Ανακοινοποίηση πινάκων αξιολογικών μονάδων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Πρωτ.: 168/11-01-2018 «Ανακοινοποίηση πινάκων αξιολογικών μονάδων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας» Συνημμένα ανάρτησης: Έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Πρωτ.: 168/11-01-2018 Πίνακες  

Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: 6Φ674653ΠΣ-ΜΣΨ – Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: ΩΩ8Χ4653ΠΣ-Ε35 – Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Πίνακες αξιολογικών μονάδων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Πρωτ.: 39/04-01-2018 «Πίνακες αξιολογικών μονάδων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας» Συνημμένα ανάρτησης: Έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Πρωτ.: 39/04-01-2018 Πίνακες  

Διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 7ΣΡΧ4653ΠΣ-9ΙΡ – Διάθεση ΠΕ αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας. ΑΔΑ: 7Θ3Θ4653ΠΣ-ΛΔΗ – Μείωση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη, λόγω ανάθεσης διδακτικών ωρών στη σχολική μονάδα οργανικής του τοποθέτησης. ΑΔΑ: 7Η8Ρ4653ΠΣ-ΝΑ1 – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού TE και νέα διάθεση εκπαιδευτικού ΤΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΛΜ94653ΠΣ-Σ84 – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου. ΑΔΑ: Ω4Υ54653ΠΣ-Γ4Λ – 3η Τροποποίηση της αριθμ.4333/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου. ΑΔΑ: Ω2444653ΠΣ-Ω3Φ – Μείωση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη, λόγω ανάθεσης διδακτικών ωρών στη σχολική μονάδα οργανικής του … Διαβάστε περισσότερα…

Χορηγήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΑΔΑ: ΩΛ7Γ4653ΠΣ-0ΒΗ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου. ΑΔΑ: ΨΚΔ44653ΠΣ-Μ5Ζ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Pin It
[ + ]