Παιχνίδι Κρεμάλα στην JavaScript

Μια λέξη έχει ήδη καταχωρηθεί. Προσπαθήστε να την μαντέψετε γράφοντας κεφαλαία γράμματα.