greece, που είναι η σωστή απάντηση. Το ίδιο κείμενο εμφανίζεται και στην κορυφή του πλαισίου διαλόγου σαν τίτλος του εικονιδίου απόκρισης.

Αν γράψουμε δύο παύλες μετά το κείμενο αυτό, το AuthorWare θα τις εκλάβει σαν σχόλιο και ενώ θα τις εμφανίσει στον τίτλο του εικονιδίου, δεν θα τις λάβει υπόψη του για να τις συγκρίνει με τις καταχωρήσεις του χρήστη. Πάμε στην καρτέλα Response και επιλέγουμε Exit Interaction από την πτυσσόμενη λίστα Branch. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Αναπαράγουμε το piece και βλέπουμε ότι ένα μαύρο τριγωνάκι μαζί μ’ έναν δρομέα που αναβοσβήνει φανερώνουν την αριστερή άκρη του πεδίου κειμένου.

Επιλέγουμε Pause από το μενού Control ή πατάμε τα πλήκτρα Control+P ή το πλήκτρο 2 του αριθμητικού πληκτρολογίου για να διακόψουμε το piece. Βλέπουμε τότε μια γκρι διακεκομμένη γραμμή να δείχνει το περιθώριο του πεδίου κειμένου. Μπορούμε τώρα να σύρουμε το πεδίο κειμένου και να αλλάξουμε το μέγεθός του, έτσι ώστε να ταιριάξει ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη γραμμή του κειμένου της ερώτησης.

Τώρα θα αναπαράγουμε το piece και θα γράψουμε τη σωστή απάντηση. Το AuthorWare θα διακλαδώσει στο εικονίδιο display και θα ανοίξει το toolbox, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αντίδραση (feedback). Αναπαράγουμε το piece και όταν εμφανισθεί η ερώτηση, γράφουμε Greece και πατάμε enter. Επειδή η απάντηση ήταν η αναμενόμενη, το AuthorWare διακλαδώνει στο εικονίδιο απόκρισης γι’ αυτή την επιλογή. Γράφουμε το εξής κείμενο :

            Youre right!

Αναπαράγουμε πάλι το piece και γράφουμε ξανά τη σωστή απάντηση. Εμφανίζεται το προηγούμενο κείμενο για τη σωστή απάντηση και η ροή βγαίνει εκτός του εικονιδίου interaction. Θα πρέπει τώρα να ορίσουμε την αντίδραση του AuthorWare αν ο χρήστης γράψει κάποιο άλλο κείμενο. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου display Greece και δεν το ονομάζουμε ακόμα. Κάνουμε διπλό κλικ στο σύμβολο απόκρισης του text entry για να εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response.

Στην καρτέλα Text Entry, διαγράφουμε τη λέξη Untitled στο πεδίο κειμένου Pattern και γράφουμε ένα αστεράκι (*), το οποίο είναι ένας χαρακτήρας μπαλαντέρ (wildcard character) που αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε χαρακτήρα ή σειρά χαρακτήρων. Στην καρτέλα Response επιλέγουμε Try Again από την πτυσσόμενη λίστα Branch. Έτσι, κάθε φορά που θα γράφουμε μια λάθος απάντηση, το AuthorWare θα πηγαίνει πάλι πίσω στην ερώτηση για να γράψουμε μια άλλη απάντηση. Αυτή είναι μια catch-all text entry response. Τώρα, θα δημιουργήσουμε το κείμενο για την αντίδραση στη λάθος απάντηση.

Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και αναπαράγουμε το piece. Γράφουμε Greece και πατάμε enter. Στο παράθυρο σχεδίασης, με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο απόκρισης με το *. Τώρα μπορούμε να γράψουμε το κείμενο για την λάθος απάντηση ενώ βλέπουμε ταυτόχρονα και το κείμενο για τη σωστή απάντηση. Γράφουμε το εξής κείμενο :

            Sorry, thats not it!

Αν θέλουμε να θεωρείται σαν σωστή απάντηση όχι μόνο το Greece αλλά και το Greek, πάμε στο παράθυρο σχεδίασης και ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response για το εικονίδιο απόκρισης Greece. Στην καρτέλα Text Entry κάνουμε κλικ στο πεδίο κειμένου Pattern μετά τη λέξη Greece και γράφουμε τον χαρακτήρα | και τη λέξη Greek χωρίς κενά. Ο χαρακτήρας | έχει τον ρόλο του Or στο AuthorWare και μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλες σωστές απαντήσεις. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και αναπαράγουμε το piece. Στο πεδίο κειμένου Pattern θα μπορούσαμε να είχαμε γράψει και Gree*, έτσι ώστε να είναι αποδεκτό ο,τιδήποτε ξεκινάει από Gree.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο απόκρισης tries limit για να εμφανίσουμε τη σωστή απάντηση αφού ο χρήστης έχει κάνει τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες. Στο παράθυρο σχεδίασης, σύρουμε ένα εικονίδιο display στα δεξιά του εικονιδίου *, το ονομάζουμε Three Tries και ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Properties: Response. Από την πτυσσόμενη λίστα Type επιλέγουμε Tries Limit και γράφουμε 3 στο πεδίο κειμένου Maximum Tries. Οι χρήστες θα έχουν τρεις ευκαιρίες για να βρουν τη σωστή απάντηση και μετά η ροή θα πάει στο εικονίδιο απόκρισης Three Tries. Το AuthorWare επιλέγει αυτόματα το Exit Interaction γι’ αυτόν τον τύπο απόκρισης.

Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και στο παράθυρο σχεδίασης με πατημένο το πλήκτρο Shift κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο display Three Tries. Θα γράψουμε τώρα τη σωστή απάντηση κάτω από το κείμενο που γράψαμε για τη λάθος απάντηση. Γράφουμε το εξής :

            Its Greece!

Αναπαράγουμε το piece και γράφουμε τρεις φορές λάθος απαντήσεις για να δούμε να εμφανίζεται το προηγούμενο μήνυμα.

 

Μετατροπή Εικονιδίου σε Ομάδα (Group)

Πριν κάνουμε τη μετατροπή ενός εικονιδίου σε ομάδα, πρώτα θα ομαδοποιήσουμε τα εικονίδια από την προηγούμενη εργασία σ’ ένα εικονίδιο map και μετά θα μετακινήσουμε αυτό το εικονίδιο map στο εικονίδιο decision Temp.Storage για να μείνει εκτός της κύριας γραμμής ροής. Τέλος, θα μετακινήσουμε το εικονίδιο map Hot Spot πίσω στην κύρια γραμμή ροής και θα το ανοίξουμε ώστε να δουλέψουμε μαζί του. Στο παράθυρο σχεδίασης, επιλέγουμε με το ποντίκι τα εικονίδια που υπάρχουν στο interaction Text Entry και τα ομαδοποιούμε σ’ ένα εικονίδιο map με την επιλογή Group του μενού Modify ή πατώντας τα πλήκτρα Control+G.

Σύρουμε το νέο εικονίδιο map Text Entry στα δεξιά των εικονιδίων map που έχουμε προσθέσει στο εικονίδιο decision Temp.Storage. Επιλέγουμε το εικονίδιο map Hot Spot και το σύρουμε και το αφήνουμε στο κάτω μέρος της κύριας γραμμής ροής. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του για να το ανοίξουμε. Το παράθυρο αυτού του εικονιδίου map εμφανίζει Level 2 στην πάνω δεξιά γωνία του. Το Level 1 είναι η κύρια γραμμή ροής, ενώ το Level 2 παριστάνει ένα εικονίδιο map που περιέχει εικονίδια που είναι ομαδοποιημένα στην κύρια γραμμή ροής.

Το Level 3 θα ήταν ένα εικονίδιο map μέσα σ’ ένα εικονίδιο map Level 2. Σύρουμε το παράθυρο Hot Spot στην άκρη ώστε να μπορούμε να το βλέπουμε μαζί με την κύρια γραμμή ροής. Για να μετατρέψουμε το εικονίδιο display Any Other Choice που βρίσκεται στο Hot Spot interaction σε ομάδα (group), το επιλέγουμε και πάμε στην επιλογή Group του μενού Modify ή πατάμε τα πλήκτρα Control+G. Το AuthorWare μετατρέπει το εικονίδιο display σ’ ένα εικονίδιο map με το ίδιο όνομα.

Θα χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική όταν αρχικά ξεκινάμε μ’ ένα εικονίδιο display και θελήσουμε αργότερα να το επεκτείνουμε συμπεριλαμβάνοντας κι άλλα εικονίδια. Κάνουμε τώρα διπλό κλικ στο εικονίδιο map Any Other Choice για να ανοίξουμε το παράθυρό του. Παρατηρούμε ότι αυτό το εικονίδιο map είναι το Level 3 της γραμμής ροής. Τώρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο σύνθετη δομή γι’ αυτό το κομμάτι του piece.

  

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή