Τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τις σχολικές μονάδες του Νομού Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Αν θέλετε να προσπελάσετε το site της ΔΔΕ Φλώρινας πατήστε στον σύνδεσμο: http://dide.flo.sch.gr

 

1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (νέο σύστημα)
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (παλαιό σύστημα)
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2014
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2015

2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (νέο σύστημα)
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (παλαιό σύστημα)
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2014
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2015

3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (νέο σύστημα)
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (παλαιό σύστημα)
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2014
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 10% 2015

Γενικό Λύκειο Αμυνταίου (νέο σύστημα)
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου (παλαιό σύστημα)
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 10% 2014
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 10% 2015

Γενικό Λύκειο Φιλώτα (νέο σύστημα)
Γενικό Λύκειο Φιλώτα 10% 2014

Λ.Τ. Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου (νέο σύστημα)
Λ.Τ. Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου 10% 2014

Λ.Τ. Γυμνασίου Λαιμού (νέο σύστημα)

Λ.Τ. Εσπερινού Γυμνασίου Φλώρινας (παλαιό σύστημα)

Λ.Τ. Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Φλώρινας (νέο σύστημα)

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας (νέο σύστημα)
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας (Α' Ομάδα) (παλαιό σύστημα)
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας (Α' Ομάδα) 10% 2014
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας (Α' Ομάδα) 10% 2015
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας (ΓΕΛ - Β' Ομάδα) 10% 2015

1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου (νέο σύστημα)
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου (A' Ομάδα) (παλαιό σύστημα)
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου (Α' Ομάδα) 10% 2014
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου (Α' Ομάδα) 10% 2015

----------------