Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι διατάκτες πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, για τα οικονομικά των σχολικών αγώνων, των μαθητικών κατασκηνώσεων και των σχολικών μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητάς τους Με τροποποίηση της ΥΑ που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων της εκπαίδευσης

Απόφαση 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολείων Νέα τροποποίηση στο καθηκοντολόγιο

Απόφαση 29195/ΓΔ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Η περίπτωση στ΄ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση στο καθηκοντολόγιο Αφορά στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

Απόφαση 93813/Γ1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1329/Β/2‐7‐2015, ΑΔΑ:78ΤΒ465ΦΘ3-5Ω4) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Έγγραφο Φ. 351.5/85/162843/Δ1/9-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ αρ. 2648/Β/7-10-2014,  … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο Διευθυντής Σχολείου θα χορηγεί εφεξής κανονικές άδειες, ειδικές άδειες και αναρρωτικές άδειες

Απόφαση Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 (ΦΕΚ 2648/Β/7-10-2014, ΑΔΑ:71ΩΟ9-ΥΧΓ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

13η Τροποποίηση της ΥΑ για το καθηκοντολόγιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση Υ−21/65741/Δ2/29-4-2014 (ΦΕΚ 1224/Β/14-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

12η Τροποποίηση της ΥΑ για το καθηκοντολόγιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΥΑ Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΤΣΗ  (ΦΕΚ 820/Β/2-4-2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το καθηκοντολόγιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με όλες τις αλλαγές, κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο

ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέα τροποποίηση της ΥΑ που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Καθηκοντολόγιο)

ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση της ΥΑ για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Με την Φ.353.1/28/126721/Δ1/11-9-2013 (ΦΕΚ 2341/Β/20-9-2013) τροποποιείται (10η τροποποίηση) η ΥΑ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]