Τοποθέτησεις εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας

Ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας: Τοπάλη – Λιανά Δανάη, εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ02.01, με Α.Μ.191376, του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας Ζωγράφου Κωνσταντινιά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, με Α.Μ.174183, του Γυμνασίου Κλεινών Μαμούδη Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με Α.Μ.190897, του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Τροποποίηση της αριθμ.265/19-01-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΤΔΔ4653ΠΣ-6ΘΝ – Τροποποίηση της αριθμ.265/19-01-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΗΚΔ4653ΠΣ-ΜΛ8 (Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου)

Τροποποιητικές αποφάσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 7ΧΜΩ4653ΠΣ-ΣΛ7 – Τροποποιητικές αποφάσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009808 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, … Διαβάστε περισσότερα…

Οριστικοί πίνακες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. Πίνακας  Ανακοίνωση οριστικού πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μετάθεσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ). Πίνακας

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Δίνεται προθεσμία, μέχρι και την Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ., για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται προσωρινός πίνακας με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της  Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας από μετάθεση, βελτίωση και οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Δίνεται προθεσμία, μέχρι και την Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ., για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας με τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019. Δίνεται προθεσμία, μέχρι και την Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ., για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων. … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοίνωση για αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που έλαβαν μετάθεση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) με την αριθμ. 49914/Ε2/26-03-2018 Απόφαση του Υπ. Παιδείας Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 30-04-2018 μέχρι και Πέμπτη 03-05-2018 και ώρα 10:00π.μ..

| τελευταία ενημέρωση : Μάιος 2, 2018 ώρα 02:42 μμ |Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται: Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με την αριθμ. 49914/Ε2/26-03-2018 Απόφαση του Υπ. Παιδείας να καταθέσουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Οι Μονάδες Ειδικής Αγωγής και … Διαβάστε περισσότερα…

Απόφαση χαρακτηρισμού ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2018-2019

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Γ’ Προσωπικού | Γραμματεία ΠΥΣΔΕ | Αρ. Πρωτ.: 1718, 26-04-2018 ΑΔΑ: ΨΤΘΕ4653ΠΣ-ΜΙΧ – Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη {…} Αποφασίζoυμε Χαρακτηρίζουμε ονομαστικά υπεράριθμους, για το σχολικό έτος 2018-2019, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, ως εξής: … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, και έναρξη της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση από Παρασκευή 27-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται: Ο αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών που έγιναν με την αριθμ. 8/26-04-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. Ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης … Διαβάστε περισσότερα…

Pin It
[ + ]