Διαθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών – Τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΨΘΨΨ4653ΠΣ-ΩΨΚ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16.01 και ΤΕ16 για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου. ΑΔΑ: ΩΖ454653ΠΣ-73Ρ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(.01,.02,.04,.05), ΠΕ05 και ΠΕ06 για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου. ΑΔΑ: ΩΩ7Τ4653ΠΣ-737 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ11 εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. ΑΔΑ: … Διαβάστε περισσότερα…

Διάθεση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΒΘΘ4653ΠΣ-8ΛΘ – Διάθεση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Γρούιου Ελένη, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΔΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του ΠΥΣΔΕ (18-09-2017) 2η διόρθωση

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι οι εργασίες του ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις τους, συνεχίζονται. Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις, το ΠΥΣΔΕ προχώρησε στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων από ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.35, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16.01 και ΤΕ16. Επίσης ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.12 … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΔΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του ΠΥΣΔΕ (18-09-2017) 1η διόρθωση

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι οι εργασίες του ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις τους, συνεχίζονται. Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις, το ΠΥΣΔΕ προχώρησε στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων από ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.35, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16.01 και ΤΕ16. Επίσης ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.12 … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΔΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του ΠΥΣΔΕ (18-09-2017)

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι οι εργασίες του ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις τους, συνεχίζονται. Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις, το ΠΥΣΔΕ προχώρησε στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων από ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.35, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16.01 και ΤΕ16. Επίσης ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.12 … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΨΙΤ64653ΠΣ-ΡΓΝ – Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (σχετικό έγγραφο) Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Έχοντας υπόψη: […] Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/8-9-2017 πράξης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, με την οποία εγκρίθηκαν οι διαδικασίες επιλογής Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΔΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του ΠΥΣΔΕ (08-09-2017)

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι οι εργασίες του ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις τους δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στην τελευταία συνεδρίαση (08-09-2017), το ΠΥΣΔΕ προχώρησε στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων από ΠΕ01 μέχρι και ΠΕ03. Οι πίνακες τοποθετήσεων που έχουν συντελεσθεί μέχρι τώρα, δημοσιοποιούνται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου

ΑΔΑ: 9Ο504653ΠΣ-2ΝΑ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου. (Γρούιου Ελένη Γεώργιος ΠΕ03, Καραδαγλή Σουλτάνα Ευθύμιος ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο ΑΔΑ: 6Τ3Ψ4653ΠΣ-ΟΦ0 – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής. (Ντόμπρου Βασιλική Δημήτριος ΠΕ02.ΕΑΕ, Σολωμίδης Κωνσταντίνος Δημήτριος ΠΕ03.ΕΑΕ, Κουτουκλέρ Βάϊα Παύλος ΠΕ11.ΕΑΕ, Λάππα Τριανταφυλλιά Οδυσσέας ΠΕ18.30.ΕΑΕ) – σχετικό έγγραφο ΑΔΑ: 6Ρ574653ΠΣ-ΖΒ0 – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους … Διαβάστε περισσότερα…

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΑΔΑ: 7ΤΣ14653ΠΣ-Σ4Ω: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – (ανακοινοποίηση στο ορθό) – σχετικό έγγραφο

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για διάθεση εκπαιδευτικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Από 04-09-2017 μέχρι και 06-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται τοποθετημένοι στη σχολική σας μονάδα και επιθυμούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε Τ.Ε. άλλων σχολικών μονάδων ή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας ή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας, ότι σε εφαρμογή των 107805/Ε1/27-06-2017 και 163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας, προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από 04-09-2017 … Διαβάστε περισσότερα…