ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Σ.Ε.Π.Φ.)

ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.Ε.ΚΑ.Π.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

7η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

«Εφαρμογές Λογισμικού στην Εκπαίδευση»

 

 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Κοίλα Κοζάνης, Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010

 

«Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Γ' και Δ' Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», Ρεβάνογλου Κατερίνα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (ΠΕ02) Ν. Φλώρινας, Μέλος της Ομάδας Δημιουργίας του Λογισμικού, Φιλολογική Επιμέλεια.
Σχετικό link :
http://www.pi-schools.gr/ , à Εκπ/κό υποστηρικτικό υλικό  Δημοτικού àΕκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ' και Δ' Δημοτικού.

«Εκτέλεση Αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα μέσα στο Word και στο Excel», Βρακόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Πληροφορι-κής Δ.Ε. (ΠΕ19), 2ο ΓΕΛ Κατερίνης.
Η Εισήγηση σε pdf : 697 ΚΒ
Η Εισήγηση σε pps : 154 ΚΒ

«To like or not to like», Εκφράσεις «Πραγματικής Εικονικότητας» στην Εκπαίδευση και πέρα από αυτή, Μπέλλης Παντελής, Νη-πιαγωγός με ειδίκευση στην Παιδαγωγική και τις ΤΠΕ.
Η Εισήγηση σε ppt : 1,15 MB
Η Εισήγηση σε pdf : 366 ΚΒ

«Τα Comics που Μιλάνε», Κερκινοπούλου Ιωάννα, Σχολική Σύμ-βουλος Γερμανικής, ΠΕ07.

«Ο Ρόλος των Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων στη Προώθηση του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού», Ευκολίδης Νίκος, Ακαδημαϊκή Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού Δυτικής Μακε-δονίας,

      http://www.acoswm.gr/.

«Κριτήρια Επιλογής Λογισμικού», Τσιτσικλής Ιωάννης (Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής ΠΕ06) και Τσιτσικλής Δημήτριος (Πληροφο-ρικός).

«SchoolTool - Εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ για τη Διαχείριση Εκπαιδευ-τικών Μονάδων». Παργανάς Θεόδωρος, CISCO CCNP, OTE Κοζάνης, Αντιπρόεδρος Λέσχης Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Κοζάνης.

   
Πρόγραμμα Ομιλιών Ημερίδας Επικοινωνία Οργανωτική Επιτροπή
 Φωτογραφίες Συμπεράσματα για την 7η Ημερίδα Πληροφορικής στη ΔΜ  

 

 

ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. = Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Σ.Ε.Π.Φ. = Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Φλώρινας.

 

Επιστροφή