Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται ή περιήλθαν κατόπιν απόσπασης στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

| τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 14, 2018 στις 10:33 μμ |ΑΔΑ: ΩΟΗΙ4653ΠΣ-ΑΥ4 – Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται ή περιήλθαν κατόπιν απόσπασης στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Διάθεση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

| τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 14, 2018 στις 10:30 μμ |ΑΔΑ: ΨΡΧΗ4653ΠΣ-ΦΓΗ – Διάθεση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Αυτοδίκαιες απολύσεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΩΚΦ94653ΠΣ-ΩΔΝ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. ΑΔΑ: Ω9ΨΕ4653ΠΣ-ΒΔΖ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ που προσλήφθηκαν σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009808 του Ε.Π. … Διαβάστε περισσότερα…

Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019 Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 100933/Ε2/19-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών. Προς τούτο παρακαλούμε όπως: Με βάση τις εγγραφές που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο, καθορίζονται τα τμήματα για το σχολικό έτος 2018-2019. Επίσης ενδεχόμενη … Διαβάστε περισσότερα…

Αυτοδίκαιη απόλυση ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών του Μουσικού Γυμνασίου – ΛΤ Αμυνταίου.

ΑΔΑ: 7ΧΙΞ4653ΠΣ-Θ43 – Αυτοδίκαιη απόλυση ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών του Μουσικού Γυμνασίου-ΛΤ Αμυνταίου.

Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, που είχαν διατεθεί ολικώς στο ΠΥΣΠΕ Φλώρινας διαμέσου του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ω6ΛΥ4653ΠΣ-Β3Ρ – Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, που είχαν διατεθεί ολικώς στο ΠΥΣΠΕ Φλώρινας διαμέσου του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΗΚΔ4653ΠΣ-ΜΛ8 – Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

Τοποθέτησεις εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας

Ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας: Τοπάλη – Λιανά Δανάη, εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ02.01, με Α.Μ.191376, του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας Ζωγράφου Κωνσταντινιά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, με Α.Μ.174183, του Γυμνασίου Κλεινών Μαμούδη Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με Α.Μ.190897, του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Τροποποίηση της αριθμ.265/19-01-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΤΔΔ4653ΠΣ-6ΘΝ – Τροποποίηση της αριθμ.265/19-01-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΗΚΔ4653ΠΣ-ΜΛ8 (Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου)