Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Που προέκυψαν από τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Απόφαση 8762/15-12-2016 (ΑΔΑ:61Γ64653ΠΣ-Λ1Ι) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους, που έλαβε ο καθένας στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016, ως εξής: Β) Διορίζουμε από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά … Διαβάστε περισσότερα…

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Που προέκυψαν από τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Έγγραφο Φ.350/85/206561/Ε3/5-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ.350/84/206558/Ε3/5-12-2016 (ΑΔΑ : 7ΗΠΡ4653ΠΣ-2Δ1) Υπουργική απόφαση με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση των συμβουλίων όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ

| τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 8, 2016 στις 11:19 μμ |

Δείτε τα συγκεντρωτικά και αναλυτικά ανά υποψήφιο αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Διαβάστε περισσότερα…

Οι εφορευτικές και η νομαρχιακή επιτροπή διεξαγωγής των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της ΔΔΕ Φλώρινας Για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Απόφαση 7144/20-10-2016 (ΑΔΑ:6ΜΜΑ4653ΠΣ-ΝΝΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για τις εφορευτικές επιτροπές Συγκροτούμε Εφορευτικές Επιτροπές στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας , οι οποίες θα διεξάγουν τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ), ως ακολούθως: Διαβάστε την απόφαση 7144/20-10-2016 Απόφαση 7206/20-10-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

Οι υποψήφιοι για το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ενόψει των εκλογών της 2ας Νοεμβρίου 2016

| τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 22, 2016 στις 09:05 μμ |Απόφαση 6778/10-10-2016 (ΑΔΑ:7ΞΚ34653ΠΣ-7ΩΛ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: 1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) 2016 Ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

| τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 22, 2016 στις 09:07 μμ |Απόφαση Φ.350/66/165177/Ε3/6-10-2016 (ΑΔΑ:Ω1ΕΩ4653ΠΣ-5ΞΓ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής: Οι υποψήφιοι για το ΚΥΣΔΕ Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο (Φ.350/53/147271 /Ε3/13-9-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ)

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας Για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Έγγραφο 5542/4-10-2016 (ΑΔΑ: 73734653ΠΣ-190) της ΔΔΕ Φλώρινας – Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016. […] Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας, κατά τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: 1) Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Κ.Ε. … Διαβάστε περισσότερα…

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέχρι και την Τετάρτη 28-9-2016 και ώρα 14:00

| τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 22, 2016 στις 09:06 μμ |Έγγραφο Φ.350/62/158968/Ε3/27-9-2016 (ΑΔΑ:65Υ04653ΠΣ-Τ8Π) του Υπουργείου Παιδείας ΣΧΕΤ.: 1. Φ.350/53/147271/E3/13-9-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ) 2. Φ.350/56/152887/E3/19-9-2016 (ΑΔΑ: 7Ω2Ο4653ΠΣ-6ΤΡ) Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων … Διαβάστε περισσότερα…

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέχρι και τη Δευτέρα 26-9-2016

| τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 22, 2016 στις 09:06 μμ |Έγγραφο Φ.350/56/152887/Ε3/19-9-2016 (ΑΔΑ:7Ω2Ο4653ΠΣ-6ΤΡ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικό : Φ.350/53/147271/E3/13-9-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ) Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και τη … Διαβάστε περισσότερα…

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Υποψηφιότητες μέχρι 20-9-2016 και εκλογές την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

| τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 22, 2016 στις 09:03 μμ |Εγκύκλιος Φ.350/53/147271 /Ε3/13-9-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…