Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών Νέα ΚΥΑ με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση 139654/ΓΔ4/23-8-2017 (ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

Εγκύκλιος 166913/ΓΔ4/10-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για την εύρυθμη λειτουργία των … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 166646/ΓΔ4/7-10-2016 (ΦΕΚ 3237/Β/10-10-2016) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 26-09-2016 μέχρι 28-09-2016

Εγκύκλιος 157914/E1/26-9-2016 (Ψ68Χ4653ΠΣ-Ο5Ι) του Υπουργείου Παιδείας Προθεσμία τριών ημερών έχουν … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

Κοινή απόφαση 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ 3049/Β/23-9-2016) των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]