Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών, ανακλήσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων – ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων

ΑΔΑ: Ω0Η64653ΠΣ-1Ι1 – 4η Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου. ΑΔΑ: Ω10Ε4653ΠΣ-ΦΡ5 – Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου. ΑΔΑ: ΩΞ1Ε4653ΠΣ-2ΥΖ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ19 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου. ΑΔΑ: ΩΖ9Γ4653ΠΣ-66Α – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου … Διαβάστε περισσότερα…

Προσωρινός πίνακας αξιολογικών μονάδων υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας Ενστάσεις επί του πίνακα από 14/11/2017 έως και 17/11/2017 ώρα 12.00 μ.

Πράξη ΠΥΣΔΕ 55/13-11-2017) Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα αξιολογικών μονάδων υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας (ΥΑ 92998/Γ7/10-8-2012, ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) – Προκήρυξη 5285/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ93Ξ4653ΠΣ-ΒΒΜ) της ΔΔΕ Φλώρινας Συνημμένο ανάρτησης: Πίνακας  

Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 70684653ΠΣ-5ΧΡ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ Σ.) ΑΔΑ: 6ΡΔ74653ΠΣ-ΥΝΛ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4473/2017) Συνημμένο ανάρτησης: Αξιολογικός πίνακας Σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 02-11-2017 μέχρι και 07-11-2017 και ώρα 12:00 μμ

Έγγραφο 5285/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ93Ξ4653ΠΣ-ΒΒΜ) της ΔΔΕ Φλώρινας Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Έχοντας υπόψη: {…} Κ Α Λ Ε Ι 1. τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά στη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας και έχουν συνολική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία και ενδιαφέρονται … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Έγγραφο 5286/1-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡΡ4653ΠΣ-ΧΑ9) της ΔΔΕ Φλώρινας Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, έχοντας υπόψη: {…} Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε   ε κ   ν έ ο υ την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που … Διαβάστε περισσότερα…

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: ΨΒ8Θ4653ΠΣ-ΟΙΛ – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ7ΒΙ4653ΠΣ-ΡΓΥ – 3η Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου. ΑΔΑ: 6Β4Κ4653ΠΣ-Ν6Ζ – Ανάκληση εντός ΠΥΣΔΕ απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 και ολική διάθεσή του σε άλλη σχολική μονάδα. ΑΔΑ: 6Ζ5Η4653ΠΣ-9ΙΕ – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05 για κάλυψη του υποχρεωτικού της ωραρίου. ΑΔΑ: ΩΙΠ64653ΠΣ-Φ2Υ … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις – τροποποιήσεις και ανακλήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 69ΙΜ4653ΠΣ-8ΒΠ – Διάθεση εκπαιδευτικών TE για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας. ΑΔΑ: ΩΚ6Α4653ΠΣ-Ω17 – 2η Τροποποίηση της αριθμ.4472/21-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου. ΑΔΑ: 7ΧΥΟ4653ΠΣ-7ΡΩ – Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 που περιήλθε κατόπιν απόσπασής της στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ … Διαβάστε περισσότερα…