Αλλαγές στην ΥΑ που ρυθμίζει τις αποσπάσεις των διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΠΕΘ στο εξωτερικό

Απόφαση 96818/Η2/12-6-2018 (ΦΕΚ 2229/Β/14-6-2018, ΑΔΑ:6ΥΠΨ4653ΠΣ-ΞΧΟ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την αριθμ. 79250/Γ1/12-05-2017 (Β’ 1791) (ΑΔΑ 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ) υπουργική απόφαση περί Καθορισμού διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, ως εξής: {……} Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ σε ΦΕΚ Διαβάστε την … Διαβάστε περισσότερα…

Διατηρούν ή όχι την οργανική τους θέση οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού;

| τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 27, 2018 στις 11:11 μμ |Έγγραφο 86415/Ε2/25-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρίνιση σχετικά με αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού Με αφορμή την εξέταση περιπτώσεων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, σε ό,τι αφορά την οργανική τους θέση, σας ενημερώνουμε για τα εξής: Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν … Διαβάστε περισσότερα…

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού – τροποποίηση πίνακα χωρών – ειδικοτήτων Μέχρι και την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Έγγραφο 81828/Η2/18-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΩΛ4653ΠΣ-Β84) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του ΥπΠΕΘ (74693/Η2/9-5-2018, ΑΔΑ: 9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ): Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού μέχρι και την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 και ώρα 15.00. Επισυνάπτεται σε ορθή επανάληψη το Παράρτημα ΙΙΙ «Πίνακας Χωρών – Ειδικοτήτων», όπως έχει … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το 2018-2019 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 10 έως 18 Μαΐου 2018

| τελευταία ενημέρωση: Μάιος 26, 2018 στις 10:20 μμ |Εγκύκλιος 74693/Η2/9-5-2018 (ΑΔΑ: 9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος … Διαβάστε περισσότερα…

Οι δομές της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό Όπως προκύπτουν από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση 70988/Η2/4-5-2018 (ΑΔΑ: Ω2Ψ44653ΠΣ-ΞΤ9) του Υπουργείου Παιδείας Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με δίγλωσσο πρόγραμμα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών Άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και … Διαβάστε περισσότερα…

Εκεί όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά – Τμήμα Ελληνική Γλώσσας με 56 μαθητές στη Ζιμπάμπουε

| τελευταία ενημέρωση: Μάιος 14, 2018 στις 09:19 μμ |Απόφαση 59435/Η2/17-4-2018 (ΦΕΚ 1500/Β/2-5-2018, ΑΔΑ: ΩΒΞΔ4653ΠΣ-0ΩΓ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπουλαβάγιο Ζιμπάμπουε, με φορέα την Ελληνική Κοινότητα Μπουλαβάγιο και Περιχώρων. Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια Τι είναι τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ); Σύμφωνα με … Διαβάστε περισσότερα…

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

| τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2, 2018 στις 09:08 μμ |Απόφαση 66793/Η2/26-4-2018 (ΦΕΚ 1487/Β/30-4-2018, ΑΔΑ:78964653ΠΣ-ΔΝ7) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α’ και β’ πλην της περιπ. γγ’ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, το … Διαβάστε περισσότερα…

Μετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Ελληνικών ΓΕΛ εξωτερικού σε ΓΕΛ της ημεδαπής για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018 Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 10-5-2018

Έγγραφο 65473/Η2/25-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης, στην οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Λυκείων για το διδακτικό έτος 2017-2018 η 25η Μαΐου 2018 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ΠΔ 86/2001 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του ΠΔ 376/1993, σας ενημερώνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

Μέχρι 31 Μαρτίου οι μετεγγραφές μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Έγγραφο Φ.814.13/43623/Η2/15-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το αρ. 35 του ΠΔ 376/93 και με την υπ’ αρ. Ζ1/2822/13-07-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια του εξωτερικού μπορούν να γίνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 (ημερομηνία σύνταξης υπηρεσιακών σημειωμάτων των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων). Μετά την … Διαβάστε περισσότερα…

Μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται

Έγγραφο Φ.814.13/166020/Η2/5-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του ατομικού δελτίου του μαθητή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και την αίτηση του … Διαβάστε περισσότερα…