Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης Όπως καθιερώνεται με την υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος Φ2/108922/Δ4/29-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν της θεσμοθέτησης της τριετούς … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ Θα ισχύσει από το 2018-2019

Απόφαση Φ2/92271/Δ4/5-6-2018 (ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, ΑΔΑ:ΩΔΟ94653ΠΣ-ΠΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος των Γενικών Λυκείων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους συλλόγους διδασκόντων

Έγγραφο 43822/Δ2/15-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας Όσον αφορά στην πορεία διδασκαλίας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου Ισχύει για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 15993/Δ2/31-1-2018 (ΦΕΚ 759/Β/5-3-2018, ΑΔΑ: 6Λ5Ψ4653ΠΣ-ΧΗΦ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του ν. 4473/2017

Απόφαση Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (ΦΕΚ 4491/Β/19-12-2017, ΑΔΑ:6ΒΟΛ4653ΠΣ-ΗΗ9 και ΑΔΑ: 7ΜΑΧ4653ΠΣ-ΝΦΧ) του Υπουργείου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 177627/Δ2/20-10-2017 (ΦΕΚ 3768/Β/26-10-2017, ΑΔΑ: Ω0Π64653ΠΣ-ΞΕΨ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 177620/Δ2/20-10-2017 (ΦΕΚ 3768/Β/26-10-2017, ΑΔΑ: ΨΨΠΒ4653ΠΣ-ΞΙΔ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 147899/Δ2/7-9-2017 (ΦΕΚ 3202/Β/12-9-2017, ΑΔΑ: 7ΧΣ54653ΠΣ-Ρ9Ω) του Υπουργείου Παιδείας Το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση στα Ωρολόγια Προγράμματα ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/95229/Δ4/7-6-2017 (ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων

Απόφαση 68755/Δ3/26-4-2017 (ΦΕΚ 1606/Β/10-5-201 ΑΔΑ:Ψ0Ν24653ΠΣ-25Σ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση των ωρολογίων προγραμμάτων της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 Ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/65926/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ 1427/Β/26-4-2017, ΑΔΑ:ΩΟΕΦ4653ΠΣ-Υ8Ε) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ2/65921/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, ΑΔΑ:6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων Με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 161929/Θ2/3-10-2016 (ΦΕΚ 3419/Β/25-10-2016, ΑΔΑ:6ΤΔΦ4653ΠΣ-ΕΥΧ) του Υπουργείου Παιδείας Αναμορφώνουμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» στα ΕΠΑΛ Ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ2/159819/Δ4/28-9-2016 (ΦΕΚ 3253/Β/10-10-2016) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2016-2017

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2016-2017 ημερησίων Γυμνασίων Ωρολόγιο πρόγραμμα 2016-2017 εσπερινών Γυμνασίων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγια προγράμματα Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Ανά ειδικότητα και Τομέα της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και της Γ΄ και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ12/145523/Δ4/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μετά την ψήφιση του . 4415/2016

Έγγραφο 145867/ΓΔ4/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]