Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών, Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Υποβολή δηλώσεων προτίμησης: Τρίτη 25-07-2017 και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ.

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017). Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Τα αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοίνωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017). Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Αναγνωρίσεις συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικού τίτλου

ΑΔΑ: ΩΥ5Ω4653ΠΣ-ΑΣ0 – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου (αφορά στην εκπαιδευτικό Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06) – σχετικό έγγραφο ΑΔΑ: 66ΔΓ4653ΠΣ-Υ37 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου (αφορά στην εκπαιδευτικό Δούκα Βασιλική, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ12.04) – σχετικό έγγραφο ΑΔΑ: Ω9ΩΣ4653ΠΣ-ΨΗΧ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου (αφορά στον εκπαιδευτικό Τικταπανίδη Δημήτριο, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ17.03) – σχετικό έγγραφο

Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Σχετ: Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017). Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Τα αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων κατηγοριών

ΑΔΑ: ΩΓΤΑ4653ΠΣ-Ν91 – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.  ΑΔΑ: 70ΤΕ4653ΠΣ-ΤΨΒ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου. ΑΔΑ: ΩΚ4Ρ4653ΠΣ-Ξ1Ο – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Παράλληλης Στήριξης. ΑΔΑ: ΩΧ9Λ4653ΠΣ-ΞΙΕ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. ΑΔΑ: Ω45Ι4653ΠΣ-Λ0Δ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αυτοδίκαιη απόλυση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου

ΑΔΑ: Ω5Δ84653ΠΣ-ΨΩΙ – Αυτοδίκαιη απόλυση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου (αφορά στους εκπαιδευτικούς: Αυλογιάρη Αστέριο, κλ. ΠΕ16.02, Ζαφειρίδη Παναγιώτης, κλ. ΕΜ16, Λαδόπουλο Δημήτριο, κλ. ΕΜ16, Παυλίδη Διονύσιο, κλ. ΕΜ16, Τσέκαρη Γεώργιο, κλ. ΕΜ16) – σχετικό έγγραφο

Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, που είχαν διατεθεί ολικώς στο ΠΥΣΠΕ Φλώρινας διαμέσου του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 6ΨΝ84653ΠΣ-ΕΛ5 – Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, που είχαν διατεθεί ολικώς στο ΠΥΣΠΕ Φλώρινας διαμέσου του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (αφορά στους εκπαιδευτικούς Ηλίας Αριστοτέλη, κλάδου ΠΕ05, Τόλκα Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ11 και Χατζηιωάννου Ιωάννη, κλάδου ΠΕ20) – σχετική απόφαση

Ανακοίνωση Προγραμματισμού Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017). Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας. Tο αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Την αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017). Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Την αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Τρίτη 13-06-2017 μέχρι και την Πέμπτη 15-06-2017 (και ώρα: 15:00μ.μ.)

Σχετικά: Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Το αριθμ. Φ361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 17/13-06-2017 Πράξη … Διαβάστε περισσότερα…