Τροποποίηση στην εξεταστέα ύλη της Γ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑΛ για το 2015-2016 Στα μαθήματα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" και "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης"

Εγκύκλιος Φ6/1633/Δ4/8-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας H με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Λατινικών στην τελευταία τάξη ΓΕΛ Αφορά στα ημερήσια και εσπερινά λύκεια

Έγγραφα 209130/Δ2/21-12-2015 και 209126/Δ2/21-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις για τη … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ 2015-2016 Ως προς τα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Απόφαση 195321/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015, ΑΔΑ:7ΝΩΖ4653ΠΣ-Γ77) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αλλαγές στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Δ΄ Εσπερινών ΓΕΛ 2015-2016 Αφορά στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Απόφαση 195322/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015, ΑΔΑ:ΩΓΦΕ4653ΠΣ-5Ω3) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ΦΕΚ η ΥΑ που καθορίζει την διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ6/153688/Δ4/30-9-2015 (ΦΕΚ 2175/Β/9-10-2015, ΑΔΑ:ΩΨ3Κ4653ΠΣ-ΜΑΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τη … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2014−2015 και προηγούμενων ετών

Απόφαση 151384/Δ2/28-9-2015 (ΦΕΚ 2146/Β/7-10-2015, ΑΔΑ:7Ψ164653ΠΣ-ΤΛΞ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την εξεταστέα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ΓΕΛ 2014−2015 και προηγούμενων ετών

Απόφαση 151387/Δ2/28-9-2015 (ΦΕΚ 2139/Β/5-10-2015, ΑΔΑ:7ΜΓΦ465ΦΘ3-ΣΑΛ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ6/154614/Δ4/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ6/154615/Δ4/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ποια ύλη θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ προηγούμενων ετών

Εγκύκλιος Φ6/154617/Δ4/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2015-2016

Απόφαση 117242/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1652/Β/6-8-2015, ΑΔΑ:6ΦΕΥ465ΦΘ3-Θ3Α) του Υπουργείου Παιδείας Με απόφαση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 96080/Δ2/17-6-2015 (ΦΕΚ 1186/Β/19-6-2015, ΑΔΑ:6ΤΡΩ465ΦΘ3-Ν6Λ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την απόκτηση ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ

Έγγραφο 69066/Δ2/4-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Για τους μαθητές της Γ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το ΥΠΑΙΘ διερευνά αν επαρκεί ο χρόνος για να καλυφθεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω της Τράπεζας Θεμάτων

Ερωτηματολόγιο για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Λυκείου Το Ινστιτούτο … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες για τα διδακτέα αντικείμενα στη Φυσική Αγωγή Γενικού Λυκείου για το 2014-2015

Εγκύκλιος 206073/Δ2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στο Λύκειο έχουμε, κατά κανόνα, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15-10-2014 Υ.Α., (2863 Β΄), «Καθορισμός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Απόφαση 186036/Δ4/24-11-2014 (ΦΕΚ 3157/Β/2014, ΑΔΑ:7Χ959-ΗΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2014-2015

Εγκύκλιος 190316/Δ4/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Για το συντονισμό της διδασκαλίας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •