Αντιστοιχίες Τμημάτων των ΑΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Μεταξύ ποιών τμημάτων δεν μπορεί να γίνουν μετεγγραφές

| τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 13, 2018 στις 09:34 μμ |Απόφαση 97719/Ζ1/13-6-2018 (ΦΕΚ 2520/Β/29-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως ακολούθως: Α΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Β΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Γ΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ … Διαβάστε περισσότερα…

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αμοιβαίες μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462/Β/16-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στη με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ» αντικαθιστούμε τις λέξεις «αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής» με τη λέξη «αμοιβαία μετεγγραφή». 3. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: … Διαβάστε περισσότερα…

Το νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 14, 2018 στις 10:04 μμ |Νόμος 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015), άρθρο 21 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015). Στο άρθρο 21 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Άρθρο 21 Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους … Διαβάστε περισσότερα…

Μεταφορά θέσης φοιτητών με σοβαρές παθήσεις, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με το 5% των θέσεων

Απόφαση 211004/Ζ1/24-12-2014 (ΦΕΚ 3666/Β/31-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014−2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο … Διαβάστε περισσότερα…

Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

| τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 17, 2015 στις 08:08 μμ |Απόφαση 207358/ΓΔ6/18-12-2014 (ΦΕΚ 3573/Β/30-12-2014, ΑΔΑ:ΩΨΓ09-ΒΒ3) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Η αμοιβαία … Διαβάστε περισσότερα…

Μετεγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών με οικονομικά κριτήρια

| τελευταία ενημέρωση: Μάιος 1, 2017 στις 09:06 μμ |Δελτίο τύπου (23-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με οικονομικά κριτήρια κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014(ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 … Διαβάστε περισσότερα…

Μετεγγραφές φοιτητών επιτυχόντων στις πανελλαδικές 2014

Δελτίο τύπου (23-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Μεταφορά θέσεων εισαγωγής πολυτέκων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/2014) και … Διαβάστε περισσότερα…

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχ. έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 26, 2017 στις 09:35 μμ |Απόφαση Φ1/161748/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις ΑΕΙ ή Προγράμματα Σπουδών ΑΕΑ, στις οποίες οι επιτυχόντες έχουν εισαχθεί με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού … Διαβάστε περισσότερα…

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών επιτυχόντων σχ. έτους 2013-2014

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 26, 2017 στις 09:36 μμ |Απόφαση Φ1/161753/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι επιτυχόντες που συμμετείχαν στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2013−2014 και κατέλαβαν θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήκουν … Διαβάστε περισσότερα…

Μετεγγραφές φοιτητών 2014 – Ταυτοποίηση υποψηφίων για μεταφορά θέσης επιτυχίας

Έγγραφο 161532/ΣΤ4/7-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΨΡΧ9-7ΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλείσθε από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 να ταυτοποιήσετε τους υποψηφίους για μεταφορά της θέσης επιτυχίας τους σε αντίστοιχη Σχολή-Τμήμα , που θα προσέλθουν στη Διεύθυνσή σας. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί συμμετείχαν στις Εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή … Διαβάστε περισσότερα…